De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitgangspunten en Scenarioanalyse Zuidelijke Ringweg Groningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitgangspunten en Scenarioanalyse Zuidelijke Ringweg Groningen"— Transcript van de presentatie:

1 Uitgangspunten en Scenarioanalyse Zuidelijke Ringweg Groningen
Werkgroep Veiligheid en Ontwerp Zuidelijke Ringweg Groningen, Nils Lundgren, RWS Steunpunt Tunnelveiligheid Versie 1.0 (21/01/2014)

2 Versie Datum Opgesteld door Opmerkingen 1.0 21/01/14 N.Lundgren-
RWS tunnelveiligheid In dit document zijn de opmerkingen van het overleg van 20/8/13 meegenomen. Uitgangspunt voor dit document is het ontbreken van een tussenwand in de open delen (24/01/14/: tussenwand nog ter discussie!) 21 januari 2014

3 Scenarioanalyse verdiepte ligging
De gekozen scenario’s zijn gebaseerd op: UPP; Kans van optreden; Bepalend voor de inzet van de hulpdiensten. De gekozen scenario’s: Brand vrachtwagen; Kettingbotsing. VR= verzamelruimte (verzamelplaats) Opendeel NB Noordbaan Opendeel NA trap N4 trap N3 trap N2 trap N1 deksel noord 3 deksel noord 2 deksel noord 1 deksel zuid 1 deksel zuid 2 deksel zuid 3 trap Z1 trap Z2 trap Z3 trap Z4 Opendeel ZA Opendeel ZB zuidbaan Deur C Deur B VR VR VR 21 januari 2014

4 Tijd/ tempo tabel Indicatief (wordt binnen het project nog verder uitgewerkt)
21 januari 2014

5 Incidentbenadering bij brand (incidentbenadering hulpdiensten)
De barrier tussen beide rijbanen wordt voorzien van overstapmogelijkheden Benadering brandweer door niet incidentbuis lijkt ‘eenvoudiger’. Brandweer meldt zich via intercom/C2000 bij WvL; WvL opent afsluitboom (let op ander verkeer!) Politie en ambulance melden zich via intercom bij WvL en dan bij brandweer (afhankelijk van aankomst volgorde?; politie en ambulance via niet incidentbuis; politie voor ondersteuning opvang evacues en wachtende weggebruikers!) Bij zowel hulpdiensten als evacues in de lege rijbaan dient hiermee rekening mee gehouden te worden(langzaam rijden!) VR VR 21 januari 2014

6 Uitgangspunten vluchtconcept bij brand
Het vluchtconcept gaat er vanuit dat de weggebruikers buiten de incident deksel niet bedreigd worden door rook- en warmte. De niet bedreigden blijven in of bij hun voertuig en bevinden zich in de veilige ruimte (evt. lopers worden niet hinderlijk gevonden?). Bij een grote brand wordt de verdiepte ligging middels afsluitbomen afgesloten. Bij een grote brand worden beide rijbanen afgesloten. Dit om het aantal voertuigen voor het incident te beperken) Evacues vluchten horizontaal via vluchtdeur of naar de open delen. Vluchten vanuit de incidentdeksel gebeurd langs de gestrande auto’s. Gebruik van vluchttrappen is mogelijk; De vluchtdeur wordt na leegrijden van de niet incident baan vrijgegeven (het gelijktijdig vrijgeven van de 3 deuren verbeterd de eenduidigheid voor WvL) Evacues lopen naar de verzamelplaatsen 21 januari 20143

7 Vluchten mindervaliden
Nader onderzoek is opgestart; niet in deze analyse meegenomen! Ook bij deze verdiepte ligging wordt ervan uitgegaan dat de validen de minder validen de onveilige ruimte uit helpen. Bij het brandscenario is vastgesteld dat het vluchtconcept horizontaal vluchten ondersteund. Taakverzwaring d.m.v. meenemen van niet validen versterkt de voorkeur voor horizontaal vluchten. Taakverzwaring is in de evacuatieberekening meegenomen door de gemiddelde loopsnelheid te verlagen. (hierbij is conservatief uitgegaan van een loopsnelheid van minder validen van 0,7 m/s (30%) en 1,2 m/s voor validen; gemiddeld: 1 m/s. Opvang van minder validen vraagt extra inspanning dmv instructie van vervoerder en hulpdiensten. 21 januari 2014

