De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondiep ongelukkig met ALU - Maar wél schone lucht voor álle Utrechters! - Dinsdag 3 november 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondiep ongelukkig met ALU - Maar wél schone lucht voor álle Utrechters! - Dinsdag 3 november 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Ondiep ongelukkig met ALU - Maar wél schone lucht voor álle Utrechters! - Dinsdag 3 november 2009

2 Inspraak? Ondiep op de schop: er verandert een hoop Gemeente toont betrokkenheid: feesten, informatievoorziening… prima! Echter… Nieuwe bewoners (en de oud-bewoners) zijn in ieder geval NIET op de hoogte van ALU Ook de huidige bewoners zijn absoluut onvoldoende geïnformeerd: huis- aan-huis bladen en RTV Utrecht lijken ons niet de enige oplossing Van inspraak is helaas echt onvoldoende sprake!

3 1.Initiële ALU goed doordacht… ? Plan bevatte bepaalde oplossing voor Utrecht West, nl. Pijperlaan - Marnixlaan 2x2 2.Oranjewoud heeft deze oplossing zelfs aanbevolen! (p. 12 onderaan) 3.Nieuwe ALU, waarin tóch wordt afgeweken van plan. Redenen: wegprofiel, karakter als woonstraat… leefbaarheid wordt aangetast… 4.Gemeente luistert naar bewoners en onderneemt actie… maar ze verplaatst het probleem simpelweg! “Om de verkeersintensiteit op de westelijke verdeelring echt substantieel te verminderen, moet worden ingegrepen in het autoverkeer en de west. verdeelring gedeeltelijk verlegd worden.” (p. 13/14). De vraag is waar in Utrecht de leefbaarheid HET MEEST wordt aangetast? Verbijstering + bezorgdheid om NIMBY VANNAAR  brede straten  (relatief) smalle straten  brede middenberm  geen middenberm  voortuinen, dus huizen NIET pal op de straat  geen/ondiepe voortuinen: huizen WEL pal op straat

4 1.Straten waar het probleem nu naar wordt verlegd krijgen dus na 2015 de rekening gepresenteerd, dus lage luchtkwaliteit PLUS geluidsoverlast? 2.Oranjewoud ondersteunt? Alternatief lijkt níet door hen doorgerekend: op p. 38 staat dat gemeente dit heeft gedaan pas NA inspraak en NA de externe toets door Oranjewoud 3.Welke oplossingen heeft gemeente voor de genoemde straten ( Royaards vd Ham, Laan van Chartroise, Ondiep, Ahornstraat en A'damsestraatweg ) in Ondiep, anders dan die van p. 15 “dat het college i.o.m... bewoners zal bezien hoe de negatieve gevolgen van de maatregelen gematigd kunnen worden.” -‘Matigen’? Bloembakken in situatie van 4.000 naar 9.000 auto’s??? -Aandachtspuntje: zijn “nachtelijke vrachtwagens die geweerd worden uit de brede straten Pijperlaan, Haydnlaan en Lessinglaan (p. 37)” meegerekend? 4.Het aanmerken van de ‘zogenaamd werkelijke reden’ van extra verkeer, nl. de knip bij Paardeveld, is uiteraard géén oplossing… de situatie van meer verkeer blijft namelijk een feit (p. 34). Wat is dan de oplossing? Vraagtekens

5 Spoor 6: Utrecht: aantrekkelijke stad voor bedrijven en consumenten –is GEEN oplossingsrichting… maar een nieuw DOEL Spoor 4: mobiliteitsmanagement en gedrag –gaan weinig bedrijven in investeren: eerst hoofd boven water houden in economisch slechte tijd. Realistisch inschatten als gemeente is ‘n must Spoor 5: duurzame mobiliteit en goederenvervoer –€ 5 mio gereserveerd: druppel op gloeiende plaat … zeer weinig effect Spoor 1: investeren in OV, fiets en P+R –levert slechts 5% van de gewenste 55 tot 60% van de vermindering in verkeersintensiteit op Sporen… 1, 4, 5 en 6: ‘window dressing’

