De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk
De wizard of WOZ Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk Henri Raven

2 Opbouw sessie Argumenteren in de WOZ-praktijk
Formuleren in de WOZ-praktijk Prijsuitreiking Vragenronde Vergeet niet uit te leggen dat het met stellingen uit de WOZ-standaardtekstblokken gaat. En de kaartjes terug svp.

3 Deel 1: Argumenteren in de WOZ-praktijk

4 1. Wat is het standpunt in onderstaande passage?
U hebt bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend tegen de aanslag waterschapsomslag gebouwd. Het waterschap heeft die aanslag opgelegd. Daarom heb ik uw bezwaarschrift vandaag doorgestuurd naar het waterschap <…> ROOD Heel vaag standpunt. Ook niet echt duidelijk verwoord. Kortom: begin je betoog ermee en leg het dan helder uit door de argumenten er netjes aan vast te praten, met dus-want dus.

5 Standpunt-argumentrelaties
Standpunt is de onderbouwde uitspraak Doe de want-dus-controle om logica en hiërarchie te bepalen: Ik kan de werkzaamheden aan, want ik heb hier al veel ervaring mee. Ik heb hier al veel ervaring mee, dus ik kan de werkzaamheden aan. Ik heb fouten gemaakt, want er was geen controle. Er was geen controle, dus ik heb fouten gemaakt.

6 Argumentatiestructuur

7 2. Waarom is de volgende redenering onlogisch?
U hebt mij een reactie gestuurd op de uitspraak op uw bezwaarschrift tegen de aanslag <soort aanslag>. Een reactie op een bezwaarschrift is een beroepsschrift. Daarom heb ik uw reactie vandaag doorgestuurd naar <de belastingkamer van> de rechtbank. Er ontbreekt iets in de redenering. De gebruikte redenering deugt niet. GROEN Redenering mag dan kloppen, hij is niet compleet; er worden stappen overgeslagen, de zogenaamde verzwegen argumenten.

8 Verzwegen argumenten Mevrouw De Jong heeft recht op een benedenwoning. Zij is namelijk 65 jaar. Stap 1: Als <argument>, dan <standpunt> Als zij 65 jaar is, dan heeft mevrouw De Vries recht op een benedenwoning. Stap 2: Veralgemeniseer de uitspraak (=verzwegen argument) Mensen van 65 jaar hebben recht op een benedenwoning.

9 3. Wat is het verzwegen argument?
U hebt de aanslag waar ook de WOZ-waarde op staat naar mij teruggestuurd. Ik zal uw reactie als een bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking behandelen. Teruggestuurde aanslagen met daarop de WOZ-waarde worden als bezwaarschriften behandeld. Teruggestuurde aanslagen zijn bezwaarschriften. GROEN Niet echt verzwegen, maar wel heel duidelijk sneller dan de lezer geredeneerd.

10 4. Wat is het verzwegen argument?
De taxatieverslagen van de objecten die als referentie worden gebruikt mag ik niet verstrekken. Dat staat in artikel 40 Wet WOZ. Taxatieverslagen van referentieobjecten mag ik niet verstrekken. Taxatieverslagen van referentieobjecten mogen niet verstrekt worden. ROOD

11 5. Welke conclusie is juist?
U hebt per bezwaar gemaakt tegen uw <WOZ-beschikking en/of aanslag onroerende-zaakbelastingen>. Onze gemeente biedt geen mogelijkheid om bezwaar te maken met een . Ik heb uw uitgeprint en zal het als bezwaarschrift behandelen. Een elektronisch bezwaarschrift kan als bezwaarschrift worden behandeld. Bezwaar maken via kan niet bij deze gemeente. ROOD, waanzinnige redenering natuurlijk.

12 6. Hoeveel argumenten geeft de schrijver?
Ik handhaaf de waarde van het pand <adres object> van de WOZ-beschikking met het beschikkingsnummer <…>. Het bezwaar is ongegrond. Een uitgebreide motivering vindt u hieronder. Er wordt 1 argument gegeven. Er worden geen argumenten gegeven. GROEN, maar erg duybieus: de cirkelredenering loert hier, van het genre: we doen er niets mee, want we doen er niets mee.

13 Maak argumenten herkenbaar
Gebruik argumentatieve indicatoren. Meerdere redenen voor een besluit? Ten eerste, daarnaast, bovendien, ook, tevens, een ander punt, daarbij komt nog dat… etc. Eén reden voor een besluit? Dus, want, hierom, op grond hiervan, om deze reden etc.

14 7. Wat is bij dit fragment de beste aanval ?
U ontvangt een overzicht van andere woningen die rond de waardepeildatum 1 januari 2008 zijn verkocht. Die woningen zijn beter te vergelijken met uw woning. Had mijn woning niet beter met andere woningen vergeleken kunnen worden? Wat is het verschil tussen vergelijken en beter vergelijken? GROEN, vanwege de schematheorie UITLEGGEN!!!, Maar de tweede aanval uis eigenlijk ook een hele goede. Waarom zo geformuleerd? Toch een beetje het idee van slapende honden wakker maken.

15 Vergelijkingsargumentatie
Veelgebruikt argumentatieschema van het type X is vergelijkbaar met Y. Kritische vragen die hierbij horen, zijn: Zijn X en Y wel in relevante opzichten met elkaar te vergelijken? Zijn er ook niet significante verschillen tussen beide? Ligt een andere vergelijking niet meer voor de hand?

