De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg van de toekomst = netwerkzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg van de toekomst = netwerkzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Zorg van de toekomst = netwerkzorg
Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder Studiedag Arteveldehogeschool, 4 september 2014

2 Overzicht 1. Een nieuw zorgmodel: netwerken 2. Netwerken in de praktijk: een samenspel van ijkpunten 3. Nieuwe ziekenhuisfinanciering: denkoefening Zorgnet Vlaanderen

3 Behoefteverschuiving
Chronische ziekten Artrose, ademhalingsstoornissen, cardiovasculaire ziekten, diabetes, kanker, reuma, zwaarlijvigheid, depressie… WHO: 47% van ziektelast (2002) → 60% in 2020(1) 2/3 middelen → chronisch zieken(2) Multimorbiditeit 50% van de 65-plussers heeft minstens 3 chronische aandoeningen, 20% heeft er minstens 5 50% van ziekenhuispatiënten heeft multimorbiditeit (1) WHO. The world health report 2003: shaping the future. Geneva WHO (2) Snyderman R. The AAP and the transformation of medicine. J Clin Invest :

4 Multimorbiditeit per leeftijdsgroep

5 Holistisch vs. analytisch
Eenvoudige => geavanceerde behandeling Enkelvoudige => multipathologie Van enkelvoudige pathologie naar meervoudige pathologie. dwz van een longontsteking naar een longontsteking bij een 75 jaar oude diabetes patïënt met nierinsufficiëntie. gevolg behandeling moet aangepast voor de diabetes t.g.v. stresstoestand en de antibiotica voor de longontsteking moeten aangepast worden voor de verminderde longfunctie en er moet opgelet worden dat alle medicatie wel samen mag gegeven worden! veel meer communicatie en afstemming nodig, kans op problemen / fouten stijgt exponentieel ! Van eenvoudige behandeling (penicilline) naar geavanceerd (ECMO).

6 Budgettaire druk Stijging gezondheidsuitgaven:
10% van BNP naar 16% voor Europa in 2020 (1) Doorsneegezin betaalt in 2040: 1/2 bruto-inkomen aan zorg (2) Is opportuniteit voor economische groei (3) Besparingen zullen overheersen in de volgende jaren Kostbeheersing: Toename van levensverwachting, chronisch zieken, medische en verpleegkundige mogelijkheden... versus inkrimpen groei wereldeconomie. Psychische druk stijgt verder t.g.v. verder schrijdende geglobaliseerde efficiëntiedrang in economie, maximale kostendrukking en winstbejag. (cfr zelfmoord na Finland) Stijging van gezondheidsuitgaven van 9% van BNP (2008) naar 16% voor Europa in 2020 (1). VS van 15,3 naar 21%. Is niet enkel kost, kan ook positief worden ingevuld: belangrijke opportuniteit voor economische groei(2). Evolutie: Jagers => landbouwers => arbeiders => verzorgenden? (1) Price Waterhouse Coopers Healthcast 2020: Bouwen aan een duurzaam zorgstelsel (2) De zorg: hoeveel is het ons waard? Ministerie van V.W.S. Den Haag juni 2012 (3) Daue. De toekomst van de gezondheidszorg; diagnoses en remedies. Itinera 2008

7 Kwaliteit: perceptie vs. realiteit
Ze zijn georganiseerd om zorg te bieden voor acute ziektes: Terwijl de globale ziektelast verschoven is naar chronische aandoeningen, zijn de gezondheidssystemen niet geëvolueerd om een antwoord te bieden op deze veranderde noden. De zorg is gefragmenteerd, gefocused op acute en dringende symptomen, en vaak verstrekt zonder het voordeel van volledige medische informatie. De patiënt zijn rol in de aanpak (management) wordt niet benadrukt. Ondanks het belang van een gezonde levensstijl en een goede therapietrouw voor de patiënt met een chronische aandoening, wordt aan de patiënt vaak essentiële informatie en vaardigheden om met zijn ziekte om te gaan in de mate van het mogelijke, niet gegeven. De opvolging (follow-up) is sporadisch Typisch, hebben gezondheidssystemen geen lange termijn plan van aanpak voor patiënten met chronische aandoeningen om de best mogelijke outcome te verzekeren. Integendeel, patiënten worden slecht uitgerust om hun aandoening aan te pakken, waardoor ze pas ingrijpen als hun symptomen ondraaglijk worden, wat aanleiding geeft tot een “dringende” consultatie. In het gezondheidszorgsysteem is geen betrouwbare informatie ter beschikking die de aanbieders overstijgt en actueel wordt gehouden. Gemeenschapsdiensten (Community services) worden vaak over het hoofd gezien De gezondheidszorg is vaak slecht georganiseerd om optimaal gebruik te maken van bestaande maatschappelijke programma’s en diensten. Preventie wordt onderbenut Met de hulp van gezondheidswerkers, kunnen patiënten zich engageren voor een levensstijl die vele chronische aandoeningen voorkomt of hun evolutie vertraagt. Maar de patiënt heeft dan wel nood aan kennis, motivatie en vaardigheden om dit ook te doen. Om complicaties te voorkomen en te verminderen van chronische aandoeningen zou preventie en gezondheids-promotie deel moeten zijn van elke ontmoeting met een gezondheidswerker, maar dit is verre van routine in de dagelijkse klinische zorg” Bron: OECD

