De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling van het team, de gang van zaken op school vindt u in de schoolgids (http://www.montessorimaasenwaal.nl/over-de-school/algemene-documenten). Ook op andere plaatsen op de website kunt u aanvullende informatie vinden. De weekkalender wordt regelmatig up-to-date gehouden en bevat de meest actuele informatie. Er zijn aparte informatiesheets, o.a.: - Intakeprocedure op de 15e montessorischool van Maas en Waal Hierin vindt u de data waarop de school het eerste contact legt met u als toekomstige ouder. het schema met de vrije vrijdagen Elke onderbouwgroep op de Maas en Waal is één keer per twee weken een vrijdag vrij. - de voorschoolse, tussenschoolse en buitenschoolse opvang. 1 1

2 Informatiesheet Contactgegevens
Op de Maas en Waal gebruiken we verschillende manieren om met de ouders te communiceren. U krijgt de schoolgids (website: met algemene informatie over de school aan het begin van het schooljaar. Ook de kalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld. Op onze website kunt u ook allerlei actuele informatie vinden en een indruk krijgen van de projecten die we als school hebben gehad en n We zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.15 – 11:30 uur. Wanneer er niet wordt opgenomen, kunt u uw boodschap inspreken. Het antwoordapparaat wordt op meerdere momenten afgeluisterd. Ons telefoonnummer: Ook via kunt u ons zaken doorgeven. De administratie van de school is open op maandag, dinsdag donderdag en vrijdagochtend (8:15-11:30). Voor het inschrijven van uw kind, vragen van algemene informatie, verandering van gegevens kunt u ook altijd even binnenlopen. 2 2

3 Intakeprocedure Zes weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Het gesprek met de leerkracht zal na schooltijd plaatsvinden. Tijdens dit gesprek maken u en uw kind samen kennis met de toekomstige leerkracht. We verzoeken u om het inschrijfformulier ingevuld mee te nemen, als u dat al niet eerder aan de school verstuurd/overhandigd hebt. Ook wordt er in overleg besloten wanneer uw kind twee halve dagen komt wennen Verder is er tijdens dat contactmoment een korte rondleiding door de school en natuurlijk is er tijdens het gesprek de gelegenheid om uw vragen te stellen. De kinderen die in juni en juli 2015 vier jaar oud worden, kunnen dit schooljaar pas na de zomervakantie voor het eerst officieel naar school. Wanneer uw kind de eerste dag naar school gaat (op de 4e verjaardag) vragen we u om bij de administratie langs te gaan. Pas nadat u de leerlingkaart heeft getekend kunnen we uw kind officieel inschrijven op deze school. Vaak hebben we alle gegevens al ingevoerd en gaat het slechts om een laatste controle van de gegevens en een handtekening. Na de inschrijving van uw kind gaan we ervan uit dat uw kind elke dag op school komt. Wanneer er redenen zijn om uw kind thuis te houden, dan is dat in overleg met de leerkracht. Bij ziekte kunt u, zoals in de schoolgids beschreven, uw kind afmelden bij de administratie. Ongeveer zes weken na de eerste schooldag is er een gesprek met de leerkracht. De eerste indruk die de leerkracht van uw kind heeft en de eerste ervaringen kunnen dan worden gedeeld. 3 3

4 de dagelijkse gang van zaken
Informatiesheet de dagelijkse gang van zaken Op alle schooldagen geeft u uw kind een trommel met een pauzehapje en drinken mee. We vinden het belangrijk dat dit geen zoetigheid is maar bij voorkeur (geschild) fruit. Dit geldt ook voor het drinken. Als uw kind overblijft dan geeft u ook brood o.i.d. mee. Tijdens de overblijf wordt het drinken; melk, water of thee, verzorgd door de overblijfmedewerkers. Bij de klas staan de verrijdbare bakken waar u het pauzehapje, brood en drinken in kunt leggen. In de onderbouw zijn sloffen zeer gewenst. De kinderen zetten hun schoenen op het rek onder hun jas en hebben in de klas sloffen aan. Deze blijven ook op school. De school voorziet in luizenzakken en deze hangen (met naam) aan de haakjes buiten de klas. Uw kind mag een plantje voor op de tafel meenemen naar school. 4 4

