De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OP WEG NAAR ANDERE SCHOOLTIJDEN ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OP WEG NAAR ANDERE SCHOOLTIJDEN ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 OP WEG NAAR ANDERE SCHOOLTIJDEN ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014

2 5. tijdspad 6. vragen stellen 7. afsluiting ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Indeling van de avond: 1. welkom en opening 2. overwegingen op andere schooltijden 3. enquête onder ouders 4. voordelen en nadelen 5. principebesluit 6. vervolgtraject 7. model andere schooltijden 8. praktische zaken en tijdspad 9. pauze en gesprek in groepjes 10. vragen stellen 11. SKCN 12. afsluiting

3 deskundigheidsontwikkeling en gesprekken met ouders ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Overwegingen op andere schooltijden: Kinderen: * meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor de kinderen - minder wisselmomenten per dag - minder opvang door verschillende personen * andere opvangmogelijkheden en activiteiten na schooltijd Ouders: * steeds vaker hebben beide ouders werkverplichtingen - veel kinderen blijven tussen de middag over (ruim 54%) * minder inzet nodig van ouders bij TSO en brigadieren Leerkrachten: * na schooltijd meer tijd voor overleg, deskundigheidsontwikkeling en gesprekken met ouders

4 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Enquête onder ouders – mei/juni 2013 * 60% is voor verandering van schooltijden - 87% daarvan hoort bij onderbouw * 54 % maakt gebruik van TSO - 75 % heeft behoefte aan TSO * 81 % maakt gebruik van een vorm van naschoolse opvang - 47 % denkt in de toekomst naschoolse opvang nodig te hebben

5 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014

6 Belangrijke voordelen : - toename effectieve leertijd. - regelmaat, structuur en rust in de klas en de school. - geen lange onderbreking door middagpauze en daardoor opstartproblemen aan begin van de middag - tijdwinst na schooltijd (voorbereiding, vergaderingen, gesprekken e.d.) - praktisch: minder inzet nodig van vrijwilligers (overblijven, brigadieren)

7 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Nadelen/obstakels: - belasting/rust voor de leerkrachten - pauzes moeten goed geregeld worden - opvang na schooltijd - aansluiting BSO, clubs/verenigingen - meer lestijden voor jongste leerlingen

8 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Vervolgtraject - kijken naar de mogelijkheden - hoe kunnen bezwaren zoveel mogelijk worden ondervangen MR en team - regelmatig besproken - verschillende modellen met voor- en nadelen

9 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Principebesluit met uitgangspunten - vergadering van 26-5-2014: instemming MR - principebesluit om over te gaan op wijziging van schooltijden - stappenplan om verder te gaan Uitgangspunten: - streven naar continurooster - uiteindelijk, zo mogelijk, 5 gelijke dagen - in 2 of 3 fases dit laten plaatsvinden vanwege: * technische zaken (verplichtingen onderwijsuren en verschuivingen) * overgangsgewenning * invoering vanaf 1-8-2015

10 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Model Andere Schooltijden: vier dagen continurooster (uitgezonderd woensdag): - groep 3 t/m 8 : 8.30 – 14.15 uur - groep 1/2: vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij - woensdag: 8.30 – 12.30 uur

11 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Praktische zaken: - verandering van hoeveelheid lestijd - kinderen eten hun eigen lunch samen met de leerkracht - extra hulp bij de kleuters met ouders - er is een kwartier lunchtijd - na de lunch is er ongeveer 20 minuten speeltijd - speeltijd in twee groepen - de kleuters kunnen hun speeltijd later/langer nemen - kinderen zijn eerder uit school: opvang

12 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Tijdpad: - November/december: * bespreken laatste knelpunten binnen MR en team * definitieve vaststelling plan van uitvoering na informatie aan team, MR en bestuur - Januari 2015: * ouders in kennis stellen van definitieve datum en opzet van invoering - Januari – juni 2015: * uitwerking details * op de hoogte houden van ouders

13  SKCN - Buiten Schoolse Opvang  Opvang die wij bieden: Vormen Tijden  Voorschoolse opvang07.30-08.30  Naschoolse opvang14.15-18.30  Vakantie opvang08.00-18.30  Opvang tijdens studiedagen afhankelijk van studiedag

14 Maximaal uurtarief € 6,38 voor toeslag Uurtarief SKCN BSO is€ 6,05. Uitgangspunt: gezamenlijk toetsingsinkomen: Voorbeelden: 1 e kind ToetsingsinkomenVergoeding belastingdienst p/uNetto te betalen p/u 1.€ 20.000 88,1%=€ 5,33€ 0,72 2.€ 40.000 74,5%=€ 4,51€ 1,54 3.€ 60.00061,8%=€ 3,74€ 2.31 4.€ 80.00039,9%=€ 2,41€ 3,64 U ontvangt factuur en toeslag per maand verdeeld over 12 maanden KINDEROPVANGTOESLAG www.toeslagen.nl www.toeslagen.nl

15 Enkele rekenvoorbeelden kosten per maand: Dagdelen p/w: 1 Duur p/w: korte middag (14:15 – 18:30) Kosten p/uur: € 6,05 Kosten p/maand € 128,06 (12 maanden) KINDEROPVANGTOESLAG-2 www.toeslagen.nl www.toeslagen.nl Toetsings inkomen Kosten per maand Toeslag per maand Netto kosten per maand 15:00-18:30 Netto kosten per maand 14:15-18:30 Toeslag per jaar Netto kosten per jaar 20.000128,06112,8213,4415,241.353182,87 40.000128,0695,4028,8032,661.144391,86 60.000128,0679,1443,1548,92949587,03 80.000128,0651,1067,8876,96613 923,57

16 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Pauze gelegenheid om in groepjes van gedachten te wisselen

17 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014 Beantwoorden van vragen

18 AFSLUITING ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014


Download ppt "OP WEG NAAR ANDERE SCHOOLTIJDEN ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google