De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers 26 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers 26 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers 26 juni 2014

2 15:00 uurWelkom door dagvoorzitter Prof. dr. Katrien Luijkx 15:10 uurPresentatie sprekers: Lilian Linders Ad Pijnenborg 15:50 uurDiscussie 16:45 uurAfsluiting en borrel Programma

3 Prof. dr. Katrien Luijkx

4 Sociale Wetenschappen Toegepast Ouderen Langdurige verzorging, kwetsbaarheid, kleinschalig wonen, laatste levensfase Tranzo Sinds 2004, per 1-11-’13 bijzonder hoogleraar Prof. dr. Katrien Luijkx

5 AW en leerstoel Ouderen(zorg)

6 In samenwerking met organisaties: Kennis over leefwereld van ouderen Innovaties ontwikkelen en evalueren Voldoende ruimte voor zelfredzaamheid en eigen regie Bijdragen aan de transitie in de ouderenzorg Ambitie

7 Meer zorg met minder mensen Vraagsturing Decentralisatie Eigen verantwoordelijkheid Transitie in de ouderenzorg

8 Lilian Linders

9 9 Het versterken van informele zorg: een paradoxaal uitgangspunt Lilian Linders Lector Beroepsinnovatie Social Work Fontys Hogeschool Sociale Studies 06 50242166 26 juni 2014 Tranzo Zorgsalon Transities in de ouderenzorg: de verantwoordelijkheid van ouderen L.linders@fontys.nl

10 10 Ter introductie: Lectoraat beroepsinnovatie Social Work 1.Maatschappelijke ondersteuning - Wmo werkplaats - Implementatieproject - mantelzorgonderzoek 2.Bijzonder Domein Beroepsinnovatie Jeugdzorg en – Welzijn, gefinancierd door 8 werkveldpartners op gebied van jeugdzorg, jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg

11 11 Druk op de samenleving neemt toe Extramuralisering gaat door Evenals langer zelfstandig wonen ouderen Transities (één gezin, een plan, één regisseur) - Decentralisatie AWBZ-WMO: meer kwetsbare groepen in de samenleving - Transities jeugdzorg: opvoeden in en door de samenleving - Uitvoering Participatiewet naar gemeenten Veel meer kwetsbare groepen onder de vlag van gemeente, die tegelijkertijd moet bezuinigen

12 12 Beleid bemoeit zich steeds meer met het informele Zo zelfredzaam mogelijk zijn Meer eigen verantwoordelijkheid nemen Eigen kracht inzetten En ook de samenleving moet hierin zijn verantwoordelijkheid nemen dus meer mantelzorg en vrijwilligerswerk

13 13 De wijk Meer kwetsbare ouderen in de wijk Sociale wijkteams, multidisciplinaire wijkteams, generalistenteams… Wijkactiviteiten sluiten vaak niet aan bij kwetsbare ouderen Fysieke afstand ouderen/kinderen/familieleden en geïndividualiseerd buurschap

14 14 Wat hebben mantelzorgers nodig? Goeie zorg voor zorgvrager Regelzaken, bureaucratische romplslomp Luisterend oor Begrip, respect, gezien en gehoord worden Verlangen naar ondersteuning door en via huisartsen

15 15 Discrepantie ondersteuningsvraag en - aanbod MantelzorgerAanbieder Wil geen respijtBiedt respijt Is vraagverlegenOp afstand Wil regie houdenAanbodgericht Last van regeldrukBureaucratisch Luisterend oor nodigVakjargon Onlosmakelijk verbonden met zorgvrager Isoleert mantelzorger en zorgvrager

16 16 Aanbevelingen Sluit aan bij beleving, ook in taalgebruik. Mensen voelen zich geen mantelzorger maar ‘partner van’ of ‘kind van’ Hou er rekening mee dat het primaire belang van de mantelzorger goeie zorg is aan zorgvrager Bijna elke cliënt heeft naasten: betrek hen dan ook

17 17 Aanbevelingen Mantelzorgers spreken hun ‘burgerkracht’ al aan. Wees actieve wegwijzer bij verkrijgen van ondersteuning Help hen bij aanpak regelzaken zorg: equivalent ‘organizers’ in huishouden Lang niet altijd ‘grote’ interventies nodig. Begrip, goed gesprek, luisterend oor, is vaak genoeg

18 18 Informele zorg als onderwerp van beleid: Word zelfredzamer en val meer terug op je buren, vrienden, familie Eigen kracht wordt gelanceerd als iets nieuws dat we nu (eindelijk eens) moeten gaan aanspreken Het accent op eigen verantwoordelijkheid heeft ongewenst neveneffect Het ‘professionaliseren van vrijwilligers’ en ‘verplichte mantelzorg’

19 19 Vragen?

20 Ad Pijnenborg Ambassadeur Zorgcoöperatie Hoogeloon en Voorzitter Stichting Samen Anders Zorg De ouderen hebben het ‘heft in eigen hand’

21 26 septemberZorgsalon: ‘Transities binnen de jeugdzorg; wie is nu eigenlijk de kapitein?’ 10 oktoberOratie Prof. dr. Katrien Luijkx 7 novemberOratie Prof. dr. Hendrik Roozen 27 november Zorgsalon: ‘Transities en innovaties in het zorgstelsel’ Kijk voor de volledige agenda op www.tilburguniversity.edu/tranzowww.tilburguniversity Agenda 2014


Download ppt "Transities in de ouderenzorg: verantwoordelijkheden van burgers 26 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google