De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

F IETS -GEN Persconferentie 12/12/2012 - Brussel -

Verwante presentaties


Presentatie over: "F IETS -GEN Persconferentie 12/12/2012 - Brussel -"— Transcript van de presentatie:

1 F IETS -GEN Persconferentie 12/12/2012 - Brussel -

2 A ANLEIDING FIETS -GEN  2008, 2010: resoluties Brussels en Vlaams parlement - aanpak verkeerscongestie Brussel en Vlaamse Rand – uitbouw fiets- GEN  Economische ontwikkeling regio komt in gedrang  Aandeel fietsverplaatsingen in Brussel en Vlaamse Rand is slechts 4%  Ambitie Iris-II en mobiliteitsplan Vlaanderen naar ca. 20% fietsverplaatsingen tegen 2020.  Snelfietsroutes voor Brussel en Vlaamse Rand voor lokale en bovenlokale (15 km) fietsverplaatsingen

3  Aanvullend op GEN – OV  Verplaatsingsmarkt van korte en middellange verplaatsingen  Snelle realisatietermijn  Kostprijs – 120 à 150 milj. €  Grote maatschappelijke winst

4 I NTERGEWESTELIJK PROJECT Drie opdrachtgevers:  Provincie Vlaams-Brabant  Vlaams Gewest  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10 Consultatierondes :  Gemeenten Vlaamse Rand en BHG + Waterloo, La Hulpe  Infrabel, De Lijn, MIVB  VLM, BIM, ANB  Haven van Brussels, W&Z  Fietsersbond, Gracq

5 TIMING Dec. 11 Fase 1 - verkenningsfase Jan. 12 Feb. 12 Ma 12 Apr. 12 Mei 12 Juni 12 Juli 12 Aug 11 Sept 12 Oct 12 Fase 2 - Onderzoeksfase Fase 3 - actieplan Nov 12

6 U ITGANGSPUNTEN F IETS -GEN  Gelaagd fietsnetwerk  Snelfietsroutes – grensoverschrijdend  Fiets-GEN moet ook mikken op korte verplaatsingsafstanden  Afstemming met GFR - BFF  Conflictvrije, gestrekte, vlakke routes ↔ lokale meerwaarde

7 U ITGANGSPUNTEN F IETS -GEN  Hoge kwaliteitseisen vooral gericht op reissnelheid Ontwerpsnelheid van min. 15 km/u nastreven Reissnelheid Afstand10 km/u15 km/u20 km/u25 km/u 10 km60 min40 min30 min24 min 15 km90 min60 min45 min36 min 20 km120 min90 min60 min48 min

8

9 Fiets-GEN - startoverleg

10

11

12

13 Polen van een voldoende omvang, die veel verplaatsingen genereren op korte afstand (= groot fietspotentieel) zijn belangrijker dan attractiepolen die veel verplaatsingen genereren op langere afstand. P OLEN VAN DE JUISTE SCHAAL 1.Brusselse vijfhoek 2.Ontwikkelingszones / polenclusters in de Vlaamse Rand 3.Onderwijspolen 4.Tewerkstellingspolen 5.Parken en groene ruimte 6.Vrijetijdspolen 7.Regionale winkelpolen OV-knopen: IC/IR - Eindhalten metro/tram – GEN-stations

14 Fiets-GEN - startoverleg

15 1 km 1,5 km M AXIMALE LOKALE MEERWAARDE 0 km 10 km  snelroute capteert 50% van lokale fietsverplaatsingen  Bereik snelroute: 1,5 km aan weerszijden  Potentieel bereik: 39 km2  Onderliggend fijnmazig lokaal fietsnet over de hele lengte (toevoer)  Vereiste min. bevolkingsdichtheid over de hele lengte: 3500 inw/km² (primair H-gebied)/2000 inw/km² (secundair H-gebied)

16

17  Primaire fiets-GEN verbindingen > 4.000 fietsverpl/dag  Secundaire fiets-GEN verbindingen> 2.000 fietsverpl/dag

18 Fiets-GEN - startoverleg

19

20 D OORREKENING MULTIMODAAL MODEL Alle verplaatsingen 0 – 15 km 2009 – 2020 72% van de verplaatsingen < 15 km 20092020 0-15 km72% 0-5 km51%52% 5-10 km14% 10-15 km7% > 15 km28% Tot. # verplaatsingen488.000568.000

21

22 F ASE 2 – ANALYSE 32 ZOEKZONES  Van 32 zoekzones naar 32 fiets-GEN routes  Toetsing bestaande toestand met fiets-GEN kwaliteitseisen (desktop – google streetview)  Terreinonderzoek voor specifieke zones  32 Fiets-GEN fiches + afwegingskader

