De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering en inkoop H10 Inkoopbeleid, leveranciers en verzekeringen Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering en inkoop H10 Inkoopbeleid, leveranciers en verzekeringen Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap."— Transcript van de presentatie:

1 Financiering en inkoop H10 Inkoopbeleid, leveranciers en verzekeringen Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap

2 Markt van aanbieders voor de producten of diensten die jij wilt inkopen. Analyseren als je gaat starten. Directe inkopen BOM Goederen die direct met het eindproduct of de dienst te maken hebben die jij verkoopt of levert. Indirecte inkopen NPR Goederen die niet met het eindproduct of de dienst hebben te maken die jij verkoopt of levert. 2 Financiering en inkoop | CEO Inkoopmarkt

3 Strategische inkopen Sluiten aan bij de strategie van de onderneming als geheel. Tactische inkopen Een keuze gemaakt welke leverancier de goederen of diensten mag leveren tegen welke prijs & inkoopvoorwaarden. Operationele inkopen Bestellingen van bekende producten en diensten. 3 Financiering en inkoop | CEO Inkoopbeslissingen

4 Plan dat je opstelt om een gewenste inkoopsituatie te creëren. Uitwerking inkoopbeleid. Korte termijn 1-3 jaar Wat wil je met het inkoopplan bereiken? Hoe? Waarmee? Wanneer? Wie? 4 Financiering en inkoop | CEO Inkoopplan

5 1.Analyse van de huidige situatie 2.Vaststellen van het gewenste inkoopbeleid 3.Vaststellen van de doelstellingen 4.Opstellen en implementeren van een inkoopplan 5.Inkoopprestatiemeting Zijn de doelen behaald? 5 Financiering en inkoop | CEO Stappen inkoopplan

6 Inkoopproducten rangschikken op basis van twee criteria: Mate van leveringsrisico Mate van het financiële risico/belang Typen inkoopproducten: Routineproducten Hefboomproducten Strategische producten Knelpuntproducten. 6 Financiering en inkoop | CEO Portfolioanalyse Kraljic

7 7 Financiering en inkoop | CEO Mate van risico

8 Routineproducten Hoeveelheidskorting Vereenvoudigen en goedkoper maken van het inkoopproces zelf Hefboomproducten Financieel voordeel (goede onderhandelingspositie) Strategische producten Samenwerkingsverband Knelpuntproducten Levering veilig stellen d.m.v. goed contact 8 Financiering en inkoop | CEO Onderhandelen

9 Monopolie Weinig onderhandelingsruimte Oglipolie Kleine groepje aanbieders, meer onderhandelingsruimte Onderhandelmethoden Distributieve onderhandelingsmethode Win-lose Integratieve onderhandelingsmethode Win-win 9 Financiering en inkoop | CEO Prijsonderhandelingen

10 10 Financiering en inkoop | CEO Onderhandelingsstijlen

11 Voldoet een leverancier aan de door jou gestelde eisen? Kwalitatieve beoordeling Kwantitatieve beoordeling 11 Financiering en inkoop | CEO Leveranciers

12 Beoordelingsformulier Vendor rating (kwalitatieve analyse op basis van gegevens uit het verleden) Overige kenmerken (kwalitatief) Bijvoorbeeld: levertijd, productkwaliteit, betalingsvoorwaarden, communicatie, etc. 12 Financiering en inkoop | CEO Kwalitatieve beoordeling leveranciers

13 Regel van Pareto: 20% van jouw leveranciers zijn goed voor 80% van je inkoopvolume. 13 Financiering en inkoop | CEO Kwantitatieve beoordeling leveranciers

14 Een verzekering is: een overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar. Verzekerbare en onverzekerbare risico’s Onzeker voorval 14 Verzekeren Financiering en inkoop | CEO

15 SchadeverzekeringSommenverzekering 15 Soorten verzekeringen Financiering en inkoop | CEO

16 Brandverzekering Goederen- en inventarisverzekering Geldverzekering Aansprakelijkheids- verzekering bedrijven (AVB) Opstalverzekering Motorrijtuigenverzekering Bedrijfsschadeverzekering Transportverzekering Glasverzekering Rechtsbijstandverzekering Arbeidsongeschiktheids- verzekering Ongevallenverzekering Kredietverzekering 1 Kredietverzekering 2 16 Soorten schadeverzekeringen Financiering en inkoop | CEO

17 WA-verzekering Persoonlijk Aansprakelijkheid Verzekering Bedrijven Voor bedrijven 17 WA- of AVB-verzekering Financiering en inkoop | CEO

18 Ongevallenverzekering Levensverzekering Overlijdensrisicoverzekering Compagnonsverzekering 18 Financiering en inkoop | CEO Sommenverzekering

19 Tussenpersoon Polis Verzekeringskosten Eigen risico 19 Een verzekering afsluiten Financiering en inkoop | CEO

20 Inhoudsopgave 20 Financiering en inkoop | CEO

21 Getaxeerde polis waarde van het verzekerde voorwerp Open polis geen waarde van het verzekerde voorwerp 21 Soorten polissen Financiering en inkoop | CEO

22 Verzekeringskosten 22 Financiering en inkoop | CEO

23 Onderverzekerd Je krijgt nooit 100% uitbetaald Oververzekerd Je betaalt te veel premie 23 Onderverzekeren en oververzekeren Financiering en inkoop | CEO

24 Verzekering waarbij de verzekeraar de schade vergoed tot maximaal de verzekerde som, ook als er sprake is van onderverzekeren. 24 Premier-risque verzekering Financiering en inkoop | CEO

25 25 Soorten waarden Financiering en inkoop | CEO

26 Soorten waarden 26 Financiering en inkoop | CEO

27 Zelf voor je pensioen zorgen Een pensioen kan uit drie delen bestaan: basispensioen van de overheid: AOW pensioen dat een werknemer opbouwt bij een werkgever individuele pensioenvoorziening. 27 Financiering en inkoop | CEO Pensioen

28 Pensioenuitvoerder Het pensioen bestaat uit: Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen Eventueel aanvulling op partnerpensioen 28 Financiering en inkoop | CEO Bedrijfstakpensioenfonds

29 Criteria arbeidsongeschiktheid Je kunt je eigen beroep niet meer uitoefenen. Je kunt geen passende arbeid meer verrichten. Je kunt geen gangbaar beroep meer uitoefenen. Verzekerde som Wachttijd Contractperiode Pensioensleeftijd Premie Uitsluitingen 29 Financiering en inkoop | CEO Arbeidsongeschiktheid- verzekering

30 In natura Een jurist handelt je zaak af. In geld Je ontvangt financiële middelen om een jurist of advocaat in te schakelen. 30 Financiering en inkoop | CEO Rechtsbijstandverzekering

31 Dekking: Geschillen ontstaan tijdens werk Geschillen bij aan- of verkoop van goederen Geschillen met werknemers Geschillen bij vergunningen Incassorechtsbijstand 31 Financiering en inkoop | CEO Rechtsbijstandverzekering


Download ppt "Financiering en inkoop H10 Inkoopbeleid, leveranciers en verzekeringen Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap."

Verwante presentaties


Ads door Google