De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van het profetische Woord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van het profetische Woord"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van het profetische Woord
Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord

2 Het belang van het profetische Woord
Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Introductie op het gelijknamige boek Vragen: fijn, maar beperkt Start

3 Het belang van het profetische Woord
Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Inleiding Doel van de Bijbelse profetieën Hoe kunnen we de profetieën lezen? De symbolische uitleg Gevolgen symbolische uitleg De letterlijke uitleg: 3 perioden Pauze 6-9 De praktijk Confronterend Bemoedigend Niet vrijblijvend > Probleem?

4 Inleiding Is er een probleem? JA, want…
Profetie tussen wal en schip Is er een probleem? de vervulling van de Bijbelse profetieën staat vlak voor de deur, maar … een groot deel van de christenen denkt wel zonder te kunnen. JA, want… nog nooit waren de vrije christenen zo tolerant tegenover verkeerde leringen als in onze tijd. JA, want… > Excuses

5 “De Bijbel is geen puzzelboek…”
Inleiding Profetie tussen wal en schip Is er een probleem? “Profetieën? Je kunt er alle kanten mee op…” De Bijbel “Ik weet niet hoe ik de profetieën moet lezen…” “Ik hoef niet te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, want de Here geeft mij wel kracht als het zover is… “ “De Bijbel is geen puzzelboek…” “Wij hebben genoeg aan het Nieuwe Testament…” “Ik kan niet zoveel met het Oude Testament” Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden … (2 Tim. 3:16-17) > Wat is profetie?

6 Min. 30% van de Bijbel is profetisch!
Inleiding Profetie tussen wal en schip Is er een probleem? De Bijbel Min. 30% van de Bijbel is profetisch! Profetie: De 17 Profeten en Openbaring Hooglied en veel Psalmen Profetische uitspraken door o.a. Mozes, de Here Jezus, Paulus, Petrus… Profetische personen en gebeurtenissen: het leven van Jozef, de tabernakel enz. Vraag 1: Hoeveel aandacht krijgen de Bijbelse profetieën bij u (in de gemeente)? Toets! B ► <10> Doel prof

7 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?
Profetie tussen wal en schip Voordat het kwam, deed Ik het u horen, opdat gij niet zoudt zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en mijn gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt. (Jes. 48: 5) Het doel van de Bijbelse profetieën: 1. Manifestatie van Gods almacht. 1. De wereld 2. Ons hart! “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19)

8 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?
Profetie tussen wal en schip En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! (Matt. 24: 4, zie ook vs. 5, 11 en 24) Het doel van de Bijbelse profetieën: 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. B ► Vraag 2: Wat is onze reactie als wij voor verkeerde leringen gewaarschuwd worden? “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19)

9 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?
Profetie tussen wal en schip Het doel van de Bijbelse profetieën: Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. (Opb. 19: 10b) 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. B ► Vraag 3: Bent U geïnteresseerd in de ware Here Jezus? 3. Verheerlijken van de Here Jezus “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19)

10 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?
Profetie tussen wal en schip Het doel van de Bijbelse profetieën: Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. (Jer. 31:10) 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. B ► 3. Verheerlijken van de Here Jezus 4. Verkondiging van Israëls toekomst “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19)

11 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?
Profetie tussen wal en schip Het doel van de Bijbelse profetieën: Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik bereid onheil tegen u, bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg. (Jer. 18:11a) 1. Manifestatie van Gods almacht 2. Waarschuwen voor de toekomst B ► 3. Verheerlijken van de Here Jezus 4. Verkondiging van Israëls toekomst 5. Evangelisatie: bekeert u! “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19) <15> Hoe prof. lezen?

12 Vervangings-theologie
2. Hoe kunnen we de profetieën lezen? Profetie tussen wal en schip a) Letterlijk (literair) b) Symbolisch Profetieën lezen zoals alle andere Bijbelgedeelten. Profetieën zijn geestelijke waarheden, vaak geen letterlijke betekenis. Israël= Israël Israël = de kerk Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Chiliasme De beloften, die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. Er komt een aards Vrederijk met een hoofdrol voor Israël. De hoofdrol op aarde is voor de kerk… <15>symb - Ref:orm

13 Vervangings-theologie
3. De symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip De klassieke vervangingstheologie Symbolisch lezen Bijbelgedeelte “Kanttekeningen” De verzegelden: “ Israëlieten, uit elke stam ” (Opb. 7) De ontelbare gelovigen van alle tijden Israël = de kerk “Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming” (Zach. 12:2) Vijandschap tegen de kerk Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Belegering van Jeruzalem: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden” (Zach. 14:3)

14 Vervangings-theologie
3. De symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip De klassieke vervangingstheologie Symbolisch lezen Bijbelgedeelte “Kanttekeningen” De verzegelden: “ Israëlieten, uit elke stam ” (Opb. 7) De ontelbare gelovigen van alle tijden Israël = de kerk “Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming” (Zach. 12:2) Vijandschap tegen de kerk Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Belegering van Jeruzalem: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden” (Zach. 14:3) De Heer strijdt tegen de vijanden van Gods kerk B ► > Symb -Evang

15 Vervangings-theologie Dit is: Vervanging-theologie!
3. De symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip En vandaag? Symbolisch lezen Bijbel-gedeelte Letterlijk Toepassing Israël Kerk/mij Israël = de kerk symbolisch Wat zal opnieuw het gevolg zijn: Gods plan met Israël wordt niet meer gepredikt. Gods plan met Israël wordt vergeten. Gods plan met Israël wordt ontkend. Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Dit is: Vervanging-theologie! > stelling

16 Vervangings-theologie
3. De symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip En vandaag? Symbolisch lezen Bijbel-gedeelte Letterlijk Toepassing Israël Kerk/mij Israël = de kerk symbolisch Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Mijn stelling: De praktijk van de vervangingstheologie is in de volle breedte van de kerk nog springlevend. > Gevolg 1

17 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gevolg 1: Verduistering van de Schrift Symbolisch lezen Waar stopt dit symbolisch lezen: De 6 scheppingsdagen Het huwelijk Positie man en vrouw Kleding / Muziek Homoseksualiteit De hel… Israël = de kerk Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Vraag 4: Hoe ver zijn deze dingen in uw leven binnengedrongen? ? > Gevolg 2

18 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Symbolisch lezen Israël = de kerk Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten ( ) De zwarte dood, de pest (va. 14e eeuw) De inquisitie in o.a. Frankrijk, Italië en Spanje ( ) “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v.a.1905. Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. tot 1940: doden

19 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Symbolisch lezen Israël = de kerk De rooms-katholieke kerk Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten ( ) De zwarte dood, de pest (va. 14e eeuw) De inquisitie in o.a. Frankrijk, Italië en Spanje ( ) “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v.a.1905. De HOLOCAUST Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. tot 1940: doden : doden

20 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Symbolisch lezen “De kerk was medeverant-woordelijk” Israël = de kerk Maarten Luther De rooms-katholieke kerk Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten ( ) De zwarte dood, de pest (va. 14e eeuw) De inquisitie in o.a. Frankrijk, Italië en Spanje ( ) “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v.a.1905. De HOLOCAUST Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. tot 1940: doden : doden B ► > En nu?

21 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Symbolisch lezen RKK Wereldraad van Kerken Raad van Kerken (Ned) Israël = de kerk Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. (Rom. 11:11) Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. tot 1940: doden En nu? : doden > En wij?

