De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat Masterscriptie Frederik Boven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat Masterscriptie Frederik Boven."— Transcript van de presentatie:

1 Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat
Masterscriptie Frederik Boven

2 Probleemstelling Dragen culturele instituties, processen en bronnen bij aan de vorming en het functioneren van burgers op de juiste wijze en in de juiste mate?

3

4 Probleemstelling Deze probleemsituatie kan worden geanalyseerd als een kwestie van ‘cultureel burgerschap’ hoe verhouden cultuur en burgerschap zich tot elkaar en welke verhouding is wenselijk?

5 Onderzoeksstrategie cultureel burgerschap debat vraagt om een holistische benadering kan worden bereikt door integratief onderzoek : nieuwe inzichten genereren door kennis uit uiteenlopende disiplines bijeen te brengen naar een transdisciplinair debat

6 Onderzoeksvraag “kan een integratieve agenda worden opgesteld voor een transdisciplinair debat over cultureel burgerschap, zo ja, op welke wijze?”

7

8 (1) Cultureel burgerschap
een fundamenteel betwist concept kernbetekenis: een bepaalde interactie tussen cultuur en burgerschap verschillende interpretaties afhankelijk van hoe ‘cultuur’ en ‘burgerschap’ ingevuld worden en op elkaar inwerken

9 (1) Cultureel burgerschap
Twee voorbeelden Latino Studies Cultural Studies cultuur etniciteit, taal en religie met name van minderheden symbolische representatie en communicatie, met name in de media en populaire cultuur burgerschap participeren in de natie als een verbeelde gemeenschap de vorming van een eenduidige burger-identiteit door machtige instituties (zoals de staat) interaction ruimte claimen voor etno-culturele verschillen binnen de natie ruimte maken voor allerlei gemarginaliseerde leefstijlen

10 (2) transdisciplinair debat
een debat waarin diverse disciplines meedoen, zoals sociologie, filosofie, en cultuurwetenschappen een debat dat zich uitstrekt tot zowel de wetenschap als de samenleving

11 (3) integratieve agenda
naar een onderzoeksagenda die bruikbaar is in diverse contexten maar wel richting geeft aan het debat

12 Fictieve integratieve interactie
een ‘fictief’ overleg organiseren tussen (1) wetenschappers uit diverse disciplines (2) beleidsmakers en opiniemakers uit de samenleving over de inhoud van een onderzoeksagenda = ‘fictieve integratieve interactie benadering’

13 Gevolgde procedure eerste stap: 78 onderzoeksvragen verzameld bij 7 ‘debaters’ uit verschillende wetenschapppelijke disciplines en uit de samenleving tweede stap: 1 normatieve hoofdvraag derde stap: 78 vragen teruggebracht naar 12 hoofdvragen met subvragen

14 7 ‘Debaters’ Raad voor Cultuur Renato Rosaldo Nick Stevenson
Paul Ricoeur Raad voor Cultuur Will Kymlicka Renato Rosaldo Jeffrey Alexander Nick Stevenson Paul Scheffer gebruiken de term ‘cultureel burgerschap’ bespreken ‘cultuur’ en ‘burgerschap’ los van elkaar

15 Normatieve hoofdvraag
“Hoe kunnen cultuur en burgerschap in NL zich zo verhouden dat (1) de gelijkheid tussen burgers bevordert wordt, (2) de rijkdom en vitaliteit van cultuur beschermd wordt en (3) er een balans gevonden wordt tussen solidariteit en diversiteit”?

16 Conclusie (1) het concept ‘cultureel bugerschap’ is geschikt voor een interdisciplinair debat maar minder voor het betrekken van de samenleving bij onderzoek voor het betrekken van de samenleving kan beter gefocust worden op concrete culturele controversen

17 Conclusie (2) bijdragen aan een ‘fictief debat’ kunnen beter visueel gepresenteerd worden dan tekstueel het proces van formuleren en integreren van onderzoeksvragen zou systematischer aangepakt moeten worden

18 Terug naar de probleemstelling
Dragen culturele instituties, processen en bronnen bij aan de vorming en het functioneren van burgers op de juiste wijze en in de juiste mate?

19 Conclusie (3) Drie principes toepassen:
streef ernaar dat cultuur gelijk toegankelijk is voor alle burgers zoek meerderheden om de rijkdom en vitaliteit van cultuur te beschermen zoek samen een balans tussen eenheid en diversiteit


Download ppt "Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat Masterscriptie Frederik Boven."

Verwante presentaties


Ads door Google