De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord."— Transcript van de presentatie:

1 Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord

2 Profetie tussen wal en schip Vragen: fijn, maar beperkt honigh@solcon.nl www.bijbelenprofetie.nl Start Introductie op het gelijknamige boek Het belang van het profetische Woord

3 > Probleem? Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord

4 Profetie tussen wal en schip Inleiding de vervulling van de Bijbelse profetieën staat vlak voor de deur, maar … een groot deel van de christenen denkt wel zonder te kunnen. nog nooit waren de vrije christenen zo tolerant tegenover verkeerde leringen als in onze tijd. JA, want… > Excuses Is er een probleem?

5 “Ik weet niet hoe ik de profetieën moet lezen…” Profetie tussen wal en schip Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden … (2 Tim. 3:16-17) De Bijbel > Wat is profetie? “Wij hebben genoeg aan het Nieuwe Testament…” “De Bijbel is geen puzzelboek…” “Ik hoef niet te weten wat er in de toekomst gaat gebeuren, want de Here geeft mij wel kracht als het zover is… “ “Ik kan niet zoveel met het Oude Testament” “Profetieën? Je kunt er alle kanten mee op…” Inleiding Is er een probleem?

6 Profetie: De 17 Profeten en Openbaring Hooglied en veel Psalmen Profetische uitspraken door o.a. Mozes, de Here Jezus, Paulus, Petrus… Profetische personen en gebeurtenissen: het leven van Jozef, de tabernakel enz. Vraag 1: Hoeveel aandacht krijgen de Bijbelse profetieën bij u (in de gemeente)? Profetie tussen wal en schip Doel prof B ► Min. 30% van de Bijbel is profetisch! Inleiding Toets! Is er een probleem? De Bijbel

7 “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19) Profetie tussen wal en schip Voordat het kwam, deed Ik het u horen, opdat gij niet zoudt zeggen: Mijn afgod heeft het gedaan en mijn gesneden of gegoten beeld heeft het beschikt. (Jes. 48: 5) 1. De wereld 2. Ons hart! 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën? 1. Manifestatie van Gods almacht. Het doel van de Bijbelse profetieën:

8 “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19) Profetie tussen wal en schip En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! (Matt. 24: 4, zie ook vs. 5, 11 en 24) Vraag 2: Wat is onze reactie als wij voor verkeerde leringen gewaarschuwd worden? 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. Het doel van de Bijbelse profetieën: B ► 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?

9 “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19) Profetie tussen wal en schip Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie. (Opb. 19: 10b) 3. Verheerlijken van de Here Jezus 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. Het doel van de Bijbelse profetieën: Vraag 3: Bent U geïnteresseerd in de ware Here Jezus? B ► 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?

10 “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19) Profetie tussen wal en schip Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. (Jer. 31:10) 3. Verheerlijken van de Here Jezus 1. Manifestatie van Gods almacht. 2. Waarschuwen voor de toekomst. Het doel van de Bijbelse profetieën: 4. Verkondiging van Israëls toekomst B ► 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?

11 Hoe prof. lezen? “En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” (2 Petr. 1:19) Profetie tussen wal en schip Nu dan, zeg toch tegen de mannen van Juda en tegen de inwoners van Jeruzalem: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik bereid onheil tegen u, bedenk een plan tegen u. Bekeer u toch, ieder van zijn slechte weg. (Jer. 18:11a) 3. Verheerlijken van de Here Jezus 1. Manifestatie van Gods almacht 2. Waarschuwen voor de toekomst Het doel van de Bijbelse profetieën: 4. Verkondiging van Israëls toekomst 5. Evangelisatie: bekeert u! B ► 1. Wat is het doel van de Bijbelse profetieën?

12 2. Hoe kunnen we de profetieën lezen? Profetie tussen wal en schip a) Letterlijk (literair) Profetieën lezen zoals alle andere Bijbelgedeelten. Israël= Israël symb - Ref:orm Chiliasme De beloften, die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. Er komt een aards Vrederijk met een hoofdrol voor Israël. Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk b) Symbolisch Profetieën zijn geestelijke waarheden, vaak geen letterlijke betekenis. De hoofdrol op aarde is voor de kerk…

13 “Kanttekeningen” Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk De klassieke vervangingstheologie Bijbelgedeelte De verzegelden: “144.000 Israëlieten, uit elke stam 12.000” (Opb. 7) “Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming” (Zach. 12:2) Belegering van Jeruzalem: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden” (Zach. 14:3) Profetie tussen wal en schip De ontelbare gelovigen van alle tijden Vijandschap tegen de kerk Symbolisch lezen 3. De symbolische uitleg

14 “Kanttekeningen” Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Bijbelgedeelte De verzegelden: “144.000 Israëlieten, uit elke stam 12.000” (Opb. 7) “Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming” (Zach. 12:2) Belegering van Jeruzalem: “Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden” (Zach. 14:3) Profetie tussen wal en schip > Symb -Evang De ontelbare gelovigen van alle tijden Vijandschap tegen de kerk De Heer strijdt tegen de vijanden van Gods kerk Symbolisch lezen B ► 3. De symbolische uitleg De klassieke vervangingstheologie

15 Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk En vandaag? Profetie tussen wal en schip > stelling Symbolisch lezen 3. De symbolische uitleg Letterlijk Israël Kerk/mij Bijbel- gedeelte Toepassing Wat zal opnieuw het gevolg zijn: 1.Gods plan met Israël wordt niet meer gepredikt. 2.Gods plan met Israël wordt vergeten. 3.Gods plan met Israël wordt ontkend. Dit is: Vervanging- theologie! symbolisch

16 Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk En vandaag? Profetie tussen wal en schip > Gevolg 1 Symbolisch lezen 3. De symbolische uitleg Letterlijk Israël Kerk/mij Bijbel- gedeelte Toepassing Mijn stelling: De praktijk van de vervangingstheologie is in de volle breedte van de kerk nog springlevend. symbolisch

17 Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Profetie tussen wal en schip > Gevolg 2 Gevolg 1: Verduistering van de Schrift Waar stopt dit symbolisch lezen: De 6 scheppingsdagen Het huwelijk Positie man en vrouw Kleding / Muziek Homoseksualiteit De hel… Vraag 4: Hoe ver zijn deze dingen in uw leven binnengedrongen? Symbolisch lezen ? 4. Gevolgen symbolische uitleg

18 Profetie tussen wal en schip Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten (1096-1272) De zwarte dood, de pest (va. 14 e eeuw) De inquisitie in o.a. Frankrijk, Italië en Spanje (1233-1700) “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v.a.1905. Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Symbolisch lezen tot 1940: 6.000.000 doden 4. Gevolgen symbolische uitleg

19 Profetie tussen wal en schip Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten (1096-1272) De zwarte dood, de pest (va. 14 e eeuw) De inquisitie in o.a. Frankrijk, Italië en Spanje (1233-1700) “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v.a.1905. De HOLOCAUST Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Symbolisch lezen tot 1940: 6.000.000 doden De rooms-katholieke kerk 1940-1945: 6.000.000 doden 4. Gevolgen symbolische uitleg

20 Profetie tussen wal en schip > En nu? Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Anti-Joodse wetten en ‘bloedsprookjes’ Kruistochten (1096-1272) De zwarte dood, de pest (va. 14 e eeuw) De inquisitie in o.a. Frankrijk, Italië en Spanje (1233-1700) “De Protocollen van de Wijzen van Zion” v.a.1905. De HOLOCAUST Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Symbolisch lezen tot 1940: 6.000.000 doden 1940-1945: 6.000.000 doden De rooms-katholieke kerk Maarten Luther B ► “De kerk was medeverant- woordelijk” 4. Gevolgen symbolische uitleg

21 Profetie tussen wal en schip > En wij? Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Symbolisch lezen tot 1940: 6.000.000 doden 1940-1945: 6.000.000 doden Wereldraad van Kerken Raad van Kerken (Ned) RKK En nu? 4. Gevolgen symbolische uitleg Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. (Rom. 11:11) Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. (Rom. 11:11)

22 Gevolg 2: 2000 jaar christelijk antisemitisme. Profetie tussen wal en schip > Gevolg 3 Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Symbolisch lezen Vraag 5: a)Hoe staat uw hart t.o.v. Gods volk Israël? b)Wat doet u voor Zijn volk? 4. Gevolgen symbolische uitleg

23 Profetie tussen wal en schip > symb. conclusie Gevolg 3: Men predikt een valse Messias en een valse vrede. Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Symbolisch lezen 4. Gevolgen symbolische uitleg “Op die grote dag wordt alles nieuw…” “Met Israël komt alles vanzelf goed…” “Het koninkrijk zal zich als een olievlek over de aarde uitspreiden…” “Wij moeten aan het koninkrijk bouwen…” “Hij komt om vrede te brengen…” “Als Hij komt, zullen alle volkeren Hem aanbidden...” “De kerk zal over de wereld regeren…” NEE!