5 Informatiesheet schooltijden
We openen de school om 8.15 uur zodat alle kinderen om 8.30 uur in de klas kunnen zijn. Het is fijn voor zowel de kinderen als de leerkrachten als ze om 8.30 uur ongestoord kunnen beginnen. Ook tijdens de inloop op de donderdag ochtend verwachten we alle kinderen, met ouders, voor 8.30 in de klas. Als uw kind ziek is of om een andere reden (dokter of tandarts) niet naar school kan, verzoeken wij u dit tijdig te laten weten. Wij vragen u om ’s ochtends vóór 8.45 uur te melden dat uw kind afwezig is. Het melden kan telefonisch (graag voic inspreken als u de administratief medewerker niet zelf te spreken krijgt) of via de De schooldagen zijn van 8.30 – uur en van uur. Op woensdag gaan de kinderen van uur naar school. Aan het eind van de schooldag kunt u uw kind ophalen bij de deur van de klas. Uw kind zegt de leerkracht gedag wanneer u er bent. Geef altijd middels een briefje aan wanneer iemand anders uw kind komt ophalen. 5 5

6 Informatiesheet Vrije dagen onderbouw
Omdat kinderen in de onderbouw minder lesuren krijgen dan in de bovenbouw, is er op de Maas en Waal voor gekozen om dit te realiseren met om de week een extra vrije vrijdag voor de groepen 1 en 2. Klassen OBA, OBC en OBE zijn de ene week vrij en de klassen OBB en OBD zijn de andere week vrij. Aan het begin van het nieuwe schooljaar, of wanneer uw kind start, krijgt u een kalender waarin zowel de vrije vrijdagen als de vakantie en studiedagen van het personeel zijn opgenomen. Ook op onze website op de pagina’s “weekkalender” kunt u de belangrijke en vrije dagen van de school vinden (Jaarplanning ) 6 6

7 Informatiesheet vrije dagen onderbouw
Omdat kinderen in de onderbouw minder lesuren krijgen dan in de bovenbouw, is er op de Maas en Waal voor gekozen om dit te realiseren met om de week een extra vrije vrijdag voor de groepen 1 en 2. Hieronder vindt u de data van deze compensatiedagen in het schooljaar OBA/OBC/OBE vrij OBB/OBD vrij 29 augustus 5 september september september september 3 oktober oktober 31 oktober oktober 14 november november 28 november november 12 december december 16 januari januari 30 januari januari 13 februari februari 13 maart maart 27 maart maart 10 april april 24 april mei 22 mei juni 6 juni juni 19 juni juli 7 7

8 vakantie- & studiedagen 2014-2015
Informatiesheet vakantie- & studiedagen Hier vindt u de vakantie regeling en extra vrije dagen, die voor alle kinderen van de Maas en Waal gelden. Schoolvakanties Herfstvakantie 13 oktober t/m 17oktober Kerstvakantie 22 december t/m 2 januari Voorjaarsvakantie 23 februari t/m februari Pasen (incl. Goede Vrijdag) 3 april t/m 6 april Meivakantie (incl. Koningsdag) 27 april t/m 8 mei Hemelvaart 14 mei en 15 mei Pinksteren 25 mei Zomervakantie vr 3juli (vanaf 12:00 uur) t/m augustus 2015 Studiedagen waarbij alle kinderen de hele dag vrij zijn di 21 oktober 2014 ma 5 januari 2015 vr 20 februari 2015 do 12 maart 2015 (onderbouw wèl naar school) wo 18 maart 2015 wo 17 juni 2015 Middagen waarbij alle kinderen om uur vrij zijn vr 6 december do 18 (‘s avonds kerstdiner) en vr 19 december 2014 do 19 februari 2015 8 8

