De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarktinformatie Food Valley 23 april 2013 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarktinformatie Food Valley 23 april 2013 1."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarktinformatie Food Valley 23 april

2 Food Valley Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Renswoude Rhenen Veenendaal 2

3 Ontwikkeling bevolking aandeel leeftijdsgroepen in % van de totale bevolking 3 Bron: provincie Gelderland

4 Ontwikkeling bevolking ontwikkeling per leeftijdsgroep 4 Bron: provincie Gelderland Ontgroening iets minder snel dan provincie

5 Ontwikkeling beroepsbevolking 5 Bron: provincie Gelderland Groei beroepsbevolking Food Valley: 2,3%, Gelderland: 1,1%

6 Beroepsbevolking naar leeftijd 6 Bron: provincie Gelderland Vergrijzing vooral in sectoren Overheid, Onderwijs en Zorg

7 Bruto participatiegraad naar geslacht 7 Bron: provincie Gelderland Participatie neemt nog toe, vooral bij vrouwen

8 Beroepsbevolking naar opleidingsniveau 8 Bron: CBS Opleidingsniveau vergelijkbaar met provincie, NL Groep “lager” iets kleiner

9 Werkgelegenheid (aantal banen > 12 upw ; in 2012) 9 Bron: provincie Gelderland Nog kleine toename na 2010

10 Werkgelegenheid sterkste sectoren 10 Bron: provincie Gelderland 4 sectoren >= 10%: Zak. Dvl (16%), Industrie (14%), Zorg (12%), Detailhandel (10%)

11 Werkgelegenheid banen Bron: provincie Gelderland Veel “kleine” banen in Zorg, Detailhandel, Zakelijke dienstverlening

12 Werkgelegenheid vertaling UWV arbeidsmarktprognose Bron: PWE, UWV, bewerking CAB Afname banen, wel vervangingsvraag, m.n. in Zakelijke Dvl, Groot- en Detailhandel en Zorg

13 Topsectoren Food Valley 13 Bron: provincie Gelderland Relatief veel banen in de top- en aandachtssectoren

14 Top- en aandachtssectoren 14 Bron: provincie Gelderland Groot en groei: Maak, H&M, Food, Creatief Groot en krimp: Transport Klein en groei: EMT, Toerisme, Health Anders dan provincie: Food, Creatief, EMT, Maak Gelderland Food Valley groot, groeiklein, groei groot, krimpklein, krimp

15 Openstaande vacatures bij UWV (% beroepsbevolking) April 2011Januari 2013 Gelderland Food Valley Prognose UWV: Aantal ontstane vacatures op laagste peil ooit, relatief weinig vacatures in 2013 Bron: UWV

16 Niet werkende werkzoekenden (als percentage beroepsbevolking) 16 Prognose UWV eind 2013: Food Valley 5,5%, NL: 8,2% Bron: UWV Januari 2007Januari 2013 Gelderland Noord-Veluwe

17 Niet werkende werkzoekenden (januari 2011, januari 2013) 17 Aantal neemt toe, kortdurend groeit het hardst, neemt meest toe MBO’ers sterkst vertegenwoordigd Bron: UWV

18 Niet werkende werkzoekenden 18 Bron: UWV, CBS

19 Pendel Inkomend 19 Uitgaand Bron: provincie Gelderland Inkomende pendel ca , uitgaande pendel ca

20 Uitkeringen 20 Alle uitkeringen relatief lager dan in Gelderland/ NL Ontwikkeling gelijk aan provincie/NL, WWB stijgt minder Bron: CBS

21 Onderkant arbeidsmarkt Food Valley Afstand tot de arbeidsmarkt? neeja totaal overbrugbaarniet overbrugbaar WWB WSW Wajong oud Wajong nieuw Totaal Banen, afschrikking, matching Gedragsverandering Loondispensatie Kennis doelgroepen Beschermd werken Uitkering 21 Bron: RUG, CBS, POR WSW

22 Discrepantieanalyse (2012) 22 --: zeer ruim, ++: zeer krap Bron: CAB, RUG, UWV Krapte zit m.n. in de middelbare beroepen Vraag 2012Aanbod 2012Index 2012Index Totaal elementaire beroepen Agrarisch Technisch Transport (Para)medisch Administratief, commercieel e.d Beveiliging Verzorgend /3Totaal lagere beroepen Agrarisch Technisch Transport e.d (Para)medisch Administratief, commercieel e.d Juridisch, bestuurlijk, beveiliging Taalkundig, cultureel Gedrag en maatschappij Verzorgende e.d /5Totaal middelbare beroepen /5Totaal elem., lagere, middelbare beroepen

23 Samenvatting Food Valley 23 Aanbod De bevolking neemt nog toe tot 2015 (+2,1%, Gld +1%) Ontgroening minder snel dan in provincie, grote groep 0-14 Beroepsbevolking neemt toe (+2,3%), vergrijst Opleidingsniveau is vergelijkbaar met provincie en NL Uitkeringen relatief laag, trend vergelijkbaar aan provincie, WWB stijgt minder NWW’ers relatief weinig, wel sterke stijging 2 e helft 2012 Deelname MBO ca. 3% afgenomen Vraag Banen met 3,3% toegenomen , ook laatste 2 jaar 4 sectoren >=10%: Zak dvl (16%), Industrie (14%), Zorg (12%), Detailhandel (10%) Groei in Zak dvl, Zorg, stabiel in Industrie, Detailhandel. Groothandel Topsectoren: Maak (13%, stabiel), Transport (12%, afname), Food (11%, groei); relatief veel banen, groei Driekwart werkt in eigen regio; meer inkomende dan uitgaande pendel Vacatures 2013 vooral in Groot- en detailhandel, Zak dvl, Zorg Regio staat er relatief goed voor

24 Aanbevelingen 24 De uitgangspositie van de Food Valley is goed (lage werkloosheid, relatief weinig uitkeringen), maar situatie wordt ook hier nu slechter. Dat betekent bv. zoeken naar maatregelen om ouderen op de arbeidsmarkt te houden (eenmaal uit het arbeidsproces is het heel moeilijk om terug te keren) en maatregelen voor jongeren om ze op de arbeidsmarkt te krijgen (bv. door verlengde stages). Samenwerking is belangrijk voor een goed arbeidsmarktbeleid, niet alleen tussen partijen in de regio maar ook over de grenzen heen (zie ook grote pendelstromen). In samenwerkingsverbanden kunnen werkzoekenden bredere kansen geboden worden, bv. in een andere sector, in een ander regio of in een ander soort dienstverband Er is relatief veel werkgelegenheid in de top- en aandachtssectoren. Dat biedt kansen om bv. via scholing werkzoekenden daarvoor beter gekwalificeerd te maken; Samenwerking binnen een topsector kan deze nog versterken. Werkgelegenheid is per sector bekeken. Daarbinnen zitten grote verschillen (bv. in de Zorg delen die groeien en delen waar de financiering onder druk staat). Het verdient aanbeveling om de sectoren verder uit te splitsen voor een beter beeld van kansrijke beroepen


Download ppt "Arbeidsmarktinformatie Food Valley 23 april 2013 1."

Verwante presentaties


Ads door Google