24 Profetie tussen wal en schip lett: 3 perioden Gevolg 1: Verduistering van de Schrift Gevolg 2: 2000 jaar christelijk anti- semitisme Gevolg 3: Men predikt een valse Messias en een valse vrede. Vervangings- theologie Israël heeft geen natio- nale toekomst meer. De kerk erft alle belof- ten die aan Israël zijn gedaan. Israël = de kerk Symbolisch lezen Gods Woord Gods volk Gods Zoon 4. Gevolgen symbolische uitleg

25 Israël= Israël De Bijbel spreekt over zeker drie toekomstige perioden: > per. 1 Chiliasme De beloften, die aan Israël zijn gedaan, blijven van kracht. Er komt een aards Vrederijk met een hoofdrol voor Israël. Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg Vrederijk (Israël) 1000 jaar Volmaakte Eeuwigheid 2 3 Genadetijd Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 1 a) Letterlijk (literair) Hét kenmerk!

26 > Valse vrede Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar Wederkomst Here Jezus Profetie tussen wal en schip De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): B ► 1 5. De letterlijke uitleg

27 > GV Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar Wederkomst Here Jezus Profetie tussen wal en schip Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. (1 Thess. 5:3, vgl. Ez. 38:8-14) 1 5. De letterlijke uitleg De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): 3½ jaar Valse Vrede

28 > Vrederijk Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar 1 Wederkomst Here Jezus Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): 3½ jaar Valse Vrede en 3½ jaar Grote Verdrukking 15 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats - laat hij die het leest, daarop letten! - 16laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen…. 21Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. Matt. 24 “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Opb. 13:3b) “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden” (Opb. 13:8a)

29 > Vrederijk Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar 1 Wederkomst Here Jezus Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg De laatste jaarweek (Dan. 9:24-27): 3½ jaar Valse Vrede en 3½ jaar Grote Verdrukking “En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna.” (Opb. 13:3b) “En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden” (Opb. 13:8a) De hoer Babylon (Opb. 17+18): Rijkdom hoererij De antichrist (Opb. 13): Eén wereldregering Eén wereldreligie Eén wereldeconomie

30 > Kenmerken Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar 1 2 Wederkomst Here Jezus “Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.” (Jer. 23:5) Profetie tussen wal en schip Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) 5. De letterlijke uitleg

31 1.De Here Jezus regeert als Koning, Rechter en Priester op aarde (Jer. 23:5) 2.Israël aan het hoofd van de volkeren (Zach. 8:22-23) 3.Israël gezegend: rijkdom, gezondheid, veiligheid enz (Deut. 28:1-14) 4.Tempel van Ezechiel (40-48) Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar 1 2 Wederkomst Here Jezus Profetie tussen wal en schip Een paar kenmerken Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) 5. De letterlijke uitleg Tempel van Ezechiël

32 1.De Here Jezus regeert als Koning, Rechter en Priester op aarde (Jer. 23:5) 2.Israël aan het hoofd van de volkeren (Zach. 8:22-23) 3.Israël gezegend: rijkdom, gezondheid, veiligheid enz (Deut. 28:1-14) 4.Tempel van Ezechiel (40-48) 5.Aards: zonde en dood zijn er nog (Jes. 65: 19-20; Opb. 20) > Laatse oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Genadetijd 7 jaar 1 2 Wederkomst Here Jezus B ► Profetie tussen wal en schip Een paar kenmerken Het 1000 jarig Vrederijk (Het messiaanse rijk) 5. De letterlijke uitleg

33 > Na pauze Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid Genadetijd 7 jaar 1 2 3 Wederkomst Here Jezus Het einde van: satan Zonde en dood Onreinheden Leugen en gruwel Verdriet en moeite Tempel Zon en maan Nacht Zeeën Opb. 21 en 22 …en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Opb. 21:4) Profetie tussen wal en schip 5. De letterlijke uitleg

34 Valse vrede en Grote Verdrukking 7 jaar 1 Na de pauze Pauze Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Volmaakte Eeuwigheid Genadetijd 2 3 Wederkomst Here Jezus Opb. 21 en 22 Profetie tussen wal en schip Na de pauze: 6.Vrede: wanneer en door wie? 7.Kenmerken van de valse vrede 8.De ware vrede voor u en voor mij 9.Conclusie

35 Pauze Profetie tussen wal en schip

36 Vragen: fijn, maar beperkt honigh@solcon.nl inhoud Introductie op het gelijknamige boek Het belang van het profetische Woord

37 > Vrade wanneer?? Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord

38 > Wanneer? Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid Genadetijd 7 jaar 1 2 3 Wederkomst Here Jezus Opb. 21 en 22 Profetie tussen wal en schip Na de pauze: Vraag van de discipelen: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Hand. 1:6) 6. Vrede: wanneer?

39 Wat verwachten veel gelovigen? Laatste Oordeel Volmaakte Eeuwigheid 2+3 Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid 7 jaar 1 2 3 Wederkomst Here Jezus Genadetijd (Gemeente) Profetie tussen wal en schip 1+2 Genadetijd 6. Vrede: wanneer?

40 Wat verwachten veel gelovigen? Laatste Oordeel Volmaakte Eeuwigheid 2+3 Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid 7 jaar 1 2 3 Wederkomst Here Jezus Genadetijd (Gemeente) Profetie tussen wal en schip 1+2 B ► Genadetijd 6. Vrede: wanneer?

41 Wat verwachten veel gelovigen? Laatste Oordeel Volmaakte Eeuwigheid 2+3 Laatste Oordeel Vrederijk (Israël) 1000 jaar Valse vrede en Grote Verdrukking Volmaakte Eeuwigheid 7 jaar 1 2 3 Wederkomst Here Jezus Nog een keer: wanneer? Genadetijd (Gemeente) Profetie tussen wal en schip 1+2 Genadetijd 6. Vrede: wanneer? Vraag 6: Verwacht u vóór de wederkomst een betere of een slechtere wereld?

42 (Na “de zegen en de vloek”) 1 Het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de HEERE, uw God, u verdreven heeft. 2 En u zult zich bekeren tot de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. 3 Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had. Vraag 7: Wat is het beste wat we op dit moment voor Israel kunnen doen? Profetie tussen wal en schip “Het vrederijk breidt zich in onze tijd als een olievlek over de wereld uit.” De ware vrede De valse vrede Na de bekering en het herstel van Israël! Na de Grote Verdrukking! Na de wederkomst! Goddelijke volgorde: 1.Ballingschap (vs. 1) 2.Bekering (vs. 2) 3.Terugkeer (vs. 3-5) 4.Nationale zegen (vs. 5 ev.) Deut. 30 B ► 6. Vrede: wanneer? Vrede: door wie?

43 Rampen ReligieOorlogen Moraal EconomieTechniek Profetie tussen wal en schip > drie doelen 6. Vrede: door wie? “Door samen te werken, kunnen wij deze problemen oplossen…” (Gen. 11:4-6) “De Here Jezus zal de aarde herstellen na Zijn komst.” Tekenen van de eindtijd B ► De valse vrede De ware vrede

44 Rampen “De Here Jezus zal de aarde herstellen, na Zijn komst.” Religie De ware vrede Oorlogen Moraal EconomieTechniek Tekenen van de eindtijd 6. Vrede: door wie? 7. Valse vrede in de praktijk Profetie tussen wal en schip Vernietiging van het geloof (Luk. 18:18, Opb. 13) Vernietiging van Israël (Zach. 12-14) Aanbidding van het beest. (Opb. 13) Gods Woord Gods volk Gods Zoon De valse vrede 1. Politieke eenheid 2. Religieuze eenheid

45 4. De komst van Christus als Koning van Israël, om: de volkeren te oordelen (Zach. 1:14,15) de aarde te herstellen  Vrederijk 3. Hongersnoden, aardbevingen, besmettelijke ziekten, rampen en oorlogen. (Matt. 24, 1 Thess. 5:1-3) De Bijbel voorzegt: 2. Verdrukking en vervolging voor de ware gelovigen (Matt. 24, Opb. 13) 1. Grote verleidingen en afval van het geloof (Matt. 24) > De wereld verwacht 7. De valse vrede 2. Wereldwijde heerschappij voor de kerk, het Koninkrijk 4. De komst van Christus als Koning van de kerk. 1. Een wereldwijde opwekking en kerkelijke eenheid 3. Vrede, welvaart, gezondheid en voorspoed voor iedereen Profetie tussen wal en schip Veel gelovigen verwachten:

46 4. De komst van de wereldleider (Maitreya, de Christus…) De wereld verwacht: 3. Vrede, welvaart, gezondheid en voorspoed voor iedereen Veel gelovigen verwachten: 2. Wereldwijde heerschappij voor de kerk, het Koninkrijk 1. Een wereldwijde opwekking en kerkelijke eenheid Profetie tussen wal en schip 1. Eén wereldgodsdienst (aanbidding v.d. aarde) 2. Eén wereldregering 3. Eén wereldeconomie (centraal geleid) 7. De valse vrede 4. De komst van Christus als Koning van de kerk. Vraag 8: Ziet u waarom de Here Jezus zo nadrukkelijk zegt over de tijd voor Zijn wederkomst: “Ziet toe dat niemand u verleide!” (Matt. 24: 4, 5, 11 en 24) Vraag 8: Ziet u waarom de Here Jezus zo nadrukkelijk zegt over de tijd voor Zijn wederkomst: “Ziet toe dat niemand u verleide!” (Matt. 24: 4, 5, 11 en 24) > VN KK Wereldraad

47 Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid De Verenigde Naties B ►

48 RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische Bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen New Age- beweging Vrijmetselaars enz. Het grote geld Rothschilds Rockefellers Bilderbergers CFR enz. Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid De Verenigde Naties B ►

49 RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen New Age- beweging Vrijmetselaars enz. Het grote geld Rothschilds Rockefellers Bilderbergers CFR enz. > Drie voorb Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid De Verenigde Naties B ► “Positive only” “Compromissen”

50 Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid 23 april 2008 New York De Paus Benedictus XVI eregast bij de VN.

