De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ODE2CYCLISTS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ODE2CYCLISTS."— Transcript van de presentatie:

1 ODE2CYCLISTS

2 Veel ODE bezoekers komen op de fiets.
De fietsenstalling bij de OBA en het conservatorium is gratis, de fietsen staan er veilig, droog en dichtbij. Waarom wordt er dan toch weinig gebruik gemaakt van de fietsenstalling? > probleem

3 Het bestuderen van dit gedrag zal richtingen voor oplossingen geven.
De oorzaak ligt in het ‘natuurlijke’ gedrag van de fietsende bezoekers (van ODE). Het bestuderen van dit gedrag zal richtingen voor oplossingen geven. > analyse

4 Wat vertelt de fietsende bezoeker ons ?
Er heerst vooral onduidelijkheid over waar men wel en niet de fiets mag parkeren in de openbare ruimte. De stalling is: Onbekend en onvindbaar; Weliswaar gratis, maar men denkt dat het geld kost; Te ver weg van de eindbestemming (in ieder geval in psychologische zin); Onhandig, want niet via een route binnendoor gelinkt aan de OBA / Conservatorium; Niet aantrekkelijk qua uitstraling / geen fijne belevingswaarde.

5 De fietser aan het woord
Mijn naam is Barbara. Ik ben 26 jaar, kom uit Spanje en ben au pair en student. Ik kom meestal in het weekend naar de OBA om te studeren en blijf dan de hele dag. Ik ken de fietsenstalling niet. Ik parkeer mijn fiets voor de deur: lekker dichtbij! Mijn naam is Paul. Ik ben 20 en studeer Geschiedenis. Ik was voor het eerst in de OBA om de hele dag te studeren. Dat gaat vaker gebeuren. Ik had de fietsenstalling niet gezien, maar ga dat de volgende keer wel overwegen. Ik vind de openbare ruimte namelijk wel erg rommelig door al die fietsen, want ik zit graag op de trap voor de OBA. Ik ben Joost, 33 jaar en gitaarleraar. Ik kom zo nu en dan naar de OBA om CD’s, boeken of bladmuziek te lenen. Ik blijf maar kort en maak geen gebruik van de stalling omdat het teveel tijd kost. De stalling vind ik trouwens erg slecht aangegeven. Wij zijn studenten uit Duitsland, Denemarken en Nederland. Wij zijn elke dag van de week op het Conservatorium te vinden. Slechts een van ons is bekend met de stalling. We zetten onze fiets voor het gebouw omdat het dichtbij is. Dit geeft overigens wel een rommelig beeld. Er is geen voetpad meer voor het Conservatorium en we zouden er ook wel willen kunnen zitten / verblijven. De stalling moet cooler worden!

6 Wat zien wij nog meer? Gebrekkige informatievoorziening over het bestaan van de fietsenstalling bij zowel OBA als Conservatorium. Overmaat in de huidige stalling  de stalling is te groot, ofwel hij wordt te weinig gebruikt. Er wordt teveel van de fietsende bezoeker gevraagd (teveel gedoe en de beloning is te mager), dus: “ Why bother?” Goed ‘parkeergedrag’ wordt niet beloond en slecht ‘parkeergedrag’ wordt niet bestraft. In de openbare ruimte staan / liggen veel fietsen zonder eigenaar  weesfietsen.

7 De bottom line is: het stimuleren van goed gedrag!
Ons advies: luister naar de belangrijkste doelgroep: de fietsende studenten. Draagvlak verkrijgen bij hen betekent haalbaarheid voor vele ideeën! De bottom line is: het stimuleren van goed gedrag! > aCTIES

8 CARROT & STICK Motiveer door wenselijk gedrag te belonen en ongewenst gedrag te bestraffen

9 Praktische maatregelen
Maak de stalling overdag en in de avond (veel beter) zichtbaar (juist ook in het Engels i.v.m. het grote aantal internationale bezoekers). Geef duidelijker in de openbare ruimte, op websites en via andere communicatiemiddelen van de OBA en het conservatorium aan dat de stalling gratis is en wat er verder voor leuks te doen is. Kortparkeerders zullen altijd voor de deur willen parkeren, dit moet gefaciliteerd worden. Maak een plek enkel voor kortparkeerders. Bijvoorbeeld parkeren in standaard voor maximaal 1 uur (met OBA conservatorium pas) en handhaaf dit. Zorg er daarnaast voor dat de andere plekken in de openbare ruimte niet meer aantrekkelijk zijn om te parkeren. Geef de openbare ruimte overduidelijk een andere functie (recreatief / verblijf). Zorg dat de belevingswaarde van de (entree van de) stalling beter wordt qua design, maar ook qua programmering (i.s.m. de doelgroep plus OBA en Conservatorium). Laat OBA en Conservatorium ook in hun uitingen de fietsenstalling nadrukkelijker aanprijzen.

10 Verleiding Gemak  gericht op doelgroepen: reparatie op locatie in combinatie met extra’s (gratis koffie). Ontmoeting  gelijkgestemden (met als basis de bezoekers van OBA en het Conservatorium). Beleving  voorstelling, projecties (link OBA, maar ook NEMO). Podium  muziek, voordracht (link Conservatorium).