8 Kwaliteit onder druk Nurse to patient ratio:
Aantal patiënten per verpleegkundige Gemiddelde over een shift van 24u) Country mean 25th 75th Belgium 10,7 9,1 12,2 England 8,6 7,2 9,6 Finland 8,3 6,8 9,5 Germany 13,0 11,5 14,3 Greece 10,2 7,6 11,8 Ireland 6,9 6,2 7,7 Netherlands 7,0 6,4 Norway 5,4 4,8 6,0 Poland 10,5 Bron: RN4cast studie EU FP27 project:

9 Patiënt wordt behandeld Patiënt wordt ontslagen
Het radar-syndroom Patiënt verschijnt Patiënt wordt behandeld Patiënt wordt ontslagen … en verdwijnt (opnieuw) van de radar Bron: JoAnne Epping-Jordan, Congres Together we care, mei 2013

10 Paradigmashift Gezondheidssystemen over de hele wereld hebben volgende problemen(1) : 1. Georganiseerd om zorg te bieden voor acute ziekten 2. Sturende rol patiënt in eigen behandelingsproces is onvoldoende 3. Opvolging gebeurt sporadisch, niet gestructureerd 4. Welzijnsdiensten van de gemeenschappen worden vaak over het hoofd gezien 5. Preventie wordt onderbenut Ze zijn georganiseerd om zorg te bieden voor acute ziektes: Terwijl de globale ziektelast verschoven is naar chronische aandoeningen, zijn de gezondheidssystemen niet geëvolueerd om een antwoord te bieden op deze veranderde noden. De zorg is gefragmenteerd, gefocused op acute en dringende symptomen, en vaak verstrekt zonder het voordeel van volledige medische informatie. De patiënt zijn rol in de aanpak (management) wordt niet benadrukt. Ondanks het belang van een gezonde levensstijl en een goede therapietrouw voor de patiënt met een chronische aandoening, wordt aan de patiënt vaak essentiële informatie en vaardigheden om met zijn ziekte om te gaan in de mate van het mogelijke, niet gegeven. De opvolging (follow-up) is sporadisch Typisch, hebben gezondheidssystemen geen lange termijn plan van aanpak voor patiënten met chronische aandoeningen om de best mogelijke outcome te verzekeren. Integendeel, patiënten worden slecht uitgerust om hun aandoening aan te pakken, waardoor ze pas ingrijpen als hun symptomen ondraaglijk worden, wat aanleiding geeft tot een “dringende” consultatie. In het gezondheidszorgsysteem is geen betrouwbare informatie ter beschikking die de aanbieders overstijgt en actueel wordt gehouden. Gemeenschapsdiensten (Community services) worden vaak over het hoofd gezien De gezondheidszorg is vaak slecht georganiseerd om optimaal gebruik te maken van bestaande maatschappelijke programma’s en diensten. Preventie wordt onderbenut Met de hulp van gezondheidswerkers, kunnen patiënten zich engageren voor een levensstijl die vele chronische aandoeningen voorkomt of hun evolutie vertraagt. Maar de patiënt heeft dan wel nood aan kennis, motivatie en vaardigheden om dit ook te doen. Om complicaties te voorkomen en te verminderen van chronische aandoeningen zou preventie en gezondheids-promotie deel moeten zijn van elke ontmoeting met een gezondheidswerker, maar dit is verre van routine in de dagelijkse klinische zorg” (1)

11 Internationale aanbevelingen
The current systems cannot do the job. Trying harder will not work. Changing systems of care will.” (1) (1) Institute of medicine. Crossing the quality chasm. 2001

12 Initiatieven

13 Worldwide, effective prevention and management of chronic conditions requires an evolution of health care … From “radar care” to “innovative care”

14 Naar een nieuw zorgmodel
Van Naar Aanbodgericht Cliënt-/patiëntgericht Monodisciplinair Multi-/transdisciplinair Standaardzorg Zorg op maat Re-actieve zorg Pro-actieve zorg Autonoom Netwerken

