De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Bernard Landtmeters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Bernard Landtmeters"— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Bernard Landtmeters
Tussen informatie en controle de visie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Dr. Bernard Landtmeters Symposium VAS 17 nov 2007

2 Onafhankelijke Ziekenfondsen
7 ziekenfondsen, leden 501 : Onafhankelijk Ziekenfonds ( ) 506 : Mutualité professionnelle et libre de la Région wallonne ( ) 509 : Euromut ( ) 515 : Freie Krankenkasse (21.000) 516 : Securex (98.000) 526 : Partena OZ Vlaanderen ( ) 527 : Partena Mutualité Libre ( ) Symposium VAS 17 nov 2007

3 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ziekenfondswet van 6 augustus 1990: Uitvoering van de verplichte ziekteverzekering Complex Informatieve opdracht Optreden als sociaal verzekeraar, dwz tussenkomst in de kosten voor preventie en behandeling en toekennen van uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid Verlenen van hulp, voorlichting, begeleiding en bijstand voor het bevorderen van het fysiek, psychisch of sociaal welzijn Nieuwe medische mogelijkheden Symposium VAS 17 nov 2007

4 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Financiële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen vanaf 1995 Medebeheer via aanwezigheid in de RIZIV-organen Afsluiten van akkoorden en overeenkomsten met zorgverstrekkers Actieve inzet voor een doelmatig beheer Individuele responsabilisering in de tak geneeskundige verzorging Rekening houdend met verschillen in sociale en gezondheidsrisico’s op basis van een econometrisch model Vraag naar verzorging: welke gezondheidsproblemen? Wie verbruikt het meest? Niets over instrumenten ter bevordering van de efficiëntie van de verzorging Variabel deel in de administratiekosten 10% vanaf 2004 Afhankelijk van beheersprestaties Symposium VAS 17 nov 2007

5 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Belgium USA Nl UK Total Population 10,419,000 298,213,000 16,2999,000 59,668,000 Gross national income per capita (PPP international $) 32,64 41,95 32,48 32,69 Life expectancy at birth m/f (years): 76/82 75/80 77/81 Healthy life expectancy at birth m/f (years, 2002): 69/73 67/71 70/73 69/72 Probability of dying under five (per live births): 5 8 6 Probability of dying between 15 and 60 years m/f (per population): 120/64 137/81 89/65 101/62 Total expenditure on health per capita (Intl $, 2004): 3,133 6,096 3,092 2,56 Total expenditure on health as % of GDP (2004): 9.7 15.4 9.2 8.1 Symposium VAS 17 nov 2007

6 Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Uitgaven GVU in = 25,5 miljard euro Gen.Verstrekk.+Uitker. 22,32 mia % Ziekenhuizen ,35 mia % Administratiekosten Ziekenfondsen ,92 mia % Varia (intern.verdragen) 0,58 mia % Lasten RIZIV ,35 mia % Symposium VAS 17 nov 2007

7 Tussen informatie en controle
Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer Een realiteit? Vereenvoudiging van de administratie Een uitdaging? Efficiëntie van de zorg Een visie? Symposium VAS 17 nov 2007

8 Tussen informatie en controle
Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer A priori controle A posteriori controle Informatie Reïntegratie Symposium VAS 17 nov 2007

9 A priori controle 1. Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer
Administratief systeem van afremming zonder meerwaarde Weinig medisch, eerder budgetair Voorbehouden aan dure geneesmiddelen: bv.weesgeneesmiddelen AG kan bijkomende info vragen, ook bij kennisgevingen Symposium VAS 17 nov 2007

10 A priori controle A priori controle = de-responsabiliserend
Symposium VAS 17 nov 2007

11 GLOBAAL AHT-VERBRUIK (in DDD)
Klasse Aantal getarifeerde DDD 2003 Aantal getarifeerde DDD 2004 Evolutie Calciumantag. (combinatie) 1,6% Vaatverwijdende middelen 59.099 62.166 5,2% Diuretica (combinatie) 7,5% Alfablokkers 7,6% Bètablokkers 9,8% Diuretica 10,8% Sartanen 13,5% Calciumantagonisten 16,4% ACE 19,5% Bètablokkers (combinatie) 20,5% AHT centrale werking 21,1% ACE (combinatie) 27,0% Sartanen (combinatie) 30,6% Totaal 14,6% Symposium VAS 17 nov 2007

12 A priori controle Analyse MLOZ 2006 – Aanvragen aan AG
Klasse Geneesmiddelen Hoofstuk IV Aantal aanvragen aan de AGs % van het totaal aantal aanvragen PPIs 95 026 26,8% Sartanen 57 643 16,3% Osteoporose 26 860 7,6% Plavix 16 236 4,6% Glaucoom 15 929 4,4% Diabetes type 1 11 364 3,2% Singulair 10 847 3,0% ACE-inhibitoren 4 043 1,1% Tabel: aanvragen voor 2006 Symposium VAS 17 nov 2007