16 8. Wat voor argumentatiesoort wordt in dit fragment gebruikt?
Bij dat onderzoek is vastgesteld dat het juiste bouwjaar <jaartal> is. De afwijking met het eerdere bouwjaar is echter beperkt en heeft geen invloed op de waarde <omdat…>. Het gewijzigde bouwjaar is wel in de gemeentelijke administratie aangepast. Kenmerkargumentatie Causale argumentatie GROEN, vergeet schema niet uit te leggen

17 Kenmerkargumentatie (Argument) is een eigenschap/kenmerk van (standpunt). Het is een eigenschap van beperkte afwijkingen dat deze geen invloed hebben op de vastgestelde waarde. Mogelijke kritiek: Is dat wel zo? (Is X wel een kenmerk van Y) Is het hebben van kenmerk X voldoende om conclusie Y te rechtvaardigen?

18 9. Wat voor argumentatieschema wordt in dit fragment gebruikt?
De taxateur heeft de situatie onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat de situatie in uw wijk niet leidt tot waardevermindering. Dat blijkt vooral uit <reden>. Kenmerkargumentatie Causale argumentatie ROOD, let op woordje ‘leidt tot’. Verschil kenmerkargumentatie vaak vaag.

19 Causale argumentatie (Argument) leidt tot standpunt (standpunt). De aangegeven reden/onderzoek leidt ertoe dat er geen sprake is van waardevermindering. Mogelijke kritiek: Leidt de gegeven reden wel tot het gevolg of leidt dat tot iets heel anders? (Leidt X wel tot Y) Is er geen andere oorzaak voor het gegeven gevolg denkbaar? (Kan Y ook niet door Z veroorzaakt zijn?)

20 Deel 2: Formuleren in de WOZ-praktijk

21 10. Hoe noemen we de gemarkeerde constructie?
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet vermelden… Passief of lijdende vorm Deelwoordconstructie ROOD

22 Lijdende vorm of passief
POA in plaats van OPA Wat wordt door wie gedaan? in plaats van Wie doet wat? Mogelijkheid om onderwerp uit een zin te moffelen Levert onduidelijkheid of vaagheid op

23 11. Van welke constructie is hier sprake?
Die reden is niet zo bijzonder dat het op tijd indienen van het bezwaarschrift bijna onmogelijk was. Naamwoordconstructie Lange aanloop GROEN

24 Naamwoordconstructies
Verzelfstandiging van het werkwoord: de + werkwoord of het + werkwoord: de beperking van of het beperken van Effect: langere zinnen waarin niks gebeurt Oplossing: gebruik werkwoorden

25 12. Welke uitspraak is waar?
Ik sta niet afwijzend ten opzichte van het plan om te verhinderen dat het verbod op het thuis pellen van garnalen wordt opgeheven. Vroeger mocht je thuis geen garnalen pellen, maar straks wel Vroeger mocht je thuis geen garnalen pellen en straks ook niet ROOD

26 Vermijd negatief taalgebruik
De halfvolle versus de halflege fles Schrijf dus niet: Wanneer u niet binnen 10 dagen reageert, kan ik uw bezwaar niet meer in behandeling nemen maar: Wanneer u binnen 10 dagen reageert, neem ik uw bezwaar nog in behandeling. Voorkom misverstanden: Ik heb nooit geen problemen met die gozer.

27 13. Van welke constructie is hier sprake?
Uw stelling dat bij de waardebepaling te weinig rekening is gehouden met de ligging van de woning bij <TEKST>, en de daarmee samenhangende overlast, is niet juist. Tangconstructie Lange aanloop GROEN

28 Tangconstructies Delen die bij elkaar horen (onderwerp-gezegde, lidwoord-zelfstandig naamwoord) staan niet bij elkaar. Effect: minder begrijpelijke en complexe zinnen Oplossing: zet bij elkaar wat bij elkaar hoort

29 14. Wat is een WOZ-taxateur?
Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de Wet WOZ moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eisen gelden zowel voor taxateurs die in dienst van de gemeente zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in opdracht van de gemeente WOZ-taxaties verrichten. De gemeenten moeten beoordelen of de in te zetten taxateurs aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. De eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet WOZ. Weet u het nu? Maar buiten het feit dat de vraag niet beantwoord wordt, bevat deze zin ook tangconstructies. Hoeveel? GROEN = 2 ROOD=3 Antwoord is ROOD

30 Hoeveel tangconstructies bevatte deze zin?
Taxateurs die taxaties verrichten in het kader van de Wet WOZ moeten aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Die eisen gelden zowel voor taxateurs die in dienst van de gemeente zijn als voor taxateurs van taxatiebureaus die in opdracht van de gemeente WOZ-taxaties verrichten. De gemeenten moeten beoordelen of de in te zetten taxateurs aan de vakbekwaamheidseisen voldoen. De eisen waaraan de WOZ-taxateur moet voldoen zijn vastgelegd in de Uitvoeringsregeling vakbekwaamheidseisen Wet WOZ.

31 Gouden tips Schrijf actief, Denk aan OPA!
Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort Vermijd voorzetselconstructies als door middel van, met betrekking tot, ten aanzien van etc. Gebruik niet te veel werkwoorden, liefst maar 1 per zin Bezuinig op kunnen, willen, zullen, gaan

32 VRAGEN? hraven@hvds.nl www.argumentatiecoach.nl www.hvds.nl
Mail, bel, kijk


Download ppt "Argumenteren en formuleren in de WOZ-praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google