51 7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip Vredesconcilies van Assisi (1986, 1993, 2002 en 2011) De Paus bidt voor de wereldvrede samen met afgevaardigden van de Wereldraad van Kerken, Moslims, Boeddhisten, Joden, Sintoïsten, Hindoes, Sikhs, de Dalai Lama en leiders van de New Age beweging. De politieke en religieuze eenheid

52 6 okt 2012 Malieveld Den Haag Bijeenkomst met 3000 mensen: “Wij kiezen voor eenheid”. bron: http://www.wkve.nl/index.php?id=39http://www.wkve.nl/index.php?id=39 Bijdragen van o.a.: W.J. Ouweneel, Wilkin vd Kamp, Arie vd Veer, Mgr. Gerard de Korte (RKK), Arjan Plaisier (PKN), Peter Sleebos VPE, Klaas van der Kamp (RvK), Arenda Haasnoot (PKN), Jan van Burgsteden (RKK), Jan Zijlstra, Jos Douma (GKV), Hans Eschbach (PKN), Wim van Vlastuin (HH), Joris Vercammen (Oud Katholiek) Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De politieke en religieuze eenheid

53 RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen New Age- beweging Vrijmetselaars enz. Het grote geld Rothschilds Rockfellers Bilderbergers CFR enz. De Verenigde Naties De politieke en religieuze eenheid Profetie tussen wal en schip B ► Vraag 9: Zien wij nog wel het verschil tussen de ware en de valse vrede? 7. De valse vrede

54 RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen New Age- beweging Vrijmetselaars enz. Het grote geld Rothschilds Rockfellers Bilderbergers CFR enz. De Verenigde Naties De politieke en religieuze eenheid B ► Profetie tussen wal en schip 7. De valse vrede De grote verbindende thema’s: 1.Liefde, god, eenheid, tolerantie, milieu, vrede, hoop, spiritualiteit, harmonie, rust… enz.

55 RKK (de Paus) + Wereldraad van Kerken (de oecumene) Ev. en Ref. organisaties: EA en WEA WARC Emerging Church New Evangelicals Charismatische bew. Br. Pinkstergemeenten E.O. enz. Hindoeïsme Boeddhisme Islam Mormonen New Age- beweging Vrijmetselaars enz. Het grote geld Rothschilds Rockfellers Bilderbergers CFR enz. De Verenigde Naties De politieke en religieuze eenheid 7 ware vrede B ► De grote verbindende thema’s: 1.Liefde, god, eenheid, tolerantie, milieu, vrede, hoop, spiritualiteit, harmonie, rust… enz. enz. 2.Haat tegenover Joden en de Christenen die vasthouden aan Gods Woord. 7. De valse vrede Profetie tussen wal en schip

56 Vrederijk Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. (Efeziërs 1:3) > onze keuze Het Nieuwe Verbond is voor Israël (Jer. 31, Hebr. 8) Vergeving van zonden (Dan. 9:24) Vrede met God (Jer. 31:31-34) Een groot land (Deut. 28:1-14) Gezondheid, rijkdom, overvloed (Deut. 28:1-14) Vrede (Deut. 28:1-14) Herbouw Jeruzalem (Jer. 31:38) Een nieuwe tempel (Ez. 40-48) Profetie tussen wal en schip Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn… (2 Kor. 3:6 ged) De Gemeente 8. De ware vrede voor u en voor mij De ware vrede De valse vrede Aardse zegeningen Geestelijke zegeningen

57 Brede weg b) De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. Wij hebben de keuze a) De brede weg: Samen staan we sterk. Compromissen sluiten Profetie tussen wal en schip De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) 8. De ware vrede voor u en voor mij

58 “We moeten als kerken met elkaar en de wereld samenwerken om het koninkrijk dichterbij te brengen, de wereld te verbeteren…” “We moeten minder prediken, maar Gods liefde tonen aan de wereld.” “De waarheid is betrekkelijk. Wij moeten ons als christenen richten op de eenheid…” > Lam Profeten van de brede weg Profetie tussen wal en schip De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) “Ik wens niet te wachten op de straten van goud. Ik wil ze NU!” 8. De ware vrede voor u en voor mij Wij hebben de keuze a) De brede weg: Samen staan we sterk. Compromissen Benny Hinn

59 > Lam Profeten van de brede weg Profetie tussen wal en schip De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) 8. De ware vrede voor u en voor mij Wij hebben de keuze a) De brede weg: Samen staan we sterk. Compromissen Rick Warren (Doelgericht leven)

60 Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen. (Rom. 8:36b, vgl. 2 Kor. 4:7-10) > Kruis De weg van het Lam De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. Profetie tussen wal en schip De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) Wij hebben de keuze 8. De ware vrede voor u en voor mij

61 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (Luk. 9:23) De weg van het kruis De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. Profetie tussen wal en schip De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) Wij hebben de keuze 8. De ware vrede voor u en voor mij

62 > Legerplaats Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. (Luk. 9:23) De weg van het kruis De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. Profetie tussen wal en schip En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden. (2 Tim. 3:12) De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) Wij hebben de keuze B ► 8. De ware vrede voor u en voor mij

63 > David Cloud Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. (Hebr. 13:12-14; zie ook Hebr. 11:9-10) De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. Buiten de legerplaats Profetie tussen wal en schip De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) Wij hebben de keuze 8. De ware vrede voor u en voor mij

64 > Pas op De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. David Cloud in zijn boek “The Emerging Church:” In deze tijd van afval is het onmogelijk om eenheid te ervaren met een grote kring van gelovigen en tegelijk de boodschap in zijn volle breedte te prediken. Dat betekent een keuze: Als je de hele breedte van Gods Woord wilt prediken, zul je moeten accepteren dat jouw kring van gemeenschap niet groot zal zijn. Als je de eenheid met een grote kring van gelovigen nastreeft, zul je de boodschap moeten beperken. Profetie tussen wal en schip De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) Wij hebben de keuze 8. De ware vrede voor u en voor mij

65 > 8. Conclusie De smalle weg: Vasthouden aan: Gods Woord, Gods Zoon en Gods volk Israël. Profetie tussen wal en schip Dit betekent niet: Op alle slakken zout leggen Een koude, dode leer prediken Ons demonstratief afscheiden Elke vorm van samenwerking veroordelen enz. De Here Jezus tegen Zijn discipelen: Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden. Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen…. (Matt. 7:13-15a) Vraag 10: Wat is uw keuze: a)de gemakkelijke, brede en drukke weg of b)de steile, smalle en (eventueel) eenzame weg? Wij hebben de keuze 8. De ware vrede voor u en voor mij

66 3 doelen Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Gevolg 1 Verduistering van de Schrift Gevolg 2 Christelijk antisemitisme Gevolg 3 Men predikt een valse messias en valse vrede Drie gevolgen van het ontbreken van het Profetische Woord:

67 Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 Profetie tussen wal en schip 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:

68 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 Profetie tussen wal en schip B ► 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:

69 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) Houdt vast aan Israël, Gods Volk Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 2 Profetie tussen wal en schip B ► 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:

70 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) Houdt vast aan Israël, Gods Volk Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 2 Profetie tussen wal en schip B ► Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12:3) 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:

71 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon, volgens de Schriften Houdt vast aan Israël, Gods Volk Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 2 3 Profetie tussen wal en schip B ► Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12:3) 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:

72 Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.. (Opb. 3:11) Einde Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon, volgens de Schriften Houdt vast aan Israël, Gods Volk Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 2 3 Profetie tussen wal en schip B ► Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Gen. 12:3) Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.. (Joh. 8:12) 9. Conclusie Mijn oproep is om vast te houden aan drie dingen:

73 Einde Profetie tussen wal en schip En zie, Ik kom spoedig. Zalig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. (Opb. 22:7)

74 Wilt u reageren op deze presentatie, dan kunt u mailen naar honigh@solcon.nl De presentatie is te downloaden vanaf: www.bijbelenprofetie.nl Profetie tussen wal en schip

75

76 Bijlagen Profetie tussen wal en schip

77 Profetie: 17 Bijbelboeken: Jesaja t/m Maleachi Hooglied, veel Psalmen (2, 9, 20, 21, 22, 24, 45, 47, 48, enz.),. Profetische uitspraken tot of door: Adam en Eva, Kaïn, Noach, Abraham, Lot, Hagar, Isaak, Jakob, Jozef, Mozes, de Here Jezus, Paulus, Petrus, Johannes, Judas, e.v.a. Profetische gebeurtenissen: torenbouw v. Babel, roeping v. Abraham, de Exodus, inname v. Jericho, enz. Het boek Openbaring… Bijlage: Wat is profetie? ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Wanneer de knop “terug” verschijnt, kunt u terug gaan naar de presentatie door daarop te klikken.

