De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOKA – actua : Infosessie Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter 2014 - 2015 Carl De Caluwé Gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens Arrondissementscommissaris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOKA – actua : Infosessie Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter 2014 - 2015 Carl De Caluwé Gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens Arrondissementscommissaris."— Transcript van de presentatie:

1 VOKA – actua : Infosessie Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter 2014 - 2015 Carl De Caluwé Gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens Arrondissementscommissaris verantwoordelijk voor de noodplanning 7 oktober 2014

2 2

3 ► Overzicht 1.Afschakelen – waarom ? 2.Wat is het ‘afschakelplan ?’ 3.Waar gaat het licht uit? 4.Wat is de rol van de gouverneur ? Hoe bereiden we ons voor ? 5.Wanneer zal u op de hoogte gebracht worden? – Aspect crisiscommunicatie

4 ► Afschakelen – waarom ? Problemen met de 3 kerncentrales België is sterk afhankelijk van ingevoerde stroom (2000 MW) Noodzaak van een evenwicht tussen productie en verbruik → zo niet risico op ‘blackout’ 4

5 ► Wie beslist? Minister van Economie en de Minister van Energie Advies van Elia &

6 ► Wanneer afschakelen en hoe hoog is de kans op een afschakeling ? Kansberekening is onmogelijk !! Verschillende factoren bepalen of afschakeling noodzakelijk is : -koude winter of niet -koudegolf beperkt tot België of zijn alle buurlanden ook getroffen ? -kan Doel 4 nog tijdig heropgestart worden ? -levert de solidariteit een voldoende besparing op om afschakeling te voorkomen ? 6

7 ► Wat is het afschakelplan ? 5 zones, in elke zone 6 schijven Provincie West-Vlaanderen : 28 gemeenten waarvan - 10 in schijf 4 - 18 in schijf 5 Afschakelplan = het ultieme redmiddel Elke schijf vertegenwoordigt 500 MW 7

8 ► Waar gaat het licht uit ? 8

9 ► Wanneer wordt afgeschakeld ? Als vraag en aanbod niet langer in evenwicht zijn Meest waarschijnlijk tussen 17 en 20 uur (= piekuren stroomverbruik) 9

10 ► Wie krijgt in afgeschakelde schijf wel elektriciteit? Wie? De prioritaire gebruikers: ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen PAS OP!!! Slechts 10% wordt na 15 min terug voorzien van elektriciteit

11 ► Rol provinciegouverneur bij stroompannes GEEN rechtstreekse rol voor de provinciegouverneur om elektriciteitsproblemen op te lossen ENKEL bevoegd voor noodplanning en crisisbeheer -toezien op behoud van openbare veiligheid, openbare orde en gezondheid bevolking -anticiperen op gevolgen van het uitvallen van kritieke infrastructuur / essentiële diensten

12 ► Hoe bereiden we ons voor ? Wanneer? reeds in de winter 2012 – 2013 toen al kans op een afschakeling van de elektriciteit werd aangekondigd Hoe? -inzicht verwerven in de mogelijke problemen die kunnen opduiken -inventariseren van bruikbare / nuttige informatie -opmaak van een risico-analyse door de provinciale veiligheidscel 12

13 ► Risico-analyse: aan welke risico’s moet gedacht worden ? (1) 1.kwetsbare personen -patiënten (medische discipline) - niet-zelfredzame burgers 2.kritieke locaties -Drinkwatervoorzieningen -Overstromingsgevaar -gevaarlijke verkeerspunten -kwetsbare bedrijven / SEVESO-bedrijven -spoorovergangen / bruggen -scheepvaartverkeer 13

14 ► Risico-analyse (2) -Scholen - telecommunicatie - ASTRID-radiocommunicatie hulpdiensten 14

15 ► Crisisbeheer: Wie doet wat? federaal Dag -1: Afkondiging federale fase Wat doet het Crisiscentrum van de Regering: -Situatie inschatten -Communicatiestrategie -Bovenlokale middelen: Defensie, civiele bescherming, federale politie -HCS112 -Astrid -Telecommunicatie -Spoor- en luchtverkeer -Internationale afstemming

