De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integer omgaan met sociale media

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integer omgaan met sociale media"— Transcript van de presentatie:

1 Integer omgaan met sociale media
Summerschool 4 groepjes

2 Clusters De organisatie op sociale media De werknemer op sociale media
De werknemer vs. de privépersoon Sociale media op het werk De groepen werken rond de clusters met als houvast: de deontologische code, de ICT-code en de handreiking sociale media die ze kunnen raadplegen. 4 groepen, elk 2 clusters. Bespreking 20 min. In groep (10 min per cluster)

3 Filmpje van Australische overheidsorganisatie.
Filmpje van Australische overheidsorganisatie. Dilemma’s en vragen zijn dus zeker niet uniek in Vlaanderen. Filmpje laten zien als pauze Erna bespreking van clusters. 1 groep stelt 1 cluster voor plenair, discussie. 15 min. Per cluster.

4 De organisatie op sociale media
“Bij het beheren van de Twitteraccount van Flanders’ Care, transitieprogramma van ViA over innovatie in de zorgsector, ervaren we soms de moeilijkheid om over innovatieve projecten te communiceren, omdat het natuurlijk vaak gaat over commerciële initiatieven, concurrenten,… Bv. doen we iets over CM, moeten we dan over alle ziekenfondsen iets doen?” We vermelden het project, maar benoemen de organisatie CM niet. We vermelden de CM als voorbeeld met daarbij een oproep naar andere voorbeelden We vermelden de CM als innovatief voorbeeld bij uitstek. Loyauteit versus spreekrecht (deontologische code)

5 De organisatie op sociale media
“1 werkzoekende heeft in haar CV te kennen gegeven dat ze niet meer wil werken met interimbureau X omdat die haar slecht hebben behandeld. De CV staat op de website van de VDAB. Interimbureau X wil dat dit uit deze cv verdwijnt omdat die openbaar is gepubliceerd. Wat moet de VDAB doen?” Contacteren van werkzoekende en vragen of ze het niet uit haar CV zou willen halen. Het CV offline halen. Criteria opmaken voor publicatie van CV’s. CV laten staan.

6 De werknemer op sociale media
“Je merkt op Facebook dat een collega klaagt over de werking van je entiteit en roddelt over collega's. In het ene geval was dit enkel zichtbaar voor de vrienden en in het andere geval was het zelfs openbaar te zien. Hoe ga je hiermee om?” Niets, Facebook is privé. Je vindt dit ongepast en meldt dit aan je leidinggevende. Je spreekt je collega erover aan. Wat als de collega klaagt over haar/zijn baas?

7 De werknemer op sociale media
“Je SG/AG stuurt je een vriendschapsverzoek op Facebook, wat doe je?” Je voelt je verplicht het te aanvaarden. Je vindt Facebook privé en negeert het verzoek Je vindt Facebook privé en negeert het verzoek, maar stuurt je SG/AG een berichtje waarom je het verzoek weigert. Welke sociale media gebruik je voor wat (bv. LinkedIn professioneel, facebook privé)?

8 De werknemer vs. de privépersoon,
“Wat doe je als een burger of organisatie kritiek geeft via sociale media op wat je entiteit doet of wat de regering beslist? Hoe kan je reageren?” Niet reageren, negeren. Inhoudelijk argumenten geven op de kritiek. Bedanken voor de reactie, kritiek intern doorgeven. De terechte kritiek beamen (retweeten). spreekrecht vs loyaliteit

9 De werknemer vs. de privépersoon,
“Vanuit je functie werk je mee aan bepaalde onderwerpen of neem je deel aan overleg met externen, als privépersoon heb je kritiek over die onderwerpen. Hoe ga je hiermee om?” In je bio op je profielen op sociale media staat duidelijk dat je meningen persoonlijk zijn. Kritiek kan dus. Kritiek kun je intern geven in de organisatie, maar externe sociale media zijn hiervoor niet het juiste kanaal. Je bent altijd en overal ambassadeur van je werk en uit op sociale media enkel het standpunt van je organisatie. In de uitoefening van hun functie moeten ze neutraal blijven, maar als privépersoon mogen ze een uitgesproken mening hebben die ze ook op hun website, blog, fora, e.d. uiten, zolang ze niet in naam van de Vlaamse overheid spreken.” Maar je wordt vaak gelinkt/geassocieerd aan je job, eigenlijk is iedereen ambassadeur van zijn/haar organisatie. Handreiking: Wees loyaal tegenover de Vlaamse overheid en uw collega's. Een open en kritische houding is goed, maar wees voorzichtig met directe kritiek op collega's en entiteiten. U kunt die beter rechtstreeks uiten dan op een open internetforum met een groot publiek. Een goede tip is: zeg in sociale media niets over een persoon wat u hem ook niet direct zou zeggen.

10 Sociale media op het werk
“Je bent met collega’s aan het vergaderen op een terras in Brussel met een pint en een van hen wil een foto op Facebook zetten, wat doe je?” Niets, iedereen drinkt weleens een pintje. Wat is het probleem? Je vraagt aan je collega om de foto niet op Facebook te zetten. Je vraagt aan je collega om je niet te taggen.

11 Sociale media op het werk
“We merken op dat sociale media de plaats innemen van ‘echte’ communicatie op de werkvloer. Met de installatie van open landschapsbureaus is men bang om de ander te storen, is er geen privacy, … Er wordt minder echt gecommuniceerd en we merken op dat mensen met elkaar communiceren via Facebook. Ze hebben chat openstaan en praten zo met elkaar. Af en toe zie je dan een glimlach op hun gezicht en een schalkse blik vanop afstand. Mensen die niet op Facebook zitten, zitten dan in de ‘stilte’ (gewild of ongewild), denken dat ze mensen niet mogen storen want ze lijken zo hard aan het werk… Dit wekt wrevel op en is niet goed voor de sfeer. Hoe los je dit op?” Facebook verbieden tijdens de werkuren Een officieel kanaal in het leven roepen om deze nood op te vullen Iedereen communiceert hoe hij wil, maar je kan mensen wel aansporen om face to face te blijven communiceren Welke sociale media gebruikt u op het werk en voor het werk? Bv. Skype. Hoe communiceert u op het werk of als u telewerkt?

12 Houvast Deontologische code ICT-code Handreiking sociale media
ICT-code Handreiking sociale media Integriteitstesten bv. voorpaginatest

13 Nog tips voor Facebook: hoe je privacy bewaken ?
Foto’s beperken, zodat ze enkel zichtbaar zijn voor groepen van wie je zelf wil dat ze die foto’s zien. Standaard: er voor zorgen dat je fb-account niet zichtbaar is op het www. Al je info enkel zichtbaar maken voor je “vrienden”. Groepen maken binnen FB en aan elke groep andere privacy-instellingen toekennen. Berichten kun je verwijderen. Antwoorden op berichten kun je verwijderen. FB zo instellen dat wanneer mensen je taggen in foto’s op foto’s op je tijdlijn of profiel willen zetten, je hiervoor expliciet toestemming moet geven per foto eer ze op je profiel of tijdlijn verschijnt.


Download ppt "Integer omgaan met sociale media"

Verwante presentaties


Ads door Google