De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat Masterscriptie Frederik Boven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat Masterscriptie Frederik Boven."— Transcript van de presentatie:

1 Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat Masterscriptie Frederik Boven

2  Dragen culturele instituties, processen en bronnen bij aan de vorming en het functioneren van burgers op de juiste wijze en in de juiste mate? Probleemstelling

3

4  Deze probleemsituatie kan worden geanalyseerd als een kwestie van ‘cultureel burgerschap’  hoe verhouden cultuur en burgerschap zich tot elkaar en welke verhouding is wenselijk? Probleemstelling

5  cultureel burgerschap debat vraagt om een holistische benadering  kan worden bereikt door integratief onderzoek : nieuwe inzichten genereren door kennis uit uiteenlopende disiplines bijeen te brengen  naar een transdisciplinair debat Onderzoeksstrategie

6 Onderzoeksvraag  “kan een integratieve agenda worden opgesteld voor een transdisciplinair debat over cultureel burgerschap, zo ja, op welke wijze?”

7

8  een fundamenteel betwist concept  kernbetekenis: een bepaalde interactie tussen cultuur en burgerschap  verschillende interpretaties afhankelijk van hoe ‘cultuur’ en ‘burgerschap’ ingevuld worden en op elkaar inwerken (1) Cultureel burgerschap

9 Twee voorbeelden Latino StudiesCultural Studies cultuur etniciteit, taal en religie met name van minderheden symbolische representatie en communicatie, met name in de media en populaire cultuur burgerschap participeren in de natie als een verbeelde gemeenschap de vorming van een eenduidige burger-identiteit door machtige instituties (zoals de staat) interaction ruimte claimen voor etno- culturele verschillen binnen de natie ruimte maken voor allerlei gemarginaliseerde leefstijlen

10  een debat waarin diverse disciplines meedoen, zoals sociologie, filosofie, en cultuurwetenschappen  een debat dat zich uitstrekt tot zowel de wetenschap als de samenleving (2) transdisciplinair debat

11  naar een onderzoeksagenda die bruikbaar is in diverse contexten maar wel richting geeft aan het debat (3) integratieve agenda

12 Fictieve integratieve interactie  een ‘fictief’ overleg organiseren tussen (1) wetenschappers uit diverse disciplines (2) beleidsmakers en opiniemakers uit de samenleving over de inhoud van een onderzoeksagenda = ‘fictieve integratieve interactie benadering’

13 Gevolgde procedure  eerste stap: 78 onderzoeksvragen verzameld bij 7 ‘debaters’ uit verschillende wetenschapppelijke disciplines en uit de samenleving  tweede stap: 1 normatieve hoofdvraag  derde stap: 78 vragen teruggebracht naar 12 hoofdvragen met subvragen

14 Renato Rosaldo 7 ‘Debaters’ Nick Stevenson gebruiken de term ‘cultureel burgerschap’ bespreken ‘cultuur’ en ‘burgerschap’ los van elkaar Jeffrey Alexander Paul Ricoeur Will Kymlicka Paul Scheffer Raad voor Cultuur

15  “Hoe kunnen cultuur en burgerschap in NL zich zo verhouden dat (1) de gelijkheid tussen burgers bevordert wordt, (2) de rijkdom en vitaliteit van cultuur beschermd wordt en (3) er een balans gevonden wordt tussen solidariteit en diversiteit”? Normatieve hoofdvraag

16  het concept ‘cultureel bugerschap’ is geschikt voor een interdisciplinair debat maar minder voor het betrekken van de samenleving bij onderzoek  voor het betrekken van de samenleving kan beter gefocust worden op concrete culturele controversen Conclusie (1)

17  bijdragen aan een ‘fictief debat’ kunnen beter visueel gepresenteerd worden dan tekstueel  het proces van formuleren en integreren van onderzoeksvragen zou systematischer aangepakt moeten worden Conclusie (2)

18  Dragen culturele instituties, processen en bronnen bij aan de vorming en het functioneren van burgers op de juiste wijze en in de juiste mate? Terug naar de probleemstelling

19 Drie principes toepassen:  streef ernaar dat cultuur gelijk toegankelijk is voor alle burgers  zoek meerderheden om de rijkdom en vitaliteit van cultuur te beschermen  zoek samen een balans tussen eenheid en diversiteit Conclusie (3)


Download ppt "Cultureel burgerschap: een integratieve agenda voor een transdisciplinair debat Masterscriptie Frederik Boven."

Verwante presentaties


Ads door Google