De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees Parlement: is er nog iemand geïnteresseerd?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees Parlement: is er nog iemand geïnteresseerd?"— Transcript van de presentatie:

1 Het Europees Parlement: is er nog iemand geïnteresseerd?

2 Europees Parlement is de Europese instelling met democratische legitimiteit omdat deze rechtstreeks verkozen wordt

3 Macht van het Europees Parlement neemt toe maar dalende opkomst bij de Europese verkiezingen

4

5 Dalende trend 46% in 2004 in vergelijking met 63% in 1979 Oplossing democratisch deficit door toename macht Europees Parlement? Probleem: niet macht Europees parlement Kan je Europese politiek onderscheiden van nationale kwesties?

6 “Wie is het” Groen! EP lid? 2. Vera Dua 3. Jef Taverniers4. Mieke Vogels 1. Bart Staes

7 “Wie is het” open VLD EP lid? 1. Guy Verhofstadt2. Karel de Gucht 3. Vincent van Quickenborne4. Dirk Sterckx

8 “Wie is het” sp.a EP lid? 1. Johan Vande Lanotte2. Frank Vandenbroucke 3. Mia de Vits4. Kathleen Van Brempt

9 “Wie is het” CD&V EP lid? 1. Inge Vervotte2. Jean-Luc Dehaene 3. Yves Leterme4.Pieter De Crem

10 Geslaagd voor de test? Reflectieperiode: - na “nee” referenda Grondwet in Nederland en Frankrijk 2005 - Terughoudendheid uitbreidingen - 50 ste verjaardag van Europa

11 ‘Nieuwe’ doelstelling tegen 2009 Hogere opkomst bij de Europese verkiezingen Europa dichter bij de burger brengen

12 Europese Raad: verklaring van Berlijn “ Europeanen moeten tegen de verkiezingen van 2009 weten voor welk Europa ze stemmen.” (Angela Merkel, bondskanselier Duitsland, voorzitter EU)

13 Europees Parlement (Pöttering voorzitter EP) …wanneer er ook in de nationale hoofdsteden positief over Europa wordt gesproken, zal de participatie aan de verkiezingen van het Europees Parlement opnieuw hoger zijn. …..een Europees museum “het huis van de Europese geschiedenis” gevestigd in de zetel van de Europese instellingen …onderscheidingen voor mensen die zich inzetten voor de EU …betere regelgeving (minder bureaucratie) …nationale media moet meer aandacht geven aan Europese thema’s

14 Europese Commissie Citizens Agenda: “meer resultaten op gebied van de interne markt, solidariteitsbeleid, bestrijding misdaad en terrorisme, debat over de meerwaarde van uitbreidingen zonder huidige verbintenissen te verbreken, sterke rol EU in de wereld.” “Weinig interesse in en kennis van de EU instituties maar hoge verwachtingen van de resultaten”.

15 Plan A,B,C…….D (Democratie, Dialoog en debat)? Breed publiek debat: Bezoeken aan lidstaten door leden van de Commissie, dialoog met nationale parlementen, Commissie vertegenwoordigingen in elke lidstaat toegankelijk maken voor het publiek, Europe- Direct, Europese Rondetafel voor democratie, Europese goodwillambassadeurs

16 Plan A,B,C…D? (2) Burgerparticipatie: Raadpleging en overleg effectiever maken, Europese burgerpanels, minder geheimdoenerij en meer openheid Instrumenten: Eurobarometer, Internet als discussieforum, Focusgroepen in het bijzonder jongeren

17 Consultatie Europese burger? European citizens consultations, plan D Nationale consultatie 25 februari 2007 1. Leidende rol in energie en milieudebat 2. Sociaal Europa 3. Tolerant en open Europa maar beheer van immigratie door een goede relatie met ontwikkelingslanden

18 En wat denkt de jeugd? Jeugdverklaring van Berlijn 1. Grondwet: hervorming EU instituties, meer domeinen met medebeslissingsrecht EP en initiatiefrecht EP. Europese Commissie moet verantwoording afleggen aan de Raad en het EP. 2. Leidende rol duurzame ontwikkeling en verspreiden van welvaart en vrede 3. Verzekeren toegang tot onderwijs

19 Besluit: meer inspraak of tegenspraak of meer resultaten? 44% gelooft dat hun leven slechter is geworden sinds ze lid zijn van de EU Gebrek aan Euro-enthousiasme…… “Democratie betekent dat de burgers weten waar en hoe de belangrijkste beslissingen genomen worden.”


Download ppt "Het Europees Parlement: is er nog iemand geïnteresseerd?"

Verwante presentaties


Ads door Google