De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 51 Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5 Frits Pleiter.

Verwante presentaties


Presentatie over: "20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 51 Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5 Frits Pleiter."— Transcript van de presentatie:

1 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 51 Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5 Frits Pleiter

2 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 52 Indeling  atoom- en kernfysica(1)  wisselwerking(3) o röntgentoestel (2) o afscherming (3) o detectie (4) o radiobiologie (6) het objectieve risico van straling (6) subjectieve risicoacceptatie (6)  grootheden en eenheden(5)  wet- en regelgeving(7) o praktische stralingshygiëne (8 - 10) o afval (11)

3 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 53 Dosimetrie bronconstante en kwadratenwet de dosis is evenredig met de activiteit en de bestralingsduur de dosis neemt af met het kwadraat van de afstand tot de bron D =   A  t / r 2 de evenredigheidsconstante  heet "bronconstante" hiermee kun je activiteit omrekenen naar externe dosis   E  / 7 µGy m 2 MBq -1 h -1 (E  in MeV)

4 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 54 Dosimetrie bronconstante en kwadratenwet nuclide  (  Gy m 2 MBq -1 h -1 ) T ½ 22 Na0,332,6 j 60 Co0,365,3 j 99m Tc0,0236,0 h 125 I0,03460 d 131 I0,0668,0 d 137 Cs0,09330 j 192 Ir0,1474 d 201 Tl0,01773 h 241 Am0,017430 j

5 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 55 Dosimetrie vuistregels op 1 m van een  -bron van 1 MBq  dosistempo  10  Gy/h op 1 m van een  -bron van 1 MBq  dosistempo  E  / 7  Gy/h op 1 m van een röntgenbuis  dosistempo  10 mGy/min een  -besmetting van 1 kBq per cm 2  huiddosistempo  2 mGy/h

6 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 56 Dosimetrie effectieve dosiscoëfficiënt E(50) = e(50)  A de "effectieve dosiscoëfficiënt" e(50) hangt af van radiotoxiciteit van het nuclide chemische samenstelling van de stof besmettingsroute (ingestie, inhalatie, injectie, wondbesmetting, huid) hiermee kun je activiteit omrekenen naar interne dosis met name getritieerd water dringt door huid en handschoenen

7 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 57 Dosimetrie effectieve dosiscoëfficiënt nuclidee(50) inh (Sv/Bq)T ½ 3 H (H 2 O)1,8  10 -11 12,3 j 14 C (CO 2 )6,5  10 -12 5730 j 22 Na2,0  10 -9 2,6 j 32 P2,9  10 -9 14,3 d 35 S1,2  10 -10 87,5 d 45 Ca2,3  10 -9 163 d 99m Tc2,9  10 -11 6,0 h 125 I7,3  10 -9 60 d 131 I1,1  10 -8 8,0 d 226 Ra1,2  10 -5 1600 j natuurlijk Th6,2  10 -5 1,4  10 10 j natuurlijk U5,7  10 -5 4,5  10 9 j

8 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 58 Veiligheidsmaatregelen nominale werktijden 8 uren per dag 5 dagen per week  40 uren per week 50 weken per jaar  2000 uren per jaar

9 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 59 Veiligheidsmaatregelen organisatorische maatregelen zorg voor een sluitende administratie van bronnen en toestellen plaats waarschuwingssignalering tijdens gebruik sla de bronnen na gebruik op in een kluis verwijder na gebruik sleutel van het röntgentoestel

10 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 510 Veiligheidsmaatregelen ingekapselde bronnen bescherming tegen uitwendige bestraling gebruik niet meer activiteit dan nodig (ALARA) verkort de blootstellingstijd vergroot de werkafstand (kwadratenwet) pas afscherming toe (lood, perspex) meet het dosistempo periodieke lektest van bron neem regelmatig veegproeven (grenswaarde is 185 Bq) rechtstreeks meten met een besmettingsmonitor is zinloos

11 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 511 Veiligheidsmaatregelen toestellen bescherming tegen uitwendige bestraling bestraal niet vaker dan nodig (ALARA) verkort de blootstellingstijd vergroot de werkafstand (kwadratenwet) pas afscherming toe (loodschort) meet het dosistempo met meter die geschikt is voor lage energie periodieke controle van toestel controleer regelmatig filtering en lekstraling laat dit over aan de leverancier van het toestel wees bedacht op strooistraling verklein de veldgrootte (diafragma, lichtvizier)

12 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 512 Veiligheidsmaatregelen open radioactieve stoffen bescherming tegen uitwendige bestraling zie ingekapselde bronnen bescherming tegen inwendige besmetting gebruik niet meer activiteit dan nodig (ALARA) voorkom verspreiding van activiteit (containment, morsbak) verwijder de luchtactiviteit (ventilatie, zuurkast) verhinder opname van activiteit in lichaam (werkdiscipline, protocol) periodieke besmettingscontrole waarschuw verantwoordelijk deskundige ontruim laboratorium en controleer medewerkers bij het weggaan stel omvang besmetting vast (dosistempometer is nutteloos) decontamineer besmetting (grenswaarde is 4 Bq/cm 2 )

