De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het hoofd boven het maaiveld De betekenis van de verpleegkundig specialist voor het verpleegkundig beroep Bas Vogel, verpleegkundige niet-praktiserend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het hoofd boven het maaiveld De betekenis van de verpleegkundig specialist voor het verpleegkundig beroep Bas Vogel, verpleegkundige niet-praktiserend."— Transcript van de presentatie:

1 Het hoofd boven het maaiveld De betekenis van de verpleegkundig specialist voor het verpleegkundig beroep Bas Vogel, verpleegkundige niet-praktiserend Secretaris Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

2 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

3 Het hoofd boven het maaiveld Doel Opbouw
Jullie begrijpen waarom wij besloten dat er een verpleegkundig specialist komen Het helpt jullie om je een voorstelling te maken van de mogelijke betekenis van de verloskundig specialist voor het beroep van verloskundige Opbouw De basis Waarom zou je er (niet) aan (moeten) beginnen? Wat levert het op (behalve hoofdpijn)? Hoe pak je het aan (en loopt het goed af)? Hoe ziet het er uit? Vragen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

4 Het hoofd boven het maaiveld Vooraf Er was eens….
Ze leefden nog lang en gelukkig Het is geen sprookje Ik weet veel van verpleegkundigen Maar ik weet niets van verloskundigen Het is een eerste oriëntatie Perspectief vanuit de beroepsgroep Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

5 De basis Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg Herkenbaar
Professionele zorgverleners herkenbaar Risicovollehandelingen voorbehouden aan specifieke groepen Mogelijkheid om via tuchtrecht in te grijpen Herkenbaar Afgebakend deskundigheidsgebied Diploma Titel Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

6 De basis Specifieke groepen BIG-register – artikel 3
Artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen Dit MAAKT iemand tot arts, verpleegkundige, verloskundige, et cetera Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

7 Waarom wij er aan begonnen Taakherschikking Maatschappelijk
Taken uit laten voeren door de meest geschikte professional Hoogste kwaliteit Prettigst voor de patiënt Laagste kosten Maatschappelijk Dubbele vergrijzing Toename chronische ziekten en co-morbiditeit Beter worden is geen optie Leven met de ziekte - zelfmanagement Het leven boven de ziekte uittillen Hoe ga ik om met mijn gezondheid? Van ZZ naar GG Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

8 Waarom wij er aan begonnen Carrièreperspectief Behoud Verpleegkundige
Gespecialiseerd verpleegkundige (IC, Onco, VOG, Kinder, Wijk, et cetera) Hoofd Manager Carrière aan het bed?? Behoud Hoe houd je de besten vast? Rolmodellen Kopstukken Voorlopers Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

9 Waarom wij er aan begonnen
Deskundigheidsgebied verpleegkundige (wet BIG, art. 33) Observatie, begeleiding, verpleging en verzorging Deskundigheidsgebied arts (wet BIG, art. 19) Geneeskundige handelingen en voorschrijven geneesmiddelen Voorbehouden handelingen Observeren Begeleiden Diagnosticeren Indiceren (therapie) Voorschrijven Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

10 Mevrouw Willemse, 67 jaar, beginnende diabetes
Waarom wij er aan begonnen Mevrouw Willemse, 67 jaar, beginnende diabetes Klachten geobserveerd Gesprek met voordiagnose Onderzoeken Uitslagen beoordelen Diagnose en therapie Start therapie Instructie, begeleiding en observatie Beoordelen bloedsuikers Bijstellen medicatie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

11 Waarom moet je er (niet) aan beginnen
Integreren Beleiding en behandeling Medische en verpleegkundige taken De verpleegkundige in de rol van zelfstandige behandelaar Krachtenveld Artsen Patiënten Zorgverzekeraars Politiek Goede argumenten WAT LEVERT HET OP Perspectief van de ander Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

12 Wat levert het op? Voortrekkers Carrierreperspectief ‘aan het bed’
voor de beroepsgroep Voortrekkers Superprofessionals Rolmodellen Onderzoek en onderbouwing Carrierreperspectief ‘aan het bed’ Positieve energie Maatschappelijke positie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

13 Hoe pak je het aan? Analyse Strategie Moet je het willen?
De weg met de piketpalen Stappen en tussenstations Krachtenveld Samenwerking VWS Kopstukken Expertise Trial and error Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

14 Hoe ziet het eruit? Wet BIG Regeling Beroepsgroep (V&VN)
Artikel 3 Basisverpleegkundige (arts, fysiotherapeut, verpleegkundige etc) Artikel 14 Specialismeregeling (specialist) Regeling Beroepsgroep (V&VN) Algemeen Besluit College Specialismen Verpleegkunde (CSV) (regelgeving) Beleidsregels Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) (uitvoering) Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

15 Hoe ziet het eruit? Beroep verpleegkundig specialist
Wettelijk erkend beroep (artikel 14 Wet BIG) Titel- en beroepsbescherming Registratie in VSR Registratie door Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) Vermelding in BIG-register Regelgeving door College Specialismen Verpleegkunde (CSV) Algemeen Besluit en Regeling Specialismen Eerste registratie in 2009 Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

16 Hoe ziet het eruit? Kenmerken Verpleegkundige Masterniveau opgeleid
Duaal Zelfstandige behandelrelatie Specifieke bevoegdheden Diagnostiek en indicatiestelling Voorbehouden handelingen Geneesmiddelen voorschrijven Hoogwaardige professional Houding, instelling, werk- en denkniveau, professie Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

17 Hoe ziet het eruit? Verpleegkundig Specialisten Register 5 registers
Preventieve zorg bij somatische aandoeningen Acute zorg bij somatische aandoeningen Intensieve zorg bij somatische aandoeningen Chronische zorg bij somatische aandoeningen Geestelijke gezondheidszorg Herregistratie na 5 jaar Werkervaringseis én deskundigheidsbevorderingseis Werkervaring: 4160 uur in 5 jaar (2 dagen per week) Deskundigheid: 200 punten in 5 jaar (uur = punt) Tenminste 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing - controle via PE-online Tenminste 40 uur Intercollegiale toetsing (ICT) – strikt gereguleerd Hooguit 60 uur Overige deskundigheidsbevorderende activiteiten (ODA) – strikt gereguleerd Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

18 Hoe ziet het eruit? Borgen van het beroepsniveau bij instroom
Student (VSio) Opleidingsregister Opleiding Duale opleiding: cursorisch onderwijs (school) en praktijkonderwijs Cursorisch onderwijs: Opleidingsinstelling (OI) en hoofdopleider (HO) Praktijkonderwijs: Praktijkinstelling (PI) en praktijkopleider Eisen: wat moet je zijn? Verplichtingen: wat moet je doen? Erkenningen: je voldoet aan de eisen en verplichtingen van het Algemeen Besluit Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

19 Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV)
Een organisatie binnen een organisatie Verpleegkundig specialist in opleiding (VSio) Inschrijving VSio’s in opleidingsregister Erkenning Opleidingsinstelling en hoofdopleider Praktijkinstelling en praktijkopleider Visitatie Opleidingsinstellingen en praktijkinstellingen Verpleegkundig specialist (VS) Registratie Verpleegkundig specialisten Herregistratie Iedere 5 jaar Exploitatie Registers en digitaal portfolio Accreditatie Bij- en nascholing Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

20 Vragen Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland


Download ppt "Het hoofd boven het maaiveld De betekenis van de verpleegkundig specialist voor het verpleegkundig beroep Bas Vogel, verpleegkundige niet-praktiserend."

Verwante presentaties


Ads door Google