De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROFIELKEUZE HAVO MONDIAL COLLEGE LEUVENSBROEK NIJMEGEN november 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROFIELKEUZE HAVO MONDIAL COLLEGE LEUVENSBROEK NIJMEGEN november 2014."— Transcript van de presentatie:

1 PROFIELKEUZE HAVO MONDIAL COLLEGE LEUVENSBROEK NIJMEGEN november 2014

2 Begeleiding van school Mentor is eerste aanspreekpunt Mentor behandelt “PROFIELKOMPAS”. 3 HAVO na 2-jarige brugperiode = Tussenjaar? Nee, doorlopende leerlijn. Decaan Vraagbaak: brochures, handboeken enz. Gesprekken, adviezen Adviezen vakdocenten inwinnen Tests afnemen, adviseren. Profielkeuzedag/HAN-dag oktober Profieldag: - met leerlingen 5 havo » - proeflessen nieuwe vakken (BSM, MaWe, MeO, Ec)

3 Inspanning door leerling - Goede cijfers scoren. - Dagelijks werk in voldoende mate doen. - Zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn/worden - Overgaan! (Alle cijfers tellen meer) - CIJFERS ZIJN BELANGRIJK ! - Onderzoeken welk profiel het beste bij je past. -Goede vakken zijn vaak ook leuke vakken!! -Inzicht en kunnen tonen aan docenten !! -Inzet tonen voor het vak/de docent !! -Interesse in opleiding/beroep in HBO!!

4 Rol van de ouders Klankbord voor uw kind  toekomst ? Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter dan de school. Bron van informatie (beroepenwereld, “wie ben ik?”) Begeleiding open dagen/voorlichtingsdagen (4 havo) Studiehouding controleren? (en verbeteren?) Toetsen aan de werkelijkheid. Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer” Bovenal ………. Trajectbegeleider

5 Hoe kiezen ? Wie ben ik?Eigenschappen Wat wil ik ?Interesse Wat kan ik ?Capaciteiten

6 Hoe kies ik het juiste profiel ? “ Goede” redenen: –Ik ben goed in die vakken. Slaag wel. –Ik vind die vakken leuk. –Ik denk, dat ik later een beroep in die profielrichting kies. –De adviezen van de vakdocenten zijn goed. –Werk/activiteiten passen goed bij mijn persoon. “Foute” redenen: –Mijn vriend(-in) kiest dit ook. –Deze leraar/lerares vind ik (niet) leuk ! –Ik wil mij niet zo druk maken. –Eigenlijk weet ik niets beters. –Ik wil rijk worden.

7 Overwegingen Definitieve richtingkeuze door profielkeuze? Ik heb nu onvoldoende(s) voor profiel vak “Functie” tegenover opleidingsniveau! “Ik weet nog geen beroep!” Eerst slagen, dan vervolgstudie. Doubleren in 4 Havo? Of MBO? (ROC) Na Havo eerst MBO? Toegang tot HBO, dus waarom? Na MBO gaat 50% door in HBO

8 De vier profielen Natuur & TechniekNT Natuur & GezondheidNG Economie & MaatschappijEM Cultuur & MaatschappijCM

9 Gemeenschappelijk deel Verplicht voor iedereen: –Nederlands –Engels –Rekenen –Maatschappijleer (Mij) –Lichamelijke Opvoeding (LO) –Culturele & kunstzinnige vorming 1 (CKV 1) –Oriëntatie op studie & beroep (OSB) 40 uur –Profielwerkstuk 80 uur (begeleide middagen) –Enigszins klassenverband door clustering met profieldeel

10 Natuur-profiel Natuur & Techniek –Wiskunde B –Natuurkunde –Scheikunde Profielkeuzedeel, 1 vak: Biologie Onderzoek en Ontwerp Biologie Economie Management en Organisatie Onderzoek en Ontwerp Vrije deel, 1 vak:

11 Wat kan ik er mee? Alle (technische) opleidingen als je geen vak mist (Ec/2 e mvt/Bi) Als je economie of management & organisatie kiest kun je ook alle economische opleidingen kiezen. OpleidingenN+TN+GE+MC+M Logistiek en technische vervoerskunde  Luchtvaarttechnologie  na of nl&t  Maritiem officier¹  na of nl&t  Medisch ingenieur  Milieukunde  sk  Forensisch onderzoek  na of nl&t  Game architecture and design  Ruimtelijke ordening en planologie  Scheepsbouwkunde  na of nl&t  Technische bedrijfskunde  Technische commerciële confectiekunde  Technische commerciële textielkunde  Technische informatica  wib Technische natuurkunde  na of nl&t  Verkeerskunde  Werktuigbouwkunde  na of nl&t 

12 Natuur-profiel Natuur & Gezondheid –Wiskunde B of Wiskunde A –Scheikunde –Biologie Profielkeuzedeel, 1 vak: Natuurkunde Aardrijkskunde Onderzoek en Ontwerp Onderzoek en Ontwerp Natuurkunde Aardrijkskunde Management en Organisatie Vrije deel, 1 vak:

13 Wat kan ik ermee? OpleidingenN+TN+GE+MC+M Aot-techniek (energie-techniek)  na  Autotechniek  na  Aviation  na  Game architecture and design  Bewegingstechnologie  wi (a of b) Luchtvaarttechnologie  na  Biologie en medisch laboratoriumonderzoek  Gezondheidszorgtechnologie  Biotechnologie  Bouwkunde  nawib + na  Bouwmanagement en vastgoed  ec + wi (a of b) Chemie  Chemische technologie  Civiele techniek  na  Informatica  wi (a of b) Communication and multimedia design  wi (a of b) Elektrotechniek  na  Engineering, design and Innovation  naNa 

14 Instroom TECHNASIUM in bovenbouw! Leerlingen van TECHNASIUM in 3 Havo-t Kenmerk is het vak O & O –Ontwerp en onderzoek (technisch) –Praktische opdrachten in groepjes –Opdrachten uit het bedrijfsleven –2 grote proeven en 1 keuzeopdracht in 4 havo –meesterproef in 5 havo (profielwerkstuk is onderdeel) –Geen CSE maar schoolexamen Keuze voor O&O in 4 Havo mogelijk (advies) Alleen bij Natuur- profiel.

