De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aandachtspunten EPB regelgeving collectieve warmte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aandachtspunten EPB regelgeving collectieve warmte"— Transcript van de presentatie:

1 Aandachtspunten EPB regelgeving collectieve warmte
Studiedag collectieve warmteproductie Aandachtspunten EPB regelgeving collectieve warmte

2 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– 3E intro
Opgericht in 1999 Spin-off of imec, nanoelectronisch onderzoekscentrum 120 experten, 18 nationaliteiten Projecten in 30 landen, 5 continenten Kantoren in Brussel (en Gent, Louvain-la-Neuve), Toulouse, Beijing, Istanbul, Kaapstad en Milaan

3 Multidisciplinair Team
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– 3E intro Multidisciplinair Team

4 Inhoud Inleiding EPB, externe warmtelevering Goedkeuringsleidraad 2.0
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering – Inhoud Inhoud Inleiding EPB, externe warmtelevering Goedkeuringsleidraad 2.0 Aanvraag procedure gelijkwaardigheid externe warmtelevering Stavingsnota Invoeren gegevens EPB software + voorbeeld Impact concepten

5 EPB - Energieprestatieregelgeving
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– EPB EPB - Energieprestatieregelgeving Sinds 2006 moeten alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan de energieprestatieregelgeving. Eén van de eisen is de E-peileis. Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een gebouw en zijn vaste installaties (verwarming, SWW, ventilatie, koeling, bevochtiging en verlichting) in standaardomstandigheden.

6 EPB – Externe warmtelevering definitie
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Definitie EPB – Externe warmtelevering definitie De warmte wordt niet op het eigen perceel geproduceerd, maar wordt via een extern warmtenet aangeleverd. (vb: wijkverwarming, “klassieke stadsverwarming”) De warmte wordt op het eigen perceel geproduceerd en via een warmtenet dat geheel of gedeeltelijk buiten de gebouwen bevindt aan één of meerdere gebouwen op het eigen perceel geleverd. (vb: centrale stookruimte voor verschillende gebouwen op 1 perceel)

7 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Evolutie
EPB – Evolutie Vroeger verwijzing naar nadere specificaties die door minister werden vastgelegd Specificaties werden echter tot op heden niet vastgelegd  berekening Epeil externe warmtelevering niet mogelijk tot invloed hernieuwbare energie percentage Studie externe warmtelevering: opdrachtgever VEA, uitvoerders Ingenium/3E Het berekenen van de energieprestatie van gebouwen die aangesloten zijn op een systeem van externe warmtelevering kan via de procedure voor gelijkwaardigheid. Alle info : “Goedkeuringsleidraad externe warmtelevering 2.0”

8 Goedkeuringsleidraad externe warmtelevering
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Goedkeuringsleidraad Goedkeuringsleidraad externe warmtelevering Goedkeuringsleidraad externe warmtelevering 2.0 omvat: Informatie aanvraag gelijkwaardigheid voor gebouwen die aangesloten zijn op een systeem van externe warmtelevering Berekeningsmethode voor het inrekenen van systemen van externe warmtelevering: cfr. stavingsnota Toelichting invoeren EPB software

9 Procedure gelijkwaardigheidsaanvraag
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Aanvraagprocedure gelijkwaardigheid Procedure gelijkwaardigheidsaanvraag Procedure is tijdelijk van aard, tot een berekeningsmethode wordt vastgelegd door de Vlaamse regering. Wie? Aangifteplichtige Warmtenetbeheerder Projectontwikkelaar Indien aangevraagd door warmtenetbeheerder of projectontwikkelaar: definitieve beslissing VEA te bezorgen aan aangifteplichtige. Beslissing VEA volgt na 120 kalenderdagen

10 Procedure aanvraag gelijkwaardigheid
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Aanvraagprocedure gelijkwaardigheid Procedure aanvraag gelijkwaardigheid Voorwaarde: gebouw/gebouwen moeten voldoen aan geldige EPB eisen Indienen: Aangetekend of gedateerd ontvangstbewijs Tot het moment van indienen van startverklaring + werken nog niet gestart Aanvraagdossier moet een aantal zaken bevatten  cfr lijst goedkeuringsleidraad blz.9 Belangrijkste: stavingsnota = implementatie van methode inrekenen systeem van externe warmtelevering

11 Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota
Excelfile, laatste versie augustus 2014 Belangrijk: grenzen vastleggen uniek systeem per warmtevrager.

