De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flitsbijeenkomst VO Pilot dyscalculie/ER

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flitsbijeenkomst VO Pilot dyscalculie/ER"— Transcript van de presentatie:

1 Flitsbijeenkomst VO Pilot dyscalculie/ER
Emilie Kranendonk Oktober 2014

2 Opbouw presentatie 1. Ervaring pilot 2014 2. Aangepaste rekentoets
- hulpmiddelen en afnamecondities 3. Voorwaarden voor deelname - extra inspanning 4. Dossiervorming 5. Consequenties deelname ER-toets 6. Standaard rekentoets en dyscalculieverklaring 7. Andere beperkingen 8. Aanvraag en afnamedata ER-toets 9. Vragen

3 Ervaring pilot 2014 2F = 2ER-toets 3F = 3ER-toets ER = ernstige rekenproblemen Aantal leerlingen 2ER: 1250 Aantal leerlingen 3ER: 109 Opgaven als haalbaarder ervaren, bleek nog niet uit de cijfers. ER-toets wordt verder ontwikkeld, toegankelijker voor doelgroep.

4 2. Aangepaste rekentoets (ER-toets)
ER-toets voor leerlingen met ernstige rekenproblemen of dyscalculie. Dyscalculieverklaring niet vereist. Wanneer is er sprake van een ernstig rekenprobleem? Dyscalculie: 2 à 3% ER: 7 à 8%

5 - hulpmiddelen en afnamecondities
Eenvoudiger, minder complexe opgaven 2ER en 3ER: 40 opgaven Heen en weer bladeren in gehele toets mogelijk Meer tijd 2ER en 3ER: 150 minuten Gebruik rekenmachine, CRM of eigen rekenmachine Gebruik CvTE rekenkaart

6 De leerling die deelneemt aan de ER-toets heeft ook recht op gebruik van de CvTE rekenkaart bij CE’s waar rekenwerk in voorkomt, vb. wiskunde en economie.

7 3. Voorwaarden voor deelname - wat is extra inspanning?
Vastgesteld dat door dyscalculie of ernstige rekenproblemen het 2F of 3F niveau niet haalbaar is. Er heeft extra inspanning van school en leerling plaatsgevonden om leerling voor te bereiden op de toets. Leerlingdossier opgebouwd waarin punt 1 en 2 zijn beschreven. Geen regels voor extra inspanning, dit is maatwerk.

8 4. Dossiervorming Deskundigenverklaring (indien aanwezig)
Informatie vanuit vorig onderwijs (indien aanwezig) Korte beschrijving (on)haalbaarheid 2F of 3F Korte beschrijving extra inspanning Verklaring dat leerling kiest voor ER-toets Rol Inspectie; is hulpvraag leerling opgepakt en wat is hier mee gedaan?

9 5. Consequenties deelname ER-toets
In schooljaar geen formele consequenties voor de leerling. Geen aantekening op cijferlijst en geen doorstroomconsequenties. Mogelijkheden leerling bespreekbaar maken.

10 6. Standaard rekentoets en dyscalculieverklaring
Leerling met dyscalculieverklaring die deel wil nemen aan de standaard rekentoets heeft recht op maximaal 30 minuten extra tijd en gebruik van de rekenkaart. Géén gebruik van de rekenmachine. Ook recht op gebruik van de rekenkaart bij CE’s waar rekenwerk in voorkomt, vb. wiskunde en economie.

11 7. Andere beperkingen Bij de ER-toets zit de extra tijd voor de leerling (voor ER/dyscalculie) al in de toets verwerkt. Andere beperking ernaast? - recht op nog maximaal 30 minuten extra tijd. Bij de standaard rekentoets met gebruik van hulpmiddelen heeft de leerling obv dyscalculieverklaring recht op max. 30 minuten extra tijd. - Geen recht op nog een tweede keer 30 minuten extra tijd

12 ER-toets Standaard rekentoets met hulpmiddelen Voor welke leerling? Leerling met ernstige rekenproblemen of dyscalculie Leerling met dyscalculieverklaring Dyscalculieverklaring vereist? Nee Ja Gebruik rekenmachine Ja, bij elke opgave. CRM of eigen rekenmachine. Alleen bij opgaven waarbij CRM is toegestaan. Gebruik rekenkaart Ja, CvTE rekenkaart. Ook toegestaan bij CE Extra tijd Zit ingebouwd in de toets. Nog max. 30 minuten extra tijd toegestaan obv andere verklaring dan dyscalculie Max. 30 minuten extra tijd obv dyscalculieverklaring Consequenties leerling Vanaf schooljaar aantekening. Doorstroom nog onduidelijk

13 8. - Aanvragen ER-toets Aanmelden via formulier DUO, dezelfde wijze als het aanvragen van de standaard rekentoets. - Afnamedata Afnameperiode I 2ER: dinsdag 10 en woensdag 11 maart 2015 3ER: dinsdag 17 en woensdag 18 maart 2015 Afnameperiode II 2ER + 3ER: dinsdag 2 en woensdag 3 juni 2015 Er zit een tijdsslot op de toetsen.

14 9. Vragen? Informatie > ‘kandidaten met een beperking’ > pilot dyscalculie Vragen/opmerkingen of

15


Download ppt "Flitsbijeenkomst VO Pilot dyscalculie/ER"

Verwante presentaties


Ads door Google