13 A priori controle Analyse MLOZ 2007– Aanvragen aan AG
Klasse geneesmiddelen Aantal aanvragen aan de AG’s % van totaal aantal aanvragen PPIs Sartanen Glaucoom Plavix 69 349 40 962 12 005 10 696 26,30% 15,50% 4,54% 4,05% Diabetes type 1 10 076 3,82% Singulair 9 482 3,60% ACE-inhibitoren 2 175 0,82% Statines 302 0,11% Tabel: 9 maanden van 2007 Symposium VAS 17 nov 2007

14 A priori controle Toekomst – voorstellen MLOZ?
Vermindering van a priori toestemming: Overgang hoofdstuk IV naar II (sartanen?) Overgang hoofdstuk IV naar I (ACE-remmers) Quid voorstel vanuit firma om Hoofdstuk II voor te stellen? Mentaliteitsverandering: feedback, verantwoordelijkheidszin van alle partners, negociaties tussen de partners, … Quid Hoofdstuk IVa: notificaties in plaats van aanvragen? Vereenvoudiging van voorwaarden daar waar mogelijk Klinische opvolgingsschema’s Uitleg van de reglementering (link met klinische studies – link met budgetbeperkingen) "prijs-volume" contracten met de firma's Symposium VAS 17 nov 2007

15 A posteriori controle Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer A priori controle A posteriori controle Hoofdstuk II (DGEC) Formulieren bestemd voor ziekenhuisapotheker, en ter beschikking houden van de adviserend geneesheer ( Temodal, Gonal en Puregon voor de vrouw, Xigris, Exjade, Savene ) Nomenclatuur van GV: aanschrijven van verstrekkers, vragen stellen, inlichtingen verzamelen, …. Symposium VAS 17 nov 2007

16 A posteriori controle A posteriori controle = responsabiliserend
niet systematisch gaan recupereren erover nadenken de patiënt moet nooit terugbetalen = responsabiliserend Symposium VAS 17 nov 2007

17 Informatie Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer
A priori controle A posteriori controle Informatie Symposium VAS 17 nov 2007

18 Informatie Informatie van VI als feedback naar de zorgverleners
Preventieve informatie Informatie van het terrein via AG naar het RIZIV Evolutie van de wetgeving Symposium VAS 17 nov 2007

19 Informatie IMA: InterMutualistisch Agentschap
Opgericht in 2002 door de VI’s Onderzoeksprojecten Analyseren van verzamelde gegevens en informatie verstrekken Prenatale zorg Screening op baarmoederhalskanker Borstkankerscreening Gebruik van keizersneden Symposium VAS 17 nov 2007

20 Informatie Uitwisseling van informatie tussen de AG’s van de verschillende VI’s Symposium VAS 17 nov 2007

21 Reïntegratie Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer
A priori controle A posteriori controle Informatie Reïntegratie Reïntegratie MLOZ Symposium VAS 17 nov 2007

22 Reïntegratie Art 153 [ Wet 13-7-06](°°°)
De adviserend geneesheren hebben eveneens tot taak toe te zien op de socio-professionele re-integratie van de gerechtigden in arbeidsongeschiktheid. Hiertoe nemen zij alle nuttige maatregelen en contacteren zij, met het akkoord van de gerechtigde, elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die kan bijdragen tot de beroepsherinschakeling van de betrokkene. (°°°) Datum van toepassing wordt bepaald door de Koning. Symposium VAS 17 nov 2007

23 Aantal personen in invaliditeit volgens leeftijdscategorie
Reïntegratie Aantal personen in invaliditeit volgens leeftijdscategorie (gegevens MLOZ) Symposium VAS 17 nov 2007

24 Reïntegratie Intrede in invaliditeit: cohort jan 2006- feb 2007
Algemeen stelsel en zelfstandigen Symposium VAS 17 nov 2007

25 Aantal invaliden per leeftijdscategorie en voor drie grote ziektegroepen
Psych. Musculo-skel Cardio-vascul. Symposium VAS 17 nov 2007

26 Belgium: some regional
differences Symposium VAS 17 nov 2007

27 Reïntegratie Terug aan het werk na PTCA: binnen de 300
dagen, of niet meer Symposium VAS 17 nov 2007

28 Reïntegratie 1. Efficiënte aanpak/begeleiding van psychische/
psychosmomatische aandoeningen: de grote uitdaging 2. Arbeidsparticipatie van mensen met een chronische aandoening faciliteren 3. Gedifferentieerde aanpak in functie van de leeftijd 4. Snelle interventies 5. Beroepsherscholing voor personen in arbeidsongeschiktheid:vroegtijdig, vooral kortdurende programma’s, gericht op de reële vraag van de markt Symposium VAS 17 nov 2007

