De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. van Vugt uit Eindhoven De collecte is bestemd voor Compassion : Compassion is een internationale christelijke organisatie die zich bezighoudt met ontwikkelingssamenwerking, onder andere door het financieel laten adopteren van kinderen en studenten in ontwikkelingslanden.

4 Mededelingen kerkenraad Met belijdenisattestatie is vertrokken naar de naar de NGK te Nijmegen br. Mattijn van Leur Volgende week zullen we DV in de middagdienst het Heilig Avondmaal vieren. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Deze week zijn jarig: 24 augustus:br Hilbert Branderhorst br C. Rupke 25 augustus:Nynke Meeske 26 augustus:zr Corinka Schipper-van Westen 28 augustus:Wilmer Treurniet Daan Wisselink 30 augustus:Jesper Gort

6

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

11 Psalm 147: 1, 2 1 Lof zij den HEER, goed is het leven als 's Heren lof wordt aangeheven. Lieflijk en recht te allen tijde is 't onze God ons lied te wijden. Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, het volk in ballingschap verloren brengt Hij er samen, heelt hun wonden, hoezeer hun harten zijn geschonden.

12 Psalm 147: 1, 2 2 Hij telt het leger van de sterren, Hij roept bij name hen van verre. Groot is de Here, groot in krachten, er is geen grens aan zijn gedachten. Die zich ootmoedig aan Hem geven, schenkt Hij een overvloed van leven. Maar Hij vernedert goddelozen, die trots hun eigen weg verkozen.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

15 Psalm 147: 6, 7 6 De aarde hoort Gods heilig spreken. Zijn woord snelt voort door alle streken. De Heer spreidt sneeuw als wollen vachten, strooit rijp als as in winternachten. Hagel zendt Hij in barre vlagen. Wie kan zijn bittre kou verdragen? Hij spreekt: de zuidenwinden komen; dan smelt het ijs: de waatren stromen.

16 Psalm 147: 6, 7 7 De HEER heeft Jakob uitverkoren om naar zijn heilig woord te horen. Aan Israel heeft Hij ten leven zijn rechten en zijn wet gegeven. Zo deed Hij aan geen andre volken. Laat ons des HEREN lof vertolken. De kracht, de heerlijkheid, de ere zijn Hem, die eeuwig zal regeren.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

20 LvdK 392: 1, 3, 4 1 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij. Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

21 LvdK 392: 1, 3, 4 3 U heb ik nodig, uw genade is mijn enig licht in nacht en duisternis. Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

22 LvdK 392: 1, 3, 4 4 Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer. Tranen en leed zijn nu niet bitter meer. Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij? Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

25 Standbeeld: “De Barmhartige Samaritaan”

26

27 Lucas 10: 36 Jezus als dissident?

28 Lucas 10: 36 Interessante vraag: Waar te beginnen?

29 Lucas 10: 36 Denk niet alleen vanuit je eigen verantwoordelijkheid Denk ook vanuit de behoefte van de ander

30 Lucas 10: 36 De Samaritaan = Jezus Slachtoffer van de rovers = ik

31 Lucas 10: 36 Denk niet alleen vanuit je eigen verantwoordelijkheid Denk ook vanuit de behoefte van de ander

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

33 Opwekking 430 Heer, ik prijs uw grote naam. Heel mijn hart wil ik U geven. Want U bent de weg gegaan die mij redding bracht en leven. U daalde neer van uw troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. Van het kruis naar het graf. Uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam.

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

36 Psalm 145: 4 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, verzadigt al wat leeft met welbehagen.

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

40 Psalm 145: 3, 5 3 Genadig is de HEER in wat Hij doet, lankmoedig en voor heel zijn schepping goed. Uw werken prijzen, HEER, uw majesteit, uw gunstgenoten uw barmhartigheid. Uw volk zal, HEER, uw grootheid altijd loven. Niets gaat uw heerlijk koningschap te boven. Uw koningschap zal alle eeuwen duren, uw heerschappij het nageslacht besturen.

41 Psalm 145: 3, 5 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouwverwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

43 Gezang 182C

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3, 5 Gezang182C:Amen

45

46


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Compassion Psalm147:1, 2 Psalm147:6, 7 Lucas10:25 - 37 LvdK392:1, 3, 4 Lucas10:36 Opwekking430: Psalm145:4 Psalm145:3,"

Verwante presentaties


Ads door Google