De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarktinformatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarktinformatie"— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarktinformatie
Food Valley 23 april 2013

2 Food Valley Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Renswoude
Rhenen Veenendaal

3 Ontwikkeling bevolking aandeel leeftijdsgroepen in % van de totale bevolking
2011: : Bron: provincie Gelderland

4 Ontwikkeling bevolking ontwikkeling 2012-2015 per leeftijdsgroep
Bron: provincie Gelderland Ontgroening iets minder snel dan provincie

5 Ontwikkeling beroepsbevolking
Bron: provincie Gelderland Groei beroepsbevolking Food Valley: 2,3%, Gelderland: 1,1%

6 Beroepsbevolking naar leeftijd
Bron: provincie Gelderland Vergrijzing vooral in sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg

7 Bruto participatiegraad naar geslacht
Bron: provincie Gelderland Participatie neemt nog toe, vooral bij vrouwen

8 Beroepsbevolking naar opleidingsniveau
Bron: CBS Opleidingsniveau vergelijkbaar met provincie, NL Groep “lager” iets kleiner

9 Werkgelegenheid (aantal banen > 12 upw ; 140.600 in 2012)
Nog kleine toename na 2010 Bron: provincie Gelderland

10 Werkgelegenheid sterkste sectoren
Zak. Dvl (16%), Industrie (14%), Zorg (12%), Detailhandel (10%) Bron: provincie Gelderland

11 Werkgelegenheid banen 2012
Veel “kleine” banen in Zorg, Detailhandel, Zakelijke dienstverlening Bron: provincie Gelderland

12 Werkgelegenheid vertaling UWV arbeidsmarktprognose 2013
Afname banen, wel vervangingsvraag, m.n. in Zakelijke Dvl, Groot- en Detailhandel en Zorg Bron: PWE, UWV, bewerking CAB

13 Topsectoren Food Valley
Gelderland: Zorg 14%, Maak 13%, T&L: 11%, EMT: 6% Bron: provincie Gelderland Relatief veel banen in de top- en aandachtssectoren

14 Top- en aandachtssectoren
Food Valley klein, groei groot, groei klein, krimp groot, krimp Gelderland Groot en groei: Maak, H&M, Food, Creatief Groot en krimp: Transport Klein en groei: EMT, Toerisme, Health Anders dan provincie: Food, Creatief, EMT, Maak Gelderland: Zorg 14%, Maak 13%, T&L: 11%, EMT: 6% Bron: provincie Gelderland

15 Openstaande vacatures bij UWV (% beroepsbevolking)
Prognose UWV: Aantal ontstane vacatures op laagste peil ooit, relatief weinig vacatures in 2013 April 2011 Januari 2013 Gelderland 8.811 6.224 Food Valley 1.060 700 Bron: UWV

16 Niet werkende werkzoekenden (als percentage beroepsbevolking)
Prognose UWV eind 2013: Food Valley 5,5%, NL: 8,2% Januari 2007 Januari 2013 Gelderland 62.015 67.804 Noord-Veluwe 3.556 5.227 Bron: UWV

17 Niet werkende werkzoekenden (januari 2011, januari 2013)
Aantal neemt toe, kortdurend groeit het hardst, 25-35 neemt meest toe MBO’ers sterkst vertegenwoordigd Bron: UWV

18 Niet werkende werkzoekenden
Bron: UWV, CBS

19 Pendel Inkomende pendel ca. 41.000, uitgaande pendel ca. 27.000
Bron: provincie Gelderland

20 Uitkeringen Alle uitkeringen relatief lager dan in Gelderland/ NL
Ontwikkeling gelijk aan provincie/NL, WWB stijgt minder Bron: CBS

