De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raadsvoorstel Coffeecorner Presentatie Raadsvergadering Maastricht 18 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raadsvoorstel Coffeecorner Presentatie Raadsvergadering Maastricht 18 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Raadsvoorstel Coffeecorner Presentatie Raadsvergadering Maastricht 18 november 2008

2 Inhoud presentatie Achtergronden gedoogbeleid Korte toelichting raadsvoorstel

3 Doelstellingen/uitgangspunten Rijk:Positieve bijdrage volksgezondheid Scheiding hard- en softdrugs Kleinschalige thuisteelt/commercieel niet aantrekkelijk Andere landen zullen beleid spoedig overnemen Het gedoogbeleid … product van de jaren ‘70

4 Periode 1976 – 1993/1994:Van huisdealer naar coffeeshop Inkadering gedoogbeleid – AHOJG-criteria Grote uitbreiding verkooppunten in gemeenten Andere landen: geen overname beleid Maastricht: 22 vergunde verkooppunten Het gedoogbeleid ontwikkelt zich

5 Periode 1993/1994 - 2001:sterke groei coffeeshopbezoekers Maastrichtse inkadering gedoogbeleid: invoering stelsel “afnemend maximum”APV 0-optie in gemeenten rondom Maastricht Evaluatie coffeeshopbeleid 2001: handhaven afnemend maximum Het gedoogbeleid ontwikkelt zich verder

6 Periode 2001 - 2005:vermindering coffeeshops tot 15 vergroting bezoekersaantallen en toename overlast groei hennepteelt en brandonveilige situaties groei illegale verkooppunten Aanzet spreidingsbeleid coffeeshops: dec. 2005 De gevolgen van het gedoogbeleid ontwikkelen zich

7 Periode 2005 tot heden:verdere tegenstelling voor- en tegenstanders wel veel bezoekers uit buitenland, maar geen steun roep om regulering achterdeur verdere criminalisering Rijk: geen initiatieven Maastricht: handhaven en spreiden De hypocrisie rondom het gedoogbeleid ontwikkelt zich verder

8 14 november jl. verschenen Goede analyse drugsproblematiek Euregio Onderkenning drugsoverlast als Europees probleem Verschil Nederland met buurlanden = coffeeshop Voorgestelde oplossingsrichting: beperking coffeeshops Leidt tot verplaatsing naar illegaliteit/vermindering toerisme Euregio: onderzoek Fijnaut/De Ruyver

9 Mijn conclusies: het wordt tijd voor keuzes en concrete maatregelen: Gedoogbeleid kraakt in zijn voegen en heeft zijn langste tijd gehad Één Europees drugsbeleid is onontkoombaar Nationale overheid moet verantwoording nemen Tussentijds: drugsoverlast in stad én Euregio aanpakken door spreiding en handhaven het gedoogbeleid … het gewenste vervolg

10 Het voorliggende raadsvoorstel … nu doorpakken door spreiden Loslaten tijdelijke coffeecornerlocaties Koersen op definitieve coffeecorners (Noord, Zuid en West) Ontwikkeling coffeecorners

11 Resultaten dialoog buurgemeenten Handreiking/Tienpuntenplan niet overgenomen Formele brief Eijsden: tegen spreiding Lanaken: nog geen formele reactie Het voorliggende raadsvoorstel …

12 Gebouw Francois de Veyestraat 9-11 en naastgelegen parkeerplaatsen beoordelingsbesluit MER maart 2009 (raadsbesluit) Vooruitlopend op coffeecornerlocatie Beatrixhaven Uiterlijk juni 2010 locatie en realisatiedatum bekend Fysieke uitwerking gevolgd door inrichting Relatie A2-ontwikkeling (Aftakking Beatrixhaven) Tijdelijkheid wordt juridisch vastgelegd Coffeecorner Noord (Francois de Veyestraat) Het voorliggende raadsvoorstel …

13

14 Locatiekeuze gevallen op terrein ten zuiden van Köbbesweg beoordelingsbesluit MER maart 2009 (raadsbesluit) Overleg inrichtingsplan en infrastructuur met gemeente Eijsden Coffeecorner Zuid (Köbbesweg) Het voorliggende raadsvoorstel …

15

16 Coffeecorner West (Brusselseweg) Nog geen geschikte locatie gevonden Zoektocht gaat voort (binnen/ in omgeving zoekgebied) Geen MER-verplichtingen Coffeecorner West (Brusselseweg ) Het voorliggende raadsvoorstel …

17

18 Onderzoek Intraval/OWP (2008) Nulmeting overlast stad (eind 2007) Onderzoek eventuele overlast coffeecornerlocaties (eind 2007) Onderzoek bezoekersaantallen stad/coffeecornerlocaties (april 2008/september 2008) Aandacht beide bureaus voor verhouding bezoeken/bezoekers Regelmatig vervolgmonitoring Reguliere gemeentelijke buurtpeilingen Nieuwe nulmetingen vóór daadwerkelijke verplaatsing Het voorliggende raadsvoorstel …

19

20 Op maat maken coffeeshops binnenstad Aanpassingen vanuit Tabakswet (rokersruimten) Creëren neutrale zones/toegangscontroles Eventueel modernisering sanitair/personeelsruimte Zowel coffeeshops die in de binnenstad blijven als coffeeshops die straks verplaatst worden. Conform vereiste vergunningen (bouw/exploitatie) Het voorliggende raadsvoorstel …

21 Verder werken aan Handhavingsarrangementen BorderlineS Drugsmeldpunt (043 – 350 51 11) Drugsrunners Drugspanden Afstemming APV’s Het voorliggende raadsvoorstel …

22 Versterking euregionale samenwerking Maastrichtse spreidingsbeleid onder voorwaarden: hooguit twee coffeecorners nauw overleg Belgische en Nederlandse buurgemeenten in afstemming met Euregionale begeleidingscommissie Mijn voorstel spreidingsbeleid: uitvoeren met uitnodiging overleg Euregio in afstemming met Euregionale begeleidingscommissie Plan van Aanpak Rapport Fijnaut/ De Ruyver

23 Vandaag: Besluitvorming Gemeenteraad Het woord is aan U ……


Download ppt "Raadsvoorstel Coffeecorner Presentatie Raadsvergadering Maastricht 18 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google