De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 mei 2014. Agenda 19.30Welkom, wie zijn wij? 19.35Wat betekent Passend Onderwijs? 19.50Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband 20.30Koffie/noteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 mei 2014. Agenda 19.30Welkom, wie zijn wij? 19.35Wat betekent Passend Onderwijs? 19.50Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband 20.30Koffie/noteren."— Transcript van de presentatie:

1 14 mei 2014

2 Agenda 19.30Welkom, wie zijn wij? 19.35Wat betekent Passend Onderwijs? 19.50Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband 20.30Koffie/noteren van vragen 20.50Discussiepanel 21.30 Afsluiting

3

4 5 gemeenten: -Woerden -Montfoort -Oudewater -Stichtse Vecht -Ronde Venen

5 Passenderwijs Landelijk gem. Deelnemende schoolbesturen 25 13 Deelnemende reguliere basisscholen 82 92 Speciaal basisonderwijs (SBO) 2 4 Speciaal onderwijs (SO) 0 4 Aantal leerlingen 17.104 19.708 Verwijspercentage SBO 1,15% (2013) - Deelnamepercentage SBO 1,54% (2013) 2,50% Verwijspercentage SO cat. 1 (cl. 4, zmlk, lz) 0,79% (2013) 1,34% Verwijspercentage SO cat. 2 (lg) 0,08% (2013) 0,09% Verwijspercentage SO cat. 3 (mg) 0,11% (2013) 0,21% Rugzakken categorie 1 115 (2013) 165 Rugzakken categorie 2 15 (2013) 30 Rugzakken categorie 3 1 (2013) 2

6

7 o regulier onderwijs (bao) o speciaal basisonderwijs (sbo) o speciaal onderwijs (so) cluster 1: blind en slechtziend cluster 2: doof en ernstig spraak/taal moeilijkheden cluster 3: fysieke of geestelijke beperking cluster 4: gedragsmatig of psychiatrisch o SBO wordt volgens norm (> 2%) deels bekostigd door SWV, plaatsing op basis van beschikking PCL o SO plaatsing of rugzak op basis van open einde financiering ministerie (toekenning door CvI)

8

9 https://www.youtube.com/watch?v=wE818OWtLPU Hoe gaat het worden?

10 Voor elk kind een passend aanbod! Kwalitatief goed onderwijs Dekkend aanbod Zo thuis nabij mogelijk Integrale aanpak

11 o regulier en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) werken samen binnen Passenderwijs o schoolbesturen zorgplicht, Passenderwijs ondersteunt o budgetfinanciering i.p.v. open einde o basis- en extra ondersteuning vormen het dekkend aanbod o middelen en expertise voor ‘lopende’ rugzakken blijven in 2014-2015 gehandhaafd o basisscholen ontvangen trapsgewijs meer middelen t.b.v. de basisondersteuning o toewerken naar verbrede toelating binnen de regio o afspraken over voorkomen van thuiszitters

12

13

14 Niveau 1 Hulpvraag van de leerkracht en ouders Niveau 2 Bespreking binnen intern zorgteam (leerkracht, ouders, IB, evt. directie) Extra ondersteuning Basisondersteuning Aanmelding Loket -Wat is de ondersteuningsbehoefte? -Welk ondersteuningsniveau is passend? Niveau 3 Training, leeskliniek en Consultatieve ondersteuning Trajectbegeleider In geval van SO / SBO: tweede deskundigenadvies In geval van zeer complexe problematiek: ZAT Niveau 4 Toekenning arrangement door CTC Uitvoering arrangement Voorschoolse aanmeldingen

15 o De ondersteuningsroute start in de basisschool. School blijft verantwoordelijk voor het onderwijs. o Passenderwijs ondersteunt scholen én ouders. o Ondersteuning wordt zo thuis nabij mogelijk georganiseerd. o De ondersteuningsroute is efficiënt, slagvaardig en waarborgt een continue, transparante lijn. o We werken met het Groeidocument

16 o Een zorg kan over alles gaan o Bespreek de zorg over uw kind met de leerkracht van de groep o Indien de leerkracht en u de zorg niet samen kunnen wegnemen  Intern Begeleider op school o Is ondersteuning van Passenderwijs gewenst? Doe een aanvraag bij het Loket ! o Let op: het gaat bij Passenderwijs om onderwijs vragen. Wanneer u op thuis opvoedingsvragen heeft, maar er op school geen zorgen zijn, dan zijn er andere instanties (vb. Centrum voor Jeugd en Gezin, algemeen maatschappelijk werk, de huisarts etc.).

17 In het Loket wordt de aanmelding besproken o Wat is er nodig op de school? o Wat willen school en ouders? o Is er sprake van basisondersteuning of extra ondersteuning? Hoe meldt u aan bij het Loket? School mailt naar het secretariaat van het Loket. Er wordt een digitaal Groeidocument aangemaakt. School (IB) ontvangt een schrijflink, ouders ontvangen een leeslink.

18 o Het Groeidocument is het digitale dossier van de leerling, aangemeld bij Passenderwijs. o Het Groeidocument wordt landelijk ingevoerd. Passenderwijs heeft een eigen, uniek aangepaste versie. o Het Groeidocument is veilig! o Het Groeidocument vervangt alle andere aanmeldingsformulieren en dossiers.

19  Het Groeidocument is altijd te lezen door school én ouders.  Verschillende personen kunnen hierin werken. Groeidocument Leerling Sanne Jansen IB’er Ouders Begeleider Passend Onderwijs Groeidocument

20 ◦ Aanvullend op de basisondersteuning op scholen ◦ Ondersteuning aan scholen, ouders en kinderen door het Regioteam met Begeleiders Passend Onderwijs Consultatieve begeleiding Gericht op de leerkracht Kortdurend De Leeskliniek Trainingen voor individuele leerlingen

21 ◦ Extra ondersteuning in de vorm van arrangementen :  intensieve ondersteuning aan de leerkracht / groep  intensieve ondersteuning voor het kind  eigen Ondersteuningsbudget  het jonge kind (kleuters op het SBO én gezinsondersteuning)  kort tijdelijke opvang / observatie op het SBO/SO  plaatsing op het SBO  plaatsing op het SO (cluster 3)  plaatsing op het SO (cluster 4) SBO = Speciaal Basis Onderwijs SO = Speciaal Onderwijs

22 Een arrangement wordt toegekend door de Centrale Toekenningscommissie Om een arrangement toegekend te krijgen is er vanuit het Loket: ◦ Trajectbegeleiding door een Begeleider Passend Onderwijs ◦ Deskundigenadvies door een orthopedagoog ◦ 2 de deskundigenadvies bij arrangement op het SBO / SO Trajectbegeleiding: -Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in beeld -Welk arrangement is passend? (evt. welke school? Is er plaats?) -Evt. vervoer bij de gemeente

23 ◦ Arrangementen zijn altijd tijdelijk ◦ Het doel hiervan is steeds kritisch kijken:  Wat hebben deze leerling en deze school nodig?  Is regulier onderwijs mogelijk? Er bestaan uitzonderingen

24


Download ppt "14 mei 2014. Agenda 19.30Welkom, wie zijn wij? 19.35Wat betekent Passend Onderwijs? 19.50Passend Onderwijs binnen ons samenwerkingsverband 20.30Koffie/noteren."

Verwante presentaties


Ads door Google