De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom! Informatiesessie 6 november 2012 3 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA NV) oVoVeroniek De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom! Informatiesessie 6 november 2012 3 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA NV) oVoVeroniek De."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom!

3 Informatiesessie 6 november 2012

4 3 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA NV) oVoVeroniek De Mulder - Vermarkting logistieke zone 1 (Commercieel directeur W&Z) oLoLinda Spies – Distribouw (Projectleider Distribouw) oKoKarel Vanroye – Slimme logistiek (Directeur Buck Consultants International België) oWoWilly Robijns – Districity (Adjunct van de directeur W&Z)

5 Toelichting project Blue Gate Antwerp 4

6 Structurele verandering “Sustainability is part of the next phase of development and it will be disruptive and structural.” Nick Robins Head Climate Change Centre of Excellence HSBC 5

7 Blue Gate Antwerp 6

8 Partners Blue Gate Antwerp NV 7

9 Locatie 8

10 Historiek Poldergebied o Op- en overslag, raffinage, productie o Calamiteiten o Bezetting (WOI en WOII) Gedeeltelijke afbraak & brownfield Voor 1901 1901 – ca. 1960 Na 1960-1980 9

11 10

12 Problemen 11

13 12

14 Unique Selling Proposition o Nabijheid stad o Eco-effectiviteit o Clustervorming o Ligging aan de Schelde o Geïntegreerde site o Open innovatie o Sterk parkmanagement Internationale ambitie 13

15 Eco-effectiviteit 14

16 Charter o Ambitie bewaken o BREEAM o GRI o Eigen richtlijnen: watergebondenheid, innovatie, sluiten kringlopen Doel Hoe? Elementen o Sturen uitgiftebeleid o Scorekaart o Ontwikkelplan 15

17 Lopend onderzoek o Business model logistieke zone: november 2012 o Project-MER: september 2011-juli 2013 o Beeldkwaliteitsplan: september 2011-juli 2013 16

18 Actie o Sloop International Oil: start januari 2013 o Renovatie kademuur: 2011- in de loop van 2014 o Sanering: vanaf 2014/2015 o Proefproject stadsdistributie: 2013-2015 17

19 PPS o Bedrijventerrein - Participatieve PPS - Concurrentiedialoog: 2013 - Definitieve overeenkomst: september 2014 o Logistieke zone - Eerste fase: W&Z - Tweede fase: Blue Gate Antwerp 18

20 19 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA) oVoVeroniek De Mulder - Vermarkting logistieke zone 1 (Commercieel directeur W&Z) oLoLinda Spies – Distribouw (Projectleider Distribouw) oKoKarel Vanroye – Slimme logistiek (Directeur Buck Consultants International België) oWoWilly Robijns – Districity (Adjunct van de directeur W&Z)

21 Vermarkting logistieke zone 1 20

22 Voorstelling van de site Regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter 25.600m² Laad en losinfrastructuur voorzien Binnenschepen 5,5m diepgang Zone A: 200m x 50m Kaaimuur en kaaiplateau PPS procedure Bouwheer W&Z Toepassing WOO Zone B: 200m x 78m Ontruimd maar niet bouwrijp Bunker (erfgoed) aanwezig Overdracht via concessieovereenkomst voor 25 à 30 jaar (in overleg) 21

23 Administratief kader o GRUP “Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen” o Bestemming van het terrein o Voorschriften voor bouw- en milieuvergunning o Brownfieldconvenant “ Investeringszone Petroleum Zuid” o Van overheidswege multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak o Bodemdecreet van de Vlaamse Overheid o Sanering van de site nodig o PPS procedure voor de bouw van laad en losinfrastructuur o Rendementsregel o Principe-overeenkomst o Bestek o 3 partijen-overeenkomst o Charter Blue Gate Antwerp o Concessieovereenkomst W&Z en Blue Gate Antwerp 22