13 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 513 Veiligheidsmaatregelen open radioactieve stoffen principe van "doosje in een doosje" reageerbuis, bekerglas, morsbak, zuurkast, radionuclidenlaboratorium

14 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 514 Veiligheidsmaatregelen open radioactieve stoffen voorkom opname via de mond niet eten op de werkplek niet drinken op de werkplek niet roken op de werkplek geen make-up aanbrengen op de werkplek

15 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 515 Veiligheidsmaatregelen open radioactieve stoffen voorkom opname via de longen risico van aërosolvorming bij schudden en vortexen centrifugeren openen van flesjes schuren risico van tritiumdamp bij opwarmen van koelkast komt condens vrij risico van jodiumdamp voorkom vorming van jodiumdamp (hou zuurgraad pH > 4) bij opwarmen koude kamer komt condens vrij houd afvalvat gesloten

16 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 516 Veiligheidsmaatregelen open radioactieve stoffen voorkom rechtstreekse opname in de bloedbaan werk niet met open wonden voorkom opname van 3 H via de huid (dubbele handschoenen)

17 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 517 Radionuclidenlaboratoria regelgeving open radioactieve stoffen mogen uitsluitend worden toegepast in een radionuclidenlaboratorium men kent B-, C- en D-laboratoria inrichtingseisen het meest streng voor een B-laboratorium inrichtingseisen het minst streng voor een D-laboratorium toegelaten activiteit het grootst in een B-laboratorium toegelaten activiteit het kleinst in een D-laboratorium

18 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 518 Radionuclidenlaboratoria richtlijn radionuclidenlaboratoria er zijn twee verschillende opvattingen over het risico van werken met open radioactieve stoffen 1.het risico wordt bepaald door herhaalde opnames van kleine hoeveelheden radioactieve stof (Gezondheidsraad, 1985) 2.het risico wordt bepaald door incidenten (HARAS-rapport, 1997) de Richtlijn Radionuclidenlaboratoria uit 1994 is gebaseerd op de eerste opvatting

19 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 519 Radionuclidenlaboratoria richtlijn radionuclidenlaboratoria A max = 0,02  10 p+q+r / e(50) inh Bq A max = maximaal toegestane activiteit in Bq p = verspreidingsparameter q = laboratoriumparameter r = lokale ventilatieparameter (let op: r  q) e(50) = dosisconversiecoëfficiënt in Sv/Bq

20 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 520 Radionuclidenlaboratoria richtlijn radionuclidenlaboratoria ptoepassing -4sterk spattende bewerking hanteren van poeders in open systemen -3labeling met vluchtig nuclide koken van vloeistof in gesloten systeem -2labeling met niet vluchtig nuclide eenvoudige chem. bepaling met tracers (RIA) kort, zeer eenvoudig nat werk opslag van afval in werkruimte

21 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 521 Radionuclidenlaboratoria richtlijn radionuclidenlaboratoria qruimte 0werkruimte buiten laboratoriumbeheer 1D-laboratorium nevenruimte bij laboratorium 2C-laboratorium 3B-laboratorium

22 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 522 Radionuclidenlaboratoria richtlijn radionuclidenlaboratoria rlokale ventilatievoorziening 0geen voorzieningen 1zuurkast (geen keur NEN-NE 14175) 2zuurkast (wel keur NEN-NE 14175) 3gesloten werkkast

23 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 523 Regelgeving radioactief afval radioactief afval is afval waarbij èn de activiteitsconcentratie groter is dan de vrijstellingsgrens èn de activiteit groter is dan de vrijstellingsgrens radioactief afval is ook afval dat lijkt op radioactief afval  geen radioactiviteitstickers bij gewoon bedrijfsafval afvoer is duur (in 2005 ongeveer € 1300 per 100 liter) afvoer uitsluitend via de COVRA

24 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 524 Regelgeving radioactief afval voorkom afval gebruik zo weinig mogelijk activiteit gebruik kortlevende nucliden gooi niet-actief afval bij het gewone bedrijfsafval scheid afval vast en vloeibaar afval organisch en anorganisch afval lang- en kortlevend afval telpotjes kadavers bronnen lever afval aan in standaard COVRA-vaten

25 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 525 Regelgeving overdracht radioactieve stoffen mogen worden overgedragen aan derden als òf de activiteitsconcentratie kleiner is dan de vrijstellingsgrens òf de activiteit kleiner is dan de vrijstellingsgrens

26 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 526 Regelgeving vrijstellingsgrenzen nuclideconcentratie (Bq/g) activiteit (Bq) 3 H10 6 10 9 14 C10 4 10 7 32 P10 3 10 6 35 S10 5 10 8 99m Tc10 2 10 7 125 I10 3 10 6 131 I10 2 10 6 226 Ra110 4 238 U1010 4 de vrijstellingsgrenzen zijn gekoppeld aan de e(50)

27 20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 527 Regelgeving lozing er zijn zeer strenge regels voor lozing naar de lucht lozing naar het riool dosistempo op terreingrens deze regels vallen buiten het bestek van de cursus niveau 5


Download ppt "20/11/2014stralingsbescherming deskundigheidsniveau 51 Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 5 Frits Pleiter."

Verwante presentaties


Ads door Google