De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

117 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Het individueel responsabiliseringsproces van de zorgverleners en De Dienst voor geneeskundige evaluatie en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "117 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Het individueel responsabiliseringsproces van de zorgverleners en De Dienst voor geneeskundige evaluatie en."— Transcript van de presentatie:

1 117 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Het individueel responsabiliseringsproces van de zorgverleners en De Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle (DGEC) van het Riziv Dr. Bernard Hepp, GDG

2 217 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen “Responsabiliseringswet 2006” (Inwerkingtreding 15 mei 2007) Verderzetting van de “individuele responsabilisering”: “Responsabiliseringswet 2002” (24 december 2002 - 15 februari 2003) – Kwaliteitspromotie via “good medical practice”, “aanbevelingen”, feedback – Preventie van overconsumptie door informatie / educatieve projecten – Aanpak van “manifeste afwijkingen” via “indicatoren” – Modernisering van de geneeskundige controle “Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle” (DGEC) Sanctiebevoegdheid bij Comité, verweer via “audities” Administratieve boetes Tweetalig Comité met twee ééntalige afdelingen

3 317 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen “Responsabiliseringswet 2006” Memorandum van het Comité van de DGEC in oktober 2005 – organisatie van de rechtsprekende instanties / rechten v.d. verdediging – duidelijker omschrijven van inbreuken en aanpassen van sancties – rekening houden met de schade aan de ziekteverzekering – bevoegdheidsverdeling tussen Comité en Dienst verduidelijken Evaluatie van de “Responsabiliseringswet 2002” in maart 2006 Nieuwe concepten, structuren en procedures – rechten van de verdediging en administratieve vereenvoudiging – installatie van specifieke nieuwe administratieve rechtscolleges – nieuwe classificatie van inbreuken en sancties – recuperatie- en schadebepaling – specifieke controle voor bepaalde geneesmiddelen “Hoofdstuk 2”

4 417 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen “Responsabiliseringswet 2006” Nieuwe beginselen en concepten Ontkoppeling “tenlastelegging” – “recuperatie” Overconsumptie: – inschatting door de DGEC van de “schade aan de ziekteverzekering”, en – recuperatiebevoegdheid van de Kamer van eerste aanleg Specifieke controle m.b.t. Geneesmiddelen “Hoofdstuk 2” – “aanbevelingen “ in plaats van “administratieve voorwaarden” – 14 stappen vooraleer sanctie ( boete van € 500 à 20.000) – Steekproefcontrole door College van adviserend geneesheren – tolerantiemarge van 20% t.o.v. het volgen van de “aanbeveling” – geen terugbetaling van voorgeschreven geneesmiddelen

5 517 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen “Responsabiliseringswet 2006” Nieuwe beginselen en concepten Terugbetalingen en boetes van rechtswege uitvoerbaar, d.w.z. geen schorsing meer in geval van beroep Betalingstermijnen kunnen toegestaan worden Mogelijkheid tot uitstel van administratieve boete – volledig of gedeeltelijk – “effectief” of “voorwaardelijk” – 1 tot 3 jaar Assimileren van niet-zorverleners en van innende personen of instanties Evaluatie van nieuwe procedures en bevoegdheden in 2010

6 617 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen 1995 – 2007 (4m.) Enquêtes DGEC 1995 – 2007 (4m.) Total = 13.592 Total = 13.592

7 717 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen “Controle” Enquêtes DGEC periode 15/02/2003 – 14/05/2007 (Tot. = 51m) 3.366 39 777 1.107 1.447 35 “geen inbreuk DGEC” “Te vervolgen” Verwittiging Comité “Info” 516 Fase 2 Quickviews / “Vrijwill. terugbet.” 10.640.243 € 18.527.786 € 3.429.175 € (effectief ) + 3.067.309 € (voorwaardelijk) “Beslissingen GIG” 1% 23% 33% 43% 3.593 “Gestart” 1.715 114.602 € 141 (F) 154 (N) “Stock” (31.08.2007) Fase 1

8 817 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Het “4-stappen”-concept 1. Informatie en educatie: GMP, kwaliteitspromotie, EBM, GMP kennis van reglementering en ZIV 2. Informatie over praktijkgedrag (spiegel): op niveau van de beroepsgroepen: peer review, Lok’s individueel: met profielen PC Individueel: met profielen DGEC 3. “Monitoring” 4. Sanctionering (Comité)

