De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zondag 19 HC Franeker 18 juli 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zondag 19 HC Franeker 18 juli 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Zondag 19 HC Franeker 18 juli 2010
Thema: Maakt het uit, of Jezus terug komt? Welkom in de kerk Zondag 19 HC Franeker 18 juli 2010

2

3 Maakt het uit, of Jezus terug komt?
Zondag 19 HC Franeker 18 juli 2010

4 Jezus komt terug…? Wat herken je (niet)?
‘Terecht is daarom de gedachte aan dit oordeel schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen, maar de rechtvaardigen en uitverkorenen verlangen er vurig naar en putten er rijke troost uit. … Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen.’ (Uit Ned Geloofs Belijdenis Artikel 37)

5 Jezus komt terug…? Christenen: mensen van vroeger, van nu, of van de toekomst? Hoe belangrijk is de komst van Jezus voor jou?

6 Wat maakt het uit, of Jezus terug komt?
Vijf vragen: 1. Bestaat Jezus en regeert Hij? 2. Wat gebeurt er met mijn lijf? 3. Zijn Gods vijanden sterker? 4. Wint het onrecht en de leugen? 5. Maakt het jou wat uit of Jezus terugkomt?

7 1. Bestaat Jezus en regeert Hij?
Is Jezus opgestaan of is Hij dood? Is Jezus God en bestaat God? Heeft Jezus inderdaad alle macht? Van wie houden wij? Gaat het christelijk geloof ergens over of zijn het mooie praatjes?

8 1. Bestaat Jezus en regeert Hij?
Uitzien naar Jezus’ openbaring / verschijning / komst 2 Tessalonicenzen 1: …wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; … Openbaring 1,7 Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.

9 1. Bestaat Jezus en regeert Hij?
Ja: Elk oog zal Hem zien als Hij komt! Elke knie zal zich buigen, iedere tong zal belijden: Jezus is Heer (Filippenzen 2,9-10) Erken Hem – in liefde en eerbied!

10 2. Wat gebeurt er met mijn lijf?
Je bent ziek en je wordt niet genezen, wat dan? Je gaat dood, wat dan? Wat betekent redding, verlossing als mensen blijven sterven?

11 2. Wat gebeurt er met mijn lijf?
Filippenzen 3,20-21 20 Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. 21 Met de kracht waarmee hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijkmaken aan zijn verheerlijkt lichaam. Kolossenzen 3,3-4 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

12 2. Wat gebeurt er met mijn lijf?
De verschijning / openbaring van Jezus: Genade (1 Petr 1,13) Redding / verlossing van ons sterfelijk lichaam (Rom 8,23) = een nieuw verheerlijkt lichaam Hoop daarop en verlang daarnaar!

13 3. Zijn Gods vijanden sterker?
Heeft Jezus wel echt gewonnen van de zonde, de dood, de duivel? Waarom worden christenen vervolgd? Waarom is ons leven nog een worsteling? ‘Jezus is overwinnaar’: is het geen verzinsel?

14 3. Zijn Gods vijanden sterker?
2 Tessalonicenzen 1: 6 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.

15 3. Zijn Gods vijanden sterker?
1 Korinte 15: 26 De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood, 27 want er staat: ‘Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd.’

16 3. Zijn Gods vijanden sterker?
Nee: Al Gods vijanden zullen door Jezus onderworpen worden aan God als hoogste koning. Laat je daardoor bemoedigen!

17 4.Wint het onrecht en de leugen?
Sjoemelen en met je ellebogen werken, het loont toch? Zal ik ooit gelijk krijgen en eerherstel voor wat mij is aangedaan? Lukt het om mijn geheim mee te nemen in mijn graf?

18 4.Wint het onrecht en de leugen?
1 Korinte 4 3 Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert me niet, en hoe ik over mezelf oordeel telt evenmin. 4 Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust, maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. 5 Houd dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt, omdat hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt. En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt.

19 4.Wint het onrecht en de leugen?
Openbaring 20,12 Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden.

20 4.Wint het onrecht en de leugen?
Nee Alles zal aan het licht komen. Het onrecht wordt rechtgezet. Wie onrecht is aangedaan, krijgt eerherstel. Wreek jezelf niet, God komt de wraak toe (Rom 12,19)

21 5. Maakt het jou wat uit of Jezus terugkomt?
‘Ik sta er nooit bij stil’ ‘Laat het nog maar even wachten, het leven hier is prima zo’ ‘God vergeeft het toch wel’ ‘Maar ik geloof wel’

22 5. Maakt het jou wat uit of Jezus terugkomt?
1 Tessalonicenzen 5 23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. 24 Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand.

23 5. Maakt het jou wat uit of Jezus terugkomt?
2 Petrus 3 13 Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. 14 Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. 15 Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is.

24 5. Maakt het jou wat uit of Jezus terugkomt?
Wij krijgen tijd voor onze heiliging God maakt ons heilig Span je in om heilig, onberispelijk, rein te zijn als Jezus komt!

25 Terugblik Als Jezus niet terug komt, gaat het christelijk geloof dan wel ergens over? Als wij God niet vragen ons te heiligen zodat we onberispelijk worden, gaat het dan over ons?

26


Download ppt "Zondag 19 HC Franeker 18 juli 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google