De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ⓒ Olof S. Het GLB tot 2020 Herman VERSTEIJLEN Directeur Landbouwmarkten Europese Commissie Oosterwijtwerd, 12 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ⓒ Olof S. Het GLB tot 2020 Herman VERSTEIJLEN Directeur Landbouwmarkten Europese Commissie Oosterwijtwerd, 12 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Ⓒ Olof S. Het GLB tot 2020 Herman VERSTEIJLEN Directeur Landbouwmarkten Europese Commissie Oosterwijtwerd, 12 maart 2012

2 22 OVERZICHT 1.Internationale konkurentie positie EU en toekomstig marktevenwicht 2. GLB voorstellen vanaf 2014 3. Besluitvormingsproces

3 3

4 4 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 79/8080/8181/8282/8383/8484/8585/8686/8787/8888/8989/9090/9191/9292/9393/9494/9595/9696/9797/9898/9999/0000/0101/02 02/0303/0404/05 05/0606/0707/0808/09 09/10 10/11 Intervention Stocks x 1000 t 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Cereal Production Tarwe interventie voorraden Gerst interventie voorraden Rogge interventie voorraden Maïs interventie voorraden Durum interventie voorraden Sorghum interventie voorraden Graan produktie

5 5 MAIS - US 3YC Gulf en FR Bordeaux In $ 80 130 180 230 280 330 06/200110/200102/200206/200210/200202/200306/200310/200302/200406/2004 10/200402/200506/200510/200502/200606/200610/200602/200706/200710/200702/200806/200810/2008 02/200906/2009 10/2009 02/201006/201010/201002/201106/201110/201102/2012 US 3YC Gulf ($)FR Bordeaux ($)

6 6

7 7 MID-TERM FORECAST - BALANCED EU CEREAL ARKETS (MIO T)

8 8 SUIKER 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 Jan 2008 May 2008 Sept 2008 Jan 2009 May 2009 Sept 2009 Jan 2010 May 2010 Sept 2010 Jan 2011 May 2011 Sept 2011 Jan 2012 EUR/t AGRI price reporting: 654 €/t in December 2011 632 €/t 541 €/t World market price - London N°5: 465 €/t in December 2011 404 €/t EU Reference price

9 9 SUGAR BALANCE (EXCLUDING ETHANOL USE)

10 10 ETHANOL: GROWING DEMAND FOR FEEDSTOCKS

11 11 MELK

12 12 COW‘S MILK SUPPLY AND DAIRY HERD DEVELOPMENTS

13 13 OVERZICHT 1.Internationale konkurentie positie EU en toekomstig marktevenwicht 2. GLB voorstellen vanaf 2014 3. Besluitvormingsproces

14 14 HOE WORDT HET GLB GEFINANCIERD? Voorstellen van de Commissie voor de EU-begroting voor de periode 2014- 2020 waarbij de GLB-uitgaven nominaal op het niveau van 2013 worden gehandhaafd - Pijler I – Rechtstreekse betalingen en marktuitgaven - Pijler II – Plattelandsontwikkeling Totaal Pijler I en II - Voedselveiligheid - Meest behoeftigen - Reserve voor crisis in de landbouwsector - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Onderzoek en innovatie op het gebied van voedselveiligheid, de bio-economie en duurzame landbouw Totaal extra middelen Totaal voorgestelde begroting voor de periode 2014-2020 317,2 miljard euro 101,2 miljard euro 418,4 miljard euro 2,5 miljard euro 2,8 miljard euro 3,9 miljard euro tot 2,8 miljard euro 5,1 miljard euro tot 17,1 miljard euro tot 435,5 miljard euro In huidige prijzen Bron: Mededeling van de Commissie "Een begroting voor Europa 2020" – COM(2011) 500 definitief, deel II.

15 15 DE EVOLUTIE VAN GLB UITGAVEN 1980-2020 (IN HUIDIGE PRIJZEN) Source: DG Agriculture and Rural Development

16 16 WAAROM VERANDEREN VANAF 2014? Historische reden (compensatie voor prijsdalingen) verdwijnt aan de horizon. Maatschappelijk debat: betalen voor publieke diensten. In Nederland aangegeven in SER advies en houtskoolschets (groene en blauwe diensten, gebieden met natuurlijke handicap). Verschillen tussen lidstaten en, binnen lidstaten, steeds moeilijker uit te leggen. Om redelijk EU landbouwbudget te behouden in huidige moeilijke financieel economische situatie, moet de Europese belasting betaler « value for money » krijgen.