24 Toewijzingsprocedure o Kandidaatstelling o Projectoproep o Bedrijfsfiche voor 15 november 2012 –Visie en plan van aanpak –Aanleveren van informatie conform de projectoproep –Bieding o Jurygesprek o Voorstelling van uw project aan W&Z nv en Blue Gate Antwerp nv o Doel = afstemmen en optimaliseren o Hernieuwde Bieding o Finale selectie met ondertekening Charter, Concessieovereenkomst en Principe-overeenkomst 23

25 Beoordeling van uw project o W&Z criteria (25%) o Toegevoegde waarde per m² o Tewerkstelling arbeiders en bedienden per ha o Milieuklasse van het bedrijf o Clusteringsmogelijkheden o Ambitieniveau (25%) o Aansluiting op de ambitie van Blue Gate Antwerp o Uitkoopformule (25%) o Blue Gate Antwerp kan vanaf het 5 de jaar de concessie overnemen o Uitkoopformule = door u gevraagde compensatie o Prijs/m²/jaar (25%) 24

26 Ondersteuning o Algemene achtergrondinformatie o Projectdefinitie Blue Gate Antwerp »Omschrijving van het project »Randvoorwaarden »Overzicht van reeds uitgevoerde studies waaronder Kosten- Batenanalyse en Goederenstroomanalyse o Brochure Privaat Publieke Samenwerking voor de bouw van laad- en losinfrastructuur »Voorwaarden »Gevraagde engagementen »Te volgen procedure o Vragen en antwoorden o Formele communicatie na deze infosessie o Persoonlijke toelichting door panelleden na de presentaties 25

27 26 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA) oVoVeroniek De Mulder - Vermarkting logistieke zone 1 (Commercieel directeur W&Z) oLoLinda Spies – Distribouw (Projectleider Distribouw) oKoKarel Vanroye – Slimme logistiek (Directeur Buck Consultants International België) oWoWilly Robijns – Districity (Adjunct van de directeur W&Z)

28 Distribouw Watergebonden distributie & consolidatiecentra voor bouwmaterialen 27

29 Distribouw – Antwerpen in cijfers Antwerpen (studies Buck/Arcadis; 2012 & Rebel; 2008)  900.000 ton per jaar ( groei)  1,7 mio ton per jaar (= groei)  2,7 mio ton per jaar ( groei) 28 Bouwprojecten Blue Gate Antwerp, Scheldekaaien, Nieuw Zuid,… Overige bouwmaterialenstromen Afvalstromen Steenpuin, papier, restafval,… Eenheidsgoederen Pallets, rolcontainers, dozen,…

30 Distribouw – waarom? 29 distribouw Bouwmaterialen sector is vragende partij om er over te waken dat ook in de toekomst de distributie van bouwmaterialen vlot zal verlopen. - Verlagen transportkost - Verhogen betrouwbaarheid Antwoord: het opzetten van een netwerk van distributie -en consolidatiecentra voor bouwmaterialen (D&CC) - Focus op core business - Meer duurzaamheid

31 Distribouw – Build over Water 30 Distributieanalyse

32 31 Distributie & consolidatie centrum -Overslag -Consolidatie -V.A.S. -ICT/administratie

33 Distribouw – partners 32

34 Distribouw - principes 33 -Aandacht voor alle partijen in de bouwmaterialen transportketen -Geen meerkost t.a.v. huidige situatie -Aanbieden van extra services -Kritische goederenmassa -Rendabiliteit van het D&CC -Neutrale uitbating D&CC

35 Distribouw – Stand van zaken 1. Bestuderen van de rendabiliteit en operationele vereisten van een D&CC Studie Build over Water: modelproject (VIM) Proefprojecten transportdeskundigen 2. Identificeren beste locaties Palletstromen in België (Steunpunt Goederen-en personenvervoer) Studie Build over Water: Distributieanalyse (VIM) 3. Realiseren van een D&CC in PPS Projectoproep Blue Gate Antwerp 34

