De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

Verwante presentaties


Presentatie over: "DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL"— Transcript van de presentatie:

1 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
START DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

2 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
DOELSTELLING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Jullie gaan ontdekken dat grondstoffen en producten niet zomaar de Rotterdamse haven in komen! In een groepje ga je samen er voor zorgen dat de juiste grondstoffen en/of producten vanuit het voorland, het eiland Take-It, duurzaam vervoerd worden naar de Rotterdamse haven. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

3 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
VOORBEREIDING: Kopieer uit de handleiding de formulieren voor iedere groep. Verdeel de klas in groepen zoals in de tabel in de handleiding is aangegeven. Zorg ervoor dat iedere groep een eigen werkplek heeft. Zorg per groep voor twee dobbelstenen met een verschillende kleur. Het liefst een rode en een blauwe Zorg dat iedere groep minimaal 3 pennen heeft. Projecteer deze PowerPoint op het digibord DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

4 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
AANVANG VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Verdeel de klas in groepen. Geef iedere groep zijn formulieren. Geef iedere groep een eigen werkplek. Geef iedere groep twee verschillende gekleurde dobbelstenen. Geef iedere groep pennen. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

5 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

6 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Hier zien jullie een plattegrond van de haven van Rotterdam Welke 4 havens herkennen jullie? Wat kunnen jullie vertellen over deze 4 havens? Welke producten komen binnen in de 4 havens? Welke grondstoffen komen binnen in de 4 havens? Wat wordt er met deze producten en grondstoffen gedaan? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

7 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

8 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Hier zien jullie ook op de plattegrond het eiland Take It Welke 4 havens zijn er op dit eiland? Welke grondstoffen/goederen zie op dit eiland? Hoe kan je naar de grondstoffen of goederen komen? Zou jij willen wonen op dit eiland? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

9 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Ieder groepje heeft een eigen set met formulieren en een eigen opdracht/missie. Iedereen in het groepje heeft een eigen taak, zoals: Projectleider, de “baas” van jullie groep. Vervoerder zee of land bedenkt de route vanuit de haven op het eiland naar een grondstof of een product. Maar ook welke route het schip vaart op zee. Geldzaken is de “baas” van het geld. Digiplanner, zet de route van het schip en het vervoer op het eiland uit op het digibord . DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

10 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Doel van het spel is om zoveel, zo snel en ook zo duurzaam mogelijk grondstoffen / producten van het voorland Take It Island te vervoeren naar jullie Rotterdamse haven. Maar: Er kunnen maar twee boten liggen in een haven Er kunnen maar twee vrachtwagens over de dezelfde weg Er kan maar één trein rijden over het spoor Er kan maar één binnenvaartschip over een rivier Er kan maar één kustvaarder langs de kust Er kan maar één schip aanleggen bij de pijpleiding voor de olie DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

11 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: MAAR JULLIE WETEN NIET VAN ELKAAR WELKE GRONDSTOFFEN/PRODUCTEN JULLIE NODIG HEBBEN. EN JULLIE WETEN OOK NIET VAN ELKAAR OP WELKE HAVEN JULLIE GAAN VAREN OP TAKE IT ISLAND. EN JULLIE WETEN OOK NIET VAN ELKAAR VIA WELKE MANIER JULLIE DE GRONDSTOF OF HET PRODUCT NAAR DE HAVEN BRENGEN OP HET EILAND. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

12 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
AANVANG VAN HET SPEL Iedere groep heeft de formulieren en de omschrijving van jullie Rotterdamse haven. STAPPENPLAN: (staat ook op spelregelkaart) Verdeel de 4/5 rollen onder elkaar. De projectleider leest de informatie over jullie Rotterdamse haven voor aan jullie hele groepje. Bepaal met elkaar : Met hoeveel schepen je gaat varen; Welk product of welke producten je gaat vervoeren van het eiland Take IT naar jullie haven in Rotterdam; Hoe jullie dit product of deze producten gaan vervoeren over het eiland naar de haven. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

13 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
AANVANG VAN HET SPEL De projectleider legt alles vast op het startformulier. De vervoerder knipt het vervoermiddel of de vervoersmiddelen voor op het eiland uit. De vervoerder knipt de juiste boot of boten uit. De baas van geldzaken bestudeert de formulieren voor financiën en duurzaamheid. De digiplanner bestudeert de kaart. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