8 Vluchttrappen De vluchttrappen uit te voeren middels het bouwvoorschrift. De vluchttrappen worden standaard om de 400 meter toegepast. Vluchttrappen zijn voorzien van afsluitbare deuren zowel boven als op rijbaan niveau. De deuren moeten in de vluchtrichting eenvoudig te openen zijn door de evacues en met een brandweersleutel in de aanvalsrichting. De vluchttrappen bevinden zich in de veilige zone. Vluchttrappen zijn niet nodig om evacues in veiligheid te brengen. Vertikaal vluchten is niet aantrekkelijk maar niet uitgesloten. Gebruik van de vluchttrappen verspreiden de vluchtenden over meerdere verzamelplaatsen. 21 januari 2014

9 Aanval-/vluchtdeuren
Ontgrendeltijd wordt bepaald door de snelheid van het leegrijden van de niet- incidentbaan. Indrukken evacuatieknop bepaald het startmoment van de ontgrendeltijd. Uitgaande van een gemiddelde rijsnelheid van 60 km/u bedraagt de leegrijtijd circa 50sec. De ontgrendeltijd wordt afgerond op 2 minuten? Op basis van de RWS rekensheet:280 sec door vluchtdeur; looptijd tussen deurpassage en het bereiken verzamelplaats (420 meter) bedraagt 420 sec. Totaal 700 sec. Hulpdiensten en evacués kunnen bij een conservatieve benadering gelijktijdig aanwezig zijn 21 januari 2014

10 Aanval-/ vluchtdeuren
Hoeveel personen bevinden zich onder de incident deksel. Hierbij wordt uitgegaan van 85% auto, 14% vrachtwagen en 1% bus en een gemiddelde voertuiglengte van ruim 8 meter (incl. gemiddelde tussenruimte). De rijbaan van de langste deksel bevat 195 weggebruikers. Uitgangspunt is dat 33% (65 personen) de vluchtdeur neemt.. De hulpdiensten kunnen op het gelijktijdig aanwezig zijn met weggebruikers inspelen. Deze gelijktijdig samen zijn bedraagt circa 5 tot 10 min. De vluchtenden hebben de verdiepte ligging dan verlaten. De beperkte gelijktijdigheid en de mogelijkheid om hierop voorbereid te zijn beperkt de impact hiervan. 21 januari 2014

11 Rook- en warmteontwikkeling
Uitgangspunt is dat alleen de incidentdeksel ´onveilig´ is om langere tijd aanwezig zijn. Het gebied met te hoge rookdichtheid zal in de incident rijbaan ter grootte van zijn van een deksel. Onder de grootste deksel staan ca 120 voertuigen. Rookontwikkeling bouwt zich vanuit het plafond naar beneden op. Naar verloop van tijd zal de rookontwikkeling dermate groot zijn dat de minimale zichtlengte te gering zal zijn om daar aanwezig te zijn. De deur wordt daardoor niet meer geopend door evacués. In de periode daarvoor zal de deur geopend kunnen worden door vluchtenden. De rookdichtheid is dan zodanig dat deze rook snel wordt opgelost. 21 januari 2014

12 Bluswater Het benodigde bluswater is mede afhankelijk van het brandvermogen. Brandvermogens van meer dan 50MW ´vragen´ veel bluswater. Bluswater wordt middels TS-en door de brandweer meegenomen. TS-en kunnen worden aangesloten op de droge blusleiding in de verdiepte ruimte. Hiervoor dient ruimte op de deksels aanwezig en bereikbaar te zijn. Secundaire bluswatervoorziening is niet meegenomen. 21 januari 2014

13 Opvang evacues Het gebruik van de vluchttrap is beperkt
De verzamelplaatsen bevinden zich nabij de ´einden´ van de overdekte delen. De capaciteit van de verzamelplaats bedraagt max. 195 personen. (deze 195 personen zijn gebaseerd op dat alle weggebruikers van onder de incidentdeksel naar 1 verzamelplaats vluchten). Aangenomen wordt dat maximaal 65 personen naar 1 verzamelplaats vluchten. Evacues en een deel van de gestranden hebben hun voertuig verlaten. 21 januari 2014


Download ppt "Uitgangspunten en Scenarioanalyse Zuidelijke Ringweg Groningen"

Verwante presentaties


Ads door Google