17 17 NIEUWE OPZET DIRECTE BETALINGEN Randvoorwaarden Stroomlijning – Klimaatverandering OF Bedrijfstoeslagregeling "Groene" betaling Gewasdiversificatie Blijvend grasland Gebied van ecologisch belang 30% van de middelen voor rechtstreekse betalingen Regeling voor jonge landbouwers Tot 2% van de middelen voor rechtstreekse betalingen < 40 jaar Gedurende 5 jaar Aanvang activiteit Regeling voor kleine landbouwers Vereenvoudiging van aanvragen en controles Betaling van een door de lidstaat vast te stellen vast bedrag onder voorwaarden Start in 2014 Tot 10% van de middelen voor rechtstreekse betalingen Gekoppelde steun Brede reeks sectoren Tot 5% of 10% van de middelen voor rechtstreekse betalingen vast te stellen door lidstaten Steun in gebieden met natuurlijke beperkingen Voor gebieden met natuurlijke beperkingen Tot 5% van de middelen voor rechtstreekse betalingen Degressief karakter en maxima per bedrijf voor alle lagen behalve groene betalingen Nieuwe rechten in 2014 Definitie landbouwactiviteit Definitie actieve landbouwer Nationaal of regionaal forfaitair bedrag per subsidiabele ha Regio’s en criteria bepaald door lidstaten

18 18 HERVERDELING DIRECTE BETALINGEN – DICHTEN VAN EENDERDE VAN HET VERSCHIL TUSSEN HUIDIG NIVEAU EN 90% VAN EU GEMIDDELDE TEGEN 2020 * Calculated on the basis of all direct aids on the basis of Council Regulation (EC) No 73/2009, after modulation and phasing-in, except POSEI/SAI and cotton and potentially eligible area 2009 Source: European Commission - DG Agriculture and Rural Development

19 19 VOORSTELLEN MARKTMAATREGELEN AKKERBOUWSECTOR Niet vernieuwing suikerquota na 1 oktober 2015: - behoud van verplichte kontrakten - indien nodig privé-opslag regeling Gevolg: suikerproduktie neemt toe met ± 2%: suikerprijs wat lager (8%) en daarmee aantrekkelijk voor ethanol. Graan niets veranderd: - tarwe-interventie 3Mio t tegen vaste prijs, indien nodig daarna aanbesteding - mogelijkheid voor aanbesteding voor gerst en maïs.

20 20 VOORSTELLEN MARKTMAATREGELEN Verbeterde crisismaatregelen (speciaal fonds): - verstoring van de markt - dierziekten of verlies van consumentenvertrouwen -urgente specifieke problemen Maatregelen ter bevordering van onderlinge samenwerking en verbeterde onderhandelingspositie: - Producenten organisaties (PO) - Associaties van PO - Inter-branch organisaties: partners in de keten Verplichte erkenning in lidstaten, steun bij opzetten producenten groepen in 2°pijler, plattelandsontwikkeling.

21 21 Voorbeelden Beleidsinstrumenten –Eenvoudige en specifieke steun voor kleine landbouwers (rond 30% begunstigden); –Groene betaling, zo eenvoudig mogelijk: enkel maatregelen die een milieu impact hebben en zonder veel extra moeite te controleren zijn; Betalingen –Slechts één betaalorgaan voor alle GLB maatregelen in een Lidstaat/regio –Vergoeding van begunstigden op basis van vereenvoudigde regels (II Pijler); Controles –Lidstaten met een goed werkend controle system en een lage fouten marge mogen aantal controles verminderen; –Randvoorwaarden; harmonisering van beheerseisen, controle op geringe niet- naleving vervalt; landbouwers die gecertificeerd zijn minder kans op controle. EEN ALGEMENE DOELSTELLING: VEREENVOUDIGING

22 22 OVERZICHT 1.Internationale konkurentie positie EU en toekomstig marktevenwicht 2. GLB voorstellen vanaf 2014 3. Besluitvormingsproces

23 23 WAT GEBEURT ER NU? De Commissie presenteerde op 12 oktober 2011 een reeks voorstellen die bedoeld zijn om het GLB doeltreffender te maken om zo de landbouw concurrerender en duurzamer te maken en om tot dynamische plattelandsgebieden te komen De besprekingen met de andere instellingen zijn nu van start gegaan zodat de hervorming vanaf 1 januari 2014 een feit is (?)

24 24 VOOR NADERE INFORMATIE Het GLB na 2013 http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm Mededeling van de Commissie "Het GLB tot 2020" http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/ index_en.htm Effectbeoordeling http://ec.europa.eu/agriculture/ Wetsvoorstellen http://ec.europa.eu/agriculture/ Voor de pers: www.ag-press.eu

25 25 DANK U


Download ppt "Ⓒ Olof S. Het GLB tot 2020 Herman VERSTEIJLEN Directeur Landbouwmarkten Europese Commissie Oosterwijtwerd, 12 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google