De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psychosociale aandacht bij noodplanning: introductie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psychosociale aandacht bij noodplanning: introductie"— Transcript van de presentatie:

1 Psychosociale aandacht bij noodplanning: introductie
Een schokkende gebeurtenis op school Een schokkende gebeurtenis op school

2 Dringende Sociale Interventie
Sinds meer dan 30 jaar – ‘vergeten slachtoffers’ Psychosociale opvang de eerste uren/dagen Psychosoc. opvang bij rampen  via noodplanning Psychosociale opvang bij schokkende gebeurtenis Voorbereiding: opleiding – noodplannen maken Voorbeelden op school Schooluitstap, zelfdoding, werkplaatsongeval, … Evidence Based Practice Een schokkende gebeurtenis op school

3 Een schokkende gebeurtenis op school
De DSI-hulpverlener Psychosociale basisopleiding Bijkomende training + permanente vorming Ervaring met kinderen en groepsopvang Kennis onderwijswereld Een schokkende gebeurtenis op school

4 Wat kan DSI doen voor scholen?
Voor een noodsituatie Nascholing: Hoe als school omgaan met een schokkende gebeurtenis? Uw noodplan in de praktijk Omgaan met getroffenen Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

5 Nascholing: Uw noodplan in de praktijk
Doelgroep: Directies Verantwoordelijken noodplanning CLB-medewerkers Herken en erken de crisis > activeer crisisplan Eigen veiligheid eerst: Organiseer jezelf Vorm een crisisteam Hou een logboek bij Bewaak de communicatie Gebruik je netwerk (koepel, gemeente, …) Managen van de crisis Aandachtpunten omgang met getroffenen Draag zorg voor jezelf en je team Een schokkende gebeurtenis op school

6 Nascholing: Omgaan met getroffenen
Doelgroep: Directies en verantwoordelijken noodplanning Sleutelfiguren in begeleiding en eerste opvang: Bijv. CLB-medewerkers, (zorg)leerkrachten Kalm blijven en rustig handelen maakt anderen rustig Vertrouwen winnen en behouden Door te werken met een vaste contactpersoon Geef eerlijke en duidelijke informatie Hoop en toekomstperspectief: hoe ankerpunten plaatsen in de tijd? Een schokkende gebeurtenis op school

7 Wat kan DSI doen voor scholen?
Bij een noodsituatie Coaching Na een noodsituatie Opvang personeel Ondersteuning bij opvang leerlingen Ondersteuning bij opvang ouders Een schokkende gebeurtenis op school

8 Rode Kruis-Vlaanderen en scholen
onderwijs.rodekruis.be Eerste hulpopleidingen - Train the trainer Hartveilig - AED Bezoek een opvangcentrum voor asielzoekers Brugfigurenproject (lager onderwijs) Internationaal Humanitair recht (hoger onderwijs) Een schokkende gebeurtenis op school

9 Een schokkende gebeurtenis op school
Voorstellen Wie ben je? Welke functie? Waarom koos je voor deze infosessie? Zelf ook voorstellen + functie + ervaring DSI/zelf + wat verwacht ik van hun: delen van best practices en reflecties met elkaar Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

10 Een schokkende gebeurtenis op school
Programma Wat is een schokkende gebeurtenis? Wie wordt erdoor getroffen? Hoe reageren mensen? Wat kan ik doen om te helpen? Zorg ook voor jezelf Een schokkende gebeurtenis op school

11 Schokkende Gebeurtenissen
Mogelijke oefening … Ik zal dit hoofdstuk beginnen met een vraag naar jullie; wat is een schokkende gebeurtenis? Kunnen jullie voorbeelden geven? *** Welke kenmerken hebben deze voorbeelden nu gemeenschappelijk? (gevaar, machteloosheid, en onverwacht) Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

12 Schokkende Gebeurtenissen
Ervaring met een gebeurtenis die jullie/anderen als ‘schokkende’ hebben ervaren? Wat zijn specifieke kenmerken van een schokkende gebeurtenis? Een schokkende gebeurtenis op school

13 Wat is een Schokkende Gebeurtenis?
3 kenmerken: Gevaar Onverwacht Machteloosheid - SG is altijd machteloosheid. verliest men die controle en heeft men niets meer in de hand. - SG = een gevaar. Dit kan fysiek zijn (bijvoorbeeld bij een auto ongeval), maar dit kan ook mentaal zijn (bijvoorbeeld verlies van familie). - SG is altijd onverwacht, anders dan het normale scenario. De routine wordt verstoord, met verlies voorspelbaarheid en houvast. (bvB. trein dagelijks naar werk -> nu onverwachts niet) -verschieten van eigen reacties (herken jezelf niet, gevaar) Individuele beleving! Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

