De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Opleiding dierverzorging Opleiding Paraveterinair

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Opleiding dierverzorging Opleiding Paraveterinair"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Opleiding dierverzorging Opleiding Paraveterinair
Welkom Informatieavond Opleiding dierverzorging Opleiding Paraveterinair

2 Doel deze bijeenkomst Mijn jaar(genoten) Handige informatie
klas, opleiding, coach Schooljaar BPV, boekenlijst, eerste dag Introductieweek Herhaling en kennismaking Informatieavond 0e-jaars

3 Mijn jaargenoten Klas; D1, PV1, D1-2 Mix: AVO-vakken (Nederlands, rekenen, Engels) Informatieavond 0e-jaars

4 Handige informatie; Crebo
Crebo: nummer van je opleiding Dierverzorging niv. 4: 97790, 97711, Dierverzorging niv. 3: 97720, Dierverzorging niv. 2: Paraveterinair niv. 4: 97590 Informatieavond 0e-jaars

5 Handige informatie; klas
Klas: (onder voorbehoud) Dierverzorging niv. 4: PV1b Dierverzorging niv. 3: D1 Dierverzorging niv. 2: D1-2 Paraveterinair niv. 4 (vmbo-tl): PV1a Paraveterinair niv. 4 (vmbo-KB): D1 Informatieavond 0e-jaars

6 Handige informatie; coach
Coach: eerste aanspreekpunt student en ouder PV1a: Dhr. Van der Star PV1b: Mw. De Vries D1: Dhr. De Ridder D1-2: Dhr. Schiffer Informatieavond 0e-jaars

7 Schooljaar Informatie nieuwe schooljaar wellant mbo onze scholen Wellantcollege Dordrecht praktische informatie Informatie schooljaar …. (doorklikken naar jouw opleiding) Informatieavond 0e-jaars

8 Opleiden tot een diploma
a. Proeve(n) van Bekwaamheid PvB is praktijkexamen waarbij je laat zien dat je over de vaardigheden, kennis en competenties beschikt die bij je niveau en opleiding (het beroep) horen. b. Overige diploma-eisen Examens; Nederlands, Rekenen en MVT(s) Eisen; Loopbaan en burgerschap BPV-eisen . Informatieavond 0e-jaars

9 Invulling onderwijs; vakspecifiek
- Behalen basisvaardigheidexamens - Theorielessen: opdrachten/toetsen - Verzorgen dieren op school - BPV: voldoende dagen/opdrachten - Meedraaien WAF (niveau 3 en niveau 4) - Bijhouden portfolio (trajectplanner) - Aanwezigheid en houding Informatieavond 0e-jaars

10 Invulling onderwijs; overige vakken
- LB: kerntaken/opdrachten/inspanningsplicht/ lessen - Nederlands: landelijke diplomeringseisen - Rekenen: landelijke diplomeringseisen - Engels/Duits: landelijke diplomeringseisen Nulmeting (intaketoets) in eerste schoolweek via ‘studiemeter’ - Economie, biologie, informatica: schooleisen Informatieavond 0e-jaars

11 Diploma-eisen: Samengevat:
Informatieavond 0e-jaars

12 Jaarrooster: 4 periodes (4 X ander lesrooster)
BPV (niveau 2: lintstage, niveau 3/4: blokstage) - portfoliogesprekken, toetsen… - alternatief rooster: excursies/projecten… - lesrooster op intranet Informatieavond 0e-jaars

13 Trajectplanner (portfolio):
Bewaren en ordenen van behaalde resultaten en bewijsstukken; Een van de voorwaarden om PvB te mogen doen; Elke periode (4 periodes per jaar) ‘portfoliogesprek’ met coach: “wat heb ik afgerond, wat moet ik nog afronden”. - Student is zelf verantwoordelijk voor portfolio!! Informatieavond 0e-jaars

14 De coach: Naar PvB (diploma) coachen;
- Coachen op verantwoordelijkheid, zelfstandig worden - Reflectiegesprekken Portfoliogesprekken: vooruitgang bespreken BPV-bezoek Go / no-go-gesprek: mag je de Proeve doen? - Adviseren en hulp bij keuzes Informatieavond 0e-jaars

15 BPV (stage): Doel van BPV
Lintstage (niveau 2) of blokstage (niveau 3 en 4) (grote blokstage + terugkomdag / kleine blokstage zonder terugkomdag) Welke bedrijven zijn geschikt? Leerbedrijf zoeken Regelen van je stage:  overleg met coach  ‘gele formulier’  praktijk overeenkomst Informatieavond 0e-jaars

16 BPV (stage): Wanneer tellen de gelopen dagen:
Indien er een ondertekende POK aanwezig is Indien er een beoordeling aanwezig is Indien er een ondertekende urenregistratie aanwezig is Wat als je geen BPV-bedrijf kunt vinden: BPV is officiële onderwijs tijd. Indien er geen bedrijf is, moet de deelnemer op school zijn. Informatieavond 0e-jaars

17 Verlof, ziek melden, verzuim
Alleen met geldige reden. Aangevraagd via briefje bij coach (er kan om een bewijs gevraagd worden) Ziek melden: Bel voor aanvang van eerste les de administratie, Ziek tijdens stage? Administratie + bedrijf bellen. Weer beter? Student meldt dit bij de administratie! Ongeoorloofd verzuim: Informeren bij ouders/verzorgers - Na drie dagen/16 uur in 4 wkn: melding bij ‘Leerplicht’ Informatieavond 0e-jaars

18 Wanneer officieel toegelaten?
Wanneer de volgende documenten bij ons binnen zijn: Kopie identiteitsbewijs Recente pasfoto Kopie diploma laatst gevolgde opleiding Kopie definitieve cijferlijst laatst gevolgde opleiding Onderwijsovereenkomst Juiste studiehouding in de maand september Informatieavond 0e-jaars

19 Ter informatie: Leerlingen krijgen aan begin schooljaar schoolmap
Schoolmap = schoolgids, onderwijsgids, BPV-gids en opleidingsplan Schoolgids + onderwijsgids staan op website bij MBO-Dordrecht/praktische informatie/roosters en downloads. Kostenoverzicht is opgenomen in schoolgids. Informatieavond 0e-jaars

20 Heeft u nog vragen? Goede reis naar huis Prettige vakantie
Tot ziens op 1 september 2014 Informatieavond 0e-jaars


Download ppt "Informatieavond Opleiding dierverzorging Opleiding Paraveterinair"

Verwante presentaties


Ads door Google