De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar Andere schooltijden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar Andere schooltijden"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar Andere schooltijden
ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

2 5. tijdspad 6. vragen stellen 7. afsluiting
Indeling van de avond: 1. welkom en opening 2. overwegingen op andere schooltijden 3. enquête onder ouders 4. voordelen en nadelen 5. principebesluit 6. vervolgtraject 7. model andere schooltijden 8. praktische zaken en tijdspad 9. pauze en gesprek in groepjes 10. vragen stellen 11. SKCN 12. afsluiting ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

3 deskundigheidsontwikkeling en gesprekken met ouders
Overwegingen op andere schooltijden: Kinderen: * meer rust, duidelijkheid en regelmaat voor de kinderen - minder wisselmomenten per dag - minder opvang door verschillende personen * andere opvangmogelijkheden en activiteiten na schooltijd Ouders: * steeds vaker hebben beide ouders werkverplichtingen - veel kinderen blijven tussen de middag over (ruim 54%) * minder inzet nodig van ouders bij TSO en brigadieren Leerkrachten: * na schooltijd meer tijd voor overleg, deskundigheidsontwikkeling en gesprekken met ouders ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

4 Enquête onder ouders – mei/juni 2013
* 60% is voor verandering van schooltijden - 87% daarvan hoort bij onderbouw * 54 % maakt gebruik van TSO - 75 % heeft behoefte aan TSO * 81 % maakt gebruik van een vorm van naschoolse opvang - 47 % denkt in de toekomst naschoolse opvang nodig te hebben ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

5 ouderavond Andere Schooltijden 30 oktober 2014

6 Belangrijke voordelen : - toename effectieve leertijd
Belangrijke voordelen : - toename effectieve leertijd. - regelmaat, structuur en rust in de klas en de school. - geen lange onderbreking door middagpauze en daardoor opstartproblemen aan begin van de middag - tijdwinst na schooltijd (voorbereiding, vergaderingen, gesprekken e.d.) - praktisch: minder inzet nodig van vrijwilligers (overblijven, brigadieren) ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

7 Nadelen/obstakels: - belasting/rust voor de leerkrachten - pauzes moeten goed geregeld worden - opvang na schooltijd - aansluiting BSO, clubs/verenigingen - meer lestijden voor jongste leerlingen ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

8 - kijken naar de mogelijkheden
Vervolgtraject - kijken naar de mogelijkheden - hoe kunnen bezwaren zoveel mogelijk worden ondervangen MR en team - regelmatig besproken - verschillende modellen met voor- en nadelen ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

9 Principebesluit met uitgangspunten - vergadering van : instemming MR - principebesluit om over te gaan op wijziging van schooltijden - stappenplan om verder te gaan Uitgangspunten: - streven naar continurooster - uiteindelijk, zo mogelijk, 5 gelijke dagen - in 2 of 3 fases dit laten plaatsvinden vanwege: * technische zaken (verplichtingen onderwijsuren en verschuivingen) * overgangsgewenning * invoering vanaf ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

10 Model Andere Schooltijden: vier dagen continurooster (uitgezonderd woensdag): - groep 3 t/m 8 : 8.30 – uur - groep 1/2: vrijdagmiddag om uur vrij - woensdag: 8.30 – uur ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

11 - verandering van hoeveelheid lestijd
Praktische zaken: - verandering van hoeveelheid lestijd - kinderen eten hun eigen lunch samen met de leerkracht - extra hulp bij de kleuters met ouders - er is een kwartier lunchtijd - na de lunch is er ongeveer 20 minuten speeltijd - speeltijd in twee groepen - de kleuters kunnen hun speeltijd later/langer nemen - kinderen zijn eerder uit school: opvang ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

12 * bespreken laatste knelpunten binnen MR en team
Tijdpad: - November/december: * bespreken laatste knelpunten binnen MR en team * definitieve vaststelling plan van uitvoering na informatie aan team, MR en bestuur - Januari 2015: * ouders in kennis stellen van definitieve datum en opzet van invoering - Januari – juni 2015: * uitwerking details * op de hoogte houden van ouders ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

13 SKCN - Buiten Schoolse Opvang
Opvang die wij bieden: Vormen Tijden Voorschoolse opvang Naschoolse opvang Vakantie opvang Opvang tijdens studiedagen afhankelijk van studiedag

14 KINDEROPVANGTOESLAG www.toeslagen.nl
Maximaal uurtarief € 6,38 voor toeslag Uurtarief SKCN BSO is € 6,05. Uitgangspunt: gezamenlijk toetsingsinkomen: Voorbeelden: 1e kind Toetsingsinkomen Vergoeding belastingdienst p/u Netto te betalen p/u 1. € ,1%= € 5,33 € 0,72 2. € ,5%= € 4,51 € 1,54 3. € ,8%= € 3,74 € 2.31 4. € ,9%= € 2,41 € 3,64 U ontvangt factuur en toeslag per maand verdeeld over 12 maanden

15 KINDEROPVANGTOESLAG-2 www.toeslagen.nl
Enkele rekenvoorbeelden kosten per maand: Dagdelen p/w: Duur p/w: korte middag (14:15 – 18:30) Kosten p/uur: € 6,05 Kosten p/maand € 128,06 (12 maanden) Toetsings inkomen  Kosten per maand Toeslag Netto kosten 15:00-18:30 14:15-18:30 Toeslag per jaar per jaar 20.000 128,06 112,82 13,44 15,24 1.353 182,87 40.000 95,40 28,80 32,66 1.144 391,86 60.000 79,14 43,15 48,92 949 587,03 80.000 51,10 67,88 76,96 613 923,57

16 Pauze gelegenheid om in groepjes van gedachten te wisselen
ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

17 Beantwoorden van vragen
ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014

18 Afsluiting ouderavond Andere Schooltijden oktober 2014


Download ppt "Op weg naar Andere schooltijden"

Verwante presentaties


Ads door Google