De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham. Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham. Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham

2 Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham

3 Agenda Wat heeft de dorpsraad bereikt Burgerparticipatie bibliotheken Project ‘Zwembad de Groene Jager’ Dick Bolman Project ‘Reuring op de Brink’ Erik Hemmink Project ‘Hammer Huys’ Harm te Winkel Aandachtspunten komende tijd Einde; Informele informatie uitwisseling

4 Bereikt Bibliotheek in Den Ham niet gesloten Oplossing bij knelpunten Bussinckhof Mee helpen voorkomen snelheid naar 60 km Den Ham – Ommen Politiepost terug in Den Ham Straatverlichting Grotestraat versneld gerepareerd Gladheidsbestrijding besproken met Gemeente

5 Burgerparticipatie bibliotheken Toekomst bibliotheken Twenterand Enquête is uitgezet bij ca. 1000 bewoners in de gemeente Twenterand (schriftelijk) Enquête online invullen, link op de website www.dorpsraaddenham.nl www.dorpsraaddenham.nl Uitkomsten worden besproken in klankbordgroep die het college adviseert Gerlo Teunis zit namens de dorpsraad in de klankbordgroep

6 Zwembaden Wordt actueel Wordt waarschijnlijk een onderwerp voor burgerparticipatie Reacties op de website van de dorpsraad geven ons en de gemeente informatie Standpunt: “Een kern die aangemerkt wordt als toeristisch speerpunt kan niet zonder zwembad ‘De Groene Jager’!”

7 Reuring Reuring op de Brink Hoe is dit ontstaan? Werkgroep reuring op de brink Wat willen wij bereiken met reuring in Den Ham en op de Brink? Stichting promotie Den Ham ( zie schema in bijlage )

8 Reuring Organisatiestructuur

9 Reuring Leader subsidie Marketing Hoe nu verder? Activiteiten 2011 Vragen?

10 ‘t Hammerhuys Het Kulturhus in Den Ham

11 Wat is een kulturhus De plek waar alle activiteiten plaatsvinden Daar zitten alle verenigingen, clubs en clubjes Daar komt iedereen Daar komt iedereen elkaar dus ook tegen Het is het levende centrum van het dorp Wat lijkt er een nu beetje op? De Rank

12 Waarom een Hammerhuys Omdat U, de bevolking van Den Ham het als prioriteit heeft aangegeven. ( DOP+ ) Omdat alleen een levend dorp aantrekkelijk is Omdat er bedreigingen zijn door - vergrijzing - krimp van de bevolking - structuurvisie GT – 2030 laat dat zien - slecht voor de onroerendgoedprijs, omdat er daardoor leegstand kan ontstaan

13 Wat moet erin Dienstverlening, in de vorm van Gemeente loket Politiepost Trouwruimte Vergaderruimtes Cursusruimtes Gelegenheid bieden voor cultuur – Muziek – Toneel – Film – Lezingen – Cursussen Etc.

14 Wie moeten erin Alle verenigingen in het dorp, zoals -‘t Historisch Schouwspel -De toneelverenigingen -Muziekverenigingen -De ouderensoos -De ouderengym -De jongerensoos -De EHBO -Kinderopvang -En nog vele andere clubs, clubjes en groepen.

15 Hoe krijgen we dat voor elkaar Omdat de overheid dit ook erg belangrijk vindt, maakt men daar geld voor vrij. Omdat de DDH daar een beroep op heeft gedaan, loopt er nu een traject via DOP+. Woensdag vorige week is in het gemeentehuis de aftrap gegeven voor het haalbaarheidsonderzoek. Poolmanagement (V’veen), gaat dat doen.

16 Het Haalbaarheidsonderzoek Wat houdt dit in Iedere vereniging wordt schriftelijk en mondeling benaderd om te kijken of men mee wil doen Als dat gedaan is wordt er gekeken wat dit heeft opgeleverd Daarna wordt gekeken waar dat allemaal onder dak zou kunnen en dat hoeft niet perse in een en hetzelfde gebouw te zijn Vervolgens wordt naar de exploïtatie gekeken

17 Realisatie Als dat er allemaal goed uitziet, dan begint de invulling in de praktijk. Het stenen traject Hierbij helpt DOP+ op allerlei fronten, want daar zijn ze voor.

18 Waarom moet iedereen mee doen Het is een publiek geheim dat de toekomst van de Rank onzeker is. Als die verdwijnt, waar moeten de gebruikers dan naar toe?? Als niet iedereen, elke vereniging groot en klein meedoet is de basis mogelijk te klein We krijgen maar één kans en dat is nu. Dus doe allemaal mee, de Hammertoekomst heeft u nu nodig

19 Aandachtspunten komende tijd Zwembad ‘De Groene Jager’ Bibliotheken Hammer Huys & Haalbaarheidsonderzoek Gevaarlijke verkeerssituaties Gladheidsbestrijding voor Den Ham DOP+ uitvoering Wensen en behoeften dorpsbewoners en belanghebbenden van Den Ham!

20 VRAGEN EN/OF OPMERKINGEN? De dorpsraad Den Ham kan alleen van zich laten horen als we weten wat er speelt! ‘MOPPEREN MAG, MEEDOEN MOET!’

21 De sleutel tot succes is uw mening

22


Download ppt "Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham. Welkom Informatiebijeenkomst Dorpsraad Den Ham."

Verwante presentaties


Ads door Google