De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

START DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "START DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 1."— Transcript van de presentatie:

1 START DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 1

2 DOELSTELLING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Jullie gaan ontdekken dat grondstoffen en producten niet zomaar de Rotterdamse haven in komen! In een groepje ga je samen er voor zorgen dat de juiste grondstoffen en/of producten vanuit het voorland, het eiland Take-It, duurzaam vervoerd worden naar de Rotterdamse haven. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 2

3 VOORBEREIDING: Kopieer uit de handleiding de formulieren voor iedere groep. Verdeel de klas in groepen zoals in de tabel in de handleiding is aangegeven. Zorg ervoor dat iedere groep een eigen werkplek heeft. Zorg per groep voor twee dobbelstenen met een verschillende kleur. Het liefst een rode en een blauwe Zorg dat iedere groep minimaal 3 pennen heeft. Projecteer deze PowerPoint op het digibord DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 3

4 AANVANG VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Verdeel de klas in groepen. Geef iedere groep zijn formulieren. Geef iedere groep een eigen werkplek. Geef iedere groep twee verschillende gekleurde dobbelstenen. Geef iedere groep pennen. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 4

5 5

6 INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Hier zien jullie een plattegrond van de haven van Rotterdam Welke 4 havens herkennen jullie? Wat kunnen jullie vertellen over deze 4 havens? Welke producten komen binnen in de 4 havens? Welke grondstoffen komen binnen in de 4 havens? Wat wordt er met deze producten en grondstoffen gedaan? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 6

7 7

8 INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Hier zien jullie ook op de plattegrond het eiland Take It Welke 4 havens zijn er op dit eiland? Welke grondstoffen/goederen zie op dit eiland? Hoe kan je naar de grondstoffen of goederen komen? Zou jij willen wonen op dit eiland? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 8

9 INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Ieder groepje heeft een eigen set met formulieren en een eigen opdracht/missie. Iedereen in het groepje heeft een eigen taak, zoals: Projectleider, de “baas” van jullie groep. Vervoerder zee of land bedenkt de route vanuit de haven op het eiland naar een grondstof of een product. Maar ook welke route het schip vaart op zee. Geldzaken is de “baas” van het geld. Digiplanner, zet de route van het schip en het vervoer op het eiland uit op het digibord. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 9

10 INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: Doel van het spel is om zoveel, zo snel en ook zo duurzaam mogelijk grondstoffen / producten van het voorland Take It Island te vervoeren naar jullie Rotterdamse haven. Maar: Er kunnen maar twee boten liggen in een haven Er kunnen maar twee vrachtwagens over de dezelfde weg Er kan maar één trein rijden over het spoor Er kan maar één binnenvaartschip over een rivier Er kan maar één kustvaarder langs de kust Er kan maar één schip aanleggen bij de pijpleiding voor de olie DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 10

11 INLEIDING VAN HET PORT RANGERS HAVENSPEL: MAAR JULLIE WETEN NIET VAN ELKAAR WELKE GRONDSTOFFEN/PRODUCTEN JULLIE NODIG HEBBEN. EN JULLIE WETEN OOK NIET VAN ELKAAR OP WELKE HAVEN JULLIE GAAN VAREN OP TAKE IT ISLAND. EN JULLIE WETEN OOK NIET VAN ELKAAR VIA WELKE MANIER JULLIE DE GRONDSTOF OF HET PRODUCT NAAR DE HAVEN BRENGEN OP HET EILAND. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 11

12 AANVANG VAN HET SPEL Iedere groep heeft de formulieren en de omschrijving van jullie Rotterdamse haven. STAPPENPLAN: (staat ook op spelregelkaart) 1.Verdeel de 4/5 rollen onder elkaar. 2.De projectleider leest de informatie over jullie Rotterdamse haven voor aan jullie hele groepje. 3.Bepaal met elkaar : Met hoeveel schepen je gaat varen; Welk product of welke producten je gaat vervoeren van het eiland Take IT naar jullie haven in Rotterdam; Hoe jullie dit product of deze producten gaan vervoeren over het eiland naar de haven. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 12

13 AANVANG VAN HET SPEL De projectleider legt alles vast op het startformulier. De vervoerder knipt het vervoermiddel of de vervoersmiddelen voor op het eiland uit. De vervoerder knipt de juiste boot of boten uit. De baas van geldzaken bestudeert de formulieren voor financiën en duurzaamheid. De digiplanner bestudeert de kaart. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 13

14 AANTAL LEERLINGEN MAASVLAKTEEUROPOORTBOTLEKSTADSHAVENS 123333 134333 144433 154443 164444 175444 185544 195554 205555 214/5444 224/5544 234/5554 244/5555 255/5555 264/4 55 274/54/455 284/5 55 295/54/555 305/5 55 Tabel met betrekking tot de indeling 12 leerlingen DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 14