23 A FWEGINGSKADER – F IETS -G EN FICHES 1.Kwaliteitseisen fiets-GEN 2.Lokale meerwaarde per route/deelroute 3.Ruimtelijke inpassing / planlasten 4.Technische haalbaarheid / kostprijs 5.Strategisch belang / opportuniteiten + kwalitatieve beschrijving knelpunten, opportuniteiten, oplossingsrichtingen

24

25 Fiets-GEN - startoverleg

26

27

28 G EWENST F IETS -GEN  398 km voorkeurstracés met voldoende fietspotentieel  205 km in Vlaamse Rand  193 km in Brussels Gewest  Kwaliteit bestaande routes: –Ca. 5% voldoet aan Fiets-GEN kwaliteit –Ca. 10% is aanvaardbaar (redelijk goed) –Ca. 85% voldoet niet

29 F ASE 3: PRIORITERING + ACTIEPLAN 15 prioritaire fiets-GEN routes = Fiets-GEN concept Zeer hoog potentieel + Vlakker routes + Grensoverschrijdend + Strategisch belang+opportuniteit + Afwegingskader +

30

31 15 PRIORITAIRE HOOFDROUTES  Ca. 280 km (70% van fiets-GEN)  113 km Vlaams Gewest (40%)  167 km Brussels Gewest (60%)

32 BATEN FIETS -GEN  Maatschappelijke baten Effect meer fietsverplaatsingen Interval van maatschappelijke baten (1) (Aantal € per persoon per jaar) Gezondheidseffecten110 – 220 € Vermindering van luchtverontreiniging en CO220 – 80 € Vermindering van verkeerscongestie90 – 180 € Totaal220 – 480 € (1) Cycling England, 2007

33 F IETSAANDEEL 4%  20% B ATEN : CA. 238 MIO € TEGEN 2020

34 K OSTPRIJS F IETS -GEN  Richtwaarde van 300.000 à 400.000 €/km (incl. fietsbruggen, tunnels, liften, …) Technische haalbaarheid Kostprijs Technnische haalbaarheid / kostpijs ++Zeer goed - Voldoet reeds voor het grootste gedeelte aan de kwaliteitseisen - Er zijn enkel enkele herstellingswerken nodig - Er zijn geen onteigeningen nodig - ca. 10.000 / km +goed - Beperkte opwaardering naar kwaliteitseisen (verbreding) van Fiets-GEN - Heraanleg van oversteekvoorzieningen - Er zijn een beperkt aantal onteigeningen nodig - ca. 25.000 € / km '- ca. 50.000 €/oversteekplaats -onvoldoende - Er is een vernieuwing nodig van de fietsinfrastructuur over meer dan 50% van het tracé '- Er zijn heel wat onteigeningen nodig - ca. 200.000 € / km - ca. 100.000 € / kruispunt- oversteekplaats --slecht - Er zijn grote infrastructuurwerken nodig (bruggen, tunnels, liften, …) om bepaalde barrières in het Fiets-GEN op te lossen '- Er zijn grootschalige onteigeningen nodig om ruimte te maken voor de Fiets-GEN routes - ca. 400.000 € / km '- ca. 500.000 € / barrière

35 K OSTPRIJSRAMING F IETS -GEN  Kostprijs fiets-GEN: 120 à 150 MIO €  Investeringskost per fietsverplaatsing 20 keer kleiner dan investeringskost per treinverplaatsing (GEN) Fiets-GEN netwerk15 hoofdroutes Fiets-GEN km300.000 à 400.000 €/km km300.000 à 400.000 €/km Vlaams Gewest205 km62 à 82 milj €113 km34 à 45 milj. € Brusselse Gewest193 km58 à 68 milj €167 km50 à 67 milj. € Totaal398 km120 à 150 mio. €280 km84 à 112 mio. €

36 A CTIEPLAN  49% overlap met gewenst GFR - BFF

37 A CTIEPLAN  Intergewestelijk akkoord Fiets-GEN: –Intergewestelijke projectgroep Fiets-GEN –Investeringsfonds fiets-GEN (ca. 15 MIO €/jaar) –Taakstelling voor realisatie 15 hoofdroutes  Samenwerkingsprocotol verschillende actoren: infrabel, VLM, W&Z, ANB, TBAC, gemeenten, …  Communicatieplan Fiets-GEN  Zoeken van Europese financiering (o.a. EFRO, …)  Integratie Fiets-GEN in subsidieregeling BFF routes  Integratie Fiets-GEN ruimtelijke plandocumenten


Download ppt "F IETS -GEN Persconferentie 12/12/2012 - Brussel -"

Verwante presentaties


Ads door Google