9 Informatiesheet ouderparticipatie
Een moderne basisschool kan niet zonder ouderhulp en gelukkig zijn er veel actieve ouders op de Maas en Waal. Naast de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad zijn er vele ondersteunende/begeleidende taken die ouders onder en na schooltijd doen, zoals:  uitlenen van boeken in de bibliotheek  begeleiden van kinderen bij excursies, uitstapjes en schoolreis  assistentie bij lezen  luizen pluizen  hulp bij sportactiviteiten  tuinouders die helpen om de tuintjes die grenzen aan de lokalen mooi te maken  organiseren van activiteiten zowel onder als na schooltijd helpen van de groepsleerkrachten als klassenouder Elke groep heeft een klassenouder; de klassenouder is de aanspreekouder van een groep voor zowel de leerkracht als de ouders. Zij of hij levert een directe bijdrage aan de organisatie van de groepsactiviteiten. Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief van de ouderraad met een verzoek om betaling van de vrijwillige bijdrage. Van deze bijdrage worden feesten als Sinterklaas en Kerst, projecten, boeken voor de mediatheek en museumbezoek bekostigd. 9 9

10 tussenschoolse opvang
Informatiesheet tussenschoolse opvang De tussenschoolse opvang wordt aangestuurd door een professionele coördinator die een 16-tal vrijwilligers leidt bij de opvang van uw kind(-eren). Deze coördinator is voor twee dagen per week in dienst bij de Stichting Openbaar onderwijs aan de Amstel (OOadA). Op de Maas en Waal is er een goed draaiend en stabiel overblijfteam waardoor de kinderen over het algemeen dezelfde vertrouwde overblijfkracht in hun groep hebben. De tussenschoolse opvang is van – uur. De kinderen eten eerst in de klas de lunch. De lunch wordt door de kinderen zelf meegebracht. We bieden thee, water en melk aan als drank. Wilt uw kind iets anders drinken, dan moet dit zelf meegebracht worden. Na het gezamenlijk eten wordt er bij voorkeur buiten gespeeld. Regelmatig wordt er onder deskundige leiding aan (street-) dance of drama gedaan in de grote of kleine gymzaal. Als het hard regent of het te koud is, kunnen de kinderen binnen in de grote hal of in de kleine gymzaal spelen, kleuren, tekenen of een film kijken. 10 10

11 aanmelding tussenschoolse opvang
Informatiesheet aanmelding tussenschoolse opvang Wanneer uw kind start, zijn er twee betalingswijzen voor het overblijven op school (TSO) mogelijk, vast of flexibel. Vaste betalingswijze Wanneer uw kind start aan het begin van het schooljaar of in januari, dan kunt u uw kind opgeven bij de coördinator van de tussenschoolse opvang, Marjolijn Sabbé, middels een mail naar Vermeld hierbij: de naam van uw kind, de groep van uw kind, het aantal dagen tussenschoolse opvang en geef aan om welke dagen het gaat. We hebben per jaar twee momenten waarbij de facturen uitgaan. In juli voor de periode augustus tot december en in december voor de periode januari tot juli. Wanneer u deze factuur heeft betaald, kan uw kind de afgesproken dagen naar de tussenschoolse opvang. Flexibele betalingswijze Wanneer uw kind midden in een periode begint, kunt u tot de start van de volgende inschrijvingsperiode overbruggen door overblijf-strippenkaarten te kopen. De overblijfkaarten kosten € 20,00 voor 10 keer overblijven. U hoeft uw kind niet op te geven, als u voor dit alternatief kiest. Ook is het mogelijk om altijd voor de flexibele variant te kiezen. 11 11

12 Informatiesheet buitenschoolse opvang
Er zijn meerdere locaties waar de kinderen van de Maas en Waal een plek kunnen krijgen: Partou, twee vestigingen: bso “De Brug”, grenzend aan het schoolplein aan het Victorieplein; “De Petteflet” contact voor beide vestigingen: of Hestia: Biedt naschoolse opvang en in combinatie kan er voorschoolse opvang geregeld worden. Er is hier een minimaal aantal kinderen voor nodig. Meer informatie bij: Het Zuiderlicht, biedt zowel naschoolse als voorschoolse opvang. Deze worden los van elkaar aangeboden. Dynamo welzijnsorganisatie heeft een aanbod van naschoolse activiteiten waarvoor u uw kind kunt opgeven: de Talententent. Inschrijving en meer informatie: of 12 12


Download ppt "Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste."

Verwante presentaties


Ads door Google