78 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

79 “Je mag niet oordelen of negatief praten over medegelovigen…” “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.” (Ef. 5:11) Waarschuwen tegen dwaalleer is een Bijbels gebod. Bijlage: Waarom waarschuwen? Profetie tussen wal en schip ◄ Terug “Wat is waarheid? Iedereen leest de Bijbel door zijn eigen gekleurde bril…” Er wordt gezegd:De Bijbel zegt: De Bijbel is over een groot aantal dingen zeer duidelijk. Daar moeten we elkaar aan houden, elkaar op aanspreken. “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,” (2 Tim. 3:16) “De eenheid is belangrijker dan de waarheid…” De Bijbelse eenheid is gefundeerd op de waarheid (Joh. 17), d.w.z. op alles waarover de Bijbel duidelijk is.

80 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

81 Bijbelgedeelte De 144.000 Israëlieten, uit elke stam 12.000 (Opb. 7) De ontelbare gelovigen van alle tijden Zie Ik zal Jeruzalem maken tot een schaal der bedwelming (Zach. 12:2) Vijandschap tegen de kerk Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden (Zach. 14:3) De Heer strijdt tegen de vijanden van Gods kerk Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt… (Zach. 14:4) Is gebeurd bij Christus’ eerste komst Dan zal de Olijfberg middendoor splijten (Zach.14:4) De hindernis voor de heidenen, om toe te treden tot de kerk, is weggenomen. En hij bond hem (de duivel) duizend jaren (opb. 20:2) (vele verklaringen, die nauwelijks te volgen zijn…) “Kanttekeningen” Profetie tussen wal en schip Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (1/5)

82 Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond) “Het is de vraag of gereformeerde gezindte vandaag haar watervrees voor het chiliasme wel moet blijven koesteren. Sterker nog, de gereformeerde prediking en catechese zouden wel eens gebaat kunnen zijn bij een sprankje chiliasme. Het chiliasme leert ons de profetieën op nieuwe wijze te lezen. Het helpt ons om de geschiedenis te blijven zien als een terrein waarop de God van Israël handelt, als het domein waarop Israël en de volken de hun door God gewezen weg gaan en waar Jeruzalem zal blijven op haar plaats.” “Veruit de meeste Jeruzalemliederen die in protestantse kring werden en worden gezongen, hebben een spirituele strekking. De heilige stad is óf beeldspraak voor de kerk óf verbeelding van de hemelse heerlijkheid waarheen de gemeente van Christus op weg is. Het concrete Jeruzalem verdwijnt in alle liederen uit beeld. Een aardse stad die nog altijd een plek heeft in Gods heilshandelen, valt in de protestantse liturgie in de regel ver buiten het vizier.” ‘De prediking is gebaat bij een sprankje chiliasme’ van Dr. M. van Campen, toespaak voor de predikantenconferentie van de Gereformeerde Bond, RD 4 jan. 2007) Profetie tussen wal en schip Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (2/5)

83 Dr. M. van Campen (Gereformeerde Bond) Profetie tussen wal en schip Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (3/5)

84 NEE Komt er nog een aards Vrederijk dat 1000 jaar zal duren? NEE Komt er een werelddictator, de antichrist? NEE Komt de Here Jezus terug om de wereld te oordelen en daarna het Vrederijk te vestigen? Komt er een wereldwijde Grote Verdrukking? NEE Gelden de OT profetieën nog steeds voor het volk Israël? NEE Heeft Gods volk Israël nog een nationale toekomst? Vervangings- theologie NEE JA Chiliasme Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (4/5) Een paar belangrijke kenmerken: Profetie tussen wal en schip

85 JA Wij hebben als gemeente geen hemelse, maar vooral een aardse roeping JA Onder leiding van de kerk zal de wereld steeds beter worden. JA Kerk en wereld moeten meer en beter samenwerken om de vrede te bevorderen De Grote Verdrukking en de antichrist moet je als symbolen zien JA In het toekomstige vrederijk zal vooral de kerk een hoofdrol spelen JA Als de Here Jezus terugkomt, zal het vrede worden. Vervangings- theologie JA NEE Chiliasme Bijlage: Is de vervangingstheologie dood? (slot) Een paar belangrijke kenmerken: ◄ Terug Profetie tussen wal en schip

86 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

87 Bijlage: christelijk antisemitisme (1/10) De eerste eeuwen: De kerk verwijdende in snel tempo van haar Joodse wortels: De school van Alexandrië bv. werd een anti-Joods bolwerk. Diverse pogroms waren het gevolg. Afschaffing van Joodse feesten, vervolgens anti- Joodse wetten, pogroms, waarbij duizenden Joden werden vermoord. Al vanaf 333 n. Chr. stond de doodstraf op de omgang met Joden. Toen het christendom staatsgodsdienst werd, onder Constantijn, dacht men dat het 1000 jarig vrederijk was aangebroken. Origenes v. Alexandrië (185-254) Augustinus (354-430) Vervangings- theologie: Israël= de kerk Israël heeft afgedaan Keizer Constantijn de Grote (280-337) Profetie tussen wal en schip

88 Bijlage: christelijk antisemitisme (2/10) De Kruistochten (1096-1272) De kruistochten waren het dramatische gevolg van een verkeerde visie op de taak en de toekomst van de kerk en van Israël. Acht van de negen kruistochten vonden plaats op initiatief van de toenmalige pausen. Duizenden Joden werden alleen onderweg al vermoord. Alle Joden en moslims in Jeruzalem werden gedood. Profetie tussen wal en schip

89 De zwarte dood (14 e -19 e eeuw) Tijdens de pestepidemie in Europa stierf een derde van alle mensen (25-50 miljoen). Omdat de Joodse reinigingswetten ervoor zorgden dat er onder hen minder mensen stierven, kregen zij de schuld: Zij zouden de waterbronnen vergiftigd hebben… Tienduizenden Joden werden gedood. Joodse gemeenschappen in bv Basel, Frankfurt, Straatsburg, Keulen volledig uitgemoord. De Spaanse en Pauselijke Inquisitie (1200-1900). In o.a. Spanje, Portugal, Italië, Engeland en Frankrijk komen duizenden Joden om door de inquisitie. Honderdduizenden slaan op de vlucht. De vernederingen van hen die eieren voor hun geld kozen en zich ‘bekeerden’, waren ronduit schokkend. Ze werden als beesten behandeld, door de kerk… Bijlage: christelijk antisemitisme (3/10) Profetie tussen wal en schip

90 Bloedsprookjes Tijdens het Concilie v. Trente (1475) werd ‘vastgesteld’ dat de Joden met Pesach organen van christelijke kinderen verwerken in hun matzes. Gevolg: pogroms met tienduizenden doden. Deze door de kerk (!) verzonnen bloedsprookjes vervolgen de Joden tot op de dag van vandaag. Onder moslims zijn ze zeer populair. Bijlage: christelijk antisemitisme (4/10) Een recent voorbeeld: De Zweedse krant “Aftonbladet” met 1.5 miljoen lezers, publiceert in Augustus 2009 een artikel waarin het Israëlische leger ervan wordt beschuldigd organen van duizenden omgekomen Palestijnen te hebben verhandeld. Profetie tussen wal en schip

91 Maarten Luther Bron: Nené Süss / “Luthers theologisch testament” Bijlage: christelijk antisemitisme (5/10) L uther in “Over de joden en hun leugens” (1543): Joden zijn: "Gods- en profetenmoordenaars", "bloedhonden", "duivelskinderen", "leugenaars", "adderengebroed", "volksverleiders", "woekeraars", "wurgers", "rondlummelende schooiers", "weerzinwekkend uitvaagsel" en een "schimmelig soepzootje". Joden zijn: "verblind", "ons ongeluk", "vervloekt", "boosaardig", "wraakzuchtig", "gierig", "begerig", "lasterlijk", "afgunstig", "hoogmoedig", "bezeten", "halsstarrig" en "onverbeterlijk". Ze zouden "ons overheersen”, "ons water vergiftigen”, en "onze kinderen stelen, hen doorboren en hun bloed opvangen om dat te verwerken in matses” (joodse broden), enz., enz. Luthers advies: “Synagogen en Joodse scholen moeten in brand gestoken worden. Huizen van Joden moeten afgebroken en verwoest worden. Joodse gebedsboeken moeten afgenomen worden. Rabbijnen en andere Joodse geletterden moet, op straffe van de dood, verboden worden ooit nog iemand het Joodse geloof te leren. Sieraden en geld van de Joden moet afgenomen worden. Joden mogen zich niet meer op straat vertonen. Joden moeten opgepakt worden en in werkkampen gestopt worden….” Profetie tussen wal en schip