15 lokaal/reg netwerk (care)
lokaal/reg netwerk (care) VISIE Systeembenadering. DOEL(GROEP) Holistische zorg dicht bij patiënt brengen met chronische / multipele zorgnoden.  FOCUS Vooral op multimorbiditeit.  ZORG BENADERING Multidisciplinair en multi-professioneel. Op lokaal of regionaal niveau. SAMENWERKING tussen: HA kringen/wachtposten, WGC, CGG apotheken, thuiszorg, thuishulp, WZC, welzijnsactoren, 112 … en nabije ZH, inclusief dag- en polikliniek OUTCOME Resultaten m.b.t. alle patiënten met multi-morbiditeit, o.a. levenskwaliteit. Resultaten op populatieniveau.

16 cliënt cliënt

17 Verschuivingen in de plaats van de zorg
In eigen woning Ziekenhuis In woonzorgcentrum, assistentie- woning of thuiszorgondersteunende voorziening

18 Ziekenhuizen als schakels in een keten van lokale/regionale zorg

19 ICT en medische technologie als hefboom
Om praktijkvoering te faciliteren Om performant te communiceren Om performant te coördineren Om performant te plannen Om nieuwe zorgmodellen te realiseren EPD = onmisbaar (overheidsinvesteringen noodzakelijk)

20 Ziekenhuizen als schakels in een keten van lokale/regionale zorg
Basisprogramma’s medisch/chirurgisch Spoed Polikliniek Geriatrie GGZ Dialyse Moeder en kind Diabetes Ondersteuning WZC, thuiszorg, (gespecialiseerde) huisartsen, … Dagkliniek, planbare zorg

21 Basisprogramma’s Poli/dagkliniek

22 klinisch netwerk (cure)
klinisch netwerk (cure) VISIE Analytische benadering DOEL(GROEP) Expertise en uitrusting poolen voor bijzonder complexe, intensieve of zeldzame zorgnoden tussen ziekenhuizen.  (Functiedifferentiatie!) FOCUS Vooral op specifieke aandoeningen.  ZORG-BENADERING Interdisciplinair. (supra)regionaal, (inter)nationaal niveau SAMENWERKING tussen Care- netwerk EN revalidatie ZH, psychiatrische ZH, 2e en 3e lijns ZH,… OUTCOME Zorgepisodes van homogene patiëntengroepen Gehele keten voor specifieke aandoening.

23 klinisch (cure) – netwerk

24 Netwerk met: Strategisch netwerkcomité
Verantwoordelijkheid welbepaalde doelpopulatie Doelen en strategie samen ontwikkelen (SLA met overheid) Een deel van de erkenningen/vergunningen en budget toegewezen aan netwerk Bundelen van activiteiten i.f.v. schaalvoordelen Delen van wachtinspanningen Delen van expertise Voldoende sturing en zelfbeschikking in “businessunits” (zoniet gevaar voor logge besluitvorming)

25

26 Overzicht 1. Naar een nieuw zorgmodel 2. Netwerken in de praktijk: een samenspel van ijkpunten 3. Nieuwe ziekenhuisfinanciering: denkoefening Zorgnet Vlaanderen

27 Zorgstrategisch plan Vlaanderen
Decentraal Centraal Principe subsidiariteit Zorg en taakverdeling op een continuüm Evolutief

28 Samenspel ijkpunten Continuïteit Kritische aanrijtijden Mobiliteit
Decentraal Centraal Samenspel ijkpunten Continuïteit Kritische aanrijtijden Mobiliteit Kritische massa Prevalentie Planbaarheid Manpower Technologie → Trade-off

29 Permanentie en continuïteit van zorg in weekends en ‘s nachts
Decentraal Centraal 1. Continuïteit van zorg Permanentie en continuïteit van zorg in weekends en ‘s nachts Bereikbaarheid, toegankelijkheid

30 2. Kritische aanrijtijden
Decentraal Centraal 2. Kritische aanrijtijden Bv. bij beroerte, hartinfarct Bedieningsgebieden huidige MUG's < 15 minuten, 90% (kaart interactief raadpleegbaar op )

31 Patiënt naar arts of omgekeerd? Fysieke toegankelijkheid
Decentraal Centraal 3. Mobiliteit Patiënt naar arts of omgekeerd? Fysieke toegankelijkheid Vergrijzende bevolking Multimorbiditeit en handicap Mantelzorg onder druk door sociologische en demografische evoluties Milieu-effecten Beschikbaarheid openbaar vervoer Verplaatsingskosten (patiëntenvervoer…)