12 Stavingsnota: genereren input EPB software
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Stavingsnota: genereren input EPB software Genereert 3 waarden voor EPB software zodat externe warmtelevering kan vergeleken worden met conventioneel systeem en dus ook een impact heeft op het Epeil en het aandeel hernieuwbare energie Opwekkingsrendement voor ruimteverwarming door externe warmtelevering Equivalente primaire energiefactor Hernieuwbaar aandeel stadsverwarming of-koeling

13 Stavingsnota: opwekkingsrendement
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Stavingsnota: opwekkingsrendement Opwekkingsrendement voor ruimteverwarming door externe warmtelevering, afhankelijk van al dan niet aanwezig zijn warmtewisselaar of onderstation. Waarde bij onstentenis: η 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑑ℎ= 0,97 of 97 %. η 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣,ℎ𝑒𝑎𝑡,𝑑ℎ= 0,1 of 100% indien: Er geen warmtewisselaar of onderstation is geplaatst De WW of het OD inbegrepen is in het systeem van externe warmtelevering De WW of het OD valt buiten de grenzen van het systeem van externe warmtelevering en is geïsoleerd conform de minimale eisen

14 Stavingsnota: equivalente primaire energiefactor
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Stavingsnota: equivalente primaire energiefactor Equivalente primaire energiefactor, unieke karakteristiek van het systeem, afhankelijk van verhouding van het primair energieverbruik van het systeem van externe warmtelevering t.o.v. de hoeveelheid warmte die jaarlijks wordt afgeleverd Het primair energieverbruik is gelijk aan het verschil van de jaarlijkse inkomende energiestroom met de jaarlijkse uitgaande energiestroom, rekeninghoudende met de conventionele omrekenfactor Waarde bij onstentenis: fp,dh = 2,0 (-)

15 Stavingsnota: aandeel hernieuwbare energie
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Stavingsnota: aandeel hernieuwbare energie Hernieuwbaar aandeel stadsverwarming of-koeling, indien stadsverwarming of – koeling mee wordt gerekend voor minumumaandeel hernieuwbare energie kan dit ook ingegeven worden. minstens 45% sinds januari 2014 waarde bij onstentenis: fRE,dh= 0 (-) of 0%

16 Stavingsnota: Resultaat
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Stavingsnota Stavingsnota: Resultaat

17 Voorbeeld input EPB software
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Input EPB software Voorbeeld input EPB software

18 2 (waarde bij onstentenis)
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Impact Epeil EPB software – case Referentie: appartement 81,5 m², 25 kW (20 kW SWW en 5 kW verwarming) Condenserende ketel: 107 %, Tin bij 30% deellast: 30°C, Retourtemperatuur: 50°C K30 E40 Externe warmtelevering Equivalente primaire energiefactor, η 100% η 97% 2 (waarde bij onstentenis) E64 E66 1,35 E48 E49 1,0 E39 0,7 E31 E32 Equivalente primaire energiefactor < 1 en/of rendement 100 %, Epeil daalt door externe warmtelevering.

19 Impact concepten Indien warmtebron op biomassa gebruikt wordt:
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering– Impact concepten Impact concepten Indien warmtebron op biomassa gebruikt wordt: Positieve invloed op het behalen van 45% van hernieuwbare energie Negatieve invloed door primaire energiefactor (1) op equivalente primare energiefactor  stijging E peil Indien warmtebron = restwarmte Restwarmte wordt gevaloriseerd door middle van invloed primaire energiefactor (0,1),  daling Epeil

20 Bedankt voor jullie aandacht
Aandachtspunten EPB regelgeving externe warmtelevering Bedankt voor jullie aandacht Brussel Toulouse Gent Beijing Istanbul Kaapstad


Download ppt "Aandachtspunten EPB regelgeving collectieve warmte"

Verwante presentaties


Ads door Google