14 Een schokkende gebeurtenis op school
Wie is getroffen? Jongen sterft na aanrijding Op de Gentse steenweg werd gisterenochtend Ward D.B., 12 jaar, aangereden door een auto die uit een zijstraat kwam. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar Ward D.B. was op slag dood. Twee vrienden die de jongen vergezelden naar school kwamen er met de schrik vanaf. (belga) Laten we nu even stilstaan bij wie er allemaal het slachtoffer kan zijn van een schokkende gebeurtenis. Lees even volgend krantenartikel. (+ eventueel ter illustratie het filmpje van *Go For Zero* duurt een tiental seconden) Wie is in dit artikel het slachtoffer? Iedereen denkt direct aan Bart, de jongen die vecht voor zijn leven. Velen erkennen dat ook Els en Lise slachtoffer zijn. Maar er is ook nog de chauffeur van de wagen, voorbijgangers of omstanders, de families van de kinderen, de klasgenootjes, de leerkracht, de sportvereniging, … Al deze mensen zijn slachtoffer van de gebeurtenis. Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

15 Een schokkende gebeurtenis op school
Wie is getroffen? Ward zelf Vrienden die bij hem waren Ooggetuigen Gezin, familie Werkomgeving, school Vrienden ... We kunnen deze slachtoffers onderverdelen in direct en indirect betrokkenen. De direct betrokkenen zijn dan de slachtoffers zelf en de ooggetuigen. Dit is dan bijvoorbeeld de jongen die werd aangereden en de vrienden die hem vergezelden. De indirect betrokkenen zijn vaak de vergeten slachtoffers. Dit is dan bijvoorbeeld het gezin, vrienden, de collega’s, de klasgenoten enz. Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

16 Een schokkende gebeurtenis op school
Hoe reageren mensen? Inleefoefening Een schokkende gebeurtenis op school

17 Normale reacties op een abnormale gebeurtenis!
Mogelijke reacties Ongeloof en verbijstering Lichamelijke reacties Angst Boosheid / Schuld Neerslachtigheid Tunnelzicht Gevoelens van vervreemding Niet alle reacties zijn negatief (Paniek) Normale reacties op een abnormale gebeurtenis! Een schokkende gebeurtenis op school

18 Verwerkingsproblemen?
Wanneer? Uitzonderlijk!! Als na tweetal maanden nog geen evolutie in de verwerking Intensiteit reacties niet afneemt Gevaar voor zichzelf en de omgeving Enkele voorbeelden Depressie Middelgebonden afhankelijkheid (drugs, alcohol…) Angststoornis Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) Afhankelijk van verschillende factoren voorgeschiedenis van de persoon aard van de gebeurtenis opvang/steun na de gebeurtenis Kan enkele weken - maanden duren Als er na een drietal maanden geen enkele verbetering is kan dit wijzen op een probleem Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

19 Een schokkende gebeurtenis op school
Onthou! Hoe iemand reageert is niet te voorspellen Iedereen reageert anders = Normale reacties op abnormale gebeurtenis Onmiddellijke reacties zeggen weinig over de latere verwerking. Als er maar evolutie is Hieruit kunnen we concluderen dat er veel mogelijke reacties zijn. Er zijn emotionele reacties (zoals angst, verdriet, schaamte …), sociale reacties (zoals prikkelbaar of heftig reageren, isoleren van anderen …) en lichamelijke reacties (zoals moeheid, zweten, hoofdpijn …). Deze reacties zijn afhankelijk van persoon tot persoon. Iedereen reageert op zijn eigen manier op een schokkende gebeurtenis. Toch zijn dit allemaal normale reacties op een abnormale gebeurtenis. Het belangrijkste is echter dat er evolutie is in de reacties, en dat men niet blijft steken in een bepaalde fase. bijvoorbeeld: *film vliegtuigcrash* Wat valt er op bij deze twee getuigenissen? Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

20 Wat kan ik doen om te helpen?
Een schokkende gebeurtenis op school

21 Schokkende gebeurtenis
Noden getroffenen Schokkende gebeurtenis Noden Getroffenen Wat kan jij doen? Gevaar Veiligheid Onverwacht Informatie Machteloosheid Controle Nood aan veiligheid + praktische noden Nood aan informatie => voorspelbaarheid Nood aan erkenning en respect Hier kan je bvb. Terugkoppelen naar vorige oefening - eigen schokkende gebeurtenis - casussen Nieuwe casus Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

