De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“De week van de ontdekking” Ruud Demas, juli 2011 Evaluatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“De week van de ontdekking” Ruud Demas, juli 2011 Evaluatie."— Transcript van de presentatie:

1 “De week van de ontdekking” Ruud Demas, juli 2011 Evaluatie

2 Inleiding Wat waren de doelstellingen? Hoeveel functies zijn aangeboden? Hoeveel personen hebben zich ingeschreven. Welke functies waren het meest in trek? Resultaten enquête Vervolgacties

3 Doelstellingen week van de ontdekking Medewerkers stimuleren om buiten hun eigen vakgebied te kijken, waardoor de bereidheid om te wisselen van functie vergroot wordt. Begrip kweken voor partners in de lijn. Dit jaar is een streefcijfer bepaald van 100 medewerkers die aan mobiliteitsbevorderende acties moeten deelnemen.

4 Enkele cijfers op een rij Aangemeld: 66 medewerkers Direct geplaatst: 60 medewerkers 19 kwamen van SZ, dat is bijna 1/3 van het totaal aantal deelnemers. Grootste aanbieder van ontdekplekken is VTH met 14 plekken Opmerkelijk! –Stadsbeheer stelde hele sector open, maar kreeg enkel 2 aanmeldingen.

5 Aanmeldingen * “ Waar aangemeld” is berekend vanuit de drie keuze die de deelnemers konden opgeven. Dit is een ongewogen optelsom. Sectoraangemeld voor de sectorherkomst aanmeldingen Samenleving 298 Shared service center 3511 Concernstaf 141 Vergunnen toezicht en handhaven 228 Centre ceramique 175 Sociale zaken 719 Ruimte 55 Ambtelijk secretariaat 11 Publieke dienstverlening 36 stadsbeheer 20 Raadsgriffie01

6 Aanmeldingen

7 Gewogen gemiddelde van de voorkeur van de deelnemers per sector Sector1ste keuze2de keuze3de keuzeTotaal Shared service center 4226876 Samenleving 4516667 Vergunnen toezicht en handhaven 2418547 Concernstaf 304236 Centre ceramique 2110536 Sociale zaken 124117 Ruimte 62210 Publieke dienstverlening 0606 Ambtelijk secretariaat 3003 stadsbeheer 0022

8 Welke functies waren het meest in trek?

9 Resultaten enquête

10

11

12

13

14

15

16 Reactie deelnemers  Tijd was wat kort tussen inschrijving en geplande data.  4 uurtjes zijn erg kort als je geplaatst wordt bij een afdeling die veel buitenshuis werken (denk maar aan Handhaving). Misschien moet de duur aangepast worden aan de functie waarbij je geplaatst wordt.  Mijn ontdekdag was een hele dag. Minder had geen goed beeld gegeven. De gezamenlijke lunchpauze had veel nut: droeg bij aan beeld van de afdeling en gaf ruimte voor informele discussie over het werk.  Er is heel veel relevante informatie verteld. Het is alleen jammer dat een dagdeel te kort is om een goed overzicht te krijgen van alle taken van de functie  Ik vond het een zeer verrijkende ervaring en heb meer inzicht gekregen in het werk wat andere collega's doen. Heel veel respect

17 Reactie deelnemers  Duidelijk aangeven dat het niet is om kennis te nemen wat de functionaris doet, maar ook eens zien wat en waarom er allemaal binnen een team gedaan wordt.  Het was mij in de communicatie niet duidelijk (bij inschrijving) dat de regel gold 'die het eerst komt die het eerst maalt'.  Heb helaas niet kunnen deelnemen daar keuzeplekken niet meer beschikbaar waren. Aangegeven dat ik graag alsnog in aanmerking zou komen voor dezelfde plek, echter nog geen verdere info ontvangen.  Duidelijk vermelden waar je je kunt aanmelden en wanneer bericht van "plaatsing" kan worden verwacht. Verder was het super! Dank jullie wel!  Afdelingen beter faciliteren om de dagindeling te maken. Op de eigen afdeling kreeg ik het idee dat het op het laatste moment geregeld moest worden.

18 Resultaten enquête

19

20

21

22

23 Reactie begeleiders  Prima om ruimte te geven voor de duur van het bezoek....  Dit was perfect. Ik begeleidde iemand die nadacht en met goede vragen kwam, en duidelijk interesse had. De drie uur die er voor deze snuffel excursie stond hebben we ook geheel kunnen benutten, zonder dat ik belangrijke aspecten heb hoeven verwaarlozen. Ik had de indruk dat de collega die ik vertelde over ons werk het interessant, leuk en leerzaam vond.  Plaatsing van kandidaten meer afstemmen op mogelijk loopbaanperspectief

24 Reactie begeleiders  Het doel van de week van de mobiliteit bleek achteraf heel anders te zijn, dan dat ik van te voren dacht. Het scheelt voor de begeleiders enorm als het doel vooraf duidelijk is. Daarnaast is het van belang om de juiste kandidaten te matchen voor een bepaalde functie, zodat je ook de kandidaat duidelijk kunt begeleiden. Let hierbij ook op de motivatie van de kandidaat!  Duidelijk aangeven dat het niet is om kennis te nemen wat de functionaris doet maar ook de mogelijkheid wordt geboden eens te laten zien wat er allemaal binnen een team gedaan wordt.  Meer coördinatie in de communicatie

25 Algemene opmerkingen  Graag informatie - zeker aan de deelnemers/ontvangers, mogelijk breed in de organisatie - hoeveel deelnemers er geweest zijn aan deze eerste week van de ontdekking.  Misschien van de ontdekker een verslagje vragen? Ik heb er uit mezelf een gemaakt. Dan zie je pas echt wat je allemaal leert. En de leidinggevenden ook ;-)  Mijn begeleider wilde nadrukkelijk ook input van mij hebben als frisse kijk op de casussen. Hij heeft daar ook naar geluisterd. Dat kan een opbrengst zijn voor de gastheer om te communiceren.  Tip: mensen kiezen meestal bewust voor een bepaalde plek of plekken, wie het eerst komt etc. is dan mijn inziens geen gewenst uitgangspunt, dan wellicht later gelegenheid geven om alsnog bij de gewenste plek te gaan kijken.

26 Doelstellingen bereikt? Week van de ontdekking: Een kijkje in de keuken van de consulenten Werk

27 Voorstel vervolgacties  Verbeterpunten op gebied van communicatie en plaatsing meenemen in PVA volgende ontdekkingsweek.  Medewerkers die geparticipeerd hebben aan de “week van de ontdekking” uitnodigen voor een gesprek met L&M (format brief ligt klaar)  2x per jaar een week van de ontdekking organiseren  Voorjaar extern gericht (i.s.m. IGOM)  Najaar intern gericht

28 Bedankt voor jullie bijdrage!


Download ppt "“De week van de ontdekking” Ruud Demas, juli 2011 Evaluatie."

Verwante presentaties


Ads door Google