22 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Symbolisch lezen Israël = de kerk Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Vraag 5: Hoe staat uw hart t.o.v. Gods volk Israël? Wat doet u voor Zijn volk? > Gevolg 3

23 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gevolg 3: Men predikt een valse Messias en een valse vrede. Symbolisch lezen “Het koninkrijk zal zich als een olievlek over de aarde uitspreiden…” “Als Hij komt, zullen alle volkeren Hem aanbidden...” “Op die grote dag wordt alles nieuw…” NEE! “Wij moeten aan het koninkrijk bouwen…” Israël = de kerk “Hij komt om vrede te brengen…” Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. “De kerk zal over de wereld regeren…” “Met Israël komt alles vanzelf goed…” > symb. conclusie

24 Vervangings-theologie
4. Gevolgen symbolische uitleg Profetie tussen wal en schip Gods Woord Gevolg 1: Verduistering van de Schrift Symbolisch lezen Gods volk Gevolg 2: 2000 jaar christelijk anti- semitisme Israël = de kerk Vervangings-theologie Israël heeft geen natio-nale toekomst meer. De kerk erft alle belof-ten die aan Israël zijn gedaan. Gods Zoon Gevolg 3: Men predikt een valse Messias en een valse vrede. <45> lett: 3 perioden

25 5. De letterlijke uitleg Israël= Israël De Bijbel spreekt over zeker
Profetie tussen wal en schip De Bijbel spreekt over zeker drie toekomstige perioden: a) Letterlijk (literair) 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 3 Volmaakte Eeuwigheid Vrederijk (Israël) Genadetijd 7 jaar 1000 jaar Israël= Israël Chiliasme De beloften, die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. Er komt een aards Vrederijk met een hoofdrol voor Israël. Hét kenmerk! > per. 1

26 De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27):
5. De letterlijke uitleg Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): B ► > Valse vrede

27 De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27):
5. De letterlijke uitleg Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): 3½ jaar Valse Vrede Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. (1 Thess. 5:3, vgl. Ez. 38:8-14) > GV

28 De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27):
5. De letterlijke uitleg Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus Matt. 24 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats - laat hij die het leest, daarop letten! - laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen…. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. 1 Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): 3½ jaar Valse Vrede en 3½ jaar Grote Verdrukking “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Opb. 13:3b) “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden” (Opb. 13:8a) > Vrederijk

29 De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27):
5. De letterlijke uitleg Profetie tussen wal en schip De hoer Babylon (Opb ): Rijkdom hoererij De antichrist (Opb. 13): Eén wereldregering Eén wereldreligie Eén wereldeconomie Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): 3½ jaar Valse Vrede en 3½ jaar Grote Verdrukking “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Opb. 13:3b) “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden” (Opb. 13:8a) > Vrederijk

30 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus Genadetijd
Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 Vrederijk (Israël) Genadetijd 7 jaar 1000 jaar “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.” (Jer. 23:5) Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) > Kenmerken

31 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus Genadetijd
Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 Vrederijk (Israël) Genadetijd 7 jaar 1000 jaar Een paar kenmerken De Here Jezus regeert als Koning, Rechter en Priester op aarde (Jer. 23:5) Israël aan het hoofd van de volkeren (Zach. 8:22-23) Israël gezegend: rijkdom, gezondheid, veiligheid enz (Deut. 28:1-14) Tempel van Ezechiel (40-48) Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) Tempel van Ezechiël

32 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus Genadetijd
Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 Vrederijk (Israël) Genadetijd 7 jaar 1000 jaar Een paar kenmerken De Here Jezus regeert als Koning, Rechter en Priester op aarde (Jer. 23:5) Israël aan het hoofd van de volkeren (Zach. 8:22-23) Israël gezegend: rijkdom, gezondheid, veiligheid enz (Deut. 28:1-14) Tempel van Ezechiel (40-48) Aards: zonde en dood zijn er nog (Jes. 65: 19-20; Opb. 20) Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) B ► > Laatse oordeel

33 5. De letterlijke uitleg Wederkomst Here Jezus Genadetijd Valse vrede
Profetie tussen wal en schip Opb. 21 en 22 Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 3 Volmaakte Eeuwigheid Vrederijk (Israël) Genadetijd Laatste Oordeel 7 jaar 1000 jaar Het einde van: satan Zonde en dood Onreinheden Leugen en gruwel Verdriet en moeite Tempel Zon en maan Nacht Zeeën …en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Opb. 21:4) > Na pauze

34 Na de pauze Na de pauze: Wederkomst Here Jezus Genadetijd
Profetie tussen wal en schip Opb. 21 en 22 Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 3 Volmaakte Eeuwigheid Vrederijk (Israël) Genadetijd Laatste Oordeel 7 jaar 1000 jaar Na de pauze: Vrede: wanneer en door wie? Kenmerken van de valse vrede De ware vrede voor u en voor mij Conclusie <60> Pauze

35 Profetie tussen wal en schip
Pauze

36 Het belang van het profetische Woord
Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Introductie op het gelijknamige boek Vragen: fijn, maar beperkt inhoud

37 Het belang van het profetische Woord
Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord Inleiding Doel van de Bijbelse profetieën Hoe kunnen we de profetieën lezen? De symbolische uitleg Gevolgen symbolische uitleg De letterlijke uitleg: 3 perioden Pauze Vrede: wanneer en door wie? Kenmerken van de valse vrede De ware vrede voor ons Conclusie Confronterend Bemoedigend Niet vrijblijvend > Vrade wanneer??

38 6. Vrede: wanneer? Wederkomst Here Jezus Genadetijd Na de pauze:
Profetie tussen wal en schip Opb. 21 en 22 Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 3 Volmaakte Eeuwigheid Vrederijk (Israël) Genadetijd Laatste Oordeel 7 jaar 1000 jaar Na de pauze: Vraag van de discipelen: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Hand. 1:6) > Wanneer?

39 Wat verwachten veel gelovigen?
6. Vrede: wanneer? Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 3 Volmaakte Eeuwigheid Vrederijk (Israël) Genadetijd Laatste Oordeel 7 jaar 1000 jaar Wat verwachten veel gelovigen? 1+2 2+3 Volmaakte Eeuwigheid Genadetijd (Gemeente) Laatste Oordeel

40 Wat verwachten veel gelovigen?
6. Vrede: wanneer? Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 3 Volmaakte Eeuwigheid Vrederijk (Israël) Genadetijd Laatste Oordeel 7 jaar 1000 jaar Wat verwachten veel gelovigen? Vervangingstheologie! B ► 1+2 2+3 Volmaakte Eeuwigheid Genadetijd (Gemeente) Laatste Oordeel

41 Wat verwachten veel gelovigen?
6. Vrede: wanneer? Profetie tussen wal en schip Wederkomst Here Jezus 1 Valse vrede en Grote Verdrukking 2 3 Volmaakte Eeuwigheid Vrederijk (Israël) Genadetijd Laatste Oordeel 7 jaar 1000 jaar Wat verwachten veel gelovigen? Vraag 6: Verwacht u vóór de wederkomst een betere of een slechtere wereld? Vervangingstheologie! 1+2 2+3 Volmaakte Eeuwigheid Genadetijd (Gemeente) Laatste Oordeel <10> Nog een keer: wanneer?

42 6. Vrede: wanneer? Profetie tussen wal en schip Deut. 30 “Het vrederijk breidt zich in onze tijd als een olievlek over de wereld uit.” (Na “de zegen en de vloek”) 1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. 2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. De valse vrede Na de bekering en het herstel van Israël! Na de Grote Verdrukking! Na de wederkomst! Goddelijke volgorde: Ballingschap (vs. 1) Bekering (vs. 2) Terugkeer (vs. 3-5) Nationale zegen (vs. 5 ev.) De ware vrede B ► Vraag 7: Wat is het beste wat we op dit moment voor Israel kunnen doen? <15> Vrede: door wie?

43 6. Vrede: door wie? De valse vrede De ware vrede
Profetie tussen wal en schip Tekenen van de eindtijd B ► De valse vrede “Door samen te werken, kunnen wij deze problemen oplossen…” (Gen. 11:4-6) Rampen Moraal De ware vrede Oorlogen Religie “De Here Jezus zal de aarde herstellen na Zijn komst.” Economie Techniek > drie doelen

44 Gods Woord Gods volk Gods Zoon
6. Vrede: door wie? Profetie tussen wal en schip Gods Woord Vernietiging van het geloof (Luk. 18:18, Opb. 13) Tekenen van de eindtijd 1. Politieke eenheid De valse vrede Vernietiging van Israël (Zach ) Gods volk Rampen Moraal 2. Religieuze eenheid Aanbidding van het beest. (Opb. 13) Gods Zoon De ware vrede Oorlogen Religie “De Here Jezus zal de aarde herstellen, na Zijn komst.” Economie Techniek <20> 7. Valse vrede in de praktijk

45 Veel gelovigen verwachten:
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip Veel gelovigen verwachten: De Bijbel voorzegt: 1. Een wereldwijde opwekking en kerkelijke eenheid 1. Grote verleidingen en afval van het geloof (Matt. 24) 2. Wereldwijde heerschappij voor de kerk, het Koninkrijk 2. Verdrukking en vervolging voor de ware gelovigen (Matt. 24, Opb. 13) 3. Vrede, welvaart, gezondheid en voorspoed voor iedereen 3. Hongersnoden, aardbevingen, besmettelijke ziekten, rampen en oorlogen. (Matt. 24, 1 Thess. 5:1-3) 4. De komst van Christus als Koning van Israël, om: de volkeren te oordelen (Zach. 1:14,15) de aarde te herstellen  Vrederijk 4. De komst van Christus als Koning van de kerk. > De wereld verwacht

