De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 5: Zaterdag 29 maart 2014 Wim Peeters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 5: Zaterdag 29 maart 2014 Wim Peeters"— Transcript van de presentatie:

1 Les 5: Zaterdag 29 maart 2014 Wim Peeters (Wim.Peeters@acm.org)
Raspberry Pi Les 5: Zaterdag 29 maart 2014 Wim Peeters

2 Raspberry-Pi

3 Programma Installatie Basis Linux en de commando's
Pi als eenvoudig Linux servertje Raspberry PI als mediaspeler Aansturen en uitlezen motoren en LEDs Raspberry PI als fm zender Raspberry-Pi

4 Vorige Les Eenvoudige schakelingen Knipper LED LED Dimmen
(8 segmenten display) Drukknop Analoog signaal meten Raspberry-Pi

5 GPIO: connector P1 Raspberry-Pi

6 LED en PI Pi: 5V pin 2 GND pin 6 3,3V elke IN/OUT 5V max 250mA
Advies: 3-5mA Raspberry-Pi

7 GPIO programmeren sudo apt-get install python-dev
sudo apt-get install python-rpi.gpio Raspberry-Pi

8 Python program: pinker.py
#!/usr/bin/python # Led tss pin 18 en GND # Wim Peeters import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(18, GPIO.OUT) while (True): GPIO.output(18, True) time.sleep(0.5) GPIO.output(18, False) Raspberry-Pi

9 Drukknop Naar GPIO 1 (3,3V) Naar GPIO 23 → pin 16 Naar GND pin 6
Raspberry-Pi

10 Meten van een spanning De PI heeft geen analoog digotaal convertor (ADC) Truuk: Vervang Spannings meting door tijdsmeting Raspberry-Pi

11 Condensator: C Kan elektrische lading opslagen
En vrijgeven. → maar dat duurt een tijd Symbool: Eenheid: Farad (F) Raspberry-Pi

12 Weerstand en Condensator in serie
Vin -VR -VC=0 VR = wet van Ohm VR=IR VC =Vin(1-e-t/RC) Met τ=RC Raspberry-Pi

13 Laden: opgeladen na 5RC t=RC Raspberry-Pi

14 Ontladen: na 5RC t=RC Raspberry-Pi

15 Met de PI Opgepast: kortsluiting! Pin1: 3,3V Pin6: GND GPIO 24
Raspberry-Pi

16 In onze Website duwen? Raspberry-Pi

17 meet.py: eenmalige meting
Raspberry-Pi

18 website-meeting.sh Raspberry-Pi

19 Uitvoeren + redirect naar webserver
Raspberry-Pi

20 Vandaag Eenvoudige schakelingen ... Temperatuur meten
Reageren op licht Servo motor Raspberry-Pi

21 Temperatuur meten NTC-thermistor M891 Raspberry-Pi

22 NTC: Negatieve Temperatuur Coëfficiënt (weerstand)
Weerstand neemt toe met dalende Temperatuur T25 = 10K NTC 10K Raspberry-Pi

23 Exponentieel verband ( )
BENADERENDE RECHTE Lineair benaderen temp = -(temp/20)+66 Raspberry-Pi

24 Raspberry-Pi

25 Temperatuur Raspberry-Pi

26 Reageren op Licht Fotoweerstand THT Perkin Elmer VT 93 N2 Raspberry-Pi

27 LDR: hoe meer licht hoe kleiner de weerstand
In onze schakeling < 500: veel licht >1000: weining licht Raspberry-Pi

28 Raspberry-Pi

29 Meting: <500 licht, >1000 donker
Raspberry-Pi

30 Oefening Als donker: LED aan Als Licht: LED uit Raspberry-Pi

31 Oplossing Raspberry-Pi GPIO.setup(18, GPIO.OUT) # LED op Pin6, GPIO 18
… zie vorige oefening.... # Hoofdprogramma while (True): licht = RCtime(24) # We meten op GPIO24 if licht < 500: print("Het is licht, zet de led uit") GPIO.output(18, False) # Led uit else: print("Het is donker, zet de led aan") GPIO.output(18, True) # Led aan Raspberry-Pi