9 917 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen “Evaluaties” en “controles” Geneesmiddelenvoorschrift 1 (apr 1999) Diabetes ZMBG-conventie 1 (okt 2002) Geneesmiddelenvoorschrift 2 (mei 2003) AZV-TURP 1 (nov 2003) AZV-Reanimatie 1 (okt 2004) Endotheelceltelling van de cornea (nov 2004) Diabetes ZMBG-conventie 2 (2007) AZV-TURP 2 (2006) Geneesmiddelenvoorschrift 3 (2007) Contrastmiddelen ziekenhuizen 1 (2005) Complete Urinaire Echografieën (2006) Chinolones (2006)

10 1017 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Geneesmiddelenvoorschrift 1 (april 1999) 10.000 voorschriften (feb 1999), 10 tariferingsdiensten 10 criteria (kleefbriefje, naam & voornaam, concordantie, uitvoerings- en voorschriftdatum, streepjescode, Riziv-nummer, stempel voorschrijver, geldigheid, handtekening, stempel apoth.) resultaten: –3.132 administratieve tekortkomingen/fouten, waarvan –2.646 door voorschrijver, waarvan –1.000-tal (1.341 fouten) niet uitvoerbaar (Volksgezondheid, artikel 15 KB 17 maart 1994) –variabiliteit onder tariferingsdiensten (49 - 690 per 1.000)

11 1117 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Geneesmiddelenvoorschrift 2 (mei 2003) 5.875.664 voorschriften (sept 2002), = 40% van totaal, 5.238 apoth., 43.178 voorschrijvers, 12 tariferingsdiensten (TD) 4 criteria (naam & voornaam rechthebbende, concordantie arts, voorschrijfdatum, stempel voorschrijver) - M/D-flag resultaten: –9,3 % administratieve tekortkomingen/fouten, waarvan –TD-variatie van 4,2% tot 16,5% –187 voorschrijvers met meer dan 50% adm.tkk. “wordt vervolgd” in 2007 (samen met Vos/GkVs)

12 1217 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Diabetes ZMBG-conventie 1 (okt 2002) Bij 1.029 rechthebbenden van de 50.532 (jan 2000): oogst van alle facturatiegegevens 1998-1999 analyse van 3.573 aanvraagdossiers bij ziekenfonds analyse van dossiers in diabetescentra enquête bij 945 personen thuis resultaten: –35% van de aanvraagdossiers administratief onvolledig –24% gepresteerd buiten het centrum (private praktijk) –40% voldoen niet aan basisvereisten (prik / inspuitingen) –70% nooit diëtist, 4% nooit diabetoloog ontmoet –40% kent de betekenis van HgbA1c niet –gemiddelde waarde van 7,96 HgbA1c….

13 1317 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen AZV - TURP 1 (nov 2003) Analyse van 11.126 verblijven in 135 ziekenhuizen selectie van 7.788 (121 ZH) verblijven waarbij: –TURP enige ingreep –meer dan 25 ingrepen tijdens het jaar 2000 –ouder dan 56 jaar –uitsluiting van complicaties of comorbiditeit en –extreme ligduur analyse van 28 parameters (bv. diagnostische beeldvorming, spoelvloeistoffen, longfunctie, thromboprofylaxe, echocardio, maagzuurremmers, intensieve zorg, anatomopath. onderzoek)

14 1417 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen TURP - jaar 2000 121 ziekenhuizen, spoelvloeistoffen blaas mediane uitgaven (BEF)

15 1517 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen AZV - TURP 1 (nov 2003) Acties: –opstarten van 3 enquête-onderzoeken op basis van ernstig vermoeden / zekerheid van inbreuken op nomenclatuur –“individuele feed back” van 53 ziekenhuizen met “outliers”, en vraag naar uitleg hierover –“thematische feed back” naar: alle overige ziekenhuizen Comité DGEC, Verzekeringscomité, NRKP, AccrSG Lok Uro, Paritaire comités Uro, An, Chir, MBv, Pn, Cardio Planning: –impactmeting op gegevens 2004 - 2005 –effectanalyse op de outliers 2006 –dossier Comité indien geen manifeste gedragswijziging zonder motivering of uitleg

16 1617 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Cystostomy in TURP-patients/interpell. hospitals before (2003) and after (2005) campaign Interpellated hospitals (N=10)

17 1717 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Complete Urinaire Echografieën (vs « abdominale ») Impact voor 79 aangeschreven internisten en gastro-enterologen Aantal echografieën jan feb maart apr mei juni juli aug sept okt 2005 CUE = € 36,- ABD = € 24,-

18 1817 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Complete Urinaire Echografieën (vs « abdominale ») Impact voor 359 betrokken internisten en gastro-enterologen Aantal echografieën jan feb maart apr mei juni juli aug sept okt 2005 Globaal impact: € 700.000,-