46 Veel gelovigen verwachten:
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip Veel gelovigen verwachten: De wereld verwacht: 1. Een wereldwijde opwekking en kerkelijke eenheid 1. Eén wereldgodsdienst (aanbidding v.d. aarde) 2. Wereldwijde heerschappij voor de kerk, het Koninkrijk 2. Eén wereldregering 3. Vrede, welvaart, gezondheid en voorspoed voor iedereen 3. Eén wereldeconomie (centraal geleid) Vraag 8: Ziet u waarom de Here Jezus zo nadrukkelijk zegt over de tijd voor Zijn wederkomst: “Ziet toe dat niemand u verleide!” (Matt. 24: 4, 5, 11 en 24) 4. De komst van Christus als Koning van de kerk. 4. De komst van de wereldleider (Maitreya, de Christus…) > VN KK Wereldraad

47 De politieke en religieuze eenheid
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De Verenigde Naties B ► De politieke en religieuze eenheid

48 De politieke en religieuze eenheid Ev. en Ref. organisaties:
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) De Verenigde Naties B ► De politieke en religieuze eenheid Het grote geld Rothschilds Rockefellers Bilderbergers CFR enz. Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische Bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. New Age-beweging Vrijmetselaars enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen

49 De politieke en religieuze eenheid Ev. en Ref. organisaties:
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip B ► RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) De Verenigde Naties De politieke en religieuze eenheid Het grote geld Rothschilds Rockefellers Bilderbergers CFR enz. Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. New Age-beweging Vrijmetselaars enz. “Positive only” “Compromissen” Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen > Drie voorb

50 De politieke en religieuze eenheid
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De politieke en religieuze eenheid 23 april 2008 New York De Paus Benedictus XVI eregast bij de VN.

51 De politieke en religieuze eenheid
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De politieke en religieuze eenheid Vredesconcilies van Assisi (1986, 1993, 2002 en 2011) De Paus bidt voor de wereldvrede samen met afgevaardigden van de Wereldraad van Kerken, Moslims, Boeddhisten, Joden, Sintoïsten, Hindoes, Sikhs, de Dalai Lama en leiders van de New Age beweging.

52 De politieke en religieuze eenheid
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip De politieke en religieuze eenheid Bijdragen van o.a.: W.J. Ouweneel, Wilkin vd Kamp, Arie vd Veer, Mgr. Gerard de Korte (RKK), Arjan Plaisier (PKN), Peter Sleebos VPE, Klaas van der Kamp (RvK), Arenda Haasnoot (PKN), Jan van Burgsteden (RKK), Jan Zijlstra, Jos Douma (GKV), Hans Eschbach (PKN), Wim van Vlastuin (HH), Joris Vercammen (Oud Katholiek) 6 okt 2012 Malieveld Den Haag Bijeenkomst met 3000 mensen: “Wij kiezen voor eenheid”. bron:

53 De politieke en religieuze eenheid Ev. en Ref. organisaties:
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) De Verenigde Naties De politieke en religieuze eenheid Het grote geld Rothschilds Rockfellers Bilderbergers CFR enz. Vraag 9: Zien wij nog wel het verschil tussen de ware en de valse vrede? Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. New Age-beweging Vrijmetselaars enz. B ► Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen

54 De politieke en religieuze eenheid Ev. en Ref. organisaties:
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) De Verenigde Naties De politieke en religieuze eenheid Het grote geld Rothschilds Rockfellers Bilderbergers CFR enz. De grote verbindende thema’s: Liefde, god, eenheid, tolerantie, milieu, vrede, hoop, spiritualiteit, harmonie, rust… enz. Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. New Age-beweging Vrijmetselaars enz. B ► Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen

55 De politieke en religieuze eenheid Ev. en Ref. organisaties:
7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) De Verenigde Naties De politieke en religieuze eenheid Het grote geld Rothschilds Rockfellers Bilderbergers CFR enz. De grote verbindende thema’s: Liefde, god, eenheid, tolerantie, milieu, vrede, hoop, spiritualiteit, harmonie, rust… enz. enz. Haat tegenover Joden en de Christenen die vasthouden aan Gods Woord. Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. New Age-beweging Vrijmetselaars enz. B ► B ► Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen <40> 7 ware vrede

56 8. De ware vrede voor u en voor mij
Profetie tussen wal en schip Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn… (2 Kor. 3:6 ged) De Gemeente Het Nieuwe Verbond is voor Israël (Jer. 31, Hebr. 8) Vergeving van zonden (Dan. 9:24) Vrede met God (Jer. 31:31-34) Een groot land (Deut. 28:1-14) Gezondheid, rijkdom, overvloed (Deut. 28:1-14) Vrede (Deut. 28:1-14) Herbouw Jeruzalem (Jer. 31:38) Een nieuwe tempel (Ez ) De ware vrede Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. (Efeziërs 1:3) Geestelijke zegeningen Aardse zegeningen De valse vrede Vrederijk > onze keuze

57 Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël.
8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze a) De brede weg: Samen staan we sterk. Compromissen sluiten b) De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) <45> Brede weg

58 8. De ware vrede voor u en voor mij
Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze Profeten van de brede weg “We moeten als kerken met elkaar en de wereld samenwerken om het koninkrijk dichterbij te brengen, de wereld te verbeteren…” “Ik wens niet te wachten op de straten van goud. Ik wil ze NU!” “De waarheid is betrekkelijk. Wij moeten ons als christenen richten op de eenheid…” Benny Hinn a) De brede weg: Samen staan we sterk. Compromissen “We moeten minder prediken, maar Gods liefde tonen aan de wereld.” De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) > Lam

59 8. De ware vrede voor u en voor mij
Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze Profeten van de brede weg a) De brede weg: Samen staan we sterk. Compromissen Rick Warren (Doelgericht leven) De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) > Lam

60 Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël.
8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze De weg van het Lam Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. (Rom. 8:36b, vgl. 2 Kor. 4:7-10) De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) > Kruis

61 Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël.
8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze De weg van het kruis Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (Luk. 9:23) De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a)

62 Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël.
8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze De weg van het kruis Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (Luk. 9:23) En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Tim. 3:12) De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. B ► De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) > Legerplaats

63 Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël.
8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze Buiten de legerplaats Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. (Hebr. 13:12-14; zie ook Hebr. 11:9-10) De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) > David Cloud

64 Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël.
8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze David Cloud in zijn boek “The Emerging Church:” In deze tijd van afval is het onmogelijk om eenheid te ervaren met een grote kring van gelovigen en tegelijk de boodschap in zijn volle breedte te prediken. Dat betekent een keuze: Als je de hele breedte van Gods Woord wilt prediken, zul je moeten accepteren dat jouw kring van gemeenschap niet groot zal zijn. Als je de eenheid met een grote kring van gelovigen nastreeft, zul je de boodschap moeten beperken. De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) > Pas op

65 Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël.
8. De ware vrede voor u en voor mij Profetie tussen wal en schip Wij hebben de keuze Dit betekent niet: Op alle slakken zout leggen Een koude, dode leer prediken Ons demonstratief afscheiden Elke vorm van samenwerking veroordelen enz. Vraag 10: Wat is uw keuze: de gemakkelijke, brede en drukke weg of de steile, smalle en (eventueel) eenzame weg? De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) > 8. Conclusie

66 9. Conclusie Profetie tussen wal en schip Drie gevolgen van het ontbreken van het Profetische Woord: Gevolg 1 Verduistering van de Schrift Gevolg 2 Christelijk antisemitisme Gevolg 3 Men predikt een valse messias en valse vrede <55> 3 doelen

67 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord
9. Conclusie Profetie tussen wal en schip Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord

68 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord
9. Conclusie Profetie tussen wal en schip Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ►

69 1 2 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:
Profetie tussen wal en schip Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk

70 1 2 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:
Profetie tussen wal en schip Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12:3) 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk B ►

71 1 2 3 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:
Profetie tussen wal en schip Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12:3) 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk B ► 3 Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon, volgens de Schriften

72 1 2 3 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:
Profetie tussen wal en schip Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen: Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord B ► Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12:3) 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk B ► Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.. (Joh. 8:12) 3 Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon, volgens de Schriften B ► <60> Einde

73 Profetie tussen wal en schip
En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. (Opb. 22:7) Einde

74 Wilt u reageren op deze presentatie, dan kunt u mailen naar
Profetie tussen wal en schip Wilt u reageren op deze presentatie, dan kunt u mailen naar De presentatie is te downloaden vanaf:

