De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen in de exacte vakken, van VMBO tot universiteit. Zowel voor individuele lessen op maat als voor doelgerichte groepstrainingen die je voorbereiden op een toets of tentamen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via onze website: http://www.wiskundebijlessen.nl of via e-mail: marc\_bremer@hotmail.com Disclaimer Alle informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Auteursrecht Op dit document berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

2 Geval 3: allebei erbij … Covalente binding 2 niet-metaalatomen De twee atomen zijn er snel uit. Het atoom willen er allebei elektronen bij, ‘dus’ (…) gaan ze elektronen delen Dit is een sterke binding, omdat geen van beide atomen de elektronen wil laten gaan

3 Covalente binding

4

5

6 Oude tentamenvragen 1Welk van onderstaande deeltjes zijn elektrisch neutraal? a. atomen en neutronen b. atomen en protonen c. elektronen en neutronen d. elektronen en protonen 2Van welke deeltjes is de massa het kleinst? a. atomen b. elektronen c. neutronen d. protonen

7 Moleculen Molecuul = meerdere atomen die zich aan elkaar gehecht hebben met covalente bindingen

8 Elementen Een element is vrijwel altijd 1 atoom uit het periodiek systeem (Ca, Mg, P, S etc.etc.) MAAR: Claire Fietst Naar Haar Oma In Breda De vetgedrukte atomen komen als element nooit alleen voor maar altijd minstens in tweetallen. Dus: Cl 2, F 2, N 2, Br 2 etc.etc.

9 Schrijfwijze molecuul 3 C 6 H 12 O 6 betekent 1.Er zijn 3 glucosemoleculen 2.Ieder glucosemolecuul bevat: 1.6 C-atomen 2.12 H-atomen 3.6 O-atomen

10 Structuurformules Hoe teken je elektronen ?? vrije elektronenparen OH covalente bindingen

11 Ander voorbeeld C 2 H 6 O 1.C maakt 4 bindingen 2.O maakt 2 bindingen 3.H maakt 1 binding

12 Ander voorbeeld deel 2 C Tip: Van hoog naar laag, dus eerst C’s dan O’s en dan pas de H’s H H OH H

13 Oude Tentamenvragen 3Hoeveel elektronenschillen heeft calcium? (gebruik het Periodiek Systeem ) a.2 b.4 c.8 d.20 4Welk van onderstaande molecuulformules behoort bij bicarbonaat? a.CO b.C 6 H 12 O 6 c.HCO 3 - d.NH 3

14 Hebzucht Als twee atomen allebei elektronen erbij willen hebben worden die elektronen ‘dus’ gedeeld. MAAR … Wat als het ene atoom veel sterker is dan het andere ???

15 Elektronegativiteit Elektronegativiteit = getal dat aangeeft hoe hard een atoom aan elektronen kan trekken. Als het verschil te groot wordt, wordt er helemaal niet gedeeld …

16 Polaire binding OHδ+HOHδ+H Niet zo … Maar zo ! δ - OHHOHHH

17 Bindingstypen Verschil in elektronegativiteit Type binding (Δe.n.) Kleiner dan 0.4Apolair (covalent) Tussen 0.4 en 1.6 Polair Groter dan 1.6Ion

18 Dipool Dipool = atoom met polaire bindingen waarbij de δ + en de δ - niet op dezelfde plek liggen

19 Wel een dipool δ- O H δ + H Geen dipool OCO δ - /δ +

20 Zouten Bij zouten geen molecuulformules naar verhoudingen Bijv. Al 2 O 3 betekent: Voor iedere twee atomen aluminium zijn er drie atomen zuurstof

21 Geen balans ! Waarom een bepaalde verhouding ? Er moet een balans zijn in atomen die eraf gaan en atomen die erbij komen. Hieronder is die balans er NIET ! Al eee ee O

22 Wel balans ! Aleee eeeeee OOO Hieronder is die balans er WEL. Daarom: Al 2 O 3

23 Oude Tentamenvragen 5Van welk van onderstaande elementen bestaan de moleculen NIET uit meerdere atomen? a.chloor b.fluor c.iodium d.Kalium 6H2O is een a.anion b.atoom c.kation d.molecuul

24 Zuivere stof Zuivere stofMengsel= een stof met maar 1meerdere soorten elementelementen ofen / of molecuulmoleculen ofen / of zoutzouten

25 Schrijfwijze reactie 2 BaO  2 Ba + O 2 1.Voor de pijl staan de stoffen waar je mee begint (2 BaO moleculen) 2.Na de pijl staan de stoffen waar je mee eindigd (2 Ba atomen en een O 2 molecuul)

26 Reactietypen Synthese: opbouw van een stof uit de elementen 2 P + 5 O 2  2 PO 5 Ontleding: afbraak van een stof tot zijn elementen 2 BaO  2 Ba + O 2 Verbranding: reactie met zuurstof C 3 H 8 + 5 O 2  3 CO 2 + 4 H 2 O

27 Wat moet je kunnen ? 2 BaO  2 Ba + O 2 Tellen: Staan er voor en na de pijl evenveel atomen ? Ja ! 1.2 O-atomen 2.2 Ba-atomen

28 Wat moet je kunnen ? 2 BaO  Ba 2 + 2 O Elementen controleren: Wordt de regel van Claire goed toegepast ? Nee ! 1.Ba 2 moet 2 Ba zijn 2.2 O moet O 2 zijn

29 Oude Tentamenvragen 7Hoeveel elektronen heeft Ca + in de buitenste schil? a.1 b.2 c.3 d.4 8 In onderstaande afbeelding is een....... afgebeeld a. covalente binding b. ionbinding c. metaalbinding d. waterstofbinding

30 Mol = 6 x 10 23 deeltjes vergelijk 1 dozijn = 12 deeltjes De mol

31 Het waarom van de mol De centrale vraag in de chemie Hoeveel van de ene stof reageert met hoeveel van de andere ? Het antwoord staat in reactievergelijkingen: 2H 2 + O 2  2H 2 O Deze vergelijking zegt: 2 moleculen waterstof reageren met 1 molecuul zuurstof Maar: mensen denken graag in grammen Met mollen kun je rekenen in grammen.

32 Voorbeeld Hoe zwaar is 1 molecuul water ? Massa 1 molecuul H 2 O = 2*1.008 + 1*16.00= 18.016 units Kun je je iets voorstellen bij deze massa ??? Hoe zwaar is 1 mol water ? Massa 1 mol H 2 O = 2*1.008 + 1*16.00= 18.016 gram Kun je je iets voorstellen bij deze massa ???

33 Lang gewacht … Antwoorden oude tentamenvragen: 1.A 2.B 3.B 4.C 5.D 6.D 7.A 8.A


Download ppt "Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen."

Verwante presentaties


Ads door Google