De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 1 Woningmarktafspraken Stadsregio Rotterdam Ondernemend innoveren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 1 Woningmarktafspraken Stadsregio Rotterdam Ondernemend innoveren."— Transcript van de presentatie:

1 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 1 Woningmarktafspraken Stadsregio Rotterdam Ondernemend innoveren in allianties Maarten Königs Holland Branding Group

2 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 2 Iedere echte innovatie begint met verwondering

3 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 3 Aanpak wordt eerder procesmatig dan projectmatig Samen innoveren stelt specifieke afstemmingseisen Procesaanpak kent andere contractering en ‘smartness’ Resultaat is compositie woonmilieus binnen sterke identiteit Stadsregio gaat stoppen, daardoor verandert samenspel Subregio’s worden nog meer dan nu de eenheden Dat is niet helemaal alleen en ook niet groot samen: meso Inzet is aantrekkelijke woonregio, ook op lange termijn

4 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 4 Een sterke identiteit 1. Is integer: breed diep en waar, geen commerciële pompretoriek 2. Communiceert een sterke en ‘aanstekelijke’ fascinatie 3. Werkt als een kompas en houvast voor samenwerkende partners 4. Heeft transformerende werking op behoeften van klanten 5. Blijft verrassend, ook als je er al langer bekend mee bent 6. Voelt logisch en samenhangend vanaf het eerste moment

5 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 5 De nieuwe rol van de vraag van mensen Diep inzicht in wat mensen willen kan de markt openen Aansluiten op wensen, fascinaties en verantwoordelijkheden Dit bewustzijn wordt breed gedeeld Begrippen die erbij horen zijn: - Leefstijlen en Woonmilieus - ‘Soul of place’ en ‘genre de vie’ - Waardenonderzoek, identiteit en branding - Integrale gebiedsontwikkeling - Organische aanpak, stap voor stap

6 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 6 De nieuwe rol van de overheid Sturingsvraag, geen filosofie van sturing en beïnvloeding Mensen nemen zelf in toenemende mate regie op zich Overheid moet en gaat van sturen/bestemmen naar faciliteren Overheid verschijnt als partner naast anderen in allianties Overheid houdt daarnaast wel een speciale publieke positie

7 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 7 De nieuwe Da Vinci is een alliantie

8 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 8 Waar lopen allianties vaak op vast?

9 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 9 Waar loopt het vaak op vast? 1.Fuzzy front end, veel energie, hoge verwachting, weinig structuur 2.Moeilijk grijpbaar te maken, ongeduld, roep om concreet resultaat 3.Dubbel valideren, in de alliantie en thuis in eigen organisatie 4.Eigen jargon en benadering blijft meest eenvoudig, zeker bij stress 5.Belangen en oplossingen komen te snel in spel (lijstjes) 6.Radicalisatie tussen publiek en privaat, tussen techniek en sales

10 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 10 De nieuwe rol van schaal Openbaar Lichaam Rijnmond Overlegorgaan Rijnmondgemeenten Kaderwet bestuur in verandering Wet Gemeenschappelijke regeling + Metropoolregio Rotterdam Den Haag Overheden experimenteren met passend schaalniveau Bestuurlijke en marktargumenten worden afgewogen Subregio’s zijn natuurlijke eenheden voor wonen Verhuisbewegingen en Daily Urban Systems Ook opgaven kunnen sturend zijn, bv Rotterdam Zuid

11 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 11 Make up your mind: Willen wij het? Past het doel en de plannen bij ons? Zijn we het er mee eens of zijn we er erg verdeeld over? Wordt het ons opgedrongen? Raakt het een allergie? Zijn er grote zorgen dat het niet goed zal gaan? Bevallen de andere organisaties ons?

12 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 12 Mind your make up: Is te merken dat wij willen? Staat je organisatie zichtbaar open voor samenwerking? Past het gedrag van je organisatie bij allianties? Is je organisatie ingericht op samenwerking? Hoe communiceren jullie over toekomstige alliantie?

13 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 13 Alliantienormen Empathie Flexibiliteit Conflictharmonisatie Solidariteit Gezamenlijkheid Commitment Betrouwbaar gedrag Proactief Strategische blik Terughoudend met macht Synergetische creativiteit De Man en Luvison 2010

14 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 14 ‘Kill your darlings’ is vaak een belangrijke voorwaarde

15 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 15 Ik ben er trots op deel uit te maken van iets dat groter is dan ik

16 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 16 Passen de waarden? Wij zijn geen watjes, niet bang voor dominantie Wij zijn geen pingelaars, samen schouders eronder Wij zijn geen weglopers, in de hitte blijven staan Wij zijn geen uitstellers, korte klap en gaan Wij zijn geen kleindenkers, ‘t mag groot en meeslepend Wij zijn geen eindeloze vergaderaars, niet lullen maar… Wij zijn geen zwevers, wij willen resultaat Zijn wij Rotterdam of de regio? Primus inter pares?

17 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 17 Partners in een smart proces Zetten klanten en hun wensen in het centrum Kennen elkaars waarden en belangen Ondersteunen elkaar bij ontwikkeling woningmarkt Wisselen kennis/ervaring uit, gebruiken elkaars intelligentie Maken ruzie over criteria, niet over oplossingen Hebben elkaars 06-nummer en tutoyeren zonder das Houden elkaar scherp en bij de les, radicaliseren weinig Monitoren goed, zijn volstrekt open ook in tegenvallers Poolen staf, informatie en middelen waar nodig en nuttig Ondersteunen elkaars dubbel ambassadeurschap Delen dilemma’s en werken aan doorbreken daarvan Zijn open over belangentegenstellingen Kunnen zaken doen: onderhandelen, besluiten en gaan Hebben een lage tolerantie voor niet doen Zijn hoffelijk en attent op elkaars eer en waardigheid

18 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 18

19 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 19 Vancouver model besluitvorming Vancouver heeft grote integrale besluiten door de stad gekregen Voornemens worden duidelijk en confronterend gecommuniceerd Reacties in kranten en op site worden uitgedaagd Grote bijeenkomst in City Hall met maximale deining Alles komt goed in verslag, College besluit in paar dagen Weer publicatie, veel deining, weer bijeenkomst, blijven staan

20 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 20

21 HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 21 Dankuwel!


Download ppt "HBG * 20 november 2013 * WERKCONFERENTIE WONINGMARKTAFSPRAKEN STADSREGIO ROTTERDAM * 1 Woningmarktafspraken Stadsregio Rotterdam Ondernemend innoveren."

Verwante presentaties


Ads door Google