75

76 Profetie tussen wal en schip
Bijlagen

77 Bijlage: Wat is profetie?
Profetie tussen wal en schip Profetie: 17 Bijbelboeken: Jesaja t/m Maleachi Hooglied, veel Psalmen (2, 9, 20, 21, 22, 24, 45, 47, 48, enz.),. Profetische uitspraken tot of door: Adam en Eva, Kaïn, Noach, Abraham, Lot, Hagar, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, de Here Jezus , Paulus, Petrus, Johannes, Judas, e.v.a. Profetische gebeurtenissen: torenbouw v. Babel, roeping v. Abraham, de Exodus, inname v. Jericho, enz. Het boek Openbaring… Wanneer de knop “terug” verschijnt, kunt u terug gaan naar de presentatie door daarop te klikken. ◄ Terug

78 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

79 Bijlage: Waarom waarschuwen?
Profetie tussen wal en schip Er wordt gezegd: De Bijbel zegt: “Je mag niet oordelen of negatief praten over medegelovigen…” “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.” (Ef. 5:11) Waarschuwen tegen dwaalleer is een Bijbels gebod. “Wat is waarheid? Iedereen leest de Bijbel door zijn eigen gekleurde bril…” De Bijbel is over een groot aantal dingen zeer duidelijk. Daar moeten we elkaar aan houden, elkaar op aanspreken. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,” (2 Tim. 3:16) “De eenheid is belangrijker dan de waarheid…” De Bijbelse eenheid is gefundeerd op de waarheid (Joh. 17), d.w.z. op alles waarover de Bijbel duidelijk is. ◄ Terug

80 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

81 Bijbelgedeelte “Kanttekeningen”
Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (1/5) Profetie tussen wal en schip Bijbelgedeelte “Kanttekeningen” De Israëlieten, uit elke stam (Opb. 7) De ontelbare gelovigen van alle tijden Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming (Zach. 12:2) Vijandschap tegen de kerk Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden (Zach. 14:3) De Heer strijdt tegen de vijanden van Gods kerk Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg , die voor Jeruzalem ligt… (Zach. 14:4) Is gebeurd bij Christus’ eerste komst De hindernis voor de heidenen, om toe te treden tot de kerk, is weggenomen. Dan zal de Olijfberg middendoor splijten (Zach.14:4) En hij bond hem (de duivel) duizend jaren (opb. 20:2) (vele verklaringen, die nauwelijks te volgen zijn…)

82 Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond)
Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (2/5) Profetie tussen wal en schip “Het is de vraag of gereformeerde gezindte vandaag haar watervrees voor het chiliasme wel moet blijven koesteren. Sterker nog, de gereformeerde prediking en catechese zouden wel eens gebaat kunnen zijn bij een sprankje chiliasme. Het chiliasme leert ons de profetieën op nieuwe wijze te lezen. Het helpt ons om de geschiedenis te blijven zien als een terrein waarop de God van Israël handelt, als het domein waarop Israël en de volken de hun door God gewezen weg gaan en waar Jeruzalem zal blijven op haar plaats.” “Veruit de meeste Jeruzalemliederen die in protestantse kring werden en worden gezongen, hebben een spirituele strekking. De heilige stad is óf beeldspraak voor de kerk óf verbeelding van de hemelse heerlijkheid waarheen de gemeente van Christus op weg is. Het concrete Jeruzalem verdwijnt in alle liederen uit beeld. Een aardse stad die nog altijd een plek heeft in Gods heilshandelen, valt in de protestantse liturgie in de regel ver buiten het vizier.” ‘De prediking is gebaat bij een sprankje chiliasme’ van Dr. M. van Campen, toespaak voor de predikantenconferentie van de Gereformeerde Bond, RD 4 jan. 2007) Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond)

83 Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (3/5)
Profetie tussen wal en schip Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond)

84 Een paar belangrijke kenmerken:
Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (4/5) Profetie tussen wal en schip Chiliasme Vervangings- theologie Een paar belangrijke kenmerken: JA Komt er nog een aards Vrederijk dat 1000 jaar zal duren? NEE JA Heeft Gods volk Israël nog een nationale toekomst? NEE JA Gelden de OT profetieën nog steeds voor het volk Israël? NEE JA Komt er een wereldwijde Grote Verdrukking? NEE JA Komt er een werelddictator, de antichrist? NEE JA Komt de Here Jezus terug om de wereld te oordelen en daarna het Vrederijk te vestigen? NEE

85 Een paar belangrijke kenmerken:
Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (slot) Profetie tussen wal en schip Chiliasme Vervangings- theologie Een paar belangrijke kenmerken: NEE Wij hebben als gemeente geen hemelse, maar vooral een aardse roeping JA NEE Als de Here Jezus terugkomt, zal het vrede worden. JA NEE In het toekomstige vrederijk zal vooral de kerk een hoofdrol spelen JA NEE De Grote Verdrukking en de antichrist moet je als symbolen zien JA NEE Onder leiding van de kerk zal de wereld steeds beter worden. JA NEE Kerk en wereld moeten meer en beter samenwerken om de vrede te bevorderen JA ◄ Terug

86 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

87 Bijlage: christelijk antisemitisme (1/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (1/10) De eerste eeuwen: De kerk verwijdende in snel tempo van haar Joodse wortels: De school van Alexandrië bv. werd een anti-Joods bolwerk. Diverse pogroms waren het gevolg. Afschaffing van Joodse feesten, vervolgens anti-Joodse wetten, pogroms, waarbij duizenden Joden werden vermoord. Al vanaf 333 n. Chr. stond de doodstraf op de omgang met Joden. Toen het christendom staatsgodsdienst werd, onder Constantijn, dacht men dat het 1000 jarig vrederijk was aangebroken. Israël heeft afgedaan Origenes v. Alexandrië ( ) Keizer Constantijn de Grote ( ) Vervangings-theologie: Israël= de kerk Augustinus ( )

88 Bijlage: christelijk antisemitisme (2/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (2/10) De Kruistochten ( ) De kruistochten waren het dramatische gevolg van een verkeerde visie op de taak en de toekomst van de kerk en van Israël. Acht van de negen kruistochten vonden plaats op initiatief van de toenmalige pausen. Duizenden Joden werden alleen onderweg al vermoord. Alle Joden en moslims in Jeruzalem werden gedood.

89 Bijlage: christelijk antisemitisme (3/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (3/10) De zwarte dood (14e-19e eeuw) Tijdens de pestepidemie in Europa stierf een derde van alle mensen (25-50 miljoen). Omdat de Joodse reinigingswetten ervoor zorgden dat er onder hen minder mensen stierven, kregen zij de schuld: Zij zouden de waterbronnen vergiftigd hebben… Tienduizenden Joden werden gedood. Joodse gemeenschappen in bv Basel, Frankfurt, Straatsburg, Keulen volledig uitgemoord. De Spaanse en Pauselijke Inquisitie ( ). In o.a. Spanje, Portugal, Italië, Engeland en Frankrijk komen duizenden Joden om door de inquisitie. Honderdduizenden slaan op de vlucht. De vernederingen van hen die eieren voor hun geld kozen en zich ‘bekeerden’, waren ronduit schokkend. Ze werden als beesten behandeld, door de kerk…

90 Bijlage: christelijk antisemitisme (4/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (4/10) Bloedsprookjes Tijdens het Concilie v. Trente (1475) werd ‘vastgesteld’ dat de Joden met Pesach organen van christelijke kinderen verwerken in hun matzes. Gevolg: pogroms met tienduizenden doden. Deze door de kerk (!) verzonnen bloedsprookjes vervolgen de Joden tot op de dag van vandaag. Onder moslims zijn ze zeer populair. Een recent voorbeeld: De Zweedse krant “Aftonbladet” met 1.5 miljoen lezers, publiceert in Augustus 2009 een artikel waarin het Israëlische leger ervan wordt beschuldigd organen van duizenden omgekomen Palestijnen te hebben verhandeld.

