De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2015, een verloren jaar… 13 november 2014 Begroting slecht leesbaar Onduidelijke financiële overzichten Preventief toezicht wordt reeds nu aangekondigd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2015, een verloren jaar… 13 november 2014 Begroting slecht leesbaar Onduidelijke financiële overzichten Preventief toezicht wordt reeds nu aangekondigd."— Transcript van de presentatie:

1 2015, een verloren jaar… 13 november 2014 Begroting slecht leesbaar Onduidelijke financiële overzichten Preventief toezicht wordt reeds nu aangekondigd €15 mio bezuiniging noodzaak Systeem-innovatie of radicale innovaties

2 Raadsprogramma, Uitvoeringsprogramma & College Hoezo “Voortvarend te Werk”? Wat heeft dit College de Almeloërs beloofd? Wat heeft dit College afgelopen 6 maanden gerealiseerd? Wat gaat dit College realiseren? Waar te lezen in Begroting 2015? Financiële uitwerking in 2015? Kerntakendiscussie niet gevoerd!

3 Provincie Overijssel & advies in de wind… Maart 2014: Advies provincie was helder! 1. Sluitende begroting 2015 (Resultaat vorig college) 2. Begrotingsevenwicht in meerjarenraming 3. Proces van mogelijke bezuinigingsmaatregelen z.s.m. in gang zetten kerntakendiscussie vóór coalitievorming voeren…!

4 Realiteit? Kerntakendiscussie`(nog) niet gevoerd….! Extern Rapport i.p.v. Kerntaken… Afgelopen 4 jaar >€ 42 mio bezuinigd Bezuinigen van ‘Enorme omvang’ ‘Veel hoger dan andere gemeenten…’ Concl.: “De Lucht is eruit…” Wel ruimte voor: i. Systeem innovaties ii. Radicale innovaties

5 Kerntakendiscussie & 2 wegen die pijn doet! 15 Miljoen structureel bezuinigingen… Bestuurskracht College 4 wethouders Beëindigen skybox Dienstauto stoppen Stadhuis beperkt open Binnenstad Binnenstadsplan stoppen Hoge parkeertarieven Hoge reclame belastingen Onderhoud Wegenonderhoud minimaliseren Groenonderhoud minimaliseren Sociale domein Langdurigheidstoeslag afschaffen Versoberen minimabeleid Sociale wijkteams stoppen Stoppen LOES, etc. Sport & cultuur Substantieel bezuinigen cultuur Verder bezuinigen sport

6 Provincie Overijssel & preventief toezicht Wat als Almelo niet slaagt in € 15mio bezuinigingsronde? Preventief Toezicht Autonomie in stadsbestuur kwijt Belastingen maximeren Keiharde bezuinigingen Sociale Domein Keiharde bezuinigingen onderwijs, sport & cultuur Stopzetten investeringsplannen (oa Binnenstad) …

7 Provincie: 1.Maart 2014: advies “tijdig proces in gang zetten om bezuinigingsmaatregelen te nemen (niet wachten tot coalitievorming)” 2.“Geen opschuivend meerjarenperspectief”  Dit is wel het geval (zie begrotingsbrieven 2014 en 2015): Begroting 2014 - meerjarenraming: 2015 sluitend; 2016 en 2017 niet sluitend Begroting 2015 - meerjarenraming: 2016, 2017 en 2018 niet sluitend Conclusie: laatste jaar v/d meerjarenraming achtereenvolgens niet sluitend  opschuivend meerjarenperspectief Is raadsbesluit over Begroting-2015 verantwoord…?

8 Samenhang College ver te zoeken… “Geen bezuinigingen in sociale domein, desnoods gaan we met de begroting maar wat dieper in de min…” “PvdA laat t.a.v. sociaal domein de stad niet kapot bezuinigen…” “20 miljoen structureel bezuinigen op gemeentelijke organisatie, binnen 4 jaar tijd te effectueren…”

9 Kan SP zichzelf in de spiegel aankijken…? Document Voor / Tegen? Quotes uit de notulen Najaarsnota 2010 Tegen “Zoals dit college te werk gaat komt op de SP over als een ambitievolle maar toch blinde financiële economische dictatuur…” Begroting 2011Tegen“Deze begroting roept bij ons een rouwstemming op...” VJN 2011Tegen “Ook na de amendering van het voorstel zijn er te veel zaken in blijven staan waar wij echt niet mee kunnen leven. Daarom zullen wij niet voor het voorstel stemmen….” Begroting 2012Tegen“Droom + realiteit is nachtmerrie’ / ‘(…) onuitvoerbare bezuinigingen (…)” VJN 2012Tegen “De wens om goed te doen voor onze inwoners is veranderd in een wurggreep van het grondbedrijf die er juist voor zorgt dat er steeds minder voor de inwoners van Almelo overblijft!...” Begroting 2013Tegen “De SP-fractie gaat niet akkoord met (…) het neerleggen van de rekening voor het slechte bestuur bij de inwoners van Almelo, terwijl daar niets tegen overstaat…” VJN 2013Tegen “(…) we weigeren de taken uit te voeren in combinatie met een bezuiniging en pleiten bij de overheid voor een open einde financiering, zodat de mensen die aandacht nodig hebben het ook krijgen…” Begroting 2014Tegen “De begroting is een goede uitwerking van de kaders, maar dat waren niet onze kaders. Wij zullen tegenstemmen…” Begroting 2015????????????? Hamvraag: kan de SP deze begroting nu wél uitleggen…?

10 Wat wil VVD bereiken in 2015… Bedrijven maken de stad…Schone opgeruimde stad… Liberaal sociaal domein…Binnenstadsplan realiseren…

11 Steun voor deze begroting? VVD: constructieve oppositie, maar steun niet vanzelfsprekend Steun afhankelijk van: I.de houding/opstelling van dit College tijdens het debat en het verloop van het debat II.inwilliging politieke wensen VVD  zie Algemene Beschouwingen VVD heeft kerntakendiscussie, conform afspraak, al gevoerd vóór de verkiezingen (m.m.v. Telderstichting) VVD bereid opnieuw mee te doen aan kerntakendiscussie


Download ppt "2015, een verloren jaar… 13 november 2014 Begroting slecht leesbaar Onduidelijke financiële overzichten Preventief toezicht wordt reeds nu aangekondigd."

Verwante presentaties


Ads door Google