92 Werd het daarna beter? Kuyper over de pogroms tegen de Joden in Rusland, eind negentiende eeuw: “Deze straatkabalen moet men niet verwarren met de volkomen gerechtvaardigde strijd tegen het oppermachtige jodendom in ons publieke leven en tegen de onderdrukking van schamele armen door rijke joodse woekeraars. Natuurlijk zijn de joden in Europa vrij te staan (dat wil zeggen te streven naar) naar de hoogstmogelijke invloed en het zou laf zijn indien zij anders deden. Maar nog laffer ware het voor de christen-naties indien zij dien invloed langs wettigen wet niet weerstonden” ; aldus Abraham Kuyper in 'De Standaard' in 1881. Kuyper in zijn Om de oude wereldzee : “Joden zijn sluwe, gemene bedriegers. Het Arische ras kan hierdoor worden bedreigd…” Abraham Kuyper 1837-1920 Bijlage: christelijk antisemitisme (6/10) Profetie tussen wal en schip

93 Bijlage: christelijk antisemitisme (7/10) Profetie tussen wal en schip De inhoud: Joden zouden zijn van o.a.: ziekten,chaos, anarchie, revoluties en oorlogen… De Joden zouden zitten achter het communisme, liberalisme en socialisme… Joden zouden de macht over media, banken en regeringen willen bezitten om de wereld te kunnen beheersen… Vertaald in alle belangrijke talen. Geschatte oplage: het meest gedrukte boek, op de Bijbel na. Grote invloed op: 1.Communisten en socialisten  pogroms in Rusland (100.000 slachtoffers tusen 1900 en 1920) 2.Islamieten en Arabieren  oorlogen tegen Israël 3.Fascisten, nationalisten en Neo-Nazi’s  Holocaust 4.Linkse en conservatieve christenen (o.a. orthoxe en oosterse kerken) Schrijver: Sergej Nilus 1905, Rusland Citaten en gedachten uit de protocollen verschijnen regelmatig in de media De Protocollen van de Wijzen van Zion Een in tientallen talen vertaald boekje over een geheim Joods wereldcomplot (fictie).

94 Bijlage: christelijk antisemitisme (8/10) De Holocaust (1940-1945) Vele onderzoekers kunnen maar tot één conclusie komen: De kerk was medeschuldig aan de gruwelijke moord op 6 miljoen Joden tijdens de tweede Wereldoorlog. Profetie tussen wal en schip

95 Catholic Organisation for Relief & Development Aid IKV Pax Christi. Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelings- samenwerking Dries van Agt ex. CDA Van den Broek ex. CDA Bijlage: christelijk antisemitisme (9/10) Wereldraad van Kerken Raad van Kerken in Nederland RKK Christelijk antisemitisme vandaag Christelijk antisemitisme bij kerken, organisaties en personen vinden we vandaag vooral in de vorm van een anti-Israelhouding. Allerlei pro- palestijnse acties en uitingen zijn vooral een dekmantel voor en stille voorboden van een nieuwe golf van christelijk antisemitisme. De geschiedenis herhaalt zich. De hier afgebeelde organisaties en personen zijn slechts het topje van de ijsberg: Koud als het gaat om liefde voor het zo lang geplaagde volk van God. Profetie tussen wal en schip

96 Meer informatie over de geschiedenis van christelijk antisemitisme: Michael Brown “Bloed aan onze handen” Bijlage: christelijk antisemitisme (slot) ◄ Terug Profetie tussen wal en schip

97 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

98 7777777 Jubeljaar 7 714212835425049 Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (1/3) 7 Enz. De Israëliet was gewend om te tellen in jaarweken, perioden van 7 jaar. Elk zevende jaar was een sabbatjaar, waarin het land rust gegund moest worden. Na elke 7x7 jaar volgde een jubeljaar waarin o.a. de slaven vrijgelaten moesten worden en het land wat verkocht was, weer naar de oorspronkelijke eigenaar moest gaan. Geboden die sterk verwijzen naar het vrederijk, waarin het volk Israël bevrijd zal zijn uit de slavernij en het land weer in bezit zal nemen. Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn… Gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid in het land afkondigen voor al zijn bewoners, een jubeljaar zal het voor u zijn, dan zal ieder van u tot zijn bezitting en tot zijn geslacht terugkeren. (Lev. 25:8,10) Profetie tussen wal en schip

99 7 jaarweken 49 jaar 62 jaarweken 434 jaar 1 jaarweek 7 jaar De profetie in Dan. 9: 24-27 voorzegt dat het nog 70 jaarweken zal duren voordat Israel verlost zal worden. Let op: het gaat om een nationale verlossing van het volk. Over de eerste 69 jaarweken (483 jaar) is weinig verschil van mening. Die eindigt in het jaar dat de Here Jezus (de gezalfde die uitgeroeid wordt, sterft op Golgota. De laatste jaarweek is volgens de vervangingstheologen ook geschiedenis (zie Kanttekeningen bij de SV). Volgens de chiliasten is deze laatste jaarweek echter uitgesteld vanwege het ongeloof van Israel. Vlak voor de wederkomst van de Here Jezus zullen de gebeurtenissen van deze laatste jaarweek plaatsvinden. Zie hierna. Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (2/3) 24 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven. Daniel 9 Profetie tussen wal en schip

100 27 En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is (Dan. 9:27) Enkele redenen voor een toekomstige laatste jaarweek: 1.Wie anders heeft het verbond aan het begin van de jaarweek zwaar gemaakt (Dan. 9:27)? 2.De laatste jaarweek komt na de uitroeiing van de Messias (Dan. 9: 26). 3.De ‘voleinding’ voor Israël (vs. 24), de verwoester en het einde van het verbond zijn niet gekomen. 4.De Here Jezus plaatst de gruwel der verwoesting (van Daniel 9) in de eindtijd, vlak voor Zijn wederkomst. (Matt. 24:15-31) 5.De periode van 3½ jaar correspondeert perfect met de rest van het profetische woord. Zie o.a. Opb. 11:2-3; Dan. 12:11- 12, Opb. 13:5, Dan. 7:25; Dan. 12:7; Opb. 12:6,14. ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Bijlage: De 70 jaarweken van Daniel (slot) Daniel 9

101 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

102 Enkele Bijbelteksten over het Koninkrijk / Vrederijk De zegeningen van het vrederijk Ps. 65, 66, 67, Ps. 85:10-14 Ps. 98, 99, 100, 111, 112, 113, Ps. 144:12-15 Ps. 145, 146, 147, 148, Jes. 11:1- 10; Jes. 29:17-24 Jes. 30:23-26 Jes. 33:20-24 Jes. 35:1-10; Jes. 65:18-25 Jes. 66:10-14 en 18-24 Ez. 36:8- 15 Ez. 36:29-38 Joel 2:23-27 Zach. 8:1-23 Israël tot zegen voor de volkeren Jes. 2:1-5 Micha 4:1-5 Zach. 2:10-12 Zach. 8;20-23 Jes.27:6 Israël aan het hoofd der volkeren Jes. 2:1-5 Jes. 27:6 Jes. 61:4-9 Jes. 60:1-22 Jer. 3:17 Dan. 7:27 Zef. 3:20 Israël een priestervolk voor de wereld Ps. 68:25-36 Jes. 61:6 Jes. 66:18-24 Zach. 14:16-21 Het heil ook voor de heidenen Psalm 22:28-32 Ps. 72 Jes. 25:6-9 Jes. 42:1-7 Jes. 45:22 Jes. 49:6,7 Jes. 51:4,5 de grenzen en verdeling van het land Israël Ez. 47:13-48:29 Jeruzalem, de hoofdstad Ps. 48 Ps. 132:13,14 Zach. 14:16-21 De nieuwe tempel in Jeruzalem Ez. 40ev. Ps. 100 Duur: 1000 jaar Openb. 20:1-10 De satan 1000 jaar gebonden Openb. 20:1,2 Bijlage: Het Koninkrijk / 1000 jarig Vrederijk ◄ Terug Profetie tussen wal en schip

103 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

104 Wat verwachten veel gelovigen? Laatste Oordeel Volmaakte Eeuwigheid 2+3 Wederkomst Here Jezus Genadetijd (Gemeente) 1+2 Dit toekomstbeeld vinden we vooral bij: De R.K.K. en Oecumene De Charismatische beweging (o.a. koninkrijksprediking) De Emerging church (b.v. Warren, Schuller, Hybels) De gereformeerde leer De Moderne Evangelische leer Veel zendings- en jongerenorganisaties Veel schrijvers ◄ Terug Profetie tussen wal en schip

105 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

106 Bijlage: De bekering van Israël (1/2) Er is veel verwarring omtrent de noodzaak tot evangelieverkondiging aan en bekering van het volk Israël. Het voert hier te ver om alle maar’s op te sommen. We willen slechts kort wijzen op de volgende Bijbelse principes: Profetie tussen wal en schip 1.Israël is uit het land gezonden is vanwege ongeloof. Zij kan pas terugkeren, nadat zij tot geloof, tot bekering gekomen is (Deut. 30). En er is geen sprake van bekering zonder geloof in de Messias, de Here Jezus Christus. Pas dan zal de zonde van het volk verzoend zijn (Dan. 9:24) het volk definitief terug kunnen keren het land ook werkelijk hun land zijn de echte vrede, het vrederijk, kunnen aanbreken We zien dit (principe) op vele plaatsen in de Bijbel, bv. in: Joel 2:12-31; Deut. 28:1 ev.; Deut. 30: 1-10; Ps. 107:6-28; Jes. 30:18-26; Ps. 50:15; Jer. 4:1-4; Jer. 24:7; Jer. 35; Jer. 12:14-17; Jer. 29:11-14;