91 Bijlage: christelijk antisemitisme (5/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (5/10) Luther in “Over de joden en hun leugens” (1543): Joden zijn: "Gods- en profetenmoordenaars", "bloedhonden", "duivelskinderen", "leugenaars", "adderengebroed", "volksverleiders", "woekeraars", "wurgers", "rondlummelende schooiers", "weerzinwekkend uitvaagsel" en een "schimmelig soepzootje". Joden zijn: "verblind", "ons ongeluk", "vervloekt", "boosaardig", "wraakzuchtig", "gierig", "begerig", "lasterlijk", "afgunstig", "hoogmoedig", "bezeten", "halsstarrig" en "onverbeterlijk". Ze zouden "ons overheersen”, "ons water vergiftigen”, en "onze kinderen stelen, hen doorboren en hun bloed opvangen om dat te verwerken in matses” (joodse broden), enz. , enz. Luthers advies: “Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden. Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden. Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden. Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het Joodse geloof te leren. Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden. Joden mogen zich niet meer op straat vertonen. Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden….” Maarten Luther Bron: Nené Süss / “Luthers theologisch testament”

92 Bijlage: christelijk antisemitisme (6/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (6/10) Werd het daarna beter? Kuyper in zijn Om de oude wereldzee : “Joden zijn sluwe, gemene bedriegers. Het Arische ras kan hierdoor worden bedreigd…” Kuyper over de pogroms tegen de Joden in Rusland, eind negentiende eeuw: “Deze straatkabalen moet men niet verwarren met de volkomen gerechtvaardigde strijd tegen het oppermachtige jodendom in ons publieke leven en tegen de onderdrukking van schamele armen door rijke joodse woekeraars. Natuurlijk zijn de joden in Europa vrij te staan (dat wil zeggen te streven naar) naar de hoogstmogelijke invloed en het zou laf zijn indien zij anders deden. Maar nog laffer ware het voor de christen-naties indien zij dien invloed langs wettigen wet niet weerstonden” ; aldus Abraham Kuyper in 'De Standaard' in 1881. Abraham Kuyper

93 Bijlage: christelijk antisemitisme (7/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (7/10) De Protocollen van de Wijzen van Zion Een in tientallen talen vertaald boekje over een geheim Joods wereldcomplot (fictie). De inhoud: Joden zouden zijn van o.a.: ziekten,chaos , anarchie, revoluties en oorlogen… De Joden zouden zitten achter het communisme, liberalisme en socialisme… Joden zouden de macht over media, banken en regeringen willen bezitten om de wereld te kunnen beheersen… Vertaald in alle belangrijke talen. Geschatte oplage: het meest gedrukte boek, op de Bijbel na. Schrijver: Sergej Nilus 1905, Rusland Citaten en gedachten uit de protocollen verschijnen regelmatig in de media Grote invloed op: Communisten en socialisten  pogroms in Rusland ( slachtoffers tusen 1900 en 1920) Islamieten en Arabieren oorlogen tegen Israël Fascisten, nationalisten en Neo-Nazi’s Holocaust Linkse en conservatieve christenen (o.a. orthoxe en oosterse kerken)

94 Bijlage: christelijk antisemitisme (8/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (8/10) De Holocaust ( ) Vele onderzoekers kunnen maar tot één conclusie komen: De kerk was medeschuldig aan de gruwelijke moord op 6 miljoen Joden tijdens de tweede Wereldoorlog.

95 Bijlage: christelijk antisemitisme (9/10)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (9/10) Christelijk antisemitisme vandaag Christelijk antisemitisme bij kerken, organisaties en personen vinden we vandaag vooral in de vorm van een anti-Israelhouding. Allerlei pro-palestijnse acties en uitingen zijn vooral een dekmantel voor en stille voorboden van een nieuwe golf van christelijk antisemitisme. De geschiedenis herhaalt zich. De hier afgebeelde organisaties en personen zijn slechts het topje van de ijsberg: Koud als het gaat om liefde voor het zo lang geplaagde volk van God. IKV Pax Christi. Catholic Organisation for Relief & Development Aid RKK Wereldraad van Kerken Raad van Kerken in Nederland Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelings-samenwerking Dries van Agt ex. CDA Van den Broek ex. CDA

96 Bijlage: christelijk antisemitisme (slot)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: christelijk antisemitisme (slot) Meer informatie over de geschiedenis van christelijk antisemitisme: Michael Brown “Bloed aan onze handen” ◄ Terug

97 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

98 Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (1/3)
Profetie tussen wal en schip 7 7 7 7 7 7 7 Jubeljaar 7 Enz. 7 14 21 28 35 42 49 50 7 De Israëliet was gewend om te tellen in jaarweken, perioden van 7 jaar. Elk zevende jaar was een sabbatjaar, waarin het land rust gegund moest worden. Na elke 7x7 jaar volgde een jubeljaar waarin o.a. de slaven vrijgelaten moesten worden en het land wat verkocht was, weer naar de oorspronkelijke eigenaar moest gaan. Geboden die sterk verwijzen naar het vrederijk, waarin het volk Israël bevrijd zal zijn uit de slavernij en het land weer in bezit zal nemen. Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn… Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. (Lev. 25:8,10)

99 Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (2/3)
Profetie tussen wal en schip 7 jaarweken 49 jaar 62 jaarweken 434 jaar 1 jaarweek 7 jaar De profetie in Dan. 9: voorzegt dat het nog 70 jaarweken zal duren voordat Israel verlost zal worden. Let op: het gaat om een nationale verlossing van het volk. Over de eerste 69 jaarweken (483 jaar) is weinig verschil van mening. Die eindigt in het jaar dat de Here Jezus (de gezalfde die uitgeroeid wordt, sterft op Golgota. De laatste jaarweek is volgens de vervangingstheologen ook geschiedenis (zie Kanttekeningen bij de SV). Volgens de chiliasten is deze laatste jaarweek echter uitgesteld vanwege het ongeloof van Israel. Vlak voor de wederkomst van de Here Jezus zullen de gebeurtenissen van deze laatste jaarweek plaatsvinden. Zie hierna. Daniel 9 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.

100 Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (slot)
Profetie tussen wal en schip Enkele redenen voor een toekomstige laatste jaarweek: Wie anders heeft het verbond aan het begin van de jaarweek zwaar gemaakt (Dan. 9:27)? De laatste jaarweek komt na de uitroeiing van de Messias (Dan. 9: 26). De ‘voleinding’ voor Israël (vs. 24), de verwoester en het einde van het verbond zijn niet gekomen. De Here Jezus plaatst de gruwel der verwoesting (van Daniel 9) in de eindtijd, vlak voor Zijn wederkomst. (Matt. 24:15-31) De periode van 3½ jaar correspondeert perfect met de rest van het profetische woord. Zie o.a. Opb. 11:2-3; Dan. 12:11-12, Opb. 13:5, Dan. 7:25; Dan. 12:7; Opb. 12:6,14. Daniel 9 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is (Dan. 9:27) ◄ Terug

101 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

102 Enkele Bijbelteksten over het Koninkrijk / Vrederijk
Profetie tussen wal en schip Bijlage: Het Koninkrijk / 1000 jarig Vrederijk Enkele Bijbelteksten over het Koninkrijk / Vrederijk De zegeningen van het vrederijk Ps. 65, 66, 67, Ps. 85: Ps. 98, 99, 100, 111, 112, 113, Ps. 144: Ps. 145, 146, 147, 148, Jes. 11:1-10; Jes. 29: Jes. 30: Jes. 33:20-24 Jes. 35:1-10; Jes. 65: Jes. 66:10-14 en Ez. 36:8-15 Ez. 36: Joel 2:23-27 Zach. 8:1-23 Israël tot zegen voor de volkeren Jes. 2:1-5 Micha 4:1-5 Zach. 2: Zach. 8; Jes.27:6 Israël aan het hoofd der volkeren Jes. 2:1-5 Jes. 27:6 Jes. 61:4-9 Jes. 60:1-22 Jer. 3:17 Dan. 7:27 Zef. 3:20 Israël een priestervolk voor de wereld Ps. 68: Jes. 61:6 Jes. 66: Zach. 14:16-21 Het heil ook voor de heidenen Psalm 22: Ps. 72 Jes. 25:6-9 Jes. 42:1-7 Jes. 45:22 Jes. 49:6,7 Jes. 51:4,5 de grenzen en verdeling van het land Israël Ez. 47:13-48:29 Jeruzalem, de hoofdstad Ps. 48 Ps. 132:13,14 Zach. 14:16-21 De nieuwe tempel in Jeruzalem Ez. 40ev. Ps. 100 Duur: 1000 jaar Openb. 20:1-10 De satan 1000 jaar gebonden Openb. 20:1,2 ◄ Terug

103 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

104 Wat verwachten veel gelovigen?
Profetie tussen wal en schip Dit toekomstbeeld vinden we vooral bij: De R.K.K. en Oecumene De Charismatische beweging (o.a. koninkrijksprediking) De Emerging church (b.v. Warren, Schuller, Hybels) De gereformeerde leer De Moderne Evangelische leer Veel zendings- en jongerenorganisaties Veel schrijvers Wederkomst Here Jezus Wat verwachten veel gelovigen? Vervangingstheologie! 1+2 2+3 Volmaakte Eeuwigheid Genadetijd (Gemeente) Laatste Oordeel ◄ Terug