19 1917 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Contrastmiddelen in ZH 65 ziekenhuizen, omzet 46,4 mio € periode 1.8.2002 - 30.6.2004, referentiejaar 2003 facturen leveranciers vs tarificatiegegevens globaal resultaat: 5,9% “over”tarificatie 20 apotheken: concordante tarificatie 46 apotheken: –totale “fout” (23m): 2.748.431 € –absolute “fout” (2003): 1.927.607 € –relatieve “fout”: 10 ZH > 10%, … tot 26,53% –terugbetaald: 2.134.127 € –uitgebreide “nota Comité” voor 3 ziekenhuizen

20 2017 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Geneesmiddelen “Hoofdstuk 2” de “14 stappen”-procedure 1. Aanbeveling CTG (Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen) 2. Indicator CEG (Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen), waarboven voorschrijfprofiel moet nagezien worden m.b.t. navolging van aanbeveling 3. Onderzoek en individueel aanschrijven voorschrijvers die boven de indicator scoren (1° overschrijding) 4. Schriftelijk verweer (n°1) van de betrokken voorschrijver 5.“Onvoldoende verklaring”, waardoor monitoring 6 m (Leidend ambt.) 6. Heronderzoek monitoring, en individueel (her)aanschrijven van voorschrijvers die nog steeds boven de indicator scoren (2° overschrijding) 7. Schriftelijk verweer (n°2) 8. Doorsturen van het dossier naar Comité 9. Bij onvoldoende verklaring: doorsturen naar het Nationaal College van Adviserend Geneesheren (NCAG)

21 2117 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen 10.Het NCAG voert een “ad hoc” steekproef uit op (patiëntele) 11.Het NCAG controleert m.b.t. de geldende aanbevelingen CTG op stukken (medisch dossier bij zorgverlener) 12.Indien >20% “buiten de aanbeveling” brengt het NCAG de bevindingen ter kennis van het Comité DGEC 13.Het Comité, dat kan: afsluiten zonder gevolg (*) afsluiten met waarschuwing (*) dossier aanhangig maken bij de Kamer van eerste aanleg 14.Procedure Kamer van eerste aanleg, met mogelijkheid van administratieve boete (€ 500 à 20 000) 15. Beroep bij Kamer van beroep Geneesmiddelen “Hoofdstuk 2” de “14 stappen”-procedure

22 2217 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Evaluatie 2007 - Chinolones (“Hoofdstuk 1”) 1.Overmatig gebruik van antibiotica in BE (3 e wereldplaats) Volksgezondheid: resistentieproblematiek Uitgaven AB: € 120 mio, Chinolones € 25 mio (op € 3,2 Mia R/) 2.Guidelines en feed back (Riziv, BAPCOC, BFCI) 3.Initiatief DGEC: kwalitatieve analyse van het globaal voorschrijfgedrag van de belgische huisarts

23 2317 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Chinolones

24 2417 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Evaluatieproject CHINOLONES 2006 Distributie volgens # voorschriften (maart 2006) Gegevens van alle tarificatiediensten tijdens de maand maart 2006 15.930 zorgverleners met 111.821 voorschriften, waarvan 10.940 huisartsen (001-009) met 94.525 voorschriften

25 2517 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Evaluatieproject CHINOLONES 2006 Methodologie Doelpopulatie: –> 10 voorschriften Chinolones tijdens de maand maart 2006 ad random selectie van 200 voorschrijvers (op de 3.540) –per arts: ad random selectie van 10 voorschriften top 10 voorschrijvers –per arts: ad random selectie van 20 voorschriften terugkoppeling voorschrift naar patiënt analyse van alle voorschriften (van maart 2006) van de betrokken patiënten interview bij de 210 huisartsen (september – december 2006) met (dossier)bespreking m.b.t. –2.556 voorschriften –voor 2.186 patiënten

26 2617 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Evaluatieproject CHINOLONES 2006 Gerapporteerde diagnoses Diagnose Verdeling « Test » « Gn Info » Bronchitis: 30%33% Bovenste luchtwegeninfecties:16%24% Pneumonie: 4% 31%18% Dermatologische infecties: 2%31% Zeldzame aandoeningen, oa CVS: 1% 0% Gastro-intestinale infecties: 9%23% « Profylaxie »: 4% 78% Cystitis:27% 41%27% Gecompliceerde UG infecties: 8%21% 75%

27 2717 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Evaluatieproject CHINOLONES 2006 Eerste keuze? (feb-mar-apr 2006) In 89% van de « weerhouden » indicaties … ???

28 2817 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen


Download ppt "117 november 2007 – VAS Elzenveld Antwerpen Het individueel responsabiliseringsproces van de zorgverleners en De Dienst voor geneeskundige evaluatie en."

Verwante presentaties


Ads door Google