15 DE TABEL Stel jullie gooien met de blauwe dobbelsteen (voor het varen van het schip) 3. Dan pak je de omrekentabel en kan je twee dingen doen 1.3 stappen lopen met je schip en dat kost je 3 dukaten. 2.Of je loopt 2 stappen dat kost je 2 dukaten en je krijgt er een duurzaamheid zonnetje bij, omdat je rustiger vaart. Dit geldt ook voor het vervoer over het eiland wanneer je met de rode dobbelsteen gooit. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 15

16 INKOMSTEN Op het eiland ga je met bijvoorbeeld vrachtauto, trein, binnenvaartschip, kustvaarder of pijpleiding naar het product of de goederen. Daar draai je om en volgt weer de weg naar de haven op het eiland (rotonde bord). Wanneer jullie schip in die haven ligt, wordt het product of de grondstof overgeladen en naar jullie Rotterdamse haven gebracht door te werpen met de blauwe dobbelsteen. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 16

17 INKOMSTEN LET OP Stel je bent met je schip 3 hokjes verwijderd van de haven en je gooit 6 ……dan mag je maar 3 hokjes lopen en moet je stoppen in de haven. Het kost je dan ook maar de prijs voor de worp van 3 ogen….dit geldt voor alle verplaatsingen Wanneer de lading in jullie Rotterdamse haven is, verdienen jullie 40 dukaten. Deze zet je bij de inkomsten DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 17

18 LET OP! Het kan dus zo zijn dat een projectgroep dezelfde invulling zou willen doen maar dat, dit niet kan, omdat een eerdere groep deze invulling al had gekozen. Deze projectgroep slaat deze eerste beurt over maar neemt de score wel mee naar de volgende ronde DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 18

19 VRAGEN? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 19

20 START SPEL! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 20

21 RONDE 1 1.De vervoerder over zee gooit met de blauwe dobbelsteen! 2.Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. 3.Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? 4.Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. 5.De vervoerder over land gooit met de rode dobbelsteen. 6.Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. 7.Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. 8.De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 21

22 RONDE 1 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: 1.Maasvlakte 2.Europoort 3.Botlek 4.Stadshavens Maar let wel op de afspraken die staan op sheet 18 van deze Presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dat niet en bewaar je het aantal punten voor de volgende ronde. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 22

23 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 23

24 RONDE 2 1.De vervoerder zee gooit met de blauwe dobbelsteen. 2.Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. 3.Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? 4.Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. 5.De vervoerder land gooit met de rode dobbelsteen. 6.Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. 7.Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. 8.De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 24

25 RONDE 2 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: 1.Europoort 2.Botlek 3.Stadshavens 4.Maasvlakte Maar let wel op de afspraken die staan op sheet 18 van deze Presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dan niet en bewaar je het aantal punten voor de volgende ronde. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 25

26 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 26

27 RONDE 3 1.De vervoerder zee gooit met de blauwe dobbelsteen. 2.Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. 3.Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? 4.Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. 5.De vervoerder land gooit met de rode dobbelsteen. 6.Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. 7.Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. 8.De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 27

28 RONDE 3 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: 1.Botlek 2.Stadshavens 3.Maasvlakte 4.Europoort Maar let wel op de afspraken die staan op sheet 18 van deze presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dat niet en bewaar je het aantal punten van de vorige ronde.. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 28

29 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 29

30 RONDE 4 1.De vervoerder zee gooit met de blauwe dobbelsteen. 2.Bepaal wat jullie doen met het aantal ogen wat je gegooid hebt. 3.Gaan jullie voor snel varen of voor varen in combinatie met duurzaamheid? 4.Zet na de keuze het schip op de juiste plaats op jullie bord. 5.De vervoerder zee gooit met de rode dobbelsteen. 6.Bepaal ook hier wat jullie gaan doen. 7.Zet de keuze van jullie vervoer over het eiland ook op het spelbord. 8.De Digiplanner geeft dit aan op de plattegrond. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 30

31 RONDE 4 De digiplanners geven op het grote Digitale bord voor in de klas aan welke stappen ze hebben genomen in hun groep. We beginnen deze ronde in de onderstaande volgorde: 1.Stadshavens 2.Maasvlakte 3.Europoort 4.Botlek Maar let wel op de afspraken die staan op Sheet 18 van deze Presentatie. Mocht je dus hetzelfde willen als een andere groep dan kan dat niet en bewaar je het aantal punten voor de volgende ronde. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 31