32 4. Kritische massa: sub/superspecialisatie
Orthopedie Heup, knie, fijne hand… Cardiologie Interventie, revalidatie, elektrofysiologie… Pediatrie Oncologie, cardiologie… Gynaecologie Algemeen (bevallingen), oncologie, fertiliteit, prenatale diagnostiek

33 Relatie volume – expertise – kwaliteit
Decentraal Centraal 4. Kritische massa Relatie volume – expertise – kwaliteit Niet absoluut Geldt voor artsen en voor equipes Niches Respect voor dwingende normen Borstkliniek Cardiologie

34 Geografische spreiding van pathologie Bv. dossier zeldzame ziektes
Decentraal Centraal 5. Prevalentie Geografische spreiding van pathologie Bv. dossier zeldzame ziektes Kinderen vs. volwassenen Prevalentie minder dan 5/ inwoners Cf. Europese inzichten:  “affects less than 1 of 2.000” (1) (1) State of art in 2006 and recommendations of the rare diseases task force.  december 2006.

35 6. Graad van planbaarheid
Decentraal Centraal 6. Graad van planbaarheid Focus op efficiëntiewinst Kan in relatief aparte settings Cf. value added processes en solution shops (1) 3 BUSINESMODELLEN SOLUTION SHOP VALUE-ADDING PROCESS FACILITATED USER NETWORKS (1) Christensen, The Innovator's Prescription: A Disruptive Solution for Health Care (2009)

36 7. Manpower Zorgpersoneel Artsen Algemene schaarste
Decentraal Centraal 7. Manpower Zorgpersoneel Algemene schaarste Vergrijzing medewerkers Subspecialisatie: BBT/BBK Artsen Schaarste in bepaalde disciplines Vergrijzing artsenkorps Vervrouwelijking en andere work-life balance Sub- en superspecialisatie

37 Concentratie deskundigheid hoogtechnologische zorg:
Decentraal Centraal 8. Technologie Concentratie deskundigheid hoogtechnologische zorg: Radiotherapie Robotchirurgie Hartchirurgie Clean rooms Communicatietechnologie en assistieve technologie bevorderen decentralisatie

38 Afwegingen Plan-baarheid Manpower Techno-logie Prevalentie
Kritische massa Continuïteit Mobiliteit Aanrij-tijden

39 Netwerken = dynamisch, evolutief, fluïde
Opleiding Techologische Demografie Budget Systematisch aftoetsen of zorg best centraal of decentraal georganiseerd wordt

40 Netwerk: nieuwe verhoudingen
Visie Bestuur Taakafspraken en verantwoordelijkheid Wetgeving: arbeidsrecht, sociaal recht Financiering: verdeling middelen, samenwerking en vergoeding van artsen, belonen kwaliteit, transitie chronische zorg…

41 Overzicht 1. Naar een nieuw zorgmodel 2. Netwerken in de praktijk: een samenspel van ijkpunten 3. Nieuwe ziekenhuisfinanciering: denkoefening Zorgnet Vlaanderen

42 Voorstel Zorgnet Vlaanderen:
Te downloaden via Rubriek Publicaties

43 Denkoefening in 3 pijlers
Voorwaarden: Budgetbehoud 5 jaar, groeivoet 2% (bovenop inflatie) Duidelijk strategisch plan, uitgewerkt met alle betrokken actoren, met juridische en financiële waarborgen Technische en wetenschappelijke onderbouwing Geen revolutie, wel gestuurd beleid Focus : algemene ziekenhuizen

44 3 belangrijkste pijlers
1. Het reduceren van (niet evidence based) variabiliteit in de zorg en onnodige (her)opnames 2. Artsen en ziekenhuizen beter op 1 lijn krijgen: gepaste incentives om samen continuïteit te vrijwaren 3. Rekening houden met resultaten, niet enkel met uitgevoerde aktes

45 Betere omkadering per patiënt Herinschakeling saldo binnen netwerk
Impact HRM Klassieke hospitalisatie verder heroriënteren (cf. invoeren short stay, …) Betere omkadering per patiënt Herinschakeling saldo binnen netwerk

46 Vlaams Zorgstrategisch Plan
Doelstellingen op populatieniveau Stimuleren samenwerking en netwerking Optimale inzet schaarse middelen ( waste en concurrentie-aanbod weggewerkt ) Erkenningsbevoegdheid i.f.v. performantie en evoluerende noden In lijn met Federale financieringsregels Transparant meerjarentraject Wetshandhaving

47 Samenwerking is de toekomst!
Conclusie Samenwerking is de toekomst!

48 Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Zorg van de toekomst = netwerkzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google