21 Onderkant arbeidsmarkt Food Valley
Afstand tot de arbeidsmarkt? nee ja totaal overbrugbaar niet overbrugbaar WWB 4.100 1.200 1.600 WSW 1.350 550 - 950 400 800 Wajong oud 2.500 3.500 600 Wajong nieuw 500 100 200 60 Totaal 10.050 1.300 4.450 5.850 2.660 4.060 Banen, afschrikking, matching Gedragsverandering Loondispensatie Kennis doelgroepen Beschermd werken Uitkering Bron: RUG, CBS, POR WSW

22 Discrepantieanalyse (2012)
Vraag 2012 Aanbod 2012 Index 2012 Index 2015 1 Totaal elementaire beroepen 1.630 3.420 - 24 Agrarisch 320 180 ++ 26 Technisch 1.100 840 + 28 Transport 500 810 29 (Para)medisch 80 50 31 Administratief, commercieel e.d. 1.970 1.790 33 Beveiliging 160 70 37 Verzorgend 710 890 2/3 Totaal lagere beroepen 4.840 4.630 44 390 130 46 1.830 980 48 Transport e.d. 90 30 49 650 330 51 2.780 1.710 53 Juridisch, bestuurlijk, beveiliging 230 55 Taalkundig, cultureel 100 56 Gedrag en maatschappij 260 57 Verzorgende e.d. 680 1.010 4/5 Totaal middelbare beroepen 7.050 4.750 1/5 Totaal elem., lagere, middelbare beroepen 13.520 11.860 --: zeer ruim, ++: zeer krap Krapte zit m.n. in de middelbare beroepen Bron: CAB, RUG, UWV

23 Samenvatting Food Valley
Aanbod De bevolking neemt nog toe tot 2015 (+2,1%, Gld +1%) Ontgroening minder snel dan in provincie, grote groep 0-14 Beroepsbevolking neemt toe (+2,3%), vergrijst Opleidingsniveau is vergelijkbaar met provincie en NL Uitkeringen relatief laag, trend vergelijkbaar aan provincie, WWB stijgt minder NWW’ers relatief weinig, wel sterke stijging 2e helft 2012 Deelname MBO ca. 3% afgenomen Vraag Banen met 3,3% toegenomen , ook laatste 2 jaar 4 sectoren >=10%: Zak dvl (16%), Industrie (14%), Zorg (12%), Detailhandel (10%) Groei in Zak dvl, Zorg, stabiel in Industrie, Detailhandel. Groothandel Topsectoren: Maak (13%, stabiel), Transport (12%, afname), Food (11%, groei); relatief veel banen, groei Driekwart werkt in eigen regio; meer inkomende dan uitgaande pendel Vacatures 2013 vooral in Groot- en detailhandel, Zak dvl, Zorg Regio staat er relatief goed voor

24 Aanbevelingen De uitgangspositie van de Food Valley is goed (lage werkloosheid, relatief weinig uitkeringen), maar situatie wordt ook hier nu slechter. Dat betekent bv. zoeken naar maatregelen om ouderen op de arbeidsmarkt te houden (eenmaal uit het arbeidsproces is het heel moeilijk om terug te keren) en maatregelen voor jongeren om ze op de arbeidsmarkt te krijgen (bv. door verlengde stages). Samenwerking is belangrijk voor een goed arbeidsmarktbeleid, niet alleen tussen partijen in de regio maar ook over de grenzen heen (zie ook grote pendelstromen). In samenwerkingsverbanden kunnen werkzoekenden bredere kansen geboden worden, bv. in een andere sector, in een ander regio of in een ander soort dienstverband Er is relatief veel werkgelegenheid in de top- en aandachtssectoren. Dat biedt kansen om bv. via scholing werkzoekenden daarvoor beter gekwalificeerd te maken; Samenwerking binnen een topsector kan deze nog versterken. Werkgelegenheid is per sector bekeken. Daarbinnen zitten grote verschillen (bv. in de Zorg delen die groeien en delen waar de financiering onder druk staat). Het verdient aanbeveling om de sectoren verder uit te splitsen voor een beter beeld van kansrijke beroepen


Download ppt "Arbeidsmarktinformatie"

Verwante presentaties


Ads door Google