De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZANDWETERING SCHALKHAAR

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZANDWETERING SCHALKHAAR"— Transcript van de presentatie:

1 ZANDWETERING SCHALKHAAR
Nr. 1, augustus 2014 ZANDWETERING SCHALKHAAR Het waterschap Groot Salland en de gemeente Deventer gaan aan de slag met het laatste gedeelte van het gebied Zandwetering. Deze nieuwsbrief gaat hier speciaal op in. Het project richt zich naast de Zandwetering ook op de zijwatergangen zoals bijvoorbeeld de Borgelerleide. Wij nodigen u uit om de inloopavond op 29 september te bezoeken. Wat vooraf ging In het Masterplan Zandwetering uit 2005 zijn de verschillende doelen voor de Zandwetering beschreven. Vanwege de bijzondere ligging van de Zandwetering in de directe omgeving van de bebouwde kom van Diepenveen, Deventer en Schalkhaar zijn deze doelen veelzijdig. Het gebied wordt ingericht voor een combinatie van waterberging, natuur en recreatie. Dat dit mogelijk is, is inmiddels al gebleken; de afgelopen jaren richtten het waterschap en de gemeente al vier van de vijf deelgebieden uit het Masterplan opnieuw in. Het deel van Schalkhaar is het laatste stuk dat we vanaf het najaar samen gaan aanpakken. Waarom herinrichting van de Zandwetering bij Schalkhaar Hilde Buitelaar projectleider van het waterschap: “we pakken de Zandwetering aan omdat de inrichting van de oevers niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Ook kan het onderhoud duurzamer en efficiënter worden uitgevoerd en vraagt de verwachte klimaatverandering om meer ruimte voor water. De Zandwetering is van belang voor de afwatering van de akkers en weilanden. Bovendien is de omgeving voor de inwoners van Deventer een prachtige plek dichtbij de stad en toch in de natuur. Samen met eigenaren en belanghebbenden gaan we een plan uitwerken waarin deze plek nog beter tot zijn recht komt”. Genieten van de Zandwetering Marlies Spreen projectleider van gemeente Deventer: “In het Zandweteringpark en de Baarlerhoek zijn onder andere nieuwe fiets- en wandelpaden aangelegd. Hierdoor kunnen de inwoners van de gemeente Deventer genieten van de Zandwetering en de recreatie- mogelijkheden. Wij kijken of het mogelijk is de toegankelijkheid van de Zandwetering vanuit Schalkhaar te verbeteren en deze te verbinden met het Zandweteringpark en de Baarlerhoek.”

2 maandagavond 29 september 2014
Denkt u mee? Op 29 september organiseren wij een inloopavond. Dan kunt u kennis maken met het project en een beeld vormen van de water-, natuur- en recreatieopgaven en de mogelijkheden daarvoor in het gebied. Wij horen graag van uw ideeën, die misschien goed te combineren zijn met de opgaven voor dit gebied.   Uitnodiging inloopbijeenkomst voor bewoners en belangstellenden Waterschap Groot Salland en gemeente Deventer nodigen u uit voor een inloopavond op: maandagavond 29 september 2014 in de Lindeboom in Schalkhaar, Lindeboomsweg 1, 7433 BH Schalkhaar. Om elkaar de ruimte te bieden splitsen we het projectgebied op in 3 delen. Op de kaart kunt u zien in welk deelgebied u woont of eigendom heeft liggen. Gebied 1; 19: :00 uur: deelgebied Raalterweg - Ganzeboombrug Gebied 2; 20: :00 uur: deelgebied Ganzeboombrug – Overijssels Kanaal Gebied 3; 21: :00 uur: deelgebied Borgelerleide U kunt een of meerdere sessies bijwonen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hilde Buitelaar - van Mensvoort, projectleider van het waterschap, tel of Marlies Spreen, projectleider van de gemeente, tel Of kijk op: Wanneer u de volgende nieuwsbrief digitaal wilt ontvangen geef dan uw adres door aan

3

4 WATEROPGAVEN De wateropgaven komen voort uit het volgende regionale, nationale en Europese beleid: Waterbeheer 21e eeuw (WB21) Het watersysteem wordt zo ingericht dat er minder afwenteling plaatsvindt. Dit betekent dat water zo lang mogelijk in het stroomgebied wordt vastgehouden en minder snel wordt afgevoerd. Er wordt gestreefd naar het vasthouden van gebiedseigen water. Daarnaast wordt verdroging bestreden en de noodzaak tot inlaat van gebiedsvreemd water beperkt. GGOR (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) De oppervlaktewater- en grondwaterstanden zijn waar mogelijk afgestemd op de functies in het gebied, met name op landbouw, natuur en wonen. Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) De Zandwetering moet zo zijn ingericht dat een goede ecologische kwaliteit wordt bereikt. Visie beheer en onderhoud watergangen 2050 Het waterschap wil het onderhoud zoveel mogelijk doelmatig uitvoeren, waarbij rekening wordt gehouden met wet- en regelgeving zoals de Flora- en Faunawet en de KRW.


Download ppt "ZANDWETERING SCHALKHAAR"

Verwante presentaties


Ads door Google