105 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

106 Bijlage: De bekering van Israël (1/2)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De bekering van Israël (1/2) Er is veel verwarring omtrent de noodzaak tot evangelieverkondiging aan en bekering van het volk Israël. Het voert hier te ver om alle maar’s op te sommen. We willen slechts kort wijzen op de volgende Bijbelse principes: Israël is uit het land gezonden is vanwege ongeloof. Zij kan pas terugkeren, nadat zij tot geloof, tot bekering gekomen is (Deut. 30). En er is geen sprake van bekering zonder geloof in de Messias, de Here Jezus Christus. Pas dan zal de zonde van het volk verzoend zijn (Dan. 9:24) het volk definitief terug kunnen keren het land ook werkelijk hun land zijn de echte vrede, het vrederijk, kunnen aanbreken We zien dit (principe) op vele plaatsen in de Bijbel, bv. in: Joel 2:12-31; Deut. 28:1 ev.; Deut. 30: 1-10; Ps. 107:6-28; Jes. 30:18-26; Ps. 50:15; Jer. 4:1-4; Jer. 24:7; Jer. 35; Jer. 12:14-17; Jer. 29:11-14;

107 Bijlage: De bekering van Israël (slot)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De bekering van Israël (slot) De Here Jezus kwam allereerst om te sterven voor de zonden van Zijn volk. Voor elk mens, Jood en heiden, is er slechts vergeving door geloof in dat verlossende werk van de Here Jezus. “Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24). In de eerste gemeente, die bestond uit bekeerde Joden, was het geen vraag of Joden zich moesten bekeren om erbij te horen. De vraag was eerder of een heiden, na bekering, er wel bij mocht horen. (Hand. 15) Paulus zegt: “Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?“ (Rom. 10:12-14) ◄ Terug

108 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

109 Bijlage: Signalen van de eindtijd
Profetie tussen wal en schip Bijlage: Signalen van de eindtijd Er zijn veel signalen die erop wijzen dat de valse vrede, de Grote Verdrukking en de wederkomst van de Here Jezus dichtbij zijn: Vordering van de techniek op gebied van o.a. geldverkeer, persoonsregistratie en communicatie. De globalisering van economie, financiële systemen en persoonscontrole, militaire activiteiten, terrorisme enz. Het op de kaart staan van de staat Israël, andere landen in het Midden Oosten en de opkomst van het oude Romeinse Rijk: Europa. De toenemende haat van de wereld tegenover Israël, Joden en christenen. De toename van de gevolgen van aardbevingen en andere natuurrampen, besmettelijke ziekten, oorlogen enz. De toenemende wetteloosheid: egoïsme, immoraliteit, perversiteit, goddeloosheid, occultisme enz. Deze en vele andere verschijnselen wijzen er op dat de vervulling van o.a. Zach , Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21, 2 Tim. 3:1-13, 2 Petr. 2, Openb. 13, 17 en 18 voor de deur staat. Maar… wie merkt ze op? Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ‘s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? (Matt. 16:1-3 ged.) ◄ Terug

110 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

111 Bijlage: De Verenigde Naties (1/3)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Verenigde Naties (1/3) De VN politiek neutraal? De VN is allesbehalve een neutraal orgaan. Gezien het grote aantal moslim-lidstaten is het niet verwonderlijk dat veel resoluties van de VN tegen Israël gericht zijn. Cijfers: Ongeveer een derde van alle resoluties betreffen de situatie in en rondom Israël. In alle gevallen wordt Israël als de agressor neergezet. Ze bevatten geen enkele veroordeling van het terrorisme van de palestijnen of de agressie van arabische buurstaten.

112 Internationale milieubeweging
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Verenigde Naties (2/3) De Verenigde Naties De VN en Gaia De gemeenschappelijke basis van vele oosterse religies (o.a. hindoeisme en Boeddhisme), de New Age beweging, de mileubeweging en de VN is de gezamenlijke verering van moeder aarde (Gaia). Oosterse religies New Age beweging Bron: Internationale milieubeweging

113 Bijlage: De Verenigde Naties (slot)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Verenigde Naties (slot) De VN godsdienst-neutraal? De VN gebruikt een kopie van de Ark des Verbonds. In deze Ark of Hope ligt het Earth Charter met 16 geboden betreffende ‘moeder aarde’. Ook bevat de ark een duizendtal gebeden voor de aarde. Zowel de ark als het Earth Charter zijn vruchten van het opkomende New Age denken. Zij symboliseert de ineensmelting van politiek en religie. Bron: ◄ Terug

114 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

115 Oecumene van het hart Grote Oecumene Wereldwijde eenheidsreligie
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (1/27) De drie stappen op weg naar de eenheidsreligie: De basis waarop men elkaar vindt: Oecumene van het hart (o.a.: the emerging church, new evangelicals, marketing christendom en contemplatief christendom) De naam van de Here Jezus Grote Oecumene (o.a.: Wereldraad van Kerken, Rome en de charismatische beweging) Christelijke traditie Wereldwijde eenheidsreligie (Opb. 13, 17 en 18) (naamchristendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, New Age, enz.) Normen en waarden De grote ontbrekende: het onfeilbare Woord van God.

116 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (2/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (2/27) De wereld Rome De oecumene wereldreligies De eenheidsreligie is allang geen fictie meer. Ook niet alleen Bijbelse profetie. Op alle fronten wordt er hard aan gewerkt: door Rome, door de oecumene, door de religies van de wereld en door de wereld zelf. We noemen in deze bijlage slechts enkele voorbeelden uit het woud aan activiteiten op dat terrein.

117 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (3/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (3/27) Rome De oecumene De beoogde eenheid tussen de oecumene en de RKK is een valse eenheid, o.a. om de volgende redenen: De RKK heeft vanaf haar eerste begin zowel de ware gelovigen als de Joden massaal vervolgd en gedood. De RKK heeft het Woord op vele fronten losgelaten. Daarnaast zijn er in de loop der eeuwen tientallen ernstige dwalingen, vaak heidense gebruiken, opgenomen in de traditie, zoals: de verering van Maria, de paus en van vele heiligen en beelden,. Daarnaast het houden van processies, het wijwater, de rozenkrans, het celibaat, de aflaten, de biecht enz. De RKK en de andere kerken van de oecumene hebben verklaard dat vele, zo niet alle religies tot God leiden, dat de geest door alle religies werkt. Zij zoeken dan ook de eenheid met vele religies. Bron: o.a. het boek ‘De twee Babylons’ van Alexander Hislop)

118 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (4/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (4/27) Rome De oecumene Op 22 april 2001 wordt In Straatsburg wordt de Charta Oecumenica-akte ondertekend namens de Conferentie van Europese kerken (KEK, waaronder de PKN) en Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Een citaat: “Om de oecumenische gemeenschap te verdiepen moeten de inspanningen voor het bereiken van een consensus in het geloof hoe dan ook worden voortgezet. Zonder eenheid in geloof is er geen volledige gemeenschap van kerken.” Daarbij wordt ook opgeroepen om de dialoog aan te gaan met de Islam en andere religies. Bronnen:

119 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (5/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (5/27) Rome Evangelischen Dec 2003 – Ontmoeting tussen RKK, de Evangelische Alliantie, de Evangelische Omroep, de Verenigde Pinster- en Evangeliegemeenten, de Alphacursus, Youth for Christ en het Evangelisch Werkverband. Het doel: de onderlinge eenheid bevorderen. (bron: Uitdaging).

120 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (6/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (6/27) Rome Evangelischen Oecumene EA Website Evangelische Alliantie in 2007: … Daarom hebben beide organisaties besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. (…) In 2008 vinden beide gebedsweken tegelijk plaats, van zondag 20 t/m zondag 27 januari. (bron:

121 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (7/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (7/27) Rome Evangelischen Bijdragen van o.a.: W.J. Ouweneel, Wilkin vd Kamp, Arie vd Veer, Mgr. Gerard de Korte (RKK), Arjan Plaisier (PKN), Peter Sleebos VPE, Klaas van der Kamp (RvK), Arenda Haasnoot (PKN), Jan van Burgsteden (RKK), Jan Zijlstra, Jos Douma (GKV), Hans Eschbach (PKN), Wim van Vlastuin (HH), Joris Vercammen (Oud Katholiek) 6 okt 2012 Malieveld Den Haag Bijeenkomst met 3000 mensen: “Wij kiezen voor eenheid”. bron:

122 Neo-Evangelicals (Schuller ed.)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (8/27) Rome Evangelischen Enkele ondertekenaars van het ECT verdrag in 1994: Bill Bright (Campus Crusade) Charles Colson (Prison Fellowship) Max Lucado Richard Mouw (Fuller) Richard Neuhaus Enkele uitspraken: De eenheid bevorderen Niet in elkaars ‘vijver’ vissen Elkaar ‘erkennen als lichaam van Christus’, enz. Neo-Evangelicals (Schuller ed.) 1994

123 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (9/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (9/27) Rome Evangelischen Billy Graham Voorvechter van de oecumene met Rome: Heeft een roomskatholieke opleiding en onderscheiding gehad. Grote vriend van de diverse pausen Noemt de paus een evangelical Werkt consequent samen met de plaatselijke RK kerken, RK geestelijken, theologen die het God-zijn van de Here Jezus ontkennen, enz.

