De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management, Organisatie en gedrag Hoofdstuk 1,6,7

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management, Organisatie en gedrag Hoofdstuk 1,6,7"— Transcript van de presentatie:

1 Management, Organisatie en gedrag Hoofdstuk 1,6,7
Management wat is dat nou eigenlijks?

2 Leerdoelen Wat is management en welke factoren zijn belangrijk
Een definitie te geven van motivatie Wat zijn content en procestheorieën en wat zijn de verschillen? Je kan Maslow en Herzberg, Vroom, Adams en Latham en Lock in hoofdlijnen beschrijven. Hoe je medewerkers in de praktijk kan motiveren

3 Korte intro: Managment???
Wat is dat nou eigenlijks. Welke functies en rollen heb je als manager?? Welk gedrag zal er worden verwacht en in hoevere hebben deze invloed op elkaar. Intentie vs gedrag

4 Intentie vs gedrag wat je wilt bereiken formeel Voorbeeld:   `Ik heb de intentie morgen weer naar huis te gaan.`Synoniemen:   opzet, bedoeling ...

5 1.1 Management, Organisatie en gedrag
Doel: Het creëren van een effectieve en efficiënte organisatie Probleem?????? Voornamelijk is de oorzaak gedrag. Dit gedrag moet worden veranderd. Wie zijn gedrag is het probleem? Zowel individueel als groepsniveau

6 Groeps of individueel niveau
Welk 3 verschillende niveaus zijn er Micro- individu en het proces. (psychologie). Meso- individu en verschijnselen binnen de groep. (sociale psychologie). Macro- Groepsgedrag. ( Sociologie).

7 Welke discipline richten wij ons op?
Zowel op het psychologische , sociologische en sociaal psychologische aspect

8 Specifieke aspecten van gedrag binnen een organisatie.
Perceptie: Effectief waarnemen. Sociale perceptie. Persoonlijkheid. Intelligentie en leren. Motivatie Communicatie

9 Specifieke aspecten van gedrag binnen een organisatie.
Sociale beïnvloeding Leiderschap Beslissen Strategisch management Organisatiestructuur Organisatiecultuur HRM

10 Maar eerst.... Voordat er zal worden ingegaan op deze aspecten gaan we eerst in op de algemene indeling van organisaties, wat managers doen en hoe er over management wordt gedacht.

11 1.2 Organisatie, effectiviteit,efficiëntie en management
Wat is een organisatie???? Een formeel en gestructureerd samenwerkingsverband van mensen die een of meerdere gemeenschappelijke belangen nastreven. Deze komen voort uit drie kernelementen: Mensen De aanwezigheid van structuur De aanwezigheid van een of meer doelen

12 Effectiviteit en efficiëntie
Een weegschaal om winst te kunnen maken. Zie figuur 1,3a en 1,3 b van Hoofdstuk 1

13 1.3 De functies van managers
Iedereen heeft hetzelfde doel. Echter om succes te krijgen moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. Het gaat dus om denkwijzen constant te kunnnen beinvloeden. Om als manager dit bij de groep voor elkaar te krijgen moet je rekening houden met:

14 Functie Plannen (je bent een planner)
Organiseren (je hebt totaaloverzicht) Leiding geven (Leiderschap) Controleren (Controleur) Ieder type manager gaat anders om met de tijdverdeling per functie (figuur 1.5 reader).

15 1.4 De rollen van managers Een manager heeft 3 rollen
Interpersoonlijke rollen (leider,verbinder) Informatie rollen (verspreider) Besluitvormingsrollen (ondernemer,probleemoplosser,onderhandelaar). (zie Tabel 1.1 pagina 24)

16 1.5 Eigenschappen en vaardigheden van managers
Alle vaardigheden zijn samengevat tot 4 basisvaardigheden om succesvol te kunnen werken. Conceptueel inzicht Interpersoonlijke vaardigheden Technische vaardigheden Politieke vaardigheden

17 1.6 Intergratie van functies, rollen, eigenschappen en vaardigheden
Dit gaat dus om Samenhang en worden en staat in tabel 1.4 duidelijk weergegeven. Bij elke rol heeft de gemiddelde, succesvolle en effectieve manager een gemiddelde tijdsverdeling .

