De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1."— Transcript van de presentatie:

1 Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1

2 Het tekort -Structureel kader -Ondersteunend kader -Activiteitenbegeleiders - Sporttechnisch kader vrijwilligers werknemers 2

3 5 x B 1. Binnenhalen 2. Begeleiden 3. Behouden 4. Belonen 5. Beëindigen 3

4 Waar te beginnen? Wat is het probleem? Welke functie? Welke taken? Welk project? Welke vaardigheden nodig? Vraag en aanbod binnen de club? Vraag en aanbod buiten de club? Vraagt tijd, inzet en motivatie, wat zich later terug verdient!!! 4

5 Tips potentiële nieuwe vrijwilligers 11 groepen: -Jonge ouders -Scholieren en studenten -WAO-ers -Bijstandsmoeders – vaders -Mensen met een lichamelijke beperking -Asielzoekers -Inburgeraars -Ex-gedetineerden -(Ex) psychiatrische patiënten -Werknemersvrijwilligers -Taak combineerders 5

6 Wervingscirkel Doel: Waar wil je vrijwilligers voor werven? Doelgroep: Welke type vrijwilliger zoeken we? Boodschap: Wat wil je vragen? Wat heb je te bieden? Middel: Waar zitten die vrijwilligers/werknemers? Organisatie/budget: Hoe ga je het organiseren? 6

7 Wat als het niet lukt? Intern: –Wat is het probleem? bijv. iemand doet het al heel lang. takenpakket is omvangrijk. –Wat zijn de oorzaken? bijv. niet goed gezocht. criteria niet duidelijk geformuleerd. Draai het eens om!!! 7

8 Vraag aan mensen wat ze willen doen Wat wat ze (goed) kunnen Kijk dan of je iemand kan inzetten. 8

9 1. Binnenhalen 1.Waarom zou iemand vrijwilliger bij mijn club willen worden? 2.Welke kwaliteiten vraagt de club? 3.Past wat de club wil bij wat de vrijwilliger wil? 4.Welke communicatiekanalen kan de club gebruiken? 5.Kunnen we met elkaar overweg? 9

10 2. Begeleiden 1.Welke oefenruimte (inwerktijd) bied ik mijn nieuwe vrijwilliger? 2.Voor welke aanpassingen, training en/of deskundigheidsbevordering moet de club zorgen? 3.Bij wie kan de vrijwilliger terecht? 4. Is er wet- en regelgeving van toepassing? 5. Wat doen we met de ervaring van de vrijwilliger? 10

11 Tips Begeleidingsgesprekken –Tussen de bedrijven door –Coaching –Groepsbegeleiding –Onderlinge begeleiding –Externe begeleiding Deskundigheidsbevordering - Ondersteuning - Sporttechnisch 11

12 Vervolg tips Loopbaanbegeleiding – planning Duidelijke verwachtingen van beide kanten Waarderen en motiveren Inspraak Aandachtspunten: Overbelasting Slecht functioneren conflicten 12

13 3. Behouden 1.Zijn het werk en de club nog interessant genoeg voor de vrijwilliger? 2.Past de club zich aan als de omstandigheden van de vrijwilliger veranderen? 3.Welke vrijwilligerscarriére en persoonlijke ontwikkelingmogelijkheden kan de club bieden? 4.Wat mist de vrijwilliger? 5.Denkt de club mee over “de volgende stap” van de vrijwilliger, ook als die elders wil gaan werken? 13

14 Tips -Evaluatiegesprekken -Deskundigheidsbevordering -Initiatieven serieus nemen -Loopbaanbegeleiding – planning -Waarderen en motiveren 14

15 4. Belonen 1.Wat wil de vrijwilliger halen uit het vrijwilligerswerk? 2. Wat heb je te bieden? (Waarderingsbeleid) 3. Wie is verantwoordelijk voor “belonen”? 4. Hoe zit het met de onkosten, reiskosten en verzekering? 5. Wanneer is de vrijwilliger tevreden? 15

16 Tips -Reden: -Certificering -Taalstage -Getuigschrift -Meer dan een schouderklopje! - Erkennen - Waarderen - Belonen 16

17 5. Beëindigen 1.Waarom wil / moet de vrijwilliger stoppen? 2.Hoe wil de vrijwilliger stoppen? 3.Wat laat de vrijwilliger achter / hoe worden zaken overgedragen? 4.Wat kan de club nog voor de vrijwilliger doen? 5.Hoe komt de vrijwilliger terug als hij/zij dat wil? 17

18 Tips Exit-gesprek Getuigschrift 18

19 Technisch kader Betaald Vrijwilliger 19

20 Betaald Welke rechtsvorm? Gedetacheerd? Zelfstandige? Meerdere dienstbetrekkingen? 20

21 Vraag en aanbod Sportbonden Sportraden Instituten Onderwijsinstellingen Kranten Websites 21

22 Voorbeelden: Eigen website Eigen clubblad Sportbondmagazine Sportbond sites, sommige hebben eigen vacaturebankNOC*NSF / bestuur en management/werken in de sport Sportvacaturesite.nl Sportcontact.com 22

23 Sportopleidingen Sportbonden Onderwijsinstellingen mbo/hbo Beroepsopleidingen (Willen betaald werk. Is hun beroep) Website NOC*NSF zoek sportopleidingen Voorbeelden van enkele sites ter inzage 23

24 Vragen? over cursussen of begeleiding Hans Posthuma - MO Sport Stadsdeel Zuidoost Amsterdam H.Posthuma@Zuidoost.Amsterdam.nl 24


Download ppt "Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1."

Verwante presentaties


Ads door Google