De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

©3E || AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE Studiedag collectieve warmteproductie

Verwante presentaties


Presentatie over: "©3E || AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE Studiedag collectieve warmteproductie"— Transcript van de presentatie:

1 ©3E || www.3E.eu AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE Studiedag collectieve warmteproductie info@3E.eu Floor.Apers@3E.eu

2 3E intro 2 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– 3E intro Opgericht in 1999 Spin-off of imec, nanoelectronisch onderzoekscentrum 120 experten, 18 nationaliteiten Projecten in 30 landen, 5 continenten Kantoren in Brussel (en Gent, Louvain-la- Neuve), Toulouse, Beijing, Istanbul, Kaapstad en Milaan

3 Multidisciplinair Team 3 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– 3E intro

4 Inhoud 4 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering – Inhoud Inleiding EPB, externe warmtelevering Goedkeuringsleidraad 2.0 Aanvraag procedure gelijkwaardigheid externe warmtelevering Stavingsnota Invoeren gegevens EPB software + voorbeeld Impact concepten

5 EPB - Energieprestatieregelgeving 5 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– EPB Sinds 2006 moeten alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Eén van de eisen is de E-peileis. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een gebouw en zijn vaste installaties (verwarming, SWW, ventilatie, koeling, bevochtiging en verlichting) in standaardomstandigheden.

6 EPB – Externe warmtelevering definitie 6 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Definitie De warmte wordt niet op het eigen perceel geproduceerd, maar wordt via een extern warmtenet aangeleverd. (vb: wijkverwarming, “klassieke stadsverwarming”) De warmte wordt op het eigen perceel geproduceerd en via een warmtenet dat geheel of gedeeltelijk buiten de gebouwen bevindt aan één of meerdere gebouwen op het eigen perceel geleverd. (vb: centrale stookruimte voor verschillende gebouwen op 1 perceel)

7 EPB – Evolutie 7 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Evolutie Vroeger verwijzing naar nadere specificaties die door minister werden vastgelegd Specificaties werden echter tot op heden niet vastgelegd  berekening Epeil externe warmtelevering niet mogelijk tot 2014 + invloed hernieuwbare energie percentage Studie externe warmtelevering: opdrachtgever VEA, uitvoerders Ingenium/3E Het berekenen van de energieprestatie van gebouwen die aangesloten zijn op een systeem van externe warmtelevering kan via de procedure voor gelijkwaardigheid. Alle info : “Goedkeuringsleidraad externe warmtelevering 2.0” http://www.energiesparen.be/epb/externewarmtehttp://www.energiesparen.be/epb/externewarmte

8 Goedkeuringsleidraad externe warmtelevering 8 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Goedkeuringsleidraad Goedkeuringsleidraad externe warmtelevering 2.0 omvat: Informatie aanvraag gelijkwaardigheid voor gebouwen die aangesloten zijn op een systeem van externe warmtelevering Berekeningsmethode voor het inrekenen van systemen van externe warmtelevering: cfr. stavingsnota Toelichting invoeren EPB software

9 Procedure gelijkwaardigheidsaanvraag 9 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Aanvraagprocedure gelijkwaardigheid Procedure is tijdelijk van aard, tot een berekeningsmethode wordt vastgelegd door de Vlaamse regering. Wie? Aangifteplichtige Warmtenetbeheerder Projectontwikkelaar Indien aangevraagd door warmtenetbeheerder of projectontwikkelaar: definitieve beslissing VEA te bezorgen aan aangifteplichtige. Beslissing VEA volgt na 120 kalenderdagen

10 Procedure aanvraag gelijkwaardigheid 10 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Aanvraagprocedure gelijkwaardigheid Voorwaarde: gebouw/gebouwen moeten voldoen aan geldige EPB eisen Indienen: Aangetekend of gedateerd ontvangstbewijs Tot het moment van indienen van startverklaring + werken nog niet gestart Aanvraagdossier moet een aantal zaken bevatten  cfr lijst goedkeuringsleidraad blz.9 Belangrijkste: stavingsnota = implementatie van methode inrekenen systeem van externe warmtelevering

11 Stavingsnota 11 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Excelfile, laatste versie augustus 2014 http://www.energiesparen.be/epb/externewarmte http://www.energiesparen.be/epb/externewarmte Belangrijk: grenzen vastleggen uniek systeem per warmtevrager.

12 Stavingsnota: genereren input EPB software 12 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Genereert 3 waarden voor EPB software zodat externe warmtelevering kan vergeleken worden met conventioneel systeem en dus ook een impact heeft op het Epeil en het aandeel hernieuwbare energie Opwekkingsrendement voor ruimteverwarming door externe warmtelevering Equivalente primaire energiefactor Hernieuwbaar aandeel stadsverwarming of-koeling

13 Stavingsnota: opwekkingsrendement 13 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota

14 Stavingsnota: equivalente primaire energiefactor 14 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Equivalente primaire energiefactor, unieke karakteristiek van het systeem, afhankelijk van verhouding van het primair energieverbruik van het systeem van externe warmtelevering t.o.v. de hoeveelheid warmte die jaarlijks wordt afgeleverd Het primair energieverbruik is gelijk aan het verschil van de jaarlijkse inkomende energiestroom met de jaarlijkse uitgaande energiestroom, rekeninghoudende met de conventionele omrekenfactor Waarde bij onstentenis: f p,dh = 2,0 (-)

15 Stavingsnota: aandeel hernieuwbare energie 15 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Hernieuwbaar aandeel stadsverwarming of-koeling, indien stadsverwarming of – koeling mee wordt gerekend voor minumumaandeel hernieuwbare energie kan dit ook ingegeven worden. minstens 45% sinds januari 2014 waarde bij onstentenis: f RE,dh = 0 (-) of 0%

16 Stavingsnota: Resultaat 16 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota

17 Voorbeeld input EPB software 17 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Input EPB software

18 EPB software – case 18 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Impact Epeil Referentie: appartement 81,5 m², 25 kW (20 kW SWW en 5 kW verwarming) Condenserende ketel: 107 %, Tin bij 30% deellast: 30°C, Retourtemperatuur: 50°C K30E40 Externe warmtelevering Equivalente primaire energiefactor, 2 (waarde bij onstentenis)K30E64E66 1,35K30E48E49 1,0K30E39E40 0,7K30E31E32 Equivalente primaire energiefactor < 1 en/of rendement 100 %, Epeil daalt door externe warmtelevering.

19 Impact concepten 19 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Impact concepten Indien warmtebron op biomassa gebruikt wordt: Positieve invloed op het behalen van 45% van hernieuwbare energie Negatieve invloed door primaire energiefactor (1) op equivalente primare energiefactor  stijging E peil Indien warmtebron = restwarmte Restwarmte wordt gevaloriseerd door middle van invloed primaire energiefactor (0,1),  daling Epeil

20 Bedankt voor jullie aandacht 20 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering Brussel Toulouse Gent Beijing Istanbul Kaapstad www.3E.eu


Download ppt "©3E || AANDACHTSPUNTEN EPB REGELGEVING COLLECTIEVE WARMTE Studiedag collectieve warmteproductie"

Verwante presentaties


Ads door Google