De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 6a

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 6a"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 6a
Schooljaar Informatieavond groep 6a

2 Wat gaan we bespreken? Even voorstellen
Eerste indruk van de groep / foto-impressie Hoe werken we in groep 6a? Lesrooster groep 6a Welke leerstof in groep 6? Praktische zaken Rapportage en 15-gesprekken Prognose en advies Voortgezet Onderwijs Klassenouders Gesprek met de leerkracht Website groep 6a Vragen of opmerkingen

3 Even voorstellen Tim Verharen
Aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag Yvette Taken Aanwezig op maandag Lisa Visser (3e jaars stagiaire PABO) Aanwezig op woensdag en donderdag

4 Eerste indruk van de groep / foto-impressie

5 Hoe werken we in groep 6a? We maken gebruik van verschillende hulpmiddelen, zoals: stoplicht, time-timer, hulpblokje, dagrooster en geluidsthermometer. Stilwerkplaatsen in klaslokaal en op de gang. Instructietafel Werken in niveaugroepen Verrijken en compacten/ aanpassing leerstof indien nodig (overleg met IB-er en met ouders);

6 Lesrooster groep 6a Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Stillezen Taal Woordenschat Spreken/luisteren Taalbeschouwing Spelling Gym Pauze Schrijven Computer Begrijpend lezen NieuwsbegripXL Rekenen Taal Schrijven Technisch lezen Begrijpend Lezen Nieuwsbegrip Aardrijkskunde Nieuws uit de natuur Geschiedenis Creatieve vorming De Vreedzame School Weeksluiting

7 Welke leerstof in groep 6
Rekenen: De wereld in getallen Leerstof: Telrij tot Kolomsgewijs optellen en aftrekken t/m 1000 Cijferend optellen en aftrekken t/m 1000 Tafelsommen / deelsommen Breuksommen Organisatie: Drie niveaugroepen Verlengde instructie aan de instructietafel Verrijking werken aan een plusschrift en/of een taak van de methode ‘Kien’

8 Welke leerstof in groep 6
Taal: Taal in Beeld 2 Leerstof: Woordenschat Spreek- en luistervaardigheden Taalbeschouwing Schrijven Organisatie: Drie niveaugroepen Verlengde instructie aan de instructietafel Verrijking werken aan een taak van ‘Taalmaker’ Computerprogramma Taal in Beeld woordenschat

9 Welke leerstof in groep 6
Taal: Spelling in Beeld 2 Leerstof: Klankwoorden Regelwoorden Onthoudwoorden Werkwoorden Organisatie: Drie niveaugroepen Verlengde instructie aan de instructietafel Verrijking werken aan een taak van ‘Taalmaker’ Computerprogramma Spelling in Beeld

10 Welke leerstof in groep 6
Technisch lezen: Lekker lezen Iedere dag starten met 30 minuten stillezen Boekenkast en leesbakken in de klas met stripboeken, voetbalblaadjes, etc. Zwakkere lezers krijgen start van de ochtend extra instructie teksten lezen Tijdens de les technisch lezen is er een extra oefenmoment woorden lezen op tempo 3 dagen in de week (30 minuten) 4 niveaugroepen 2 instructiegroepen

11 Welke leerstof in groep 6
Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip / NieuwsbegripXL Leerstof: Voorspellen van teksten Ophelderen van onduidelijkheden in een tekst Vragen stellen aan de hand van een tekst Relaties en verwijswoorden in een tekst Samenvatten van een tekst Iedere week staat één strategie centraal. Drie niveaugroepen Verlengde instructie aan de instructietafel Computerprogramma NieuwsbegripXL

12 Welke leerstof in groep 6
Wereldorientatie: Geschiedenis / aardrijkskunde Leerstof geschiedenis: Prehistorie: Jagers en boeren Oudheid: Grieken en Romeinen Middeleeuwen: Monniken en ridders Middeleeuwen: Steden en staten Excursie ‘De Romeinen’ museum Kasteel Wijchen Leerstof aardrijkskunde: Kennis over verschillende provincies Topografie Nederland Huiswerk: Oefenen topografie en vragen over de provincie Maken snuffelopdrachten provincie

13 De Vreedzame school Blokken van 6 lessen. Ieder blok heeft een eigen thema Thema is in iedere groep hetzelfde Het thema wordt in de Info aangekondigd Mediatoren voor dit schooljaar worden opgeleid Bij de uitgang hangen de foto’s van de mediatoren Prikbord De Vreedzame School in de klas Taakjes in de klas

