De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info bijeenkomst voor IB-ers, directies en ondersteuners Basisonderwijs Haaksbergen & Hof van Twente Regio Plein Midden Twente SWV 28.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info bijeenkomst voor IB-ers, directies en ondersteuners Basisonderwijs Haaksbergen & Hof van Twente Regio Plein Midden Twente SWV 28."— Transcript van de presentatie:

1 Info bijeenkomst voor IB-ers, directies en ondersteuners Basisonderwijs Haaksbergen & Hof van Twente Regio Plein Midden Twente SWV 23.02 @peterbreur 28 augustus 2014 Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

2 Programma Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 - Welkom - Passend onderwijs -SWV 23.02 -PMT -Zorgstructuur

3 Wat is er veranderd per 1-8-2014 Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 Invoering zorgplicht Landelijke indicatie cluster ¾ is verdwenen Budgettering i.p.v. open eind financiering Nieuwe regionale samenwerkingsverbanden

4 Samenwerkingsverband 23-02 Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 23-02 23-01

5 Ondersteuningsplan Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

6 Subregio PMT 4 Gemeenten en PMT sinds medio 2012 met elkaar in gesprek over afstemming zorg en onderwijs. Gemeente Hengelo, Haaksbergen, Borne en Hof van Twente 13 schoolbesturen, 91 lokaties, 16.000 kinderen (2 sbo’s en voorzieningen SO cluster 3 & 4) Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

7 Schoolondersteunings profiel (SOP) Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

8 Ondersteuning organiseren Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 Nog maar twee begrippen - Basisondersteuning  (de ondersteuning die je als (voor)school kunt bieden) - Diepte ondersteuning  (de ondersteuning die je als SWV/PMT kunt bieden/arrangement)

9 1-zorgroute Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 Is aangepast aan de huidige situatie en de ontwikkelingen als gevolg van de samenwerking met gemeenten op gebied van de Transitie Jeugdzorg zowel op voorschools- als op schoolniveau

10 Schoolondersteunings team (SOT) Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 IB-er(s) CLB-er (orthopedagoog) aangevuld met: JGZ / SMW

11 Steunpunt -expertise vanuit Steunpunt PMT (alle interne onderwijskundige zorg) Orthopedagoog (CLB)/psycholoog/PDM Gedragsspecialisten (CC/PAB) Ambulant begeleiders -inschakeling extern deskundigen (hierbij doelen we op de zorgpartners) Door regisseurs zorg (CZB) Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

12 BASIS SCHOOL STEUNPUNT SBOSO CvA internextern

13 Indiceren en arrangeren Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 Niet: Per 1/8/14 géén PCL/CvI meer Per 1/8/14 géén lgf-beschikking (rugzak) meer Wel: Toewijzing centraal, organisatie op regio Commissie voor Arrangementen (CvA) Toelaatbaarheidscommissie (bao-bao, sbo, so) Afgifte verklaring op SWV 23.02 niveau

14 Arrangementen Op schoolniveau/steunpunt (IB, Orthopedagoog, ouder & AB-er) doen indien noodzakelijk, op basis van onderwijsbehoefte een aanvraag voor een arrangement bij de Commissie voor Arrangementen. Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

15 Arrangementen (soort) Arrangement op onderwijsbehoefte binnen de basisschool Arrangement op onderwijsbehoefte binnen andere basisschool Verwijzing naar SBO (met evt. aanvullend arrangement) Verwijzing naar SO Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

16 Arrangement Aanvraag Arrangement is niet gelijk meer beschikking voor het SO Afstemming met voorschoolse instellingen/JGZ over ondersteuningsbehoefte Afstemming met VO v.w.b. overgang voor leerlingen met Arrangement (commissie 10- 14) Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

17 Hoe doen we dat… Via de site WWW.pleinmiddentwente.nlWWW.pleinmiddentwente.nl Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

18

19

20

21

22

23

24

25 Steunpunt Coördinatie intern: Gerie Oonk & Harry Hartendorp Coördinatie extern: Peter Breur Ondersteuning: Ida Vollenbroek & Joos Ormel Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

26 Commissie voor Arrangementen Gerie Oonk (voorzitter) Marga Fokkema (GZ-psycholoog,) Sabine Kuipers-Kroeze (llb-SBO) Nico Knol (GZ-psycholoog/orthoped., SO) Riny van Duijn (SMW) Riny Molenkamp-Lankheet (ondersteuning) Lege zetel Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

27 Lgf Alle lgf-beschikkingen cluster 3 & 4 zullen voor 01/08/16 opnieuw bekeken worden. Afspraken over continuering van begeleiding voor: 1.Beschikkingen afgegeven voor 1/10/13 doorlopend na 01/08/14 2.Beschikkingen afgegeven na 1/10/13 en doorlopend na 01/08/14 3.Beschikkingen aflopend op 31/07/14 Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

28 Info/Ouders Informatie via SWV 23.02 (site/nieuwsbrief/folders/infobijeenkomsten) Informatie via subregio’s (site/nieuwsbrief/folders/ infobijeenkomsten) Informatie via schoolbesturen/directies/ib-ers Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

29 WWW.SWV2302.nl WWW.pleinmiddentwente.nl Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814

30 http://animoto.com/play/l0ay1t7fGp9iN0S1eg 9qcg

31 Tot slot Infobijeenkomst IB-ers & directies en ondersteuners scholen PMT 280814 Eventuele vragen


Download ppt "Info bijeenkomst voor IB-ers, directies en ondersteuners Basisonderwijs Haaksbergen & Hof van Twente Regio Plein Midden Twente SWV 28."

Verwante presentaties


Ads door Google