De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Louis Visscher (ESL) en Wietske Rowaan (ESE)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Louis Visscher (ESL) en Wietske Rowaan (ESE)"— Transcript van de presentatie:

1 Louis Visscher (ESL) en Wietske Rowaan (ESE)
Mr.drs.programma Louis Visscher (ESL) en Wietske Rowaan (ESE)

2 Welkom! Opzet bachelor-1 Economie en Bedrijfseconomie Aanvullingen mr.drs.-programma

3 Studieschema bachelor-1

4 Studielast per blok Een hoofdvak (8 cr) en een ondersteunend vak (4 cr) per blok Minimaal 14 contacturen per week Studeren is een fulltime bezigheid (min. 40 uur per week)

5 onderwijsmethoden Hoorcolleges Sommencolleges Practica Vaardigedenpractica Webcasts Mentorbijeenkomsten Verplichte aanwezigheid bij practica, vaardigheden- practica en mentoraat

6 toetsing Tentamens Tussentoetsen Digitale tussentoetsen Opdrachten Herkansingen: max 3 in juli Compensatie van max drie onvoldoendes mogelijk

7 Alle studies aan de EUR werken met het Bindend Studie Advies (BSA)
Criteria en begeleiding In het eerste jaar alle 60 credits behalen Na blok 1 en 2 ontvang je een voorlopig advies Tussentijds tweemaal een gesprek met de mentor Gesprek met studieadviseur tussentijds altijd mogelijk Bindend advies ontvang je in augustus

8 Ervaringen met het Bsa Ongeveer 30% van de startende studenten ontvangt een negatief BSA na bachelor-1 Waarom? Economie en Bedrijfseconomie is een pittige studie Het tempo ligt hoog: weinig speelruimte Opbouw binnen het jaar: achterstand werkt door Wiskunde 1  Micro-economie Wiskunde 1 en 2  Toegepaste Statistiek 1 Te laat actief beginnen met studeren: Colleges voorbereiden Oefenopgaven maken Tussentoetsen maken Actief meedoen bij practica

9 problemen Vraag op tijd om hulp: Studieadviseurs Mentor
Studentendecanen Trainingen en bijles

10 Wanneer moet je in ieder geval even langs gaan?
studieadviseurs Advies over: Studiemotivatie, studieplanning en studievoortgang Individuele verzoeken aan de examencommissie Studeren in het buitenland Wanneer moet je in ieder geval even langs gaan? Bij persoonlijke problemen die je studie beïnvloeden Problemen met het BSA Topsport, chronische ziekte, functiebeperking

11 studieadviseurs Inloopspreekuur Telefonisch spreekuur Afspraken H6-02 (o.v.v. studentnummer, voor- en achternaam) voor meer informatie

12 informatievoorziening
Website: Maandelijkse nieuwsbrief Berichten via SIN-Online

13 Goede resultaten? Bachelors Honours Class Exchange Actief worden bij studievereniging

14 Informatie & vragen Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) E-hal Onderwijs Service Centrum (OSC) H6-02

15 Aanvullingen betreffende het mr.drs.-programma
Louis Visscher Coördinator mr.drs.-programma L5-111

16 Afwijkend Bindend Studieadvies (BSA) voor mr.drs.-programma
Criteria In het eerste jaar minimaal 60 ECTS, waarvan minimaal 48 voor economie behalen. Bij minder dan 60: misschien moeten stoppen met beide studies! Behalen van het eerste jaar rechten (alle ECTS) uiterlijk in derde jaar MAAR: streef naar minimaal 70 ETCS per jaar (anders: één studie is genoeg?)

17 Onderwijsvormen en jaarindeling
Economie: iedereen is ingedeeld in mentor- en practicumgroepen: MD01 t/m MD04. Rechten: vrijdagmiddagonderwijs: colleges (bij overlap: wordt opgenomen) Per computer: vaardighedenopdracht Vooral zelfstudie! Evt. met elkaar. Begin meteen, want in 5e week tentamen! NB: per blok dat je wilt doen moet je je aanmelden via het mr.drs.-channel, daarover ontvang je steeds bericht (Inl. RW is al geregeld) Economie heeft 5 blokken per jaar, rechten 8  niet alle tentamenperiodes overlappen.

18 Financiële vragen Geen afwijkende regelingen studiefinanciering 1x collegegeld voor twee studies Geen hoger collegegeld tweede studie binnen mr.drs.-programma (‘instellingstarief gelijk aan wettelijk tarief’)

19 Opbouw programma (en afwijken!) Uitgangspunten/belangrijke momenten
Zes jaar van gemiddeld 70 ects; economie in vier jaar Belangrijke momenten: Jaar 1: minimaal 60 ects, waarvan minimaal 48 ESE Jaar 3: afronden B1 rechten Harde knip: bachelor af alvorens master B1 en B2 economie af alvorens werkcollege/seminar; daarna pas bachelorscriptie Doorstroomregeling rechten: vanaf 30 ects uit B1 (excl. vrijstelling) mag je vanaf tweede jaar B2-vakken doen (mits B1-vak op dat rechtsgebied is gehaald). Snelle studenten: plan 4 rechtenvakken in jaar 1! Vanaf 45 ects aan B2-vakken mag je B3-vakken doen Schema: afwijken mag, maar let op belangrijke momenten! Vanaf dit jaar: ook Fiscaal Recht is mogelijk!

20

21


Download ppt "Louis Visscher (ESL) en Wietske Rowaan (ESE)"

Verwante presentaties


Ads door Google