36 Distribouw - Vragen Project Distribouw Waterwegen en Zeekanaal NV Linda Spies Linda.spies@wenz.be 35

37 36 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA) oVoVeroniek De Mulder - Vermarkting logistieke zone 1 (Commercieel directeur W&Z) oLoLinda Spies – Distribouw (Projectleider Distribouw) oKoKarel Vanroye – Slimme logistiek (Directeur Buck Consultants International België) oWoWilly Robijns – Districity (Adjunct van de directeur W&Z)

38 Slimme logistiek 37

39 38 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA) oVoVeroniek De Mulder - Vermarkting logistieke zone 1 (Commercieel directeur W&Z) oLoLinda Spies – Distribouw (Projectleider Distribouw) oKoKarel Vanroye – Slimme logistiek (Directeur Buck Consultants International België) oWoWilly Robijns – Districity (Adjunct van de directeur W&Z)

40 Districity Distribution of Freight to Cities by Inland Navigation 39

41 Contents 1. Aim of the project 2. Work Packages 3 Effect & impact 4 Partnership 40

42 Aim of the project o The main aim is to achieve a better mobility and accessibility in city centres bordering a natural or artificial navigable waterway o By demonstrating barging as a viable alternative to road transport o Lowering the impact of urban distribution on the quality of life is a second aim o By developing new and innovative logistics concepts and techniques 41

43 Partnership o Lead Partner o W&Z o Sub partner: University of Antwerp o Partners o Physical Planning Department City of Amsterdam o Sub partners: Stichting Mokum Mariteam, Stadsdeel Amsterdam Centrum o City of Ghent o Sub partners: De Elektroboot, Max Mobiel o Ports of Lille o Flanders Institute for Mobility o Project Coordinator o Buck Consultants International o Observers o Blue Gate Antwerp, City of Mechelen, Port of Brussels, Leiedal, Union of Romanian Inland Ports, European Federation of Inland Ports, City Depot, City of Hasselt 42

44 Work Packages o Work Package 1: The potential of inland shipping for urban distribution o Work Package 2: Optimisation of transportation chain while reducing the impact of urban distribution o Work Package 3: Benchmarking of good practices in Europe 43

45 Work Package 1 o Lead Partner: Port of Lille o Participating Partners: o City of Ghent, o Physical Planning Department City of Amsterdam, o W&Z, o VIM o Actions: o Identification of concrete cargo flows and determination of the framework conditions of Freight Distribution Centres o Market study on possible handling facilities o Impact study on congestion, accessibility and quality of life o Test run with an electric barge 44

46 Work Package 2 o Lead Partner: Physical Planning Department City of Amsterdam o Participating Partners: o W&Z o City of Ghent o Port of Lille o Actions: o The design of a ‘ship to street’ installation with low impact on the urban surroundings o Research on the development of a low impact last mile transporter o Creation of a test model for the last mile transporter o Design of a cradle to cradle barge o A pilot project to demonstrate the feasibility of the new handling concepts o Creation and testing of a simulator to test and validate models and hypotheses 45

47 Work Package 3: actions o Lead Partner: W&Z o Participating Partners: o Flanders Institute for Mobility o Actions: o Benchmarking of good practices in Europe integrating inland shipping in urban distribution o Development of a ‘roadmap for urban distribution by inland shipping’ 46

48 Effect & Impact o DistriCity will generate sustainability by: o Improving the accessibility of city centres o Realising a modal shift to barges o Increasing the quality of life of city centres o Developing new concepts and techniques as to loading and unloading o Improve the economic attractiveness of cities 47

49 Vragen ? 48


Download ppt "Welkom! Informatiesessie 6 november 2012 3 Agenda oGoGuido Muelenaer - Toelichting project Blue Gate Antwerp (Project Manager BGA NV) oVoVeroniek De."

Verwante presentaties


Ads door Google