6 Oplossingsrichtingen 2 en 3 houden bijzonder nauw met elkaar verband: –keuzes gemeente m.b.t. spoor 2: positief voor luchtkwaliteit Oog en Al –DIRECT negatief effect op spoor 3 voor Ondiep, Pijlsweerd en Elinkwijk - bereikbaarheid auto –DIRECT negatief effect op spoor 2 voor Ondiep, Pijlsweerd en Elinkwijk: lagere luchtkwaliteit Effect van de nieuwe keuzes in Noord-West op het totale gewenste resultaat in Utrecht is NIET kleiner, eerder GROTER –Situatieschets in Ondiep in vergelijking met Oog en Al: smallere straten, geen middenberm en geen voortuin –In Ondiep per elke m2 staan veel meer woningen –Er wonen in Ondiep per m2 meer mensen Sporen… tja: zo blíjf je bezig

7 Ondiep staat voor: schone lucht voor álle Utrechters … dus óók voor Ondiep!

8 1) Benoemen van de verbazing, verbijstering en, bezorgheid van de bewoners uit Ondiep over de keuze om - nadat andere wijken/buurten de plannen van de gemeente m.b.t. aanleg van wegen t.b.v. concretisering ALU-doelen hebben kunnen afhouden (NIMBY?) - uiteindelijk met name Ondiep op te zadelen met een extreme toename van verkeer op dagelijkse basis. 2) Opheldering over de zogenaamde inspraak of informatieverstrekking die er is geweest vanuit de gemeente. Dit is pertinent onvoldoende gebeurd en hierover hoeft er niet lang gesproken te worden: er zijn zeer veel bewoners die NIET geinformeerd zijn. We kunnen naam en toenaam geven, maar wensen ons liever deze tijd te besparen. Ter info: de huis-aan- huis kranten zijn door bewoners weliswaar gelezen, maar dit kan toch niet (?!) als de enige bron van informatie worden gezien? 3) Irritatie over het grote gebrek aan kwaliteit in de stukken van de gemeente m.b.t. ALU-plannen. Qua structuur zijn deze belabberd en ook inhoudelijk mag er nog een flinke slag gemaakt worden. M.a.w. de bewoners van Ondiep zien graag een reeele afspiegeling van de verwachtingen over toenames van verkeersbewegingen opgenomen in het plan. UITERAARD is het plan een sterk politiek correct en zorgvuldig geformuleerd stuk, maar om nu regelrechte onzin er in te stoppen lijkt ons niet handig. Per slot van rekening is een beetje doorrekenen niet gebaseerd op MENINGEN, maar op CIJFERS, FEITEN en ANALYSES. En de gemeente heeft zich nu niet zeer bekwaam bewezen in het doen maken van solide calculaties / begrotingen of business cases; hoe u het ook noemt. RESUMÉ. In essentie willen de bewoners van Ondiep graag weten: a) Waarom 'dan maar Ondiep'? Het gevoel overheerst dat o.b.v. bovenstaande 3 punten de gemeente simpelweg probeert de ALU plannen er doorheen te drukken, linksom of rechtsom. Dat is vanuit Den Haag of het perspectief van partij- of persoonlijke ambitie nog wel te begrijpen, maar wanneer er sec een objectief oordeel geveld dient te worden zijn de beschikbare analyses echt ruim onvoldoende en niet meer dan een dappere poging om door uitgebreide bladvulling de kern van het probleem - niet sluitende business case - te vermijden. b) Welke concrete plannen staan er opgelijnd om heel systematisch de berekeningen die er zijn om te komen tot de gemaakte voorkeuren te kunnen onderbouwen? Dit staat uiteraard nog los van het veel grotere, moeilijke punt: het menselijke leed en de offers die gemaakt moeten worden om de doelstellingen te kunnen bereiken. Wanneer onder de plannen namelijk NIET een solide verhaal ligt, verwachten de bewoners van Ondiep een herhaling van stappen in vergelijking met recentelijkere projecten: met "ernstige onderschatting" (bedrog?) een goedkeuring krijgen en vervolgens getrapt (in stapjes van enkele miljoenen) meer budget nodig blijken te hebben. De parallel met Ondiep: starten met het inschatten van een kleine toename tot uiteindelijk moeten toegeven - nadat de maatregelen zijn geconcretiseerd! - dat er veel meer verkeersbewegingen zullen zijn, dat de geluidshinder, fijnstof en andere overlast veel ernstiger vormen heeft aangenomen dan oorspronkelijk gedacht... etc. Wel, lang verhaal kort: u kent het dansje, wij inmiddels ook. Graag transparantie en niet langer om de hete brij heen draaien! Input bij online inschrijving vergadering


Download ppt "Ondiep ongelukkig met ALU - Maar wél schone lucht voor álle Utrechters! - Dinsdag 3 november 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google