32 Servo motor MC-1811 Technische specificaties Raspberry-Pi
Instelkoppel bij 4,8 V 15 Ncm Lagertype Glijlagers Stekkersysteem JR Servo-technologie Analoge servo Fabrikantnr. MC1811 Servo-type Micro-servo Raspberry-Pi

33 Breedte van de puls bepaalt positie
Raspberry-Pi

34 Aansluiting Voeding: – 5V: Pin2 – GND: Pin 6 – Control: pin22 GPIO25
Weerstand 1K Control Raspberry-Pi

35 Via Duty cycle op 100Hz 100Hz: 10ms per period Raspberry-Pi
Duty=10% geeft pulse 1ms = hoek 0 Duty=20% geeft pulse 2ms = hoek 180 Duty=15% geeft pulse 1ms = hoek 90 Raspberry-Pi

36 Run Raspberry-Pi pi@raspberrypi ~/LES5 $ sudo ./servo.py
Duty moet tussen 10 en 20 liggen, we starten op 15 Duty=10% geeft pulse 1ms = hoek 0 Duty=20% geeft pulse 2ms = hoek 180 Duty=15% geeft pulse 1ms = hoek 90 Duty: 10 Duty: 20 Duty: 15 Raspberry-Pi

37 Raspberry-Pi #!/usr/bin/python #
# pin1 3,3V --> 2K2,LDR 48k, pin18 (gpio24) --> GND (pin6) # pin2 5V --> Servo # pin6 (gpio18) --> R > LED --> GND (pin6) # pin22 (gpio25) --> R 1K --> signal servo # Wim Peeters import RPi.GPIO as GPIO import time GPIO.setwarnings(False) GPIO.setmode(GPIO.BCM) servopin = 25 GPIO.setup(servopin, GPIO.OUT) pwm = GPIO.PWM(servopin, 100) # pin en frequency, geeft 10ms/periode pwm.start(15) # start op 5% print "Duty moet tussen 10 en 20 liggen, we starten op 15" print " Duty=10% geeft pulse 1ms = hoek 0" print " Duty=20% geeft pulse 2ms = hoek 180" print " Duty=15% geeft pulse 1ms = hoek 90" while True: duty = int(input('Duty: ')) pwm.ChangeDutyCycle(duty) # Beweeg de Servo Raspberry-Pi

38 Oefening: servo sturen met LDR Zelfde hardware
… vb output Het is licht, zet de led uit en servo naar links Het is donker, zet de led aan en servo naar rechts Raspberry-Pi

39 Oplossing Raspberry-Pi …. zie vorige oefening # Hoofdprogramma
while (True): licht = RCtime(24) # We meten op GPIO24 if licht < 500: print("Het is licht, zet de led uit en servo naar links") GPIO.output(18, False) # Led uit pwm.ChangeDutyCycle(10) # Beweeg de Servo naar links else: print("Het is donker, zet de led aan en servo naar rechts") GPIO.output(18, True) # Led aan pwm.ChangeDutyCycle(20) # Beweeg de Servo naar rechts 2ms puls Raspberry-Pi

40 Raspberry pi als FM zender Star Wars

41 Pifm.tar.gz van icrobotics.ci.uk
wget ~/LES5/pifm $ sudo ./pifm sound.wav 103.2 Raspberry-Pi

42 Pi grafisch Remote: VNC server sudo apt-get tightvncserver
sudo tightvncserver Raspberry-Pi

43 Raspberry-Pi

44 Raspberry-Pi

45 sudo apt-get install pistore
Raspberry-Pi

46 PI als Mediacenter: RaspBMC
Raspberry-Pi

47 Raspberry-Pi


Download ppt "Les 5: Zaterdag 29 maart 2014 Wim Peeters"

Verwante presentaties


Ads door Google