11 Programma Gegeven de overmaat van de stalling: bestem 20% van de huidige oppervlakte van de stalling voor aanvullend programma (circa 250 m2). Gedacht wordt aan: Koffiebar (Bicycle & Beans). Werkplaats i.c.m. winkel (zie Wheelcycle). Pop Up store (bv. Barbershop). Lounge. Oplaadstation elektrische fietsen.

12 Ruimtelijke aanpassingen
Verbeteringen in de beleving en uitstraling van de stalling kan gerealiseerd worden door: Andere kleurstelling Aangepaste verlichting Betere signing (binnen en buiten) Kunst (beeldend / op de wanden) Geluid (muziek) Etc…

13 Leg de rode loper uit….. Zorg dat de route naar de fietsenstalling al voor de deur van de OBA begint

14 Fietsen stallen wordt een beleving
Projectieschermen zorgen voor verlichting en vermaak met digitale kunst en filmbeelden

15

16 Mogelijke invulling: Wheelcycle®
Wheelcycle laat het mes aan meerdere kanten snijden: Fietsen geparkeerd op maaiveld worden na 48 uur verwijderd en naar de stalling verplaatst. (Dit zorgt voor een ‘opgeruimde’ openbare ruimte.) Daar blijven ze maximaal een week in bewaring en zijn tegen betaling van een ‘boete’ op te halen. (De boete kan (een deel van de) handhavingskosten dekken.) Is de fiets na een week niet opgehaald, dan wordt het een ‘weesfiets’. De fiets komt ten gunste van ‘wheelcycle’ programma om weesfietsen een nieuw leven te geven: de fietsen worden opgeknapt en gaan de verkoop in of ze worden verscheept naar ontwikkelingslanden. (Het aanbieden van gebruikte, opgeknapte fietsen past goed bij de doelgroep.)

17 Wie zijn nodig? Vinden van een of meerdere exploitanten voor het ‘Wheelcycle’ project (fietsenmaker) en of voor de koffiebar. Samenwerking met OBA  Vorm en inhoud geven van de beleving van de stalling. Samenwerking met Conservatorium  Programma bedenken voor het podium. Samenwerking met NEMO  ‘Gadgets’ in de stalling toevoegen die het de moeite waard maken naar binnen te gaan (ook zonder fiets!) De gemeente  zorgen voor de handhaving van het fietsparkeren.

18 Realisatie Voor de realisatie van onze ideeën zien wij de volgende stappen: Uitgebreide en zorgvuldige analyse (raadpleging van doelgroep). Vertaling in een plan van aanpak (toegesneden op wensen doelgroep), dat getoetst wordt bij de doelgroep: zowel programmatisch en ruimtelijk. Begeleiding realisatie: van ontwerp tot verhuur als intermediair. Verbouwing en ‘verbetering’ van de stalling. Kosten indicatief € ,-. Genoemde kosten zijn indicatief, exclusief exploitatiekosten / kosten voor handhaving (zie ook pag. 20).

19 Resultaat Maatschappelijk  versterking van ODE door toevoeging uniek concept, minder overlast omwonenden, meer tevredenheid gebruikers openbare ruimte, maatschappelijke functies toevoegen. Betere verblijfskwaliteit openbare ruimte  weren van zoveel mogelijk fietsen & duidelijk handhavingsbeleid (kostenpost gemeente). Levendigheid in de stalling  koffiebar, Wheelcycle, diverse belevingselementen (podium en dergelijke). Inkomsten gemeente verhuur ruimte en inkomsten boetes.

20 Kosten & baten Doel is uiteindelijk kosten neutraal!! Kosten:
Stichtingskosten  het aanpassen van de stalling vergt een eenmalige investering. Het is niet de verwachting dat er grote aanpassingen in de stalling noodzakelijk zijn. Dit is een investering van de gemeente i.c.m. exploitant. Exploitatiekosten  van de stalling: die zijn er nu ook al. Handhavingskosten  voor de gemeente betekent het handhaven van het fietsparkeerbeleid een kostenpost, maar dat is het nu ook. Baten (voor de gemeente): Verhuur deel ruimte in de stalling  er zal een continue huurstroom zijn van de te verhuren ruimtes. Dit zal de netto exploitatiekosten van de stalling drukken en tevens kunnen mogelijk de handhavingskosten hiervan betaald worden: 250 m2 * € 100,- huur = € ,-, dus een snelle terugverdientijd! Opbrengst Wheelcycle® programma (ook maatschappelijk verantwoord!). Minder kosten voor gemeente door minder klachten omwonenden. + een veel betere beleving!

21 Initiatiefnemers Wij zijn vier initatiefnemers, allen werkzaam in de vastgoedsector en met een brede ervaring op het gebied van conceptontwikkeling. Ons voorstel is een mix van nieuwe ideeën en ideeën die daadwerkelijk gerealiseerd zijn, waarbij we de specifieke vertaling naar deze locatie hebben gemaakt. Immers, elke plek is uniek! Rosalie de Boer, Barbara Sluimers, Jos Sentel en Dorien Bosselaar Datum: 5 februari 2014 Contactpersoon: Rosalie de Boer via of op


Download ppt "ODE2CYCLISTS."

Verwante presentaties


Ads door Google