14 De gymles Maandag van 14.00 tot 15.00 uur
Vrijdag van 9.15 tot uur Juiste gymkleding (schoenen!!) Geen sierraden Douchen is verplicht (via een briefje kan aangegeven worden dat er niet gedoucht hoeft te worden)

15 Het gebruik van de luizentas
Als er luizen/neten worden geconstateerd: Er gaat een briefje mee naar huis voor de hele klas Luizentas mee naar huis om uit te wassen Ouders worden gebeld met de mededeling wat bij het kammen is gevonden Het kind moet worden behandeld Wanneer de luizentas kwijt geraakt is of stuk is kunt u bij de ouderraad een nieuwe luizentas kopen door een enveloppe met €3,- o.v.v. naam kind en klas in de oranje brievenbus te deponeren. Er zal dan een nieuwe luizentas worden afgeleverd bij de klas van uw kind.

16 Eten en drinken ´s Morgens pauze van tot uur eten en drinken en van tot uur spelen de kinderen buiten Gezond tussendoortje (eten en drinken) ´s Middags mogen de kinderen alleen drinken meenemen

17 Ziek Op tijd even laten weten op school Calamiteitenbriefjes
Wanneer uw zoon/dochter ziek is nemen we contact met u op Nieuw telefoonnummer, even doorgeven aan mij

18 Verjaardag vieren op school
De verjaardag wordt ‘s morgens gevierd in de klas De jarige mag geen cadeau mee naar school nemen Even doorgeven via een briefje wanneer er op een andere dag getrakteerd gaat worden

19 Rapportage en 15 min. gesprekken
Week van 6 oktober eerste 15 min. gesprekken (Deze gaan vooral over de sociaal emotionele ontwikkeling / het welbevinden van uw kind.) Januari afname CITO midden groep 6 Vrijdag 12 februari eerste rapport Week van 23 februari tweede 15 min. gesprekken (Deze gaan vooral over de resultaten van uw kind) April afname CITO Entreetoets Donderdag 2 juli tweede rapport en prognose V.O. Week van 6 juli derde 15 min. gesprekken

20 Prognose en advies Voortgezet Onderwijs
Op bovenschools niveau is afgesproken dat de prognose voortgezet onderwijs vanaf eind groep 6 gegeven gaat worden. In groep 7 wordt er opnieuw naar gekeken. In groep 8 wordt de prognose een voorlopig en daarna een definitief advies. Bij het opstellen van de prognose en daarna het advies nemen we de volgende aspecten mee: Gegevens Cito leerlingvolgsysteem Entreetoetsen groepen 6 en7 Gegevens methodegebonden toetsen Observatiegegevens Werkhouding van de leerling: zelfstandigheid, motivatie, zelfverantwoordelijkheid, planningsgedrag , zelfvertrouwen, omgaan met huiswerk.

21 Klassenouders Er zijn vier klassenouders voor dit schooljaar.
Even voorstellen: Natasja van Gemert (moeder van Dean) Paola Burgers (moeder van Indy) Wilma Aalbers (moeder van Britt) Patricia Hofmans (moeder van Bente) Hulp van ouders nodig anders zijn activiteiten bijna niet te realiseren! We vragen tijdig wanneer er hulp nodig is dit schooljaar. Het is de bedoeling dat wij de informatie vooral via de mail gaan doorgeven. Graag even doorgeven wanneer er een ander mailadres is.

22 Gesprek met de groepsleerkracht
Geen probleem! ‘s Morgens geen gesprekken. Mededeling kan wel. Korte gesprekjes kunnen na school Lange gesprekken, even een afspraak maken Via de mail kunnen ook vragen gesteld worden De klas bezoeken kan na schooltijd altijd. De kinderen weten alles te liggen en kunnen de spullen aan u laten zien.

23 Website van groep 6a www.paulus-school.nl
Wat is er te vinden op onze website? Dit zijn wij Even voorstellen Lesrooster Weekoverzicht Nieuws uit de groep Activiteiten en vieringen Verjaardagskalender Wat leren de kinderen dit jaar Thuis oefenen Afspraken en regels De Vreedzame School Na een uitstapje komt er een kort verslag met foto’s op de website te staan.

24 ? Vragen of opmerkingen ? ? ? ? ? ? ? ?


Download ppt "Informatieavond groep 6a"

Verwante presentaties


Ads door Google