De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTING t.b.v. studenten ILS-HAN Werkplekleren

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTING t.b.v. studenten ILS-HAN Werkplekleren"— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTING t.b.v. studenten ILS-HAN Werkplekleren 1 2014
Wat, wanneer, waar, met wie, hoe voorbereiden?

2 Uitgangspunt ILS Bij het ILS worden de stageplaatsen voor je geregeld door Bureau Extern. Dat geldt voor alle stages wpl1-2a-2b-3 Voordeel: gemak, kwaliteit Nadeel: soms niet je voorkeursschool, soms 1,5 uur reizen

3

4 Wat ? Eerste stage: oriënteren op het beroep van leraar: wil en kan ik docent worden? Kennis maken met de school vanuit het perspectief van de leraar ( je maakt in deze stage een rolwisseling van leerling naar docent) Leren omgaan met leerlingen

5 Wanneer? Periode 2 en 3 Start begin november
Stage 8 weken (dan 2 tentamenweken) + 8 weken (dan weer 2 tentamenweken) wk 2.1 t/m 2.8 en 3.1 t/m 3.8 – vrijdag Bijeenkomsten onderwijskunde wk 2.1 t.m 2.8 en wk 3.1 t/m 3.8 – donderdag Soms andersom 1 dag = 8 uur ; niet in vakanties

6 Planning Op 20 september ontvang je van Bureau Extern een stage-aanvraagformulier Uiterlijk wo 1 oktober formulier inleveren Vr 10 oktober indeling bekend bij slb’s Vr 10 oktober plaatsingsbericht naar school Wo 15 oktober plaatsingsbericht naar student direct contact opnemen met de school! Week van 10 november start stage

7 Aanvraagformulier Het Aanvraagformulier ontvang je in de HAN-mailbox.
Je geeft twee voorkeurregio’s op Op >> Scholen vind je “schoolprofielen” en links naar scholen Je tekent het stagecontract op het aanvraagformulier. Uiterlijk wo 1 oktober mail je het ondertekende formulier naar Bureau Extern

8 Kun je helpen? je gaat niet zelf naar een school MAAR:
buiten de regio (wit op de kaart) kan het soms, maar uitsluitend NA overleg. heb je contacten? Overleg.

9 WAAR? Typen scholen 47% op opleidingsscholen (do + vr)
31% op samenwerkingsscholen (vr/do) 22% stagescholen (vr)

10 Met wie? Je gaat niet automatisch in duo’s.
Op opleidingsscholen is de opleidingsdag (onderwijskunde) op één school van de scholengroep;. Loop je stage op andere scholen dan is de opleidingsdag op het instituut. Groepsgrootte: op opleidingsscholen groepen van +28 ; op andere scholen: duo’s. Aanvraagformulieren zijn individueel.

11 Hoe verloopt de indeling?
Je wordt door Bureau Extern ingedeeld op basis van: alle plaatsen opleidingsscholen opgevuld de motivatie achter je regiovoorkeur de afstand woonplaats-stageschool (max. 1,5 uur reistijd enkele reis vanaf dichtstbijzijnde station)

12 Begeleiding door wie? Opleidingsschool:
Opleidingsteam (opleidingsdocent + schoolopleider) + spd Samenwerkingsschool: spd + abs (soms niet-vakdocent) Stageschool spd + ipd abs = algemeen begeleider v/d school spd = schoolpracticumdocent (vakdocent) ipd = instituutspracticumdocent (opleidingsdocent)

13 Altijd eigen vak? Je loopt niet altijd (de hele) stage in je eigen vak, want: centraal staat: oriëntatie op leraarschap mogelijk is je begeleider een algemeen coach (=vakoverstijgend) mogelijk kom je in een clustervak, bijvoorbeeld leergebied m&m Mogelijk word je gekoppeld aan een klas

14 Hoe bereid je je voor? 1 Maak gebruik van de stagekaart wpl
(zie > Stage > Stage HAN vt > wpl1) Leerwerkplan (lwp) schrijven = document dat je opstelt gedeeltelijk voor en tijdens de stage waarin je de gewenste vorderingen binnen de competenties vastlegt. In dat lwp: leervragen en leerdoelen opstellen, gerelateerd aan competenties.

15 Hoe bereid je je voor? 2 Zonder goedkeuring en handtekening van je slb/docent owk op je concept-leerwerkplan kun je niet beginnen op school. Na ongeveer een maand laat je je definitieve lwp tekenen door spd en daarna slb/docent owk; zonder deze handtekeningen kun je je stage niet voortzetten.

16 Hoe werk je aan competentie- ontwikkeling?
Leerwerktaken: dit zijn opdrachten die je kiest uit het aanbod van de school en het instituut en die passen bij wat je zelf wilt leren. (beoordeling school) Daarnaast krijg je een aantal (verplichte) leertaken van het instituut (beoordeling instituut) Vakspecifieke leertaken vanuit je opleiding Onderwijskundige taken vanuit de opleidingsdag

17 Voorbeelden Loop een dag mee met een klas en observeer het gedrag van de leerlingen bij verschillende docenten Observeer een dag een leraar voor verschillende klassen Geef een eenvoudige les gespreksvaardigheid waarin de compenserende strategieën aan bod komen Doe een onderzoekje naar het leerklimaat in de klas.

18 Belangrijkste leerdoel wpl1
WIL en KAN ik leraar worden? 20:50-29:00


Download ppt "VOORLICHTING t.b.v. studenten ILS-HAN Werkplekleren"

Verwante presentaties


Ads door Google