124 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (10/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (10/27) Rome Evangelischen Op 25 april 2005 schrijft de WEA: “De Word Evangelical Alliance feliciteert Paus Bendictus XVI als de nieuwe leider van de Rooms Katholieke Kerk. In deze belangrijke tijd in de geschiedenis wijzen we op de noodzaak dat alle christenen moeten streven naar Christelijke waarden en proclamatie van de Christelijke boodschap aan een seculiere wereld. Het is uiterst belangrijk dat christenen in de hele wereld een cultuur uitdragen van leven, zorg voor de behoeftigen en gerechtigheid voor onderdrukten.”

125 Taizé Bijlage: De Oecumene in de praktijk (11/27) Rome Evangelischen
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (11/27) Taizé Rome Evangelischen Taizé staat voor stilte, ontmoeting met andere godsdiensten, gemeenschap, liefde, vrede, harmonie, barmhartigeheid, luisteren naar elkaar, leren van elkaar enz. (bron: Website Taize) Op de website van Taizé staat bv: Iconen ondersteunen de schoonheid van het gebed. Zij zijn als vensters die openstaan op de werkelijkheid van Gods koninkrijk en die haar toegankelijk maken in ons gebed hier op aarde. Zij nodigen uit tot onze eigen ‘transfiguratie’, omvorming. (bron: Website Taize)

126 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (12/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (12/27) Rome Reformatorischen De WARC: 75 miljoen mensen 200 kerkgenoot-schappen 7 januari 2006: Leiders van de World Alliance of Reformed Churches (WARC) roepen in hun eerste ontmoeting met Paus Benedict XVI op voor een nieuw tijdperk van samenwerking op het gebied van gerechtigheid.

127 World Parliament of Religions in Chicago (1893)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (13/27) andere religies Christelijke wereld World Parliament of Religions in Chicago (1893) Eerste (ons bekende) interreligieuze meeting om te komen tot verbroedering tussen de religies.

128 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (14/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (14/27) andere religies Christelijke wereld De Raad van Kerken in Nederland heeft een ‘beraadsgroep voor de Interreligieuze dialoog.’ Ook plaatselijk zijn er dergelijke groepen. Dialoog betekent in dit geval: gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Bron:

129 Vredesconcilies van Assisi (1986, 1993, 2002 en 2011)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (15/27) andere religies Christelijke wereld Vredesconcilies van Assisi (1986, 1993, 2002 en 2011) De Paus bidt voor de wereldvrede samen met afgevaardigden van de Wereldraad van Kerken, Moslims, Boeddhisten, Joden, Sintoïsten, Hindoes, Sikhs, de Dalai Lama en leiders van de New Age beweging.

130 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (16/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (16/27) andere religies Christelijke wereld Op 21 sept vallen elk jaar de volgende activiteiten samen: De Dag van de Vrede van de VN (2007: 3 miljoen bezoekers) De Dag van Gebed voor de Vrede van de Wereldraad van Kerken. Bronnen:

131 Christelijk Nederland
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (17/27) andere religies Christelijk Nederland 18 jan 2014 De organisatie “In vrijheid verbonden” houdt in Utrecht haar 9e Interreligieuze bijeenkomst met o.a. boeddhisten, hindoes, Joden, christenen en moslims. Aanwezig o.a.: prinses Beatrix en vertegenwoordigers van EA, PKN, RKK, COGG, Leger des Heils, Koptische kerk enz. bron: RD 29 jan 2014 en > Ondertekenaars

132 Christelijk Nederland
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (18/27) andere religies Christelijk Nederland Interreligieus maandblad ‘Geloven in Nederland’ Interreligieus Beraad 6 juni 2010 Het Interreligieus Beraad organiseert een interreligieuze ‘stemming’: Aanwezig o.a. rabbijn Raphael Evers, rabbijn Menno ten Brink, pr. Joop Albers, ds. Arjan Plaisier (PKN), imam Mohammed Tahier Wagid Hosain, imam K. el Bakkali, Rinus Laban, Radj Bhondoe en Bikram Lalbahadoersingh, Klaas vd Kamp (RvK)

133 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (19/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (19/27) Ondertekend door o.a.: Robert Schuller (Hour of Power) Rick Warren (Saddleback Church), Bill Hybels (Willow Creek) David Yonggi Cho (Seoul) Richard Mouw (Fuller Seminary), John Stott (Londen), David Neff (Christianity Today) George Verwer (oprichter OM) Paus Benedictus (indirect) Quakers en Mennonieten, Wereldraad van Kerken Presbiterianen en Anglicanen Lutheranen De Israëlische opperrabbijnen, enz. andere religies Christelijke wereld In the Name of God, the Compassionate, the Merciful A Common Word between Us and You (Summary and Abridgement) Muslims and Christians together make up well over half of the world’s population. Without peace and justice between these two religious communities, there can be no meaningful peace in the world. The future of the world depends on peace between Muslims and Christians. The basis for this peace and understanding already exists. It is part of the very foundational principles of both faiths: love of the One God, and love of the neighbour. These principles are found over and over again in the sacred texts of Islam and Christianity. The Unity of God, the necessity of love for Him, and the necessity of love of the neighbour is thus the common ground between Islam and Christianity. The following are only a few examples: 13 okt / dec 2007 Briefwisseling tussen 138 moslim-leiders en 300 christelijke leiders: Ze verklaren dat ze samen die ene God aanbidden, Ze hebben hetzelfde doel: liefde voor God en voor de naaste. Beide groepen citeren verzen uit de Bijbel en de Koran, maar: Zwijgen over de Godheid van de Here Jezus. (bron: (bron:

134 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (20/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (20/27) Wereldse machthebbers Christelijke wereld Samuel Kobia (WCC) en Ban Ki-moon (VN), okt 2007 Paus Benedictus en Ban Ki-moon (VN), 2007 Er bestaat intensieve samenwerking tussen de Wereldraad van Kerken (WCC), de paus en de VN. Thema’s zijn: Ontwapening, voedsel, milieu, enz. Anti-Israël politiek > Ploegscharen en snoeimessen

135 Wereldse machthebbers
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (21/27) Wereldse machthebbers Christelijke wereld Over WCC UN: Through the WCC, the ecumenical movement, has played an important role in many UN processes and actions, from the drafting of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights to current issues of international peace and conflict, disarmament and sustainable development. Bron: Interreligieuze samenkomst in het WCC UN Liason Office in New York Een van de vruchten van de samenwerking tussen de weredraad van kerken en de VN is o.a. het WCC UN Liason Office (UNLO) in het gebouw van de VN in New York. Bron: > Voorb 2

136 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (22/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (22/27) Wereldse machthebbers Evangelischen “I learn about Jesus from other religions. They speak to me about Christ, as well.” spreker Tony Campolo 30 jan. 2008: Prominente baptisten, w.o. Carter en Clinton, tekenen het liberale New Baptist Covenant: Hoofdthema’s: armoede, grote conflicten, milieu en de veroordeling van… Israël. Bron:

137 “Vooruitgang in Religie”
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (23/27) andere religies Christelijke wereld Jaarlijkse Templeton-prijs voor “Vooruitgang in Religie” Genoemd naar John Templeton, Filantroop en New-Ager Jury: team van hindoeïsten, boeddhisten, moslims, Joden en christenen Grootte: € ,- 1973 Moeder Theresa 1974 Frère Rogier (Taizé) 1982 Billy Graham 1993 Charles Colson (oprichter Prison Fellowship) 1996 Bill Bright (Campus Crusade for Christ, zie foto) > Ondertekenaars

138 Religions for Peace manifestatie in 2007:
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (24/27) Religions for Peace manifestatie in 2007: 3 miljoen bezoekers andere religies Christelijke wereld Enkele grote organisaties die de eenheid van aller religies natreven. Zij verslaan hun miljoenen! Actief in 84 landen Bron: Wereldparlement van de Religies (monnikenorde van Vivekananda) 1893, 1993, 1999, 2004, 2009 Bronnen: en https://www.parliamentofreligions.org/