18 1.7 Denkbeelden over managment
Hofstede (1993) deed onderzoek naar werknemers. Uit dit onderzoek kwamen dat de beleving over goed managment in elke cultuur anders ligt dit is onder te verdelen in vier groepen: Individualisme Machtsafstand Het vermijden van onzekerheid Masculiniteit versus feminiteit

19 Management, Organisatie en gedrag Hoofdstuk 6
Motivatie de sleutel tot succes?

20 Wat is motivatie Motivatie is het proces dat de aanzet, richting, intensiteit en de duur van gedrag bepaalt bij het willen te bereiken van een bepaald doel. - Basiselementen: De behoefte om iets te gaan doen De manier waarop. De remmende of stimulerende invloed van de omgeving

21 Motiviatietheorie Twee soorten: Wat kan of de inhoud van de motivatie
Hoe kan? Cognitieve en omgevingsfactoren

22 Maslow (pag 182)

23 Alderfer Stelt in 192 een wijziging voor de ERG theorie:
Extistence (materieel bestaan) Relatednes (interpersoonlijke contacten) Growth (persoonlijke ontwikkeling)

24 McClelland: Aangeleerde behoeften
4 categorieën van aangeleerde behoeften: Need for achievement. Need for power Need for affilation Need voor advoidance

25 Need for achievement Gemiddelde taakmoeilijkheid
Verantwoording voor de prestatie Behoefte aan feedback Innovatief van aard

26 Hertzberg Kritieke incidente
Op welk moment gaat je motivatie eraan en waarom?

27 Werk intrinsieke factoren
Factoren die bepalen of de mens zich goed voelt in hun werk en direct met de persoon te maken hebben Dit worden motivatoren of satisfiers genoemd

28 Werk extrinsieke factoren
Dit zijn factoren die bepalen of een persoon zich niet goed voelen in hun werk Dissatisfiers genoemd Gevoel : Je voelt je oneerlijk behandeld of zich geblokeerd in hun functioneren.

29 Verwachtingstheorie van Vroom
Expectancy (verwachting) Instrumentality (instrumenten/middelen) Valance (Waarde) Want ja aan alles zitten consequenties

30 Rechtvaardigheidstheorie van Adams
Eerlijke behandeling de basis voor motivatie bepaald gedrag

31 De rol van Atributie bij motivatie
Verklaart hoe mensen gedrag waarnemen en interpreteren. Fig 6.8 pag 198

32 Goalsetting Eisen aan een doel:
Het doel moet duidelijk en concreet zijn Het doel moet haalbaar zijn Het doel moeten medewerker aanspreken De medewerkers moeten het doel aanvaarden en feedback kunnen geven en genoeg uitdaging bieden

33 Management, Organisatie en gedrag Hoofdstuk 7
Communicatie

34 Leerdoelen

35 7.1 Wat is communicatie

36 7.1.1 Verbale communicatie

37 7.1.2 Non-verbale en para linguïstischecommunicatie

38

39 7.2 Het communicatieproces

40 Hoe geef je effectief feedback?

41 7.3 Problemen bij communicatie
Ruis Referentiekader

42

43 Communicatiestructuur binnen organisaties
Verticale communicatie Horizontale communicatie Laterale communicatie

44 Verticale communicatie

45 Horizontale communicatie

46 Laterale communicatie

47 7.3.5 Factoren in de organisatiecultuur

48 7.4 Effectieve communicatie
Communicatie is effectief wanneer er bij de zender en de ontvanger overeenstemming bestaat over de gedragsconsequenties van de boodschap = De zender heeft een doel met zijn boodschap; wanneer dit doel bereikt wordt is de communicatie effectief.

49 7.5 Het verbeteren van communicatie in de organisatie
Dit is mogelijk op twee niveaus: Interpersoonlijk niveau Voorbereiding Luistervaardigheden Taalgebruik Feedback Organisatorisch niveau Aanpassen organisatiestructuur Het stimuleren van een open cultuur

50 Cross- culturele communicatie

51


Download ppt "Management, Organisatie en gedrag Hoofdstuk 1,6,7"

Verwante presentaties


Ads door Google