De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEAVOND OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEAVOND OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEAVOND OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR Welkom

2 Doel deze bijeenkomst Mijn jaar(genoten) Handige informatie klas, opleiding, coach Schooljaar 2014-15 BPV, boekenlijst, eerste dag Introductieweek Herhaling en kennismaking 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars2

3 Mijn jaargenoten Klas; D1, PV1, D1-2 Mix: AVO-vakken (Nederlands, rekenen, Engels) 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars3

4 Handige informatie; Crebo Crebo: nummer van je opleiding Dierverzorging niv. 4: 97790, 97711, 97730 Dierverzorging niv. 3: 97720, 97791 Dierverzorging niv. 2: 97330 Paraveterinair niv. 4: 97590 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars4

5 Handige informatie; klas Klas: (onder voorbehoud) Dierverzorging niv. 4: PV1b Dierverzorging niv. 3: D1 Dierverzorging niv. 2: D1-2 Paraveterinair niv. 4 (vmbo-tl): PV1a Paraveterinair niv. 4 (vmbo-KB): D1 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars5

6 Handige informatie; coach Coach: eerste aanspreekpunt student en ouder PV1a: Dhr. Van der Star PV1b: Mw. De Vries D1: Dhr. De Ridder D1-2: Dhr. Schiffer 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars6

7 Schooljaar 2014-15 Informatie nieuwe schooljaar www.wellant.nl wellant mbo onze scholen Wellantcollege Dordrecht praktische informatie Informatie schooljaar 2014-15 …. (doorklikken naar jouw opleiding) 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars7

8 Opleiden tot een diploma a. Proeve(n) van Bekwaamheid PvB is praktijkexamen waarbij je laat zien dat je over de vaardigheden, kennis en competenties beschikt die bij je niveau en opleiding (het beroep) horen. b. Overige diploma-eisen Examens; Nederlands, Rekenen en MVT(s) Eisen; Loopbaan en burgerschap BPV-eisen. 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars 8

9 Invulling onderwijs; vakspecifiek - Behalen basisvaardigheidexamens - Theorielessen: opdrachten/toetsen - Verzorgen dieren op school - BPV: voldoende dagen/opdrachten - Meedraaien WAF (niveau 3 en niveau 4) - Bijhouden portfolio (trajectplanner) - Aanwezigheid en houding 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars9

10 Invulling onderwijs; overige vakken - LB: kerntaken/opdrachten/inspanningsplicht/ lessen - Nederlands: landelijke diplomeringseisen - Rekenen: landelijke diplomeringseisen - Engels/Duits: landelijke diplomeringseisen Nulmeting (intaketoets) in eerste schoolweek via ‘studiemeter’ - Economie, biologie, informatica: schooleisen 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars10

11 Diploma-eisen: Samengevat: 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars11

12 Jaarrooster: - 4 periodes (4 X ander lesrooster) - BPV (niveau 2: lintstage, niveau 3/4: blokstage) - portfoliogesprekken, toetsen… - alternatief rooster: excursies/projecten… - lesrooster op intranet 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars12

13 Trajectplanner (portfolio): - Bewaren en ordenen van behaalde resultaten en bewijsstukken; - Een van de voorwaarden om PvB te mogen doen; - Elke periode (4 periodes per jaar) ‘portfoliogesprek’ met coach: “wat heb ik afgerond, wat moet ik nog afronden”. - Student is zelf verantwoordelijk voor portfolio!! 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars13

14 De coach: - Naar PvB (diploma) coachen; - Coachen op verantwoordelijkheid, zelfstandig worden - Reflectiegesprekken - Portfoliogesprekken: vooruitgang bespreken - BPV-bezoek - Go / no-go-gesprek: mag je de Proeve doen? - Adviseren en hulp bij keuzes 1-7-2014Informatieavond 0 e -jaars14

15 BPV (stage): - Doel van BPV - Lintstage (niveau 2) of blokstage (niveau 3 en 4) (grote blokstage + terugkomdag / kleine blokstage zonder terugkomdag) - Welke bedrijven zijn geschikt? www.aequor.nlwww.aequor.nl -Leerbedrijf zoeken - Regelen van je stage:  overleg met coach  ‘gele formulier’  praktijk overeenkomst 1-7-2013Informatieavond 0 e -jaars15

16 BPV (stage): Wanneer tellen de gelopen dagen: -Indien er een ondertekende POK aanwezig is -Indien er een beoordeling aanwezig is -Indien er een ondertekende urenregistratie aanwezig is Wat als je geen BPV-bedrijf kunt vinden: BPV is officiële onderwijs tijd. Indien er geen bedrijf is, moet de deelnemer op school zijn. 1-7-2013Informatieavond 0 e -jaars16

17 Verlof, ziek melden, verzuim Verlof : Alleen met geldige reden. Aangevraagd via briefje bij coach (er kan om een bewijs gevraagd worden) Ziek melden: Bel voor aanvang van eerste les de administratie, 078-6216400. Ziek tijdens stage? Administratie + bedrijf bellen. Weer beter? Student meldt dit bij de administratie! Ongeoorloofd verzuim: -Informeren bij ouders/verzorgers - Na drie dagen/16 uur in 4 wkn: melding bij ‘Leerplicht’ 1-7-2013Informatieavond 0 e -jaars17

18 Wanneer officieel toegelaten? Wanneer de volgende documenten bij ons binnen zijn: -Kopie identiteitsbewijs -Recente pasfoto -Kopie diploma laatst gevolgde opleiding -Kopie definitieve cijferlijst laatst gevolgde opleiding -Onderwijsovereenkomst -Juiste studiehouding in de maand september 1-7-2013Informatieavond 0 e -jaars18

19 Ter informatie: - Leerlingen krijgen aan begin schooljaar schoolmap - Schoolmap = schoolgids, onderwijsgids, BPV-gids en opleidingsplan Schoolgids + onderwijsgids staan op website bij MBO-Dordrecht/praktische informatie/roosters en downloads. - Kostenoverzicht is opgenomen in schoolgids. 1-7-2013Informatieavond 0 e -jaars19

20 Heeft u nog vragen? 1-7-2013Informatieavond 0 e -jaars20 Goede reis naar huis Prettige vakantie Tot ziens op 1 september 2014


Download ppt "Dd-mm-jjje presentatietitel hier1 INFORMATIEAVOND OPLEIDING DIERVERZORGING OPLEIDING PARAVETERINAIR Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google