15 Maatschappij-profiel Economie & Mij. –Wiskunde A –Economie –Geschiedenis –(IBC 2015-2016) Profielkeuzedeel, 1 vak: Aardrijkskunde Duits Frans Maatschappij- wetenschappen Management en Organisatie Vrije deel, 1 vak: FransDuits Kunst (tekenen)Aardrijkskunde BSM Maatschappij- wetenschappen Management en Organisatie

16 Wat kan ik ermee? Bijna alle economische opleidingen. OpleidingenN+TN+GE+MC+M Accountancyec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) Bedrijfseconomieec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) Bedrijfskundige informatica  (ec of m&o) + wi (a of b) Bestuurskunde /overheidsmanagementec  Commerciële economieec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b) Communicatieec of m&o  (ec /m&o of mw)+ wi (a of b) Food and business  (ec of m&o) + wi (a of b) Hbo-Rechten  Hogere Europese beroepenopleiding2e mvt  Hoger hotelonderwijs¹2e mvt ec of m&o Hoger toeristisch en recreatief onderwijs  ec of m&o Informatiedienstverlening en –management  Integrale veiligheid  Integrale veiligheidskundeec  International business and management studies ec of m&o of 2e mvt  ec of m&o Journalistiek  Kunst en economie  Logistiek en economieec of m&o  (ec of m&o) + wi (a of b)

17 Maatschappij-profiel Cultuur & Mij. –MVT 2 (Frans of Duits) –Geschiedenis –Kunst (tekenen) Profielkeuzedeel, 1 vak: Aardrijkskunde Economie (alleen met WiA) DuitsFrans Wisk A (vwo) BSM Maatschappij- wetenschappen Vrije deel, 1 vak:

18 Wat kan ik ermee? Alle studies in cultuur/welzijn, zorg en onderwijs OpleidingenN+TN+GE+MC+M Creatieve therapie¹  Culturele en maatschappelijke vorming  Godsdienst-pastoraal werk  Integrale veiligheidskundeec  Maatschappelijk werk en dienstverlening  Pedagogiek  Personeel en arbeid  Sociaal-juridische dienstverlening  Sociaal pedagogische hulpverlening  Social work  Sport en bewegen¹ 

19 OPLEIDINGEN IN DE ZORG Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst. OpleidingenN+TN+GE+MC+M Fysiotherapie  Huidtherapie  Kunstzinnige therapie  Logopedie, opleiding voor¹  Management in de zorg¹  Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (Röntgen enz.)  wi (a of b) Mondzorgkunde  Oefentherapie Cesar  Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot  Optometrie  wi (a of b) Orthoptie  wi (a of b) Podotherapie, opleiding  Sport, gezondheid en management  Verpleegkunde  Voeding en diëtetiek 

20 Na het HAVO HBO –Vervolg op profiel techniek (HTO) met NG ? –Betere aansluiting? –BACHELOR (4 jaar) / MASTER 1 + 3 jr(WO) + 1-2 jr (WO) –Elk profiel: GEZONDHEID/MEDISCH SOCIALE OPLEIDINGEN ONDERWIJS –Los vak geëist: Toerisme 2e mvt geëist Economie – Ec/ MeO + Wa Economie – Ec/MeO+ MVT Zie lijst boekje! C&M met eco/wi ???? !! MBO –Vervolg profiel kan –2e klas starten (???) –Minder eisen –Niveau 4 kiezen voor doorstroming naar HBO –Doorstroomtrajecten !! –Zeer praktisch, volledig op beroep gericht. VWO –Aansluitprobleem –Nieuwe 2e Fase in klas 4 –Taal moet! (FA of DU) –Vrijstellingen – Wi A/C verplicht

21 Belangrijke informatie Vanaf nuDecaan, kamer 1.23 voor info Tot eind januariProfielKompas en mentoruren Januari/februariAdviezen docenten bij cijferoverzicht februari 2015 advieslijst vakken per leerling. 17 Maart 2015Uiterlijk inleveren definitieve profielkeuze!! Maart 2015Gesprek met decaan (evt. ouders) over profielkeuze Overgangsrapport Keuze bijstellen vanwege resultaten?

22 Informatiebronnen www.studiekeuze123.nl www.icares.nl www.han.nl www.avans.nl www.hu.nl www.saxion.nl www.mondialcollege.nl/Leuvensbroek/Begeleiding&Zorg/Decanaat Decaan: –Kamer 1.23 op de eerste verdieping. –Informatie via de site … zie decanennieuws

23 Decanen Mondial College locatie Leuvensbroek Barbara van Kempen (ma,di,wo,do) Colette Ribbers (di) Tel.: 024 – 378 69 93 decanaat@mondialcollege.nl www.mondialcollege.nl Dank voor uw aandacht.


Download ppt "PROFIELKEUZE HAVO MONDIAL COLLEGE LEUVENSBROEK NIJMEGEN november 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google