De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN"— Transcript van de presentatie:

1 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN
Luc Ardies 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN Gestion de la sécurité lors d'évènements. Une approche multidisciplinaire par les pouvoirs publics

2 INHOUD Stap 1: Een klare kijk op ‘Missie’, ‘Visie’ en ‘Strategie’
Stap 2: Bepaal je kerntaken en evalueer ze regelmatig! Stap 3: Van positionering naar concreet actieplan Stap 4: Creëer structuur en cultuur Stap 5: Zet je vereniging op de kaart! 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

3 Stap 1: Een klare kijk op Missie, Visie en Strategie
De ‘Heilige Drievuldigheid’ of positionering van je vereniging: Missie = wie zijn we? Visie = waar willen we naartoe? Strategie = hoe gaan we ons doel bereiken? Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting? 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

4 Praktijkvoorbeeld MISSION STATEMENT
De missie van het …….bestaat in het realiseren van toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige thuisverpleging (continue, gecoördineerde en georganiseerde verpleegkundige zorg) met aanvullende diensten (dieetdienst, gezinszorg, personenalarmering, enzovoort) en ondersteunende diensten (telefoonpermanentie, dienst communicatie, continuïteitsequipe, dienst zorgbeleid, dienst vorming- en opleiding, ICT, enzovoort). Het ……………….biedt meerwaarde op twee niveau's: het individueel patiëntenniveau én als organisatie. Op het individueel patiëntenniveau bieden we een persoonlijk én geïntegreerd zorgantwoord op zorg- en hulpvragen van patiënten/cliënten met zeer diverse profielkenmerken (van jong tot hoogbejaard met multimorbiditeit). Het ………………..biedt als organisatie meerwaarde door ook de rol op te nemen van initiatiefnemer (tekenafel/denktank) in de thuisverpleging en in de zich sterk ontwikkelende Vlaamse eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg. Het ……………….. onderschrijft als christelijk geïnspireerde organisatie in haar gerichtheid op… ENZ… 23 avril 2014 Gestion de la sécurité lors d'évènements

5 PRAKTIJKVOORBEELD MISSION STATEMENT
Onze missie is Winnen en Groeien De eerste ambitie is om in het Amateur Voetbal een groei te generen in de actieve en passieve voetbalparticipatie. De tweede ambitie is om in het Betaald Voetbal meer te winnen 23 avril 2014 Gestion de la sécurité lors d'évènements

6 Stap 1: Een klare kijk op Missie, Visie en Strategie
De ‘Mission Statement’ moet… Coherent Expliciet Kort Uitdagend / realistisch Een uithangbord zijn 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

7 Stap 2: Bepaal je kerntaken en evalueer ze
Wat zijn de voornaamste kerntaken van je vereniging? Gebruik een SWOT-analyse: Sterke en zwakke punten van de vereniging? Toekomstkansen en bedreigingen? 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

8 PRAKTIJKVOORBEELD Ahi (zuid afrikaanse kamer koophandel)
23 avril 2014 Gestion de la sécurité lors d'évènements

9 Praktijkvoorbeeld buurtsuper.BE
23 avril 2014 Gestion de la sécurité lors d'évènements

10 Stap 2: Bepaal je kerntaken en evalueer ze
De kerntaken moeten… Conform missie, visie en strategie Selectief ‘Best in class’ zijn 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

11 Stap 3: Van positionering naar concreet actieplan
Doelstellingen vertalen naar KPI’s of Kritische Prestatie Indicatoren Creëer eigenaarschap: ‘Wat?’ – ‘Wie?’ – ‘Wanneer?’ 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

12 Praktijkvoorbeeld rode kruis-Vlaanderen
23 avril 2014 Gestion de la sécurité lors d'évènements

13 Stap 3: Van positionering naar concreet actieplan
Actieplannen moeten… Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden zijn 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

14 Stap 4: Creëer structuur en cultuur
‘Governance’ of behoorlijk bestuur: wie doet wat? Cultuur: wederzijds vertrouwen en betrokkenheid Geen goede cultuur zonder een goede structuur en vise versa 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

15 Governance: Wie doet wat?
23 avril 2014 Gestion de la sécurité lors d'évènements

16 BESTUUR oude stijl 23 avril 2014
Gestion de la sécurité lors d'évènements

17 bestuur nieuwe stijl 23 avril 2014
Gestion de la sécurité lors d'évènements

18 Stap 5: Zet je vereniging op de kaart!
4 bouwstenen van een succesvolle communicatie: Hoe wil je als vereniging bekend zijn? Bij welke doelgroepen wil je als vereniging bekend zijn? Hoe krijg je als vereniging aandacht voor je standpunten? Via welke kanalen breng je de boodschap over? 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

19 PRAKTIJKVOORBEELD: fairtrade MAX HAVELAAR
Bouwsteen 1: Hoe wil je als vereniging bekend zijn? Force Field Analysis (krachtenveldanalyse) 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

20 Wat hebben we geleerd VANDAAG?
Alles begint bij een scherpe formulering van MISSIE, VISIE en STRATEGIE Focus op kerntaken waarmee je het verschil kan maken (‘van’, ‘door’ en ‘voor’ de leden) Werk database driven (meten = weten) Bottom up: zonder betrokkenheid geen vereniging! Be good and tell it (eigen uw ‘Share of Voice’ toe!) 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN

21 Tot uw dienst! Bestel het boek bij POLITEIA: Google ‘Succesvol verenigingsmanagement in 5 stappen’ 29 SEPTEMBER 2014 SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN


Download ppt "SUCCESVOL VERENIGINGSMANAGEMENT IN VIJF STAPPEN"

Verwante presentaties


Ads door Google