De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk Henri Raven De wizard of WOZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk Henri Raven De wizard of WOZ."— Transcript van de presentatie:

1 Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk Henri Raven hraven@hvds.nl De wizard of WOZ

2 1.Argumenteren in de WOZ-praktijk 2.Formuleren in de WOZ-praktijk 3.Prijsuitreiking 4.Vragenronde Opbouw sessie

3 Deel 1: Argumenteren in de WOZ-praktijk

4 U hebt bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag waterschapsomslag gebouwd. Het waterschap heeft die aanslag opgelegd. Daarom heb ik uw bezwaarschrift vandaag doorgestuurd naar het waterschap 1. Wat is het standpunt in onderstaande passage?

5 Standpunt is de onderbouwde uitspraak Doe de want-dus-controle om logica en hiërarchie te bepalen: Ik kan de werkzaamheden aan, want ik heb hier al veel ervaring mee. Ik heb hier al veel ervaring mee, dus ik kan de werkzaamheden aan. Ik heb fouten gemaakt, want er was geen controle. Er was geen controle, dus ik heb fouten gemaakt. Standpunt- argumentrelaties

6 Argumentatiestructuur Deze workshop is goed Inhoud is verrassend Alles wat je hoort, is nieuw Je krijgt praktische handvatten Voor argumentatie Voor formuleringen De trainer voegt iets toe Hij is niet puur vakinhoudelijk bezig

7 U hebt mij een reactie gestuurd op de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen de aanslag. Een reactie op een bezwaarschrift is een beroepsschrift. Daarom heb ik uw reactie vandaag doorgestuurd naar de rechtbank. Er ontbreekt iets in de redenering. De gebruikte redenering deugt niet. 2. Waarom is de volgende redenering onlogisch?

8 Mevrouw De Jong heeft recht op een benedenwoning. Zij is namelijk 65 jaar. Stap 1:Als, dan Als zij 65 jaar is, dan heeft mevrouw De Vries recht op een benedenwoning. Stap 2: Veralgemeniseer de uitspraak (=verzwegen argument) Mensen van 65 jaar hebben recht op een benedenwoning. Verzwegen argumenten

9 U hebt de aanslag waar ook de WOZ-waarde op staat naar mij teruggestuurd. Ik zal uw reactie als een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking behandelen. Teruggestuurde aanslagen met daarop de WOZ- waarde worden als bezwaarschriften behandeld. Teruggestuurde aanslagen zijn bezwaarschriften. 3. Wat is het verzwegen argument?

10 De taxatieverslagen van de objecten die als referentie worden gebruikt mag ik niet verstrekken. Dat staat in artikel 40 Wet WOZ. Taxatieverslagen van referentieobjecten mag ik niet verstrekken. Taxatieverslagen van referentieobjecten mogen niet verstrekt worden. 4. Wat is het verzwegen argument?

11 U hebt per e-mail bezwaar gemaakt tegen uw. Onze gemeente biedt geen mogelijkheid om bezwaar te maken met een e-mail. Ik heb uw e-mail uitgeprint en zal het als bezwaarschrift behandelen. Een elektronisch bezwaarschrift kan als bezwaarschrift worden behandeld. Bezwaar maken via e-mail kan niet bij deze gemeente. 5. Welke conclusie is juist?

12 Ik handhaaf de waarde van het pand van de WOZ-beschikking met het beschikkingsnummer. Het bezwaar is ongegrond. Een uitgebreide motivering vindt u hieronder. Er wordt 1 argument gegeven. Er worden geen argumenten gegeven. 6. Hoeveel argumenten geeft de schrijver?

13 Gebruik argumentatieve indicatoren. Meerdere redenen voor een besluit? Ten eerste, daarnaast, bovendien, ook, tevens, een ander punt, daarbij komt nog dat… etc. Eén reden voor een besluit? Dus, want, hierom, op grond hiervan, om deze reden etc. Maak argumenten herkenbaar

14 U ontvangt een overzicht van andere woningen die rond de waardepeildatum 1 januari 2008 zijn verkocht. Die woningen zijn beter te vergelijken met uw woning. Had mijn woning niet beter met andere woningen vergeleken kunnen worden? Wat is het verschil tussen vergelijken en beter vergelijken? 7. Wat is bij dit fragment de beste aanval ?

15 Veelgebruikt argumentatieschema van het type X is vergelijkbaar met Y. Kritische vragen die hierbij horen, zijn: 1.Zijn X en Y wel in relevante opzichten met elkaar te vergelijken? 2.Zijn er ook niet significante verschillen tussen beide? 3.Ligt een andere vergelijking niet meer voor de hand? Vergelijkingsargumentatie

16 Bij dat onderzoek is vastgesteld dat het juiste bouwjaar is. De afwijking met het eerdere bouwjaar is echter beperkt en heeft geen invloed op de waarde. Het gewijzigde bouwjaar is wel in de gemeentelijke administratie aangepast. Kenmerkargumentatie Causale argumentatie 8. Wat voor argumentatiesoort wordt in dit fragment gebruikt?

