De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruth Lambrechts Expertisecel energie Industriële energieaudits Stand van zaken Vlaamse wetgeving.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruth Lambrechts Expertisecel energie Industriële energieaudits Stand van zaken Vlaamse wetgeving."— Transcript van de presentatie:

1 Ruth Lambrechts Expertisecel energie Industriële energieaudits Stand van zaken Vlaamse wetgeving

2 Europese energie-efficiëntierichtlijn: Art. 8 “Opstellen van transparante, niet- discriminerende minimumcriteria voor audits” “Aanmoedigen” van energieaudits bij huishoudens en KMO’s… Niet-KMO’s: tegen 5/12/2015 energie-audit, daarna vierjaarlijks Tenzij: al ISO, of ander internationaal certificaat dat energie-audit omvat COM(2013)762: richtsnoeren voor energie-of milieubeheersysteem/vrijwillige audit 2

3 Jaarlijks verbruik <0,1 PJ 3 KMO’s: diverse initiatieven: Bv. REG in KMO’s, KMO-portefeuille, ESKIMO Niet-KMO’s: Afdeling 4.9.2. “Energieaudits” in Vlarem-trein 2013: Verplichte energie-audit tegen 1/12/2015 en om 4j DEFINITIE: “alle ingedeelde inrichtingen waar meer dan 250 personen werkzaam zijn OF waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro overschrijdt OF het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro overschrijdt”. Vrijgesteld: ISO 50001/EN 16001 Interne OF externe auditeur  Webapplicatie

4 Inhoud energie-audit 4 Actuele, gemeten, traceerbare operationele gegevens energieverbruik en (voor elektriciteit) belastingsprofielen; Energieverbruik-profiel van gebouwen, industriële processen of installaties, incl. vervoer Analyse levenscycluskosten  langetermijnbesparingen Proportioneel en voldoende representatief Belangrijkste punten ter verbetering

5 Jaarlijks verbruik ≥ 0,1 PJ 5 Energieplanning: Vlarem Afdeling 4.9.1 Energieplan: grens behouden op ≥ 0,5 PJ voor bestaande installaties, en ≥ 0,1 PJ voor nieuwe of te hervergunnen installaties Opstellen binnen 6m na IMJV Binnen 3j: uitvoeren maatregelen IRR>15%, tenzij gegronde economische redenen 4-jaarlijks Actualisatie 3m voor verval conformiteit Enkel externe energiedeskundigen Energiestudie: nieuwe installaties vanaf 0,1 PJ

6 Jaarlijks verbruik ≥ 0,1 PJ (2) 6 OF…Energiebeleidsovereenkomsten: Toetreding 5/2014, inwerkingtreding1/2015 4-j energieaudit, jaarlijkse monitoring ≈ voordelen convenanten: Accijnsverlaging- en of vrijstelling (!) Degressiviteit federale bijdrage, offshore toeslag Vrijstelling onroerende voorheffing Recht op EP+ en strategische transformatiesteun Geen bijkomende maatregelen gericht op verdere energie-efficiëntie of CO2-reductie

7 EBO’s: Verschil met convenanten 7 Resultaatsverbintenis  inspanningsverbintenis 2 versies: ETS-bedrijven (IRR ≥ 14%), niet- ETS-bedrijven (IRR ≥ 12,5%) 2 energieplannen (eerste 3j, rest looptijd) Aanstellen interne OF externe energiedeskundige (criteria bijlage 2) Mogelijkheid “flexibele maatregelen” Extra vereisten voor energieplan: Energiebeheersmaatregelen WKK-potentieel en bijdrage warmte-en koudenetten

8 Timings in EBO 8 Inwerkingtreding 1/1/2015 Aanvaarding deskundige 1/5/2015 Energieplan 1/11/2015- 1/2/2016 Ontvankelijk- heid < 4mndn < 9mndn Gemotiveerde beslissing VBBV Aanvullen energieplan < 70d na ontvangst energieplan n < 3wknn < 2mndn Gemotiveerde beslissing VBBV < 30dn Niet aanvaard Aanvaard Niet aanvaard Overleg VBBV onderneming en energiedeskundige

9 Conclusie 9 -Alle niet-kmo’s: verplichte energie-audit 4j -Vanaf 0,1PJ: nieuwe/te hervergunnen installaties verplicht energieplan + energiestudie -Vanaf 0,5PJ: bestaande installaties verplicht energieplan -OF: toetreden tot nieuwe EBO’s: Incentives voor toetreding tot EBO’s: Effectief instrument, ook naar management toe Al bestaande verplichting voor energie-audit en/of energieplan Voordelen nog steeds aanzienlijk Toetredingsformulieren en verdere info op website VEA of tijdens informatiesessie op 16/9website VEA

10 Nuttige links 10 Europese energie-efficiëntierichtlijn 2012/27/EU: http://eur- lex.europa.eu/legal- content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=ENhttp://eur- lex.europa.eu/legal- content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN Wijzigingen Vlarem-Trein voor Energieplanning en Energieaudits (nog niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad): vanaf p.111 van pdf: http://www.lne.be/themas/vergunningen/bestand/vlarem_trein- 2013/vt13_definitief/VR20141605DOC.0759-2BISVLAREM-trein- BVR.pdf http://www.lne.be/themas/vergunningen/bestand/vlarem_trein- 2013/vt13_definitief/VR20141605DOC.0759-2BISVLAREM-trein- BVR.pdf Nieuwe Vlaamse energiebeleidsovereenkomsten en toetredingsformulieren: http://www.energiesparen.be/node/4019http://www.energiesparen.be/node/4019 Vlaams Energiebesluit (2010): onder Titel VI, Hoofdstuk V ”energieplanning voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen”: http://codex.vandenbroele.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755 ¶m=inhoud http://codex.vandenbroele.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1019755 ¶m=inhoud


Download ppt "Ruth Lambrechts Expertisecel energie Industriële energieaudits Stand van zaken Vlaamse wetgeving."

Verwante presentaties


Ads door Google