32 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 32

33 RONDE 5 Gewoon doorgaan zoals in de eerdere 4 rondes JOKER HEEFT JULLIE GROEP MEER DAN 10 DUURZAAMHEIDSZONNETJES GESPAARD! ZET DAN “GRATIS 4 STAPPEN VOORUIT MET JULLIE SCHIP DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 33

34 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 34

35 RONDE 6 JOKER DE SINAASAPPELOOGST IS VOORTREFFELIJK. BEN JE SINAASAPPELEN AAN HET VERVOEREN MAG JE KOSTELOOS 6 PLAATSEN VERDER ZODAT DE SINAAASAPPELEN SNEL KUNNEN WORDEN VERSCHEEPT DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 35

36 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 36

37 RONDE 7 JOKER HET STORMT OP ZEE, DUS VERPLICHT DUURZAAM VAREN DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 37

38 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 38

39 RONDE 8 JOKER DE VRAAG NAAR HARDHOUT VOOR SCHUTTINGEN NEEMT FLINK TOE. ZET JULLIE SCHIP METEEN IN DE HAVEN OP HET TAKE IT ISLAND OM HARDHOUT OP TE HALEN. MAAR VAAR WEL DUURZAAM TERUG MET DAT SCHIP DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 39

40 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 40

41 RONDE 9 JOKER DE EERSTE ORKAAN VAN HET SEIZOEN KOMT ER AAN. GA MET EEN SCHIP METEEN EN KOSTELOOS NAAR EEN HAVEN DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 41

42 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 42

43 RONDE 10 JOKER HET IS FEEST OP HET EILAND! ZET MET EEN VAN DE VERVOERSMIDDELEN KOSTELOOS 6 STAPPEN DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 43

44 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING BIJ PORT RANGER HAVENSPEL DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 44

45 RONDE 11 JOKER DE VRAAG NAAR OLIE NEEMT TOE! NU EN IN RONDE 12 MOGEN ER TWEE SCHEPEN AANLEGGEN BIJ DE PIJPLEIDING DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 45

46 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 46

47 RONDE 12 JOKER DE AFGELOPEN WEEK HEEFT HET ENORM GEREGEND OP HET EILAND. HIERDOOR KUNNEN VRACHTAUTO’S EN TREINEN NIET RIJDEN OP HET EILAND! ZIJ SLAAN EEN BEURT OVER. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 47

48 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 48

49 RONDE 13 JOKER DIT IS HET ONGELUKSGETAL…. DUS GEEN JOKER DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 49

50 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 50

51 RONDE 14 JOKER WIND MEE! DE SCHEPEN DIE NAAR HET EILAND VAREN HEBBEN WIND MEE. ZIJ MOGEN HET DUBBELE AANTAL STAPPEN AFLEGGEN ALS WAARVOOR ZE BETALEN. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 51

52 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING BIJ PORT RANGER HAVENSPEL DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 52

53 RONDE 15 JOKER LIG JE MET EEN CONTAINERSCHIP IN DE HAVEN OP HET EILAND, DAN MAG JE METEEN KOSTELOOS TERUG NAAR JULLIE HAVEN IN ROTTERDAM. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 53

54 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 54

55 RONDE 16 JOKER DUURZAAMHEID BONUS! WANNEER JE DEZE RONDE IN DUURZAAMHEID INVESTEERT, KRIJG JE DEZE DUBBEL UITBETAALD IN DUURZAAMHEID ZONNETJES! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 55

56 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING BIJ PORT RANGER HAVENSPEL DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 56

57 RONDE 17 JOKER PIRATERIJ OP ZEE! ALLE SCHEPEN GAAN DIRECT TERUG NAAR DE DICHTSTBIJZIJNDE HAVEN! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 57

58 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 58

59 RONDE 18 JOKER DE NIEUWE WATERWEG IS UITGEBAGGERD! IN DEZE RONDE EN IN DE 19de EN 20ste MAG JE 2 X ZOVEEL LADING MEENEMEN NAAR JULLIE HAVEN IN ROTTERDAM. OOK 2 X 40 DUKATEN BIJ INKOMSTEN OPTELLEN! DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 59

60 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 60

61 RONDE 19 JOKER BRENG IN 1 KEER JOUW GRONDSTOF /PRODUCT KOSTELOOS NAAR DE HAVEN OP HET EILAND. DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 61

62 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 62

63 RONDE 20 EINDE DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 63

64 [AFBEELDING KAART] DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 64

65 NABESPREKING TEL ALLES OP EENHEDEN/ZONNETJES WAT HEB JE ONTDEKT? WAT HEB JE GELEERD? WAT WIST JE AL? DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 65


Download ppt "START DIGITALE HANDLEIDING PORT RANGERS HAVENSPEL 1."

Verwante presentaties


Ads door Google