De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening"— Transcript van de presentatie:

1 Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening
Werk van barmhartigheid Wanneer heb ik U gezien?

2 Bezoekwerk van uit de katholieke geloofsgemeenschap
Inzicht in: soorten van bezoekwerk door vrijwilligers De bril waarmee je kijkt In ‘verstopte’ vragen die het leven raken en gelovig te duiden zijn Kennismaken en oefenen met ‘verstopte’ vragen Bezoeker: de te onderscheiden bekwaamheden van de bezoeker Bezoekwerk: binnen de diverse soorten van bezoekwerk De taak van de parochie onderscheiden van Zonnebloem etc.. Het profiel van de ‘nieuwe’ vrijwilliger

3 Doelgroep bezoekwerk Geloofsgemeenschap De naaste; de kwetsbare mens, ieder mens is in de ogen van God uniek en dierbaar.

4 Een bezoek IK: Zit u te genieten van het uitzicht? Wat een ruimte he? En wat liggen de weilanden er mooi bij! Ander: Ja, je ziet hier geen levende ziel! Ik: Ja, wat een zalige rust, he? Ander: Toen ik nog in de stad woonde, was het de hele dag een komen en gaan van mensen. Ik woonde naast een winkel, weet u. Altijd mensen: op de fiets, met kinderen, met hun hond. Altijd was er leven. Ik: Ja, dan is het hier een stuk rustiger! Ander: Ik zit dan ook maar het raam wat voor me uit te kijken… Ik: Heerlijk he, als je dat kunt en niets meer hoeft.

5 Niveaus waarop mensen functioneren
Het gesprek sluit hierop aan 1. Fysiek niveau: bv over aftakeling, ziekte, 2. Psychisch niveau: bv over wat in de war/ vergeetachtig en depressief 3. Sociaal niveau: bv over het kleine kringetje (vrijwilliger-koffiebezoek) Minder vaak over: 4. Spiritueel/ levensbeschouwelijk /RK niveau: waarden en normen; waarde-vol nor-maal. Welke soort van gesprekken worden gevoerd bij de twee soorten van bezoekwerk? Wat is is nodig om de levensbeschouwelijke vraag te stellen.

6 Bezoekwerk vanuit de kerk
Door vrijwilligers: Vormen namens de kerk Een kopje koffie/bezoek Hoe gaat het met u, Met attentie: bloemetje, kaart, kaars niveau 1, 2, 3 en soms 4 Bezoek met gericht oor voor levensvragen en zingeving specifiek oor voor niveau 4

7 Kenmerken Koffiebezoek: aandacht, niet oordelend / gezellig
- frequent of niet, met of zonder attentie - goede luisterhouding zonder het verhaal over te nemen Bezoek: in gesprek over de dagelijkse situatie in relatie tot levensvragen en zingeving - frequent (er) - geloof duidend bij ‘zin –en zijn vragen’ (vaak verstopt)

8 Vragen stellen Bezoekwerk staat of valt bij het stellen van de goede vragen: Vraag-vragen Zingevingsvragen (verstopt)

9 Vragen Vraag-vragen Zingevings vragen
* Informatief: Hoe laat komt de taxi? * Verklarend: waaraan is je moeder gestorven? * Oplossend: Zouden de buren niet de vuilnis buiten kunnen zetten? * Toestemmend: Zal ik de buren vragen om de vuilnis buiten te zetten? Zingevings vragen Zoeken naar betekenis en niet om te weten of te begrijpen. Heeft te maken met: Ik heb er (geen) zin in Het heeft (geen) zin Ik geef hier (geen) zin aan

10 Zingevingsvragen - Verstopt!
Achter vraag-vragen Is er wel een hemel? Losse opmerkingen De bladeren vallen weer! Achter noodkreten Wat moet ik met zo’n kind? Achter waarom-vragen, overkomt dit mij? doet God mij dit aan? Raakt aan grenservaringen; vragen die wel gehoord maar niet oplossend beantwoord kunnen worden

11 Aanverwante vormen van bezoekwerk
De twee vormen van aandacht voor de gast kom je ook tegen bij de vrijwilligers van: Herbergen/Inloophuizen Lotgenotengroepen Georganiseerde ontmoetingen, maaltijden Ziekendagen Maatje zijn

12 Toekomst parochie & bezoekwerk
Vragen die om keuzes vragen: Waarin onderscheidt de parochie zich als het gaat om bezoekwerk? (welke rol pakt het bezoekwerk zelf op richting team en bestuur als het om beleid gaat) Wat volgt hieruit voor de uitvoering Centraal en/of lokaal? Bv: Wat biedt de parochie aan: Bezoekwerk met koffie-kwaliteit (vooral aandacht voor de eerste drie niveaus) Bezoekwerk met getrainde vrijwilligers die achter de vragen kunnen luisteren vanuit levensbeschouwelijk/geloofs perspectief (inclusief 4 e niveau) in: huisbezoek, ziekendagen, lotgenotengroepen, inloophuizen, herbergen Welke vrijwilligers zoekt de parochie hierbij? Welk profiel en wie? Welke toerusting? Met wie werk je samen? Binnen en buiten de parochie

13 Bezoekwerk vraagt om nieuwe vrijwilligers
Profiel: 60 plusser of minner met vaardigheden die ruimhartig gelovig is en een vertaalslag kan maken als het om het spirituele en levensbeschouwelijke niveau gaat bij het bezoekwerk. Profiel: 60 plusser of minner die ruimhartig gelovig is, graag iets doet, een goede luisterhouding heeft op de eerste 3 niveaus van het bezoekwerk Beide profielen vragen om ruimte voor eigen ideeën eigen planning tijdsinvestering. afbakening van periode Denk ook aan: Actieve gelovigen die diaconaal betekenisvol willen zijn en die niet gehinderd worden door de ‘geschiedenis’ Inzet van Jongeren uit eigen parochie : Maatschappelijke stage en Vormsel/DiaconAction De Vrijwilligersbank in de gemeente Samenwerking en bondgenoten op kerkelijk en maatschappelijk niveau.

14 Tot wie we zijn Bezoeken: Ik blijf wie ik ben, ik blijf bij mijn kern
de ander blijve ook wie hij is de ander behoude ook zijn kern want eerst in respect voor elkaar kunnen we onszelf worden kunnen we groeien kunnen we van God worden tot we in Hem zijn tot we in liefde zijn tot we zijn wie we zijn Fragment: Tot wie we zijn Frans Boddeke, cssr Ik zie de mens Opdat het Evangelie handen en voeten krijgt in de gemeenschap om ons heen én er buiten


Download ppt "Bezoekwerk Aartsbisdom Utrecht Diocesane diaconale dienstverlening"

Verwante presentaties


Ads door Google