22 Schokkende gebeurtenis
Noden getroffenen Schokkende gebeurtenis Noden Getroffenen Wat kan jij doen? Gevaar Veiligheid Onthaal Onverwacht Informatie Machteloosheid Controle Begeleiding Nood aan veiligheid + praktische noden Nood aan informatie => voorspelbaarheid Nood aan erkenning en respect Hier kan je bvb. Terugkoppelen naar vorige oefening - eigen schokkende gebeurtenis - casussen Nieuwe casus Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

23 Een schokkende gebeurtenis op school
Hoe begeleiden? Doel: mensen krijgen weer vat op de situatie Uitgangspunt: mensen zijn veerkrachtig Hulpverlening = voorkomen van onnodig leed = faciliteren van die veerkracht Praktische hulp Luisteren/meedenken  overzicht krijgen Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

24 5 principes van Veerkracht
Veiligheid - Vertrouwen Kalmte Zelfredzaamheid Verbondenheid Hoop - Toekomstperspectief (Hobfoll et al 2007) Een schokkende gebeurtenis op school

25 Een schokkende gebeurtenis op school
Veerkracht Veiligheid Rust Zelfredzaamheid Verbondenheid Hoop Een schokkende gebeurtenis op school

26 Veerkracht– Veiligheid (I)
Fysieke veiligheid Psychische veiligheid: Vertrouwen Draag zorg over informatie, hulp zoeken, verduidelijk informatie …. Een schokkende gebeurtenis op school

27 Veerkracht– Veiligheid (II)
Vertrouwen, winnen en houden Om het vertrouwen te houden moet je zorgen dat je je afspraken kan nakomen: zorg voor jezelf Let op niet te worden opgeslorpt in de vraag Begrens je engagement, en wees daar duidelijk over . Zorg dragen voor jezelf is zorg dragen voor de ander Een schokkende gebeurtenis op school

28 Een schokkende gebeurtenis op school
Zorg voor jezelf Een schokkende gebeurtenis op school

29 Schokkende Gebeurtenis?
Kenmerken SG: Gevaar Onverwacht Machteloos Een schokkende gebeurtenis op school

30 Schokkende gebeurtenis?
Verkomen dat het een SG wordt: Gevaar  ? Onverwacht  ja Machteloos  ? Zoveel mogelijk proberen beperken Kennis structuren Wat kan ik wél doen voor de mensen Maatregelen vóór, tijdens en na interventie Een schokkende gebeurtenis op school

31 Een schokkende gebeurtenis op school
Voor en tijdens Voor: Opleiding/ bijscholing Oefeningen Tijdens: Eigen veiligheid eerst! Grenzen Hou jezelf in de gaten Hou je collega’s in de gaten Een schokkende gebeurtenis op school

32 Een schokkende gebeurtenis op school
Tijdens: Grenzen Je bent je eigen werkinstrument ! De dingen mogen je “raken” Iedereen is anders Reacties zijn normale reacties op een abnormale gebeurtenis… Een schokkende gebeurtenis op school

33 Een schokkende gebeurtenis op school
Nadien Evenwicht terugvinden Eventueel debriefing Samen puzzel terug vormen Een schokkende gebeurtenis op school

34 Een schokkende gebeurtenis op school
Waar kan jij terecht? Familie/vrienden? Je eigen professioneel netwerk? Huisarts (als je er een goede relatie mee hebt) School? CLB? Extern Tele-onthaal (106 of Centrum Algemeen Welzijnswerk (www.caw.be) Fit in je hoofd (www.fitinjehoofd.be) Even laten overlopen Bij stress en druk op het werk Bij een schokkende gebeurtenis? Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen Dringende Sociale Interventie

35 Een schokkende gebeurtenis op school
Ik ga & neem mee Ik neem mee: Een schokkende gebeurtenis op school Rode Kruis-Vlaanderen

36 Bedankt voor uw aandacht
Ilona Sauwen Rode Kruis Vlaanderen – Dringende Sociale Interventie (DSI) Motstraat Mechelen 015/ Rode Kruis-Vlaanderen


Download ppt "Psychosociale aandacht bij noodplanning: introductie"

Verwante presentaties


Ads door Google