14 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
Tabel met betrekking tot de indeling 12 leerlingen AANTAL LEERLINGEN MAASVLAKTE EUROPOORT BOTLEK STADSHAVENS 12 3 13 4 14 15 16 17 5 18 19 20 21 4/5 22 23 24 25 5/5 26 4/4 27 28 29 30 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

15 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
DE TABEL Stel jullie gooien met de blauwe dobbelsteen (voor het varen van het schip) 3. Dan pak je de omrekentabel en kan je twee dingen doen 3 stappen lopen met je schip en dat kost je 3 dukaten. Of je loopt 2 stappen dat kost je 2 dukaten en je krijgt er een duurzaamheid zonnetje bij, omdat je rustiger vaart. Dit geldt ook voor het vervoer over het eiland wanneer je met de rode dobbelsteen gooit. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

16 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
INKOMSTEN Op het eiland ga je met bijvoorbeeld vrachtauto, trein, binnenvaartschip, kustvaarder of pijpleiding naar het product of de goederen. Daar draai je om en volgt weer de weg naar de haven op het eiland (rotonde bord). Wanneer jullie schip in die haven ligt, wordt het product of de grondstof overgeladen en naar jullie Rotterdamse haven gebracht door te werpen met de blauwe dobbelsteen. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

17 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
INKOMSTEN LET OP Stel je bent met je schip 3 hokjes verwijderd van de haven en je gooit 6 ……dan mag je maar 3 hokjes lopen en moet je stoppen in de haven. Het kost je dan ook maar de prijs voor de worp van 3 ogen….dit geldt voor alle verplaatsingen Wanneer de lading in jullie Rotterdamse haven is, verdienen jullie 40 dukaten. Deze zet je bij de inkomsten DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

18 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
LET OP! Het kan dus zo zijn dat een projectgroep dezelfde invulling zou willen doen maar dat, dit niet kan, omdat een eerdere groep deze invulling al had gekozen. Deze projectgroep slaat deze eerste beurt over maar neemt de score wel mee naar de volgende ronde DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

19 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
VRAGEN? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

20 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
START SPEL! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

21 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 1 De vervoerder over zee gooit met de blauwe dobbelsteen! Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. De vervoerder over land gooit met de rode dobbelsteen. Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

22 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 1 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: Maasvlakte Europoort Botlek Stadshavens Maar let wel op de afspraken die staan op sheet 18 van deze Presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dat niet en bewaar je het aantal punten voor de volgende ronde. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

23 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

24 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 2 De vervoerder zee gooit met de blauwe dobbelsteen. Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. De vervoerder land gooit met de rode dobbelsteen. Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

25 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 2 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: Europoort Botlek Stadshavens Maasvlakte Maar let wel op de afspraken die staan op sheet 18 van deze Presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dan niet en bewaar je het aantal punten voor de volgende ronde. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

26 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

27 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 3 De vervoerder zee gooit met de blauwe dobbelsteen. Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. De vervoerder land gooit met de rode dobbelsteen. Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

28 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 3 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: Botlek Stadshavens Maasvlakte Europoort Maar let wel op de afspraken die staan op sheet 18 van deze presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dat niet en bewaar je het aantal punten van de vorige ronde.. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

29 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

30 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 4 De vervoerder zee gooit met de blauwe dobbelsteen. Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. De vervoerder zee gooit met de rode dobbelsteen. Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

31 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 4 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: Stadshavens Maasvlakte Europoort Botlek Maar let wel op de afspraken die staan op Sheet 18 van deze Presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dat niet en bewaar je het aantal punten voor de volgende ronde. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

32 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

33 RONDE 5 JOKER HEEFT JULLIE GROEP MEER DAN
Gewoon doorgaan zoals in de eerdere 4 rondes JOKER HEEFT JULLIE GROEP MEER DAN 10 DUURZAAMHEIDSZONNETJES GESPAARD! ZET DAN “GRATIS 4 STAPPEN VOORUIT MET JULLIE SCHIP DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

34 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

35 DE SINAASAPPELOOGST IS VOORTREFFELIJK.
RONDE 6 JOKER DE SINAASAPPELOOGST IS VOORTREFFELIJK. BEN JE SINAASAPPELEN AAN HET VERVOEREN MAG JE KOSTELOOS 6 PLAATSEN VERDER ZODAT DE SINAAASAPPELEN SNEL KUNNEN WORDEN VERSCHEEPT DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

