De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LEUVENSBROEK NIJMEGEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "LEUVENSBROEK NIJMEGEN"— Transcript van de presentatie:

1 LEUVENSBROEK NIJMEGEN
Decanaat 2008Decanaat 2007 PROFIELKEUZE HAVO MONDIAL COLLEGE LEUVENSBROEK NIJMEGEN november 2014 Mondial CollegeMondial College

2 Begeleiding van school
Mentor is eerste aanspreekpunt Mentor behandelt “PROFIELKOMPAS”. 3 HAVO na 2-jarige brugperiode = Tussenjaar? Nee, doorlopende leerlijn. Decaan Vraagbaak: brochures, handboeken enz. Gesprekken, adviezen Adviezen vakdocenten inwinnen Tests afnemen, adviseren. Profielkeuzedag/HAN-dag oktober Profieldag: met leerlingen 5 havo - proeflessen nieuwe vakken (BSM, MaWe, MeO, Ec)

3 Inspanning door leerling
- Goede cijfers scoren. - Dagelijks werk in voldoende mate doen. - Zelfstandig en zelfverantwoordelijk zijn/worden - Overgaan! (Alle cijfers tellen meer) - CIJFERS ZIJN BELANGRIJK ! - Onderzoeken welk profiel het beste bij je past. Goede vakken zijn vaak ook leuke vakken!! Inzicht en kunnen tonen aan docenten !! Inzet tonen voor het vak/de docent !! Interesse in opleiding/beroep in HBO!!

4 Rol van de ouders Klankbord voor uw kind  toekomst ?
Uw raad/ advies is belangrijk: u kent uw kind anders en beter dan de school. Bron van informatie (beroepenwereld, “wie ben ik?”) Begeleiding open dagen/voorlichtingsdagen (4 havo) Studiehouding controleren? (en verbeteren?) Toetsen aan de werkelijkheid. Troostende schouder…. “Ik weet het niet meer” Bovenal ………. Trajectbegeleider

5 Hoe kiezen ? Wie ben ik? Eigenschappen Wat wil ik ? Interesse Wat kan ik ? Capaciteiten

6 Hoe kies ik het juiste profiel ?
“Goede” redenen: Ik ben goed in die vakken. Slaag wel. Ik vind die vakken leuk. Ik denk, dat ik later een beroep in die profielrichting kies. De adviezen van de vakdocenten zijn goed. Werk/activiteiten passen goed bij mijn persoon. “Foute” redenen: Mijn vriend(-in) kiest dit ook. Deze leraar/lerares vind ik (niet) leuk ! Ik wil mij niet zo druk maken. Eigenlijk weet ik niets beters. Ik wil rijk worden.

7 Overwegingen Definitieve richtingkeuze door profielkeuze?
Ik heb nu onvoldoende(s) voor profiel vak “Functie” tegenover opleidingsniveau! “Ik weet nog geen beroep!” Eerst slagen, dan vervolgstudie. Doubleren in 4 Havo? Of MBO? (ROC) Na Havo eerst MBO? Toegang tot HBO, dus waarom? Na MBO gaat 50% door in HBO

8 De vier profielen Natuur & Techniek NT Natuur & Gezondheid NG
Economie & Maatschappij EM Cultuur & Maatschappij CM

9 Gemeenschappelijk deel
Verplicht voor iedereen: Nederlands Engels Rekenen Maatschappijleer (Mij) Lichamelijke Opvoeding (LO) Culturele & kunstzinnige vorming 1 (CKV 1) Oriëntatie op studie & beroep (OSB) 40 uur Profielwerkstuk 80 uur (begeleide middagen) Enigszins klassenverband door clustering met profieldeel

10 Natuur-profiel Natuur & Techniek Profielkeuzedeel, 1 vak: Wiskunde B
Natuurkunde Scheikunde Profielkeuzedeel, 1 vak: Biologie Onderzoek en Ontwerp Vrije deel, 1 vak: Biologie Economie Management en Organisatie Onderzoek en Ontwerp

11 Wat kan ik er mee? Alle (technische) opleidingen als je geen vak mist (Ec/2e mvt/Bi) Als je economie of management & organisatie kiest kun je ook alle economische opleidingen kiezen. Opleidingen N+T N+G E+M C+M Logistiek en technische vervoerskunde Luchtvaarttechnologie na of nl&t Maritiem officier¹ Medisch ingenieur Milieukunde sk Forensisch onderzoek Game architecture and design Ruimtelijke ordening en planologie Scheepsbouwkunde Technische bedrijfskunde Technische commerciële confectiekunde Technische commerciële textielkunde Technische informatica wib Technische natuurkunde Verkeerskunde Werktuigbouwkunde

12 Natuur-profiel Natuur & Gezondheid Profielkeuzedeel, 1 vak:
Wiskunde B of Wiskunde A Scheikunde Biologie Profielkeuzedeel, 1 vak: Natuurkunde Aardrijkskunde Onderzoek en Ontwerp Vrije deel, 1 vak: Onderzoek en Ontwerp Natuurkunde Aardrijkskunde Management en Organisatie

13 Wat kan ik ermee? Opleidingen N+T N+G E+M C+M
Aot-techniek (energie-techniek) na Autotechniek Aviation Game architecture and design Bewegingstechnologie wi (a of b) Luchtvaarttechnologie Biologie en medisch laboratoriumonderzoek Gezondheidszorgtechnologie Biotechnologie Bouwkunde wib + na Bouwmanagement en vastgoed ec + wi (a of b) Chemie Chemische technologie Civiele techniek Informatica Communication and multimedia design Elektrotechniek Engineering, design and Innovation Na