107 Bijlage: De bekering van Israël (slot) 2.De Here Jezus kwam allereerst om te sterven voor de zonden van Zijn volk. Voor elk mens, Jood en heiden, is er slechts vergeving door geloof in dat verlossende werk van de Here Jezus. “Ik heb u dan gezegd dat u in uw zonden zult sterven, want als u niet gelooft dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven” (Johannes 8:24). 3.In de eerste gemeente, die bestond uit bekeerde Joden, was het geen vraag of Joden zich moesten bekeren om erbij te horen. De vraag was eerder of een heiden, na bekering, er wel bij mocht horen. (Hand. 15) 4.Paulus zegt: “Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt?“ (Rom. 10:12-14) ◄ Terug Profetie tussen wal en schip

108 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

109 Bijlage: Signalen van de eindtijd Er zijn veel signalen die erop wijzen dat de valse vrede, de Grote Verdrukking en de wederkomst van de Here Jezus dichtbij zijn: a)Vordering van de techniek op gebied van o.a. geldverkeer, persoonsregistratie en communicatie. b)De globalisering van economie, financiële systemen en persoonscontrole, militaire activiteiten, terrorisme enz. c)Het op de kaart staan van de staat Israël, andere landen in het Midden Oosten en de opkomst van het oude Romeinse Rijk: Europa. d)De toenemende haat van de wereld tegenover Israël, Joden en christenen. e)De toename van de gevolgen van aardbevingen en andere natuurrampen, besmettelijke ziekten, oorlogen enz. f)De toenemende wetteloosheid: egoïsme, immoraliteit, perversiteit, goddeloosheid, occultisme enz. Deze en vele andere verschijnselen wijzen er op dat de vervulling van o.a. Zach. 12-14, Matt. 24, Mark. 13, Luk. 21, 2 Tim. 3:1-13, 2 Petr. 2, Openb. 13, 17 en 18 voor de deur staat. Maar… wie merkt ze op? ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Als het avond geworden is, zegt u: Mooi weer, want de hemel is rood; en ‘s morgens: Vandaag storm, want de hemel is somber rood. Huichelaars! De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden? (Matt. 16:1-3 ged.)

110 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

111 Bijlage: De Verenigde Naties (1/3) Profetie tussen wal en schip De VN politiek neutraal? De VN is allesbehalve een neutraal orgaan. Gezien het grote aantal moslim-lidstaten is het niet verwonderlijk dat veel resoluties van de VN tegen Israël gericht zijn. Cijfers: Ongeveer een derde van alle resoluties betreffen de situatie in en rondom Israël. In alle gevallen wordt Israël als de agressor neergezet. Ze bevatten geen enkele veroordeling van het terrorisme van de palestijnen of de agressie van arabische buurstaten.

112 Bijlage: De Verenigde Naties (2/3) Profetie tussen wal en schip De VN en Gaia De gemeenschappelijke basis van vele oosterse religies (o.a. hindoeisme en Boeddhisme), de New Age beweging, de mileubeweging en de VN is de gezamenlijke verering van moeder aarde (Gaia). Oosterse religies New Age beweging Internationale milieubeweging De Verenigde Naties Bron: http://green-agenda.com/gaia.htmlhttp://green-agenda.com/gaia.html

113 Bijlage: De Verenigde Naties (slot) Profetie tussen wal en schip De VN godsdienst-neutraal? De VN gebruikt een kopie van de Ark des Verbonds. In deze Ark of Hope ligt het Earth Charter met 16 geboden betreffende ‘moeder aarde’. Ook bevat de ark een duizendtal gebeden voor de aarde. Zowel de ark als het Earth Charter zijn vruchten van het opkomende New Age denken. Zij symboliseert de ineensmelting van politiek en religie. Bron: http://www.arkofhope.orghttp://www.arkofhope.org http://www.contenderministries.org/articles/arkofhope.php ◄ Terug

114 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

115 Oecumene van het hart (o.a.: the emerging church, new evangelicals, marketing christendom en contemplatief christendom) Grote Oecumene (o.a.: Wereldraad van Kerken, Rome en de charismatische beweging) De naam van de Here Jezus Christelijke traditie Normen en waarden Wereldwijde eenheidsreligie (Opb. 13, 17 en 18) (naamchristendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, New Age, enz.) De drie stappen op weg naar de eenheidsreligie: De basis waarop men elkaar vindt: De grote ontbrekende: het onfeilbare Woord van God. Bijlage: De Oecumene in de praktijk (1/27) Profetie tussen wal en schip

116 Bijlage: De Oecumene in de praktijk (2/27) Profetie tussen wal en schip De oecumene Rome De wereld wereldreligies De eenheidsreligie is allang geen fictie meer. Ook niet alleen Bijbelse profetie. Op alle fronten wordt er hard aan gewerkt: door Rome, door de oecumene, door de religies van de wereld en door de wereld zelf. We noemen in deze bijlage slechts enkele voorbeelden uit het woud aan activiteiten op dat terrein.

117 Profetie tussen wal en schip De beoogde eenheid tussen de oecumene en de RKK is een valse eenheid, o.a. om de volgende redenen: 1.De RKK heeft vanaf haar eerste begin zowel de ware gelovigen als de Joden massaal vervolgd en gedood. 2.De RKK heeft het Woord op vele fronten losgelaten. Daarnaast zijn er in de loop der eeuwen tientallen ernstige dwalingen, vaak heidense gebruiken, opgenomen in de traditie, zoals: de verering van Maria, de paus en van vele heiligen en beelden,. Daarnaast het houden van processies, het wijwater, de rozenkrans, het celibaat, de aflaten, de biecht enz. 3.De RKK en de andere kerken van de oecumene hebben verklaard dat vele, zo niet alle religies tot God leiden, dat de geest door alle religies werkt. Zij zoeken dan ook de eenheid met vele religies. De oecumene Rome Bron: o.a. het boek ‘De twee Babylons’ van Alexander Hislop) Bijlage: De Oecumene in de praktijk (3/27)

118 Op 22 april 2001 wordt In Straatsburg wordt de Charta Oecumenica-akte ondertekend namens de Conferentie van Europese kerken (KEK, waaronder de PKN) en Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE). Een citaat: “Om de oecumenische gemeenschap te verdiepen moeten de inspanningen voor het bereiken van een consensus in het geloof hoe dan ook worden voortgezet. Zonder eenheid in geloof is er geen volledige gemeenschap van kerken.” Daarbij wordt ook opgeroepen om de dialoog aan te gaan met de Islam en andere religies. Bronnen: http://www.raadvankerken.nl/pagina/93/charta_oecumenicahttp://www.raadvankerken.nl/pagina/93/charta_oecumenica http://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=4137 De oecumene Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (4/27) Profetie tussen wal en schip

119 Dec 2003 – Ontmoeting tussen RKK, de Evangelische Alliantie, de Evangelische Omroep, de Verenigde Pinster- en Evangeliegemeenten, de Alphacursus, Youth for Christ en het Evangelisch Werkverband. Het doel: de onderlinge eenheid bevorderen. (bron: Uitdaging). Evangelischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (5/27) Profetie tussen wal en schip

120 Website Evangelische Alliantie in 2007: … Daarom hebben beide organisaties besloten hun eigen gebedsweken aan het begin van het jaar voortaan beter op elkaar af te stemmen en gezamenlijke data te kiezen. (…) In 2008 vinden beide gebedsweken tegelijk plaats, van zondag 20 t/m zondag 27 januari. (bron: EA Oecumene Evangelischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (6/27) Profetie tussen wal en schip

121 6 okt 2012 Malieveld Den Haag Bijeenkomst met 3000 mensen: “Wij kiezen voor eenheid”. bron: http://www.wkve.nl/index.php?id=39http://www.wkve.nl/index.php?id=39 Bijdragen van o.a.: W.J. Ouweneel, Wilkin vd Kamp, Arie vd Veer, Mgr. Gerard de Korte (RKK), Arjan Plaisier (PKN), Peter Sleebos VPE, Klaas van der Kamp (RvK), Arenda Haasnoot (PKN), Jan van Burgsteden (RKK), Jan Zijlstra, Jos Douma (GKV), Hans Eschbach (PKN), Wim van Vlastuin (HH), Joris Vercammen (Oud Katholiek) Evangelischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (7/27) Profetie tussen wal en schip

122 Neo-Evangelicals (Schuller ed.) Enkele ondertekenaars van het ECT verdrag in 1994: Bill Bright ( Campus Crusade) Charles Colson (Prison Fellowship) Max Lucado Richard Mouw (Fuller) Richard Neuhaus http://www.leaderu.com/ftissues/ft 9405/articles/mission.html Enkele uitspraken: De eenheid bevorderen Niet in elkaars ‘vijver’ vissen Elkaar ‘erkennen als lichaam van Christus’, enz. 1994 Evangelischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (8/27) Profetie tussen wal en schip