139 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (25/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (25/27) Een citaat van een evangelische website? “Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat we niet afgescheiden zijn van elkaar, maar dat we met alles en iedereen verbonden zijn. Immers wij zijn allen afkomstig van Eén en de zelfde Bron: van God. Met dit Eenheidsbewustzijn zal de behoefte om te oordelen ook verdwijnen en plaats maken voor een oordeelsvrije houding en benadering. En de verbindende kracht of energie is Liefde…” NEE, de bron is NEW AGE:

140 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (26/27)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (26/27) Overal om ons heen zien we een toenemende samenwerking tussen het (naam-)christendom met de roomskatholieke kerk, andere religies en de wereld. > Voorbeeld 2

141 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (slot)
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De Oecumene in de praktijk (slot) Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6) De genoemde voorbeelden vormen slechts het topje van de ijsberg. Op internet gonst het van de interreligieuze activiteiten, zowel op wereldniveau als op landelijke en plaatselijk niveau. De wereld maakt zich duidelijk op voor de eenheidsreligie van Openb. 13, 17 en 18. De ware eenheid van gelovigen echter is volgens Joh. 17 gebaseerd op de waarheid van Gods Woord en niet het resultaat van menselijk streven. ◄ Terug

142 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

143 Bijlage: Vrede, gerechtigheid, milieu enz.
Profetie tussen wal en schip Bijlage: Vrede, gerechtigheid, milieu enz. Op zich is het goed om zorg te besteden aan een schone aarde, aan rechtvaardige verdeling van goederen, aan onderwijs, voeding voor armen enz. Maar het gevaar bestaat: dat we alleen maar gefocust zijn op deze horizontale verbetering van de wereld; dat we deze dingen als eerste taak van de kerk gaan beschouwen; dat we onze primaire taak vergeten: de naam van de Here Jezus te prediken in een wereld die verloren gaat. Het gaat daarbij om thema’s als zonde, vergeving en redding van mensen die verloren zijn; dat we vergeten dat de huidige wereld elke dag meer antichristelijk en antisemitisch wordt; dat we ongewild mee kunnen bouwen aan het rijk van de antichrist. Om die reden moet ook ons sociale werk, net als bij de Here Jezus zelf, altijd in dienst staan van de evangelieverkondiging. Dat geldt zowel voor onze taak t.o.v. Israël als onze taak t.o.v. de wereld. Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? (Matt. 16:26) ◄ Terug

144 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

145 “Ja, dat is jouw waarheid…”
Profetie tussen wal en schip Bijlage: Eenheid en waarheid Christenen die vast willen houden aan Gods Woord, d.w.z. aan alles waar de Bijbel duidelijk over is, worden vaak monddood gemaakt met valse argumenten. We noemen er hier enkele. “Ja, dat is jouw waarheid…” “Het gaat niet om de waarheid, maar om de eenheid…” “We moeten ons niet richten op onze verschillen, maar op datgene waar we het over eens zijn… “ “We zien allemaal door een gekleurde bril. Wat is dus dé waarheid?” “We moeten de eenheid zoeken met ieder die gelooft en ons niet zo druk maken over wat men gelooft.…” Antwoord: De Bijbelse eenheid en waarheid gaan hand in hand. De Geest leidt ons in de waarheid, niet in een menselijke eenheid die afwijkt van Gods Woord. We zijn als gelovigen niet vrij om af te wijken van dingen die in Gods Woord duidelijk zijn.

146 Bijlage: Eenheid en waarheid
Profetie tussen wal en schip Bijlage: Eenheid en waarheid Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. (Hebr. 3:12-13) “Het is hoogmoedig om te spreken over dé waarheid…” “We moeten tolerant zijn, elkaar vrij laten, want de Heer heeft ons vrijgemaakt…“ “We mogen elkaar niet veroordelen…” “Het is liefdeloos om een ander lastig te vallen met iets waarvan wij denken dat het de waarheid is…” Antwoord: Het is een Bijbelse opdracht om elkaar te vermanen, wanneer dit nodig is. Het is zelf liefdeloos om een ander niet te vermanen, als je ziet dat iemand t.a.v. een Bijbelse opdracht dwaalt. Er zijn wel twee voorwaarden: Het moet gaan om zaken waarover de Bijbel duidelijk is en het dient in liefde te gebeuren. ◄ Terug

147 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

148 Bijlage: De weg van het Lam en het kruis
Profetie tussen wal en schip Bijlage: De weg van het Lam en het kruis Het Nieuwe testament is er duidelijk over dat gelovigen van de gemeente in onze tijd op aarde geen glorieuze toekomst rijkdom en heerschappij wachten, maar eerder vernedering, verdrukking en vervolging. Enkele van de vele teksten die deze boodschap uitdragen: Matt. 5:11-12 Matt. 24:9-12 Luk. 21:12 Joh. 16:33 Rom. 12:12 Rom. 8:35-37 1 Kor. 4:12 2 Kor. 1:8-11 2 Kor. 4:17-18 2 Kor. 8:2-6 Gal. 6:12 2 Tim. 3:12 Hebr. 11:36-40 Hebr. 10: 32-36 1 Tess. 1:6-7 Fil. 4:14 enz. ◄ Terug

149 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

150 1 4. Wat betekent dit voor ons? Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord
Profetie tussen wal en schip 1 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord David Cloud: In deze tijd van afval zullen we moeten kiezen: Als we de hele breedte van Gods Woord willen prediken, zullen we moeten accepteren dat onze kring van gemeenschap niet groot zal zijn. Als we de eenheid met een grote kring van gelovigen nastreven, zullen we de boodschap moeten beperken. Vraag u (als gemeente) af op welke onderwerpen u al terrein prijsgegeven hebt aan de satan. Waar hebt u de verkondiging van de hele raad Gods losgelaten? Is het misschien op het gebied van homoseksualiteit, crematie, de positie van man en vrouw, samenwonen, de zes scheppingsdagen, waarschuwen tegen dwaalleraren, euthanasie, abortus, prikkelende kleding, het profetische woord, de nood van Israël? Misschien hebt u dat gedaan om geen mensen te willen verliezen, of om niet ‘buiten de legerplaats’ te geraken, of met het verkeerde motief om het Evangelie alleen positief te willen brengen. Bezin u (met elkaar) op deze en andere onderwerpen. Keer om en houd vast aan Gods Woord en Hij zal u zegenen met een grote innerlijke vrede en rust. ◄ Terug

151 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

152 Houdt vast aan Israël, Gods Volk
4. Wat betekent dit voor ons? Profetie tussen wal en schip 2 Houdt vast aan Israël, Gods Volk Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Gen. 12:3 Vasthouden aan Gods volk Israël kent verschillende aspecten: Zorg dat er in de prediking voortdurend aandacht is voor het Oude Testament, voor Israël, het profetische woord en voor de Joodse context van het Evangelie. Vraag u af of een Jood zich thuis kan voelen in uw gemeente. Is daar voor hem iets van herkenning en thuis komen? Wees betrokken bij het wel en wee van de staat Israël en van Joodse mensen i.h.a., o.a. door evangelie-verkondiging aan en ondersteuning van Joodse mensen. En het belangrijkste: Laat het een voortdurende nood op uw hart zijn om voor Israël te bidden, voor Joodse mensen in en buiten de staat Israël, dat zij hun Messias, de Here Jezus mogen leren kennen. ◄ Terug

153 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. ◄ Terug

154 Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon
4. Wat betekent dit voor ons? Profetie tussen wal en schip 3 Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Joh. 5:11-12) Houden we vast aan Hem, zoals de Schrift Hem ons schildert: Als de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Hij die ons binnenkort thuis zal halen, of achter zal laten; Hij die binnenkort zal komen om de volkeren te oordelen; Hij die zal komen om Zijn volk te verlossen; Hij die daarna, als de Koning van Israël, duizend jaar op aarde zal regeren; Hij die daarna alle levenden en de doden persoonlijk zal oordelen. Of houden we vast aan een persoon die wij zelf gecreëerd hebben en die voor iedereen acceptabel is? ◄ Terug

155 Ga nu terug naar de presentatie.
Profetie tussen wal en schip Ga nu terug naar de presentatie. ◄ Terug

156 Dit was de laatste bijlage
Profetie tussen wal en schip Dit was de laatste bijlage


Download ppt "Het belang van het profetische Woord"

Verwante presentaties


Ads door Google