17 (Argument) is een eigenschap/kenmerk van (standpunt). Het is een eigenschap van beperkte afwijkingen dat deze geen invloed hebben op de vastgestelde waarde. Mogelijke kritiek: Is dat wel zo? (Is X wel een kenmerk van Y) Is het hebben van kenmerk X voldoende om conclusie Y te rechtvaardigen? Kenmerkargumentatie

18 De taxateur heeft de situatie onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat de situatie in uw wijk niet leidt tot waardevermindering. Dat blijkt vooral uit. Kenmerkargumentatie Causale argumentatie 9. Wat voor argumentatieschema wordt in dit fragment gebruikt?

19 (Argument) leidt tot standpunt (standpunt). De aangegeven reden/onderzoek leidt ertoe dat er geen sprake is van waardevermindering. Mogelijke kritiek: Leidt de gegeven reden wel tot het gevolg of leidt dat tot iets heel anders? (Leidt X wel tot Y) Is er geen andere oorzaak voor het gegeven gevolg denkbaar? (Kan Y ook niet door Z veroorzaakt zijn?) Causale argumentatie

20 Deel 2: Formuleren in de WOZ-praktijk

21 Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet vermelden… Passief of lijdende vorm Deelwoordconstructie 10. Hoe noemen we de gemarkeerde constructie?

22 POA in plaats van OPA Wat wordt door wie gedaan? in plaats van Wie doet wat? Mogelijkheid om onderwerp uit een zin te moffelen Levert onduidelijkheid of vaagheid op Lijdende vorm of passief

23 Die reden is niet zo bijzonder dat het op tijd indienen van het bezwaarschrift bijna onmogelijk was. Naamwoordconstructie Lange aanloop 11. Van welke constructie is hier sprake?

24 Verzelfstandiging van het werkwoord: de + werkwoord of het + werkwoord: de beperking van of het beperken van Effect: langere zinnen waarin niks gebeurt Oplossing: gebruik werkwoorden Naamwoordconstructies

25 Ik sta niet afwijzend ten opzichte van het plan om te verhinderen dat het verbod op het thuis pellen van garnalen wordt opgeheven. Vroeger mocht je thuis geen garnalen pellen, maar straks wel Vroeger mocht je thuis geen garnalen pellen en straks ook niet 12. Welke uitspraak is waar?

26 De halfvolle versus de halflege fles Schrijf dus niet: Wanneer u niet binnen 10 dagen reageert, kan ik uw bezwaar niet meer in behandeling nemen maar: Wanneer u binnen 10 dagen reageert, neem ik uw bezwaar nog in behandeling. Voorkom misverstanden: Ik heb nooit geen problemen met die gozer. Vermijd negatief taalgebruik

27 Uw stelling dat bij de waardebepaling te weinig rekening is gehouden met de ligging van de woning bij, en de daarmee samenhangende overlast, is niet juist. Tangconstructie Lange aanloop 13. Van welke constructie is hier sprake?

28 Delen die bij elkaar horen (onderwerp-gezegde, lidwoord-zelfstandig naamwoord) staan niet bij elkaar. Effect: minder begrijpelijke en complexe zinnen Oplossing: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort Tangconstructies

29 Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de Wet WOZ moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eisen gelden zowel voor taxateurs die in dienst van de gemeente zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in opdracht van de gemeente WOZ-taxaties verrichten. De gemeenten moeten beoordelen of de in te zetten taxateurs aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. De eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet WOZ. 14. Wat is een WOZ- taxateur?

30 Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de Wet WOZ moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eisen gelden zowel voor taxateurs die in dienst van de gemeente zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in opdracht van de gemeente WOZ-taxaties verrichten. De gemeenten moeten beoordelen of de in te zetten taxateurs aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. De eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet WOZ. Hoeveel tangconstructies bevatte deze zin?

31 Schrijf actief, Denk aan OPA! Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort Vermijd voorzetselconstructies als door middel van, met betrekking tot, ten aanzien van etc. Gebruik niet te veel werkwoorden, liefst maar 1 per zin Bezuinig op kunnen, willen, zullen, gaan Gouden tips

32 hraven@hvds.nl www.argumentatiecoach.nl www.hvds.nl VRAGEN?


Download ppt "Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk Henri Raven De wizard of WOZ."

Verwante presentaties


Ads door Google