36 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

37 HET STORMT OP ZEE, DUS VERPLICHT DUURZAAM VAREN
RONDE 7 JOKER HET STORMT OP ZEE, DUS VERPLICHT DUURZAAM VAREN DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

38 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

39 DE VRAAG NAAR HARDHOUT VOOR SCHUTTINGEN NEEMT FLINK TOE.
RONDE 8 JOKER DE VRAAG NAAR HARDHOUT VOOR SCHUTTINGEN NEEMT FLINK TOE. ZET JULLIE SCHIP METEEN IN DE HAVEN OP HET TAKE IT ISLAND OM HARDHOUT OP TE HALEN. MAAR VAAR WEL DUURZAAM TERUG MET DAT SCHIP DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

40 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

41 RONDE 9 JOKER DE EERSTE ORKAAN VAN HET SEIZOEN KOMT ER AAN.
GA MET EEN SCHIP METEEN EN KOSTELOOS NAAR EEN HAVEN DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

42 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

43 RONDE 10 JOKER HET IS FEEST OP HET EILAND!
ZET MET EEN VAN DE VERVOERSMIDDELEN KOSTELOOS 6 STAPPEN DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

44 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL DIGITALE HANDLEIDING BIJ PORT RANGER HAVENSPEL

45 RONDE 11 JOKER DE VRAAG NAAR OLIE NEEMT TOE!
NU EN IN RONDE 12 MOGEN ER TWEE SCHEPEN AANLEGGEN BIJ DE PIJPLEIDING DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

46 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

47 RONDE 12 JOKER DE AFGELOPEN WEEK HEEFT HET ENORM GEREGEND OP HET EILAND. HIERDOOR KUNNEN VRACHTAUTO’S EN TREINEN NIET RIJDEN OP HET EILAND! ZIJ SLAAN EEN BEURT OVER. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

48 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

49 DIT IS HET ONGELUKSGETAL….
RONDE 13 JOKER DIT IS HET ONGELUKSGETAL…. DUS GEEN JOKER DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

50 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

51 RONDE 14 JOKER WIND MEE! DE SCHEPEN DIE NAAR HET EILAND VAREN HEBBEN WIND MEE. ZIJ MOGEN HET DUBBELE AANTAL STAPPEN AFLEGGEN ALS WAARVOOR ZE BETALEN. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

52 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL DIGITALE HANDLEIDING BIJ PORT RANGER HAVENSPEL

53 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 15 JOKER LIG JE MET EEN CONTAINERSCHIP IN DE HAVEN OP HET EILAND, DAN MAG JE METEEN KOSTELOOS TERUG NAAR JULLIE HAVEN IN ROTTERDAM. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

54 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

55 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 16 JOKER DUURZAAMHEID BONUS! WANNEER JE DEZE RONDE IN DUURZAAMHEID INVESTEERT, KRIJG JE DEZE DUBBEL UITBETAALD IN DUURZAAMHEID ZONNETJES! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

56 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL DIGITALE HANDLEIDING BIJ PORT RANGER HAVENSPEL

57 ALLE SCHEPEN GAAN DIRECT TERUG NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE HAVEN!
RONDE 17 JOKER PIRATERIJ OP ZEE! ALLE SCHEPEN GAAN DIRECT TERUG NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE HAVEN! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

58 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

59 DE NIEUWE WATERWEG IS UITGEBAGGERD! BIJ INKOMSTEN OPTELLEN!
RONDE 18 JOKER DE NIEUWE WATERWEG IS UITGEBAGGERD! IN DEZE RONDE EN IN DE 19de EN 20ste MAG JE 2 X ZOVEEL LADING MEENEMEN NAAR JULLIE HAVEN IN ROTTERDAM. OOK 2 X 40 DUKATEN BIJ INKOMSTEN OPTELLEN! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

60 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

61 GRONDSTOF /PRODUCT KOSTELOOS NAAR DE HAVEN OP HET EILAND.
RONDE 19 JOKER BRENG IN 1 KEER JOUW GRONDSTOF /PRODUCT KOSTELOOS NAAR DE HAVEN OP HET EILAND. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

62 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

63 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
RONDE 20 EINDE DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

64 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
[AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL

65 DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL
NABESPREKING TEL ALLES OP EENHEDEN/ZONNETJES WAT HEB JE ONTDEKT? WAT HEB JE GELEERD? WAT WIST JE AL? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL


Download ppt "DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL"

Verwante presentaties


Ads door Google