De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jakobus: De verdieping van ons geloof

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jakobus: De verdieping van ons geloof"— Transcript van de presentatie:

1 Jakobus: De verdieping van ons geloof

2 Jakobus // bergrede in Matteüs
e.v. vreugde in de verzoeking Volmaaktheid e.v. Vragen aan God Toorn e.v. In praktijk brengen De hele wet eerbiedigen Medelijden Vrede stichten Zich alleen aan God hechten 4.11s 7.1 e.v. Niet oordelen e.v. Rijkdom gaat voorbij Voorbeeld van profeten e.v. Geloften

3 Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt… Jak 1:2
‘PEIRASMOS’: verzoeking of beproeving iets duidelijk maken brengt een reactie teweeg

4 Moeilijkheden / beproevingen waren en zijn een realiteit…

5 GOD ?

6

7 Blij zijn met verzoeking en beproeving…
Blij zijn met verzoeking en beproeving… of blij zijn, ook in beproeving? Hoe denk jij er over? Hoe reageer jij op de gedachten die je ook vandaag wel vaker hoort en die elkaar lijken tegen te spreken: “Als je trouw bent, dan word je extra gezegend” en “Als er jou nare dingen overkomen, dan is dat omdat God je op de proef wil stellen of omdat de satan je wil tegenwerken”? Paulus lijkt het met Jakobus eens te zijn wanneer hij schrijft in Rom 8:28: “Alles draagt bij aan het goede voor wie God liefhebben”. Hoe begrijp jij deze uitspraak? Zou het kunnen dat gelovigen bepaalde situaties anders ervaren en er anders mee omgaan dan niet gelovigen? Kun je daar voorbeelden van geven? Waaraan ligt dat dan? Wat kan ons con­ creet helpen om positief om te gaan met negatieve situaties? “Always look on the bright side of life” Dit is het refrein van een heel opgewekt lied. Zit daar waarheid in volgens jou?

8 TAMIM héél zijn engagement
“…want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volhar-ding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen door-werken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet.” – Jak 1:3,4 beproefdheid geloof volharding volkomen – volmaakt onberispelijk TAMIM héél zijn engagement

9 Kunnen moeilijkheden helpen om te groeien,
Kunnen moeilijkheden helpen om te groeien, om sterker te worden, om ‘rijker’ te worden? Heb je dat zelf al ervaren? En wat als het tegenovergestelde gebeurt? Soms kunnen mensen het niet meer aan en laten alles schieten, of gaan er aan ten onder… Wat kan er gedaan worden om dit scenario te voor­komen? Kunnen we elkaar daar bij helpen? Wat is de grootste hulp: kennis of vertrouwen? Of zijn ze allebei belangrijk? Voorbeelden? Denk jij dat ‘volmaaktheid’ en ‘onberispelijkheid’ haalbaar zijn? Heb jij soms het gevoel dat je een soort ‘plafond’ moet bereiken? Slaag je daar in ? Verandert het iets wanneer je de oor­spronkelijke betekenissen er bij neemt: op weg zijn en blijven – héél zijn – geëngageerd zijn? Kunnen beproevingen helpen om meer ‘volwassen’ te worden (ook in het geloof)? Moét je allerlei moeilijkheden meemaken om volwassen te worden?

10 Bidden om (levens)wijsheid
“Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen”. – Jak 1:5-8 Bidden om (levens)wijsheid Gebed verandert mensen, niet noodzakelijk de omstandigheden…

11 Niet twijfelen !? Go for it !

12 Kun je van God echt alles bekomen als je maar bidt zonder te twijfelen? Wat zijn jouw ervaringen hieromtrent? Bidden dat God de omstandigheden verandert, of dat God ons verandert… en via ons misschien ook de omstandigheden? Denk je dat bidden effectief iets kan veranderen in ons (onze manier van denken en van handelen)? Hoe kan zo’n gebed er dan uitzien? Een soort boodschappenlijstje? Twijfel jij soms? En mag je wel twijfelen? Of zijn er soorten twijfel? Denk bijvoorbeeld eens aan Thomas en aan de geestelijke leiders, die er allen aan twijfelden of Jezus wel was opgestaan… Zie je een verschil tussen beide? Wat maakt jou onzeker en rusteloos? Wat kun je daaraan doen? “De moeilijkste momenten zijn vaak vooraleer je een keuze maakt en knopen doorhakt. Aarzel dus niet om kordaat keuzes te maken: beter op je stappen moeten terugkomen dan altijd blijven aarzelen.” – Hoe reageer je op deze uitspraak?


Download ppt "Jakobus: De verdieping van ons geloof"

Verwante presentaties


Ads door Google