De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de zorgvraag van leerlingen, ouders en scholen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de zorgvraag van leerlingen, ouders en scholen?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de zorgvraag van leerlingen, ouders en scholen?
Op weg naar een goede vraaganalyse in het Voortgezet onderwijs

2 Deze workshop Doel: suggesties, tips en dilemma’s om tot een goede vraagstelling te komen van scholen aan de zorg rond de school In dialoog met u: Doelstelling gemeente Thema’s in het OOGO Ervaringen proeftuinen De schoolkaart als instrument

3 Doelstellingen Om het Kind (jeugdhulp gemeente)
Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht ruimte voor kinderen, ouders en sociale netwerken uitgangspunt voor professioneel handelen en sturing Kleine problemen blijven klein normaliseren van alledaagse opvoedvragen sterke pedagogische infrastructuur (buurt, OKC, kinderopvang, school) ouder- en kindadviseur: generalist, vertrouwenspersoon en kostenbewust Snel effectieve hulp dichtbij specialist schuift aan of krijgt effectief doorverwezen passende onderwijs- zorgarrangementen een gezin, een plan een hulpverlener … en goedkoper! minder schakels en coördinatie niet langer op voorhand inkopen van zorgaanbod Voorkomen dat problemen erger worden

4 OOGO: aansluiting jeugdhulp op scholen
Van wie is de ouder-kindadviseur? regie en rol van de school - profielen en werkprocessen - kaders en professionele ruimte Uren, matching, invoering, aansluiten op (bovenwijks) organisatieniveau VO Aanspreekmodel Communicatie Een Joint Venture (gemeente en instellingen) als uitvoerder van Ouder- en Kindteams

5 Opdracht gemeente preventief, EK, snel en dichtbij, efficiënter
DIN: Maatschappelijke opgaven-> Maatschappelijke doelen - > prestaties: - afname # VSV-ers - % ouders door Ouder- en kindteams bereikt met effectieve steun - op 150 scholen sportstimulering - % jeugdigen bereikt met preventieprogramma’s - % jeugdigen bereikt met jgz - % riskant gebruikende jongeren met effectieve interventie verdubbelt

6 Aanzet tot vraaganalyse
Cijfers gemeente: - gebruik jeugdzorg - VSV, verzuim - onderzoeken GGD Onderzoek: overlap jeugdzorg, (V)SO, JGGZ Onderzoeken gemeente i.s.m. onderwijs - zorg in en om (V)SO - onderzoek NJI: zorggebruik in Praktijkonderwijs, sbo en cluster 3.

7 Samen werken met school
Opzet Proeftuin : 17 scholen Hoe zijn we als ouder- en kindteam gestart Matchen en vraagverheldering Wie zijn er bij de ondersteuning betrokken Wat valt op: Interne gerichtheid Solitaire zorgco’s Multidisciplinair Vraaganalyse Vraag van de doelgroep of een vraag van de school / relatie met het pedagogisch klimaat / inrichting van de ondersteuningsstructuur

8 Voorbeelden van analyses
Gegevens in het LVS / Zorgadviesteam / Vragenlijsten Gebruikcijfers Jeugdzorg / SMW Zelf Redzaamheid Matrix uitgevoerd voor VSO Inventarisatie NJI > Pro, SBAO            Schoolprofiel gebaseerd op de EMOVO > GGD

9

10 Tabel 1: problematiek van de leerlingen (“Kohnstamm”)
Klas 2A (N=14) Klas 4A (N=14) Totaal (N=28) n % n % n % 1 Externaliserend probleemgedrag % % % 2 Internaliserend probleemgedrag % % % 3 Problematische werkhouding % % % 4 Communicatieproblemen % % % 5 Verstandelijke beperking en of vertraagde ontwikkeling % % % 6 Leerachterstand % % % 7 Lichamelijke beperking % % % 8 Dyslexie % % % 9 Autisme of een verwante stoornis 10 Hoogbegaafdheid 11 Dyscalculie (spec. stoornis bij rekenen) 12 Andere leerstoornis (bv. NL, PMD, DCD, dyspraxie) 1 7% % 13 (Andere) psychiatrische stoornis 1 7% %

11 Tabel 4. Zelfredzaamheid van de ouders
Klas 2A (N=14) Klas 4A (N=14) Totaal (N=28) n % n % n % 1 Financiën % 1 7% 2 7% 2 Dagbesteding 3 Huisvesting % 1 4% 4 Huiselijke relaties % % % 5 Geestelijke gezondheid % % % 6 Lichamelijke gezondheid % 1 4% 7 Verslaving 8 Activiteiten dagelijks leven % 1 4% 9 Sociaal netwerk % % % 10 Maatschappelijke participatie % 1 4% 11 Justitie % 1 7% % 12 Lichamelijke verzorging % 2 7% 13 Sociaal-emotionele onderst % % %

12 Schoolprofiel GGD Kenmerken van de leerlingen
Schoolbeleving, pesten op school, schoolbeleving Ervaren gezondheid, sociaal-emotionele gezondheid en zelfdoding Voeding en bewegen Roken, drinken, blowen Veilig vrijen, ongewenste seksuele ervaring en houding ten opzichte van homoseksualiteit

13 Schoolkaart Schoolontwikkeling Aantal ll School Schooluitval / VSV
School LP Verzuim Verzuim door ziekte Thuiszitters Afstroom Geslaagd Onderwijsachterstand / LWOO Zorggebruik Aantal zorg leerlingen School Aantal LL in ZAT besproken Aantal LL met ondersteuningsarrangement Verwijzingen STOP OSL Verwijzingen Rebound / Transferium Verwijzingen VSO /S2C Aantal LL met OKA OKT Aantal LL verwezen SD / BJAA / GGZ Inzet trainingen LL Inzet trainingen / voorl. ouders Veiligheid Incidenten School Tevredenheid leerlingen Schoolbeleving GGD Pesten Registratie politie Politie Gezondheid/ soc emo ontw. Alcohol /Drugs GGD Voeding Gewicht LVB School

14 Werken met een schoolkaart
Kijken naar de populatie Wat is er al? Info van School, leerplicht, SMW, GGZ, Wijkagent, GGD (emovo), Ambulante Begeleiding, BSV, Ouders Wat doen we ermee? Doelen, Inzet, Monitor Wat is de positie van de school? Wat moeten we ervoor doen?

15 Thema’s Versterken mentoren Schoolveiligheid / pbs Vroegsignalering
Ouderbetrokkenheid Rugzak – ggz Obesitas Preventieve gesprekken bij verzuim Verbinding met regiobeleid  + pedagogisch beleid 12+ > PBS / Vreedzame school + aansluiten op wijkaanpak + gesprekken met leerlingen > wat vinden zij belangrijk + huiswerk / coach en

16 Bespreken Opvatting over de verantwoordelijkheid van het onderwijs in samenwerking met de gemeente op het zorgdomein Wat vind u van het idee van de schoolkaart, en de positie van de school/swv daarin? Wat is uw ervaring met het bepalen van omvang en aard van de externe expertise ; wat vraagt dat van de eigen expertise welke instrumenten werkwijzen hebben we voor een goede analyse wie is aan zet (gemeente, swv, schoolbestuur, zorgaanbieder) heeft de werkwijze met schoolkaart een meerwaarde voor de schoolresultaten hoe meten van resultaat

17 Zijn er nog vragen?


Download ppt "Wat is de zorgvraag van leerlingen, ouders en scholen?"

Verwante presentaties


Ads door Google