29 Tussen informatie en controle
1. Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer 2. Vereenvoudiging van de administratie Een uitdaging? Symposium VAS 17 nov 2007

30 Vereenvoudiging van de administratie
Voordelen van informatisering: Het delen van nuttige en noodzakelijke gegevens Multidisciplinaire omkadering bij ingewikkelde pathologieën Gedeelde en georganiseerde toegankelijkheid kan met een elektronisch medisch dossier Toegang tot kwaliteitsvolle en objectieve informatie zoals CEBAM Informeren, maar ook het leven voor iedereen vereenvoudigen: Via elektronische weg vereenvoudiging van de administratie Gestoeld op een vertrouwenscontract A posteriori evaluatie Symposium VAS 17 nov 2007

31 Vereenvoudiging van de administratie
E-health Snel therapeutisch optreden door opvolging op afstand van aandoeningen E-care Digitale uitwisseling van informatie verbetering van de zorgkwaliteit bij een gecoördineerde begeleiding Nauwe samenwerking tussen al de actoren Symposium VAS 17 nov 2007

32 Vereenvoudiging van de administratie
CareNet = systeem voor de beveiligde elektronische uitwisseling van gegevens tussen de VI’s en de ziekenhuizen Sinds 1 juli 2006 documenten ZHopname Symposium VAS 17 nov 2007

33 Vereenvoudiging van de administratie
(My)Carenet op termijn bedoeld voor alle individuele zorgverleners Medewerking noodzakelijk Derde betaler Aanvragen AG voor verstrekkingen met het mededelen van de beslissing via elektronische weg Getuigschrift voor verstrekte hulp wordt een elektronisch attest Symposium VAS 17 nov 2007

34 Vereenvoudiging van de administratie
Een concept: Be.Health? Gegevens van MyCareNet (VI’s) + gegevens RIZIV, Volksgezondheid, Kruispuntbank, artsen, ziekenhuizen en patiënten Informatie van de verschillende gezondheidsactoren op uniforme en veilige manier doorspelen aan de zorgverleners Aanbevelingen goede praktijk, MKG’s, kadaster van de gezondheidsberoepen en het gedeelde patiëntendossier Symposium VAS 17 nov 2007

35 Vereenvoudiging van de administratie
WENSDROOM of SPOOKBEELD Symposium VAS 17 nov 2007

36 Tussen informatie en controle
1. Verantwoordelijkheid van de adviserend geneesheer 2. Vereenvoudiging van de administratie 3. Efficiëntie van de zorg Een visie? Symposium VAS 17 nov 2007

37 Efficiëntie van de zorg
Disease Management (DM) proces globale tenlasteneming van een verzekerde, die lijdt aan een medische aandoening, vaak chronisch responsabilisering van de verschillende partijen patiënten ( empowerment ) zorgverleners verzekeringsinstellingen Afspraken over de te volgen modellen op het vlak van preventie, diagnose, behandeling van een aandoening  de financiële middelen  outcome, berekend via indicatoren Symposium VAS 17 nov 2007

38 Efficiëntie van de zorg
Efficiëntie op het vlak van de kosten? Verlaging van de kosten is niet de beoogde doelstelling. De juiste vraag is: = begrip « pay for value » voor de verzekerde voor de verzekeraar = begrip « consumer driven health» Juiste inlichtingen, alternatieven en kostprijs Empowerment Hoeveel zijn we bereid te betalen en waarom ? Symposium VAS 17 nov 2007

39 Efficiëntie van de zorg
Chronische ziekten Zoeken naar specifieke benadering Actieve betrokkenheid van de patiënt « patient empowerment » Valorisatie van de rol van de huisarts Samenspraak met de specialist Meting van de kwaliteit van de verstrekte zorgen Gecoördineerde acties, geen geïsoleerde interventies = gezondheidsbeleid holistische visie Symposium VAS 17 nov 2007

40 Efficiëntie van de zorg
Aanvullende verzekering Chronische ziekten Diabetesplatform Obesitasplatform Integratie in verplichte verzekering Zorgtrajecten Diabetes Nierinsufficiëntie Omkadering van patiënten in hun thuisomgeving Symposium VAS 17 nov 2007

41 Verantwoordelijkheden van artsen
BESLUIT Minder a priori controle: beperken tot dure en gemakkelijk controleerdare prestaties Meer a posteriori controle Soepel Grotere vrijheid van de voorschrijver, enkel bij zware outliers « simplificatie » van de administratieve rompslomp Innovatie Delen van de gegevens Delen in de verantwoordelijkheid Een gedeelde visie Een gedeelde visie Symposium VAS 17 nov 2007

42 Tussen informatie en controle
Symposium VAS 17 nov 2007


Download ppt "Dr. Bernard Landtmeters"

Verwante presentaties


Ads door Google