16 ► Wat doet de CC-Prov (1)? Dag -1 Afkondiging provinciale fase Taken: -analyse van impact op provinciale instellingen en infrastructuren: ° gevangenissen ° bovenlokale waterafvoersystemen ° bovenlokale drinkwatervoorzieningen ° regionale verkeerspunten

17 ► Wat doet het CC-Prov (2) -Crisisbeheer -Garanderen openbare orde en veiligheid -Coördineren en uitvoeren federale maatregelen -Informeren burgemeesters -Informeren crisiscentrum -Verspreiden gemeenschappelijke communicatie via eigen kanalen

18 ► Provinciaal crisiscentrum KAM-gebouw Brugge

19 ► Wat doet het gemeentelijk coördinatiecomité? Opvolgen impact op gemeentelijk niveau -verpleeg- en verzorgingshuizen -Waterafvoersystemen -verkeer Crisisbeheer Garanderen openbare orde en veiligheid Uitvoeren maatregelen federaal en provinciaal niveau Informeren gouverneur Inzet eigen kanalen voor gemeenschappelijke communicatie

20 ► Hoe verloopt de (crisis-)communicatie? (1) Dag -7: communicatie over een mogelijke dreiging van elektriciteitsschaarste -Opgevolgd door Elia (www.winterklaar.be vanaf 01/11 online)www.winterklaar.be -Gecommuniceerd door: FOD Economie/energie naar crisiscentrum van de regering (CGCCR) en CGCCR naar crisispartners : oa gouverneur Gouverneur naar burgemeesters Alle instanties communiceren via de media en eigen kanalen naar de burgers: oproep tot solidariteit om in piekmoment minder elektriciteit te gebruiken (ook in niet afgeschakelde gebieden!) ►door gezamenlijke inspanning kan afschakeling vermeden worden!!!! 20

21 ► Hoe verloopt de (crisis-)communicatie? (2) Dag -1: communicatie over al dan niet effectieve afschaling -Opgevolgd door Elia -Gecommuniceerd door: FOD Economie/energie naar crisiscentrum van de regering (CGCCR) en CGCCR naar crisispartners : oa gouverneur naar burgemeesters Alle instanties communiceren via de media en eigen kanalen naar de burgers: overnemen van richtlijnen opgesteld door CGCCR (welke schijven, tijdens welke uren, maatregelen voor tijdens en na de afschakeling…) + lokale maatregelen (waar infopunt gevestigd, onthaalcentrum…) 21

22 ► Wat kan u als onderneming doen om kans tot afschakeling te verkleinen? (dag-7) Verlichting -Doof lichten in toiletten, fotokopielokalen, gangen,… bij het verlaten -Beperk de verlichting in burelen, werkplaatsen, opslagplaatsen… (hou het veilig!) -Vermijd alle buitenverlichting (lichtborden) Elektrische verwarming: -beperk de verwarming overdag tot 19-20°C -verlaag de verwarming ‘s nachts tot 15-16°C. Elektrische apparaten: -aangepaste (energiezuinige) apparaten -uitschakelen wanneer niet in gebruik (geen waakstand) -werk met contactdozen met een aan/af-schakelaar

23 ► Nuttige links Infonummer FOD Economie: 0800 120 33 www.winterklaar.be : (vanaf 01/11 online ) hierop komt indicator over dreiging op stroomtekort met vooruitblik van 5 dagenwww.winterklaar.be Verder: -de site van de FOD Economie (http://economie.fgov.be)http://economie.fgov.be -de website van het Nationaal Crisiscentrum : http://crisiscentrum.be http://crisiscentrum.be -De website van het Vlaams Energieagentschap (http://www.energiesparen.be/) http://www.energiesparen.be/

24 ► Vragen?

25 ► Contactgegevens. Anne Martens Arrondissementscommissaris bevoegd voor de noodplanning Anne.martens@ibz.fgov.be 050 30 16 06 0495 62 00 30 Federale dienst openbare hulpverlening : fdoh.wvl@ibz.fgov.be 050/301.611 25


Download ppt "VOKA – actua : Infosessie Elektriciteitsschaarste en afschakelplan winter 2014 - 2015 Carl De Caluwé Gouverneur van West-Vlaanderen Anne Martens Arrondissementscommissaris."

Verwante presentaties


Ads door Google