De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MR.DRS.PROGRAMMA 2014-2015 LOUIS VISSCHER (ESL) EN WIETSKE ROWAAN (ESE)

Verwante presentaties


Presentatie over: "MR.DRS.PROGRAMMA 2014-2015 LOUIS VISSCHER (ESL) EN WIETSKE ROWAAN (ESE)"— Transcript van de presentatie:

1 MR.DRS.PROGRAMMA 2014-2015 LOUIS VISSCHER (ESL) EN WIETSKE ROWAAN (ESE)

2 WELKOM!  Opzet bachelor-1 Economie en Bedrijfseconomie  Aanvullingen mr.drs.-programma

3 STUDIESCHEMA BACHELOR-1

4 STUDIELAST PER BLOK  Een hoofdvak (8 cr) en een ondersteunend vak (4 cr) per blok  Minimaal 14 contacturen per week  Studeren is een fulltime bezigheid (min. 40 uur per week)

5 ONDERWIJSMETHODEN  Hoorcolleges  Sommencolleges  Practica  Vaardigedenpractica  Webcasts  Mentorbijeenkomsten Verplichte aanwezigheid bij practica, vaardigheden- practica en mentoraat

6 TOETSING  Tentamens  Tussentoetsen  Digitale tussentoetsen  Opdrachten  Herkansingen: max 3 in juli  Compensatie van max drie onvoldoendes mogelijk

7 BINDEND STUDIEADVIES  Alle studies aan de EUR werken met het Bindend Studie Advies (BSA)  Criteria en begeleiding  In het eerste jaar alle 60 credits behalen  Na blok 1 en 2 ontvang je een voorlopig advies  Tussentijds tweemaal een gesprek met de mentor  Gesprek met studieadviseur tussentijds altijd mogelijk  Bindend advies ontvang je in augustus

8 ERVARINGEN MET HET BSA  Ongeveer 30% van de startende studenten ontvangt een negatief BSA na bachelor-1  Waarom?  Economie en Bedrijfseconomie is een pittige studie  Het tempo ligt hoog: weinig speelruimte  Opbouw binnen het jaar: achterstand werkt door  Wiskunde 1  Micro-economie  Wiskunde 1 en 2  Toegepaste Statistiek 1  Te laat actief beginnen met studeren:  Colleges voorbereiden  Oefenopgaven maken  Tussentoetsen maken  Actief meedoen bij practica

9 PROBLEMEN  Vraag op tijd om hulp:  Studieadviseurs  Mentor  Studentendecanen  Trainingen en bijles

10 STUDIEADVISEURS Advies over:  Studiemotivatie, studieplanning en studievoortgang  Individuele verzoeken aan de examencommissie  Studeren in het buitenland Wanneer moet je in ieder geval even langs gaan?  Bij persoonlijke problemen die je studie beïnvloeden  Problemen met het BSA  Topsport, chronische ziekte, functiebeperking

11 STUDIEADVISEURS  Inloopspreekuur  Telefonisch spreekuur  Afspraken  E-mail  H6-02  010-4081380  studieadviseur@ese.eur.nl (o.v.v. studentnummer, voor- en achternaam) studieadviseur@ese.eur.nl  www.ese.eur.nl/studieadviseur voor meer informatie www.ese.eur.nl/studieadviseur

12 INFORMATIEVOORZIENING  Website: www.eur.nl/ese/studenten/bachelorwww.eur.nl/ese/studenten/bachelor  Maandelijkse nieuwsbrief  Berichten via SIN-Online

13 GOEDE RESULTATEN?  Bachelors Honours Class  Exchange  Actief worden bij studievereniging

14 INFORMATIE & VRAGEN Erasmus Studenten Service Centrum (ESSC) 010-4082323 E-hal www.eur.nl/essc Onderwijs Service Centrum (OSC) 010-4081380 H6-02 www.ese.eur.nl/osc

15 Louis Visscher Coördinator mr.drs.-programma L5-111 Visscher@law.eur.nl 010-4081833 AANVULLINGEN BETREFFENDE HET MR.DRS.- PROGRAMMA

16 Criteria  In het eerste jaar minimaal 60 ECTS, waarvan minimaal 48 voor economie behalen. Bij minder dan 60: misschien moeten stoppen met beide studies!  Behalen van het eerste jaar rechten (alle ECTS) uiterlijk in derde jaar  MAAR: streef naar minimaal 70 ETCS per jaar (anders: één studie is genoeg?) Afwijkend Bindend Studieadvies (BSA) voor mr.drs.-programma

17  Economie: iedereen is ingedeeld in mentor- en practicumgroepen: MD01 t/m MD04.  Rechten: vrijdagmiddagonderwijs:  13.00-16.45 colleges (bij overlap: wordt opgenomen)  Per computer: vaardighedenopdracht  Vooral zelfstudie! Evt. met elkaar. Begin meteen, want in 5e week tentamen!  NB: per blok dat je wilt doen moet je je aanmelden via het mr.drs.-channel, daarover ontvang je steeds bericht (Inl. RW is al geregeld)  Economie heeft 5 blokken per jaar, rechten 8  niet alle tentamenperiodes overlappen. Onderwijsvormen en jaarindeling

18 FINANCIËLE VRAGEN  Geen afwijkende regelingen studiefinanciering  1x collegegeld voor twee studies  Geen hoger collegegeld tweede studie binnen mr.drs.- programma (‘instellingstarief gelijk aan wettelijk tarief’)

19 OPBOUW PROGRAMMA (EN AFWIJKEN!) UITGANGSPUNTEN/BELANGRIJKE MOMENTEN