14 Instroom TECHNASIUM in bovenbouw!
Leerlingen van TECHNASIUM in 3 Havo-t Kenmerk is het vak O & O Ontwerp en onderzoek (technisch) Praktische opdrachten in groepjes Opdrachten uit het bedrijfsleven 2 grote proeven en 1 keuzeopdracht in 4 havo meesterproef in 5 havo (profielwerkstuk is onderdeel) Geen CSE maar schoolexamen Keuze voor O&O in 4 Havo mogelijk (advies) Alleen bij Natuur- profiel.

15 Maatschappij-profiel
Economie & Mij. Wiskunde A Economie Geschiedenis (IBC ) Profielkeuzedeel, 1 vak: Aardrijkskunde Duits Frans Maatschappij- wetenschappen Management en Organisatie Vrije deel, 1 vak: Frans Duits Kunst (tekenen) Aardrijkskunde BSM Maatschappij- wetenschappen Management en Organisatie

16 (ec /m&o of mw)+ wi (a of b)
Wat kan ik ermee? Bijna alle economische opleidingen. Opleidingen N+T N+G E+M C+M Accountancy ec of m&o (ec of m&o) + wi (a of b) Bedrijfseconomie Bedrijfskundige informatica Bestuurskunde /overheidsmanagement ec Commerciële economie Communicatie (ec /m&o of mw)+ wi (a of b) Food and business Hbo-Rechten Hogere Europese beroepenopleiding 2e mvt Hoger hotelonderwijs¹ Hoger toeristisch en recreatief onderwijs Informatiedienstverlening en –management Integrale veiligheid Integrale veiligheidskunde International business and management studies ec of m&o of 2e mvt Journalistiek Kunst en economie Logistiek en economie

17 Maatschappij-profiel
Decanaat 2008Decanaat 2007 Maatschappij-profiel Cultuur & Mij. MVT 2 (Frans of Duits) Geschiedenis Kunst (tekenen) Profielkeuzedeel, 1 vak: Aardrijkskunde Economie (alleen met WiA) Vrije deel, 1 vak: Duits Frans Wisk A (vwo) BSM Maatschappij- wetenschappen Mondial CollegeMondial College

18 Wat kan ik ermee? Alle studies in cultuur/welzijn , zorg en onderwijs
Opleidingen N+T N+G E+M C+M Creatieve therapie¹ Culturele en maatschappelijke vorming Godsdienst-pastoraal werk Integrale veiligheidskunde ec Maatschappelijk werk en dienstverlening Pedagogiek Personeel en arbeid Sociaal-juridische dienstverlening Sociaal pedagogische hulpverlening Social work Sport en bewegen¹

19 Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst.
OPLEIDINGEN IN DE ZORG Profiel N&G is dus niet nodig, maar gewenst. Opleidingen N+T N+G E+M C+M Fysiotherapie Huidtherapie Kunstzinnige therapie Logopedie, opleiding voor¹ Management in de zorg¹ Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken (Röntgen enz.) wi (a of b) Mondzorgkunde Oefentherapie Cesar Oefentherapeut Mensendieck, opleiding tot Optometrie Orthoptie Podotherapie, opleiding Sport, gezondheid en management Verpleegkunde Voeding en diëtetiek

20 Na het HAVO MBO HBO BACHELOR (4 jaar) / MASTER VWO Vervolg profiel kan
2e klas starten (???) Minder eisen Niveau 4 kiezen voor doorstroming naar HBO Doorstroomtrajecten !! Zeer praktisch, volledig op beroep gericht. VWO Aansluitprobleem Nieuwe 2e Fase in klas 4 Taal moet! (FA of DU) Vrijstellingen Wi A/C verplicht HBO Vervolg op profiel techniek (HTO) met NG ? Betere aansluiting? BACHELOR (4 jaar) / MASTER 1 + 3 jr (WO) jr (WO) Elk profiel: GEZONDHEID/MEDISCH SOCIALE OPLEIDINGEN ONDERWIJS Los vak geëist: Toerisme 2e mvt geëist Economie – Ec/ MeO + Wa Economie – Ec/MeO+ MVT Zie lijst boekje! C&M met eco/wi ???? !!

21 Belangrijke informatie
Vanaf nu Decaan, kamer 1.23 voor info Tot eind januari ProfielKompas en mentoruren Januari/februari Adviezen docenten bij cijferoverzicht februari 2015 advieslijst vakken per leerling. 17 Maart Uiterlijk inleveren definitieve profielkeuze!! Maart Gesprek met decaan (evt. ouders) over profielkeuze Overgangsrapport Keuze bijstellen vanwege resultaten?

22 Informatiebronnen www.studiekeuze123.nl www.icares.nl
Decaan: Kamer op de eerste verdieping. Informatie via de site … zie decanennieuws

23 Dank voor uw aandacht. Decanen Mondial College locatie Leuvensbroek
Barbara van Kempen (ma,di,wo,do) Colette Ribbers (di) Tel.: 024 – Dank voor uw aandacht.


Download ppt "LEUVENSBROEK NIJMEGEN"

Verwante presentaties


Ads door Google