123 Billy Graham Voorvechter van de oecumene met Rome: Heeft een roomskatholieke opleiding en onderscheiding gehad. Grote vriend van de diverse pausen Noemt de paus een evangelical Werkt consequent samen met de plaatselijke RK kerken, RK geestelijken, theologen die het God- zijn van de Here Jezus ontkennen, enz. Evangelischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (9/27) Profetie tussen wal en schip

124 Op 25 april 2005 schrijft de WEA: “De Word Evangelical Alliance feliciteert Paus Bendictus XVI als de nieuwe leider van de Rooms Katholieke Kerk. In deze belangrijke tijd in de geschiedenis wijzen we op de noodzaak dat alle christenen moeten streven naar Christelijke waarden en proclamatie van de Christelijke boodschap aan een seculiere wereld. Het is uiterst belangrijk dat christenen in de hele wereld een cultuur uitdragen van leven, zorg voor de behoeftigen en gerechtigheid voor onderdrukten.” Evangelischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (10/27) Profetie tussen wal en schip

125 Taizé Op de website van Taizé staat bv: Iconen ondersteunen de schoonheid van het gebed. Zij zijn als vensters die openstaan op de werkelijkheid van Gods koninkrijk en die haar toegankelijk maken in ons gebed hier op aarde. Zij nodigen uit tot onze eigen ‘transfiguratie’, omvorming. (bron: Website Taize) Taizé staat voor stilte, ontmoeting met andere godsdiensten, gemeenschap, liefde, vrede, harmonie, barmhartigeheid, luisteren naar elkaar, leren van elkaar enz. (bron: Website Taize) Evangelischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (11/27) Profetie tussen wal en schip

126 7 januari 2006: Leiders van de World Alliance of Reformed Churches (WARC) roepen in hun eerste ontmoeting met Paus Benedict XVI op voor een nieuw tijdperk van samenwerking op het gebied van gerechtigheid. De WARC: 75 miljoen mensen 200 kerkgenoot- schappen Reformatorischen Rome Bijlage: De Oecumene in de praktijk (12/27) Profetie tussen wal en schip

127 Christelijke wereld andere religies World Parliament of Religions in Chicago (1893) Eerste (ons bekende) interreligieuze meeting om te komen tot verbroedering tussen de religies. Bijlage: De Oecumene in de praktijk (13/27) Profetie tussen wal en schip

128 De Raad van Kerken in Nederland heeft een ‘beraadsgroep voor de Interreligieuze dialoog.’ Ook plaatselijk zijn er dergelijke groepen. Dialoog betekent in dit geval: gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Christelijke wereld andere religies Bron: http://www.raadvankerken.nl/pagina/2361/beraadgroep_interreligieuze_ontmhttp://www.raadvankerken.nl/pagina/2361/beraadgroep_interreligieuze_ontm Bijlage: De Oecumene in de praktijk (14/27) Profetie tussen wal en schip

129 Vredesconcilies van Assisi (1986, 1993, 2002 en 2011) De Paus bidt voor de wereldvrede samen met afgevaardigden van de Wereldraad van Kerken, Moslims, Boeddhisten, Joden, Sintoïsten, Hindoes, Sikhs, de Dalai Lama en leiders van de New Age beweging. Christelijke wereld andere religies Bijlage: De Oecumene in de praktijk (15/27) Profetie tussen wal en schip

130 Christelijke wereld andere religies Bronnen: http://www.oikoumene.org/en/press-centre/events/international-day-of-prayer-for-peace http://www.un.org/en/events/peaceday/ Op 21 sept vallen elk jaar de volgende activiteiten samen: De Dag van de Vrede van de VN (2007: 3 miljoen bezoekers) De Dag van Gebed voor de Vrede van de Wereldraad van Kerken. Bijlage: De Oecumene in de praktijk (16/27) Profetie tussen wal en schip

131 > Ondertekenaars 18 jan 2014 De organisatie “In vrijheid verbonden” houdt in Utrecht haar 9 e Interreligieuze bijeenkomst met o.a. boeddhisten, hindoes, Joden, christenen en moslims. Aanwezig o.a.: prinses Beatrix en vertegenwoordigers van EA, PKN, RKK, COGG, Leger des Heils, Koptische kerk enz. bron: RD 29 jan 2014 en http://www.invrijheidverbonden.nl/ http://www.invrijheidverbonden.nl/ Christelijk Nederland andere religies Bijlage: De Oecumene in de praktijk (17/27) Profetie tussen wal en schip

132 Christelijk Nederland andere religies 6 juni 2010 Het Interreligieus Beraad organiseert een interreligieuze ‘stemming’: Aanwezig o.a. rabbijn Raphael Evers, rabbijn Menno ten Brink, pr. Joop Albers, ds. Arjan Plaisier (PKN), imam Mohammed Tahier Wagid Hosain, imam K. el Bakkali, Rinus Laban, Radj Bhondoe en Bikram Lalbahadoersingh, Klaas vd Kamp (RvK) Interreligieus maandblad ‘Geloven in Nederland’ Interreligieus Beraad Bijlage: De Oecumene in de praktijk (18/27) Profetie tussen wal en schip

133 In the Name of God, the Compassionate, the Merciful A Common Word between Us and You (Summary and Abridgement) Muslims and Christians together make up well over half of the world’s population. Without peace and justice between these two religious communities, there can be no meaningful peace in the world. The future of the world depends on peace between Muslims and Christians. The basis for this peace and understanding already exists. It is part of the very foundational principles of both faiths: love of the One God, and love of the neighbour. These principles are found over and over again in the sacred texts of Islam and Christianity. The Unity of God, the necessity of love for Him, and the necessity of love of the neighbour is thus the common ground between Islam and Christianity. The following are only a few examples: 13 okt / dec 2007 Briefwisseling tussen 138 moslim-leiders en 300 christelijke leiders: Ze verklaren dat ze samen die ene God aanbidden, Ze hebben hetzelfde doel: liefde voor God en voor de naaste. Beide groepen citeren verzen uit de Bijbel en de Koran, maar: Zwijgen over de Godheid van de Here Jezus. (bron: www.acommonword.com) Ondertekend door o.a.: Robert Schuller (Hour of Power) Rick Warren (Saddleback Church), Bill Hybels (Willow Creek) David Yonggi Cho (Seoul) Richard Mouw (Fuller Seminary), John Stott (Londen), David Neff (Christianity Today) George Verwer (oprichter OM) Paus Benedictus (indirect) Quakers en Mennonieten, Wereldraad van Kerken Presbiterianen en Anglicanen Lutheranen De Israëlische opperrabbijnen, enz. Christelijke wereld andere religies (bron: www.acommonword.com) Bijlage: De Oecumene in de praktijk (19/27) Profetie tussen wal en schip

134 > Ploegscharen en snoeimessen Er bestaat intensieve samenwerking tussen de Wereldraad van Kerken (WCC), de paus en de VN. Thema’s zijn: Ontwapening, voedsel, milieu, enz. Anti-Israël politiek Samuel Kobia (WCC) en Ban Ki- moon (VN), okt 2007 Paus Benedictus en Ban Ki- moon (VN), 2007 Christelijke wereld Wereldse machthebbers Bijlage: De Oecumene in de praktijk (20/27) Profetie tussen wal en schip

135 > Voorb 2 Christelijke wereld Een van de vruchten van de samenwerking tussen de weredraad van kerken en de VN is o.a. het WCC UN Liason Office (UNLO) in het gebouw van de VN in New York. Over WCC UN: Through the WCC, the ecumenical movement, has played an important role in many UN processes and actions, from the drafting of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights to current issues of international peace and conflict, disarmament and sustainable development. Bron: http://wcc- coe.org/wcc/what/international/unliaison.htmlhttp://wcc- coe.org/wcc/what/international/unliaison.html Bron: http://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-un-office-new-yorkhttp://www.oikoumene.org/en/what-we-do/wcc-un-office-new-york Interreligieuze samenkomst in het WCC UN Liason Office in New York Bijlage: De Oecumene in de praktijk (21/27) Wereldse machthebbers Profetie tussen wal en schip

136 30 jan. 2008: Prominente baptisten, w.o. Carter en Clinton, tekenen het liberale New Baptist Covenant: Hoofdthema’s: armoede, grote conflicten, milieu en de veroordeling van… Israël. Evangelischen spreker Tony Campolo Bijlage: De Oecumene in de praktijk (22/27) Bron: http://www.wayoflife.org/free_ebooks/a_new_baptist_covenant.php Wereldse machthebbers “I learn about Jesus from other religions. They speak to me about Christ, as well.” Profetie tussen wal en schip

137 > Ondertekenaars Christelijke wereld andere religies Genoemd naar John Templeton, Filantroop en New-Ager Jury: team van hindoeïsten, boeddhisten, moslims, Joden en christenen Grootte: €1.200.000,- 1973 Moeder Theresa 1974 Frère Rogier (Taizé) 1982 Billy Graham 1993 Charles Colson (oprichter Prison Fellowship) 1996 Bill Bright (Campus Crusade for Christ, zie foto) Jaarlijkse Templeton-prijs voor “Vooruitgang in Religie” Bijlage: De Oecumene in de praktijk (23/27) Profetie tussen wal en schip

138 Religions for Peace manifestatie in 2007: 3 miljoen bezoekers Actief in 84 landen Bron: www.uri.org Christelijke wereld andere religies Wereldparlement van de Religies (monnikenorde van Vivekananda) 1893, 1993, 1999, 2004, 2009 Enkele grote organisaties die de eenheid van aller religies natreven. Zij verslaan hun miljoenen! Bronnen: www.uri.org, http://www.rfp.org/ enwww.uri.orghttp://www.rfp.org/ https://www.parliamentofreligions.org/ Bijlage: De Oecumene in de praktijk (24/27) Profetie tussen wal en schip

139 Een citaat van een evangelische website? “Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat we niet afgescheiden zijn van elkaar, maar dat we met alles en iedereen verbonden zijn. Immers wij zijn allen afkomstig van Eén en de zelfde Bron: van God. Met dit Eenheidsbewustzijn zal de behoefte om te oordelen ook verdwijnen en plaats maken voor een oordeelsvrije houding en benadering. En de verbindende kracht of energie is Liefde…” NEE, de bron is NEW AGE: http://www.paramacxa.nl/leven_in_4e_dimensie.htm Bijlage: De Oecumene in de praktijk (25/27) Profetie tussen wal en schip

140 > Voorbeeld 2 Overal om ons heen zien we een toenemende samenwerking tussen het (naam-)christendom met de roomskatholieke kerk, andere religies en de wereld. Bijlage: De Oecumene in de praktijk (26/27) Profetie tussen wal en schip

141 ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. (Joh. 14:6) De genoemde voorbeelden vormen slechts het topje van de ijsberg. Op internet gonst het van de interreligieuze activiteiten, zowel op wereldniveau als op landelijke en plaatselijk niveau. De wereld maakt zich duidelijk op voor de eenheidsreligie van Openb. 13, 17 en 18. De ware eenheid van gelovigen echter is volgens Joh. 17 gebaseerd op de waarheid van Gods Woord en niet het resultaat van menselijk streven. Bijlage: De Oecumene in de praktijk (slot)

142 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

143 Bijlage: Vrede, gerechtigheid, milieu enz. Op zich is het goed om zorg te besteden aan een schone aarde, aan rechtvaardige verdeling van goederen, aan onderwijs, voeding voor armen enz. Maar het gevaar bestaat: a)dat we alleen maar gefocust zijn op deze horizontale verbetering van de wereld; b)dat we deze dingen als eerste taak van de kerk gaan beschouwen; c)dat we onze primaire taak vergeten: de naam van de Here Jezus te prediken in een wereld die verloren gaat. Het gaat daarbij om thema’s als zonde, vergeving en redding van mensen die verloren zijn; d)dat we vergeten dat de huidige wereld elke dag meer antichristelijk en antisemitisch wordt; e)dat we ongewild mee kunnen bouwen aan het rijk van de antichrist. Om die reden moet ook ons sociale werk, net als bij de Here Jezus zelf, altijd in dienst staan van de evangelieverkondiging. Dat geldt zowel voor onze taak t.o.v. Israël als onze taak t.o.v. de wereld. ◄ Terug Profetie tussen wal en schip Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? (Matt. 16:26)

144 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

145 Antwoord: De Bijbelse eenheid en waarheid gaan hand in hand. De Geest leidt ons in de waarheid, niet in een menselijke eenheid die afwijkt van Gods Woord. We zijn als gelovigen niet vrij om af te wijken van dingen die in Gods Woord duidelijk zijn. Bijlage: Eenheid en waarheid Christenen die vast willen houden aan Gods Woord, d.w.z. aan alles waar de Bijbel duidelijk over is, worden vaak monddood gemaakt met valse argumenten. We noemen er hier enkele. Profetie tussen wal en schip “Het gaat niet om de waarheid, maar om de eenheid…” “We zien allemaal door een gekleurde bril. Wat is dus dé waarheid?” “Ja, dat is jouw waarheid…” “We moeten de eenheid zoeken met ieder die gelooft en ons niet zo druk maken over wat men gelooft.…” “We moeten ons niet richten op onze verschillen, maar op datgene waar we het over eens zijn… “

146 Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God; maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van de zonde. (Hebr. 3:12-13) Bijlage: Eenheid en waarheid ◄ Terug Profetie tussen wal en schip “We moeten tolerant zijn, elkaar vrij laten, want de Heer heeft ons vrijgemaakt…“ “Het is hoogmoedig om te spreken over dé waarheid…” “We mogen elkaar niet veroordelen…” Antwoord: Het is een Bijbelse opdracht om elkaar te vermanen, wanneer dit nodig is. Het is zelf liefdeloos om een ander niet te vermanen, als je ziet dat iemand t.a.v. een Bijbelse opdracht dwaalt. Er zijn wel twee voorwaarden: Het moet gaan om zaken waarover de Bijbel duidelijk is en het dient in liefde te gebeuren. “Het is liefdeloos om een ander lastig te vallen met iets waarvan wij denken dat het de waarheid is…”

147 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

148 Bijlage: De weg van het Lam en het kruis Het Nieuwe testament is er duidelijk over dat gelovigen van de gemeente in onze tijd op aarde geen glorieuze toekomst rijkdom en heerschappij wachten, maar eerder vernedering, verdrukking en vervolging. Enkele van de vele teksten die deze boodschap uitdragen: Matt. 5:11-12 Matt. 24:9-12 Luk. 21:12 Joh. 16:33 Rom. 12:12 Rom. 8:35-37 1 Kor. 4:12 2 Kor. 1:8-11 2 Kor. 4:17-18 2 Kor. 8:2-6 Gal. 6:12 2 Tim. 3:12 Hebr. 11:36-40 Hebr. 10: 32-36 1 Tess. 1:6-7 Fil. 4:14 enz. ◄ Terug Profetie tussen wal en schip

149 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

150 Vraag u (als gemeente) af op welke onderwerpen u al terrein prijsgegeven hebt aan de satan. Waar hebt u de verkondiging van de hele raad Gods losgelaten? Is het misschien op het gebied van homoseksualiteit, crematie, de positie van man en vrouw, samenwonen, de zes scheppingsdagen, waarschuwen tegen dwaalleraren, euthanasie, abortus, prikkelende kleding, het profetische woord, de nood van Israël? Misschien hebt u dat gedaan om geen mensen te willen verliezen, of om niet ‘buiten de legerplaats’ te geraken, of met het verkeerde motief om het Evangelie alleen positief te willen brengen. Bezin u (met elkaar) op deze en andere onderwerpen. Keer om en houd vast aan Gods Woord en Hij zal u zegenen met een grote innerlijke vrede en rust. Houdt vast aan de Bijbel, Gods Woord 1 4. Wat betekent dit voor ons? Profetie tussen wal en schip ◄ Terug David Cloud: In deze tijd van afval zullen we moeten kiezen: Als we de hele breedte van Gods Woord willen prediken, zullen we moeten accepteren dat onze kring van gemeenschap niet groot zal zijn. Als we de eenheid met een grote kring van gelovigen nastreven, zullen we de boodschap moeten beperken.

151 ◄ Terug Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

152 Vasthouden aan Gods volk Israël kent verschillende aspecten: 1.Zorg dat er in de prediking voortdurend aandacht is voor het Oude Testament, voor Israël, het profetische woord en voor de Joodse context van het Evangelie. 2.Vraag u af of een Jood zich thuis kan voelen in uw gemeente. Is daar voor hem iets van herkenning en thuis komen? 3.Wees betrokken bij het wel en wee van de staat Israël en van Joodse mensen i.h.a., o.a. door evangelie- verkondiging aan en ondersteuning van Joodse mensen. 4.En het belangrijkste: Laat het een voortdurende nood op uw hart zijn om voor Israël te bidden, voor Joodse mensen in en buiten de staat Israël, dat zij hun Messias, de Here Jezus mogen leren kennen. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Gen. 12:3 Houdt vast aan Israël, Gods Volk 2 4. Wat betekent dit voor ons? Profetie tussen wal en schip ◄ Terug

153 Ga nu terug naar de presentatie, anders komt u in de volgende bijlage. Profetie tussen wal en schip

154 Houden we vast aan Hem, zoals de Schrift Hem ons schildert: Als de enige Weg, de Waarheid en het Leven. Hij die ons binnenkort thuis zal halen, of achter zal laten; Hij die binnenkort zal komen om de volkeren te oordelen; Hij die zal komen om Zijn volk te verlossen; Hij die daarna, als de Koning van Israël, duizend jaar op aarde zal regeren; Hij die daarna alle levenden en de doden persoonlijk zal oordelen. Of houden we vast aan een persoon die wij zelf gecreëerd hebben en die voor iedereen acceptabel is? Houdt vast aan de Here Jezus Christus, Gods Zoon 3 4. Wat betekent dit voor ons? Profetie tussen wal en schip En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. (1 Joh. 5:11-12) ◄ Terug

155 Ga nu terug naar de presentatie. Profetie tussen wal en schip

156 Dit was de laatste bijlage Profetie tussen wal en schip


Download ppt "Profetie tussen wal en schip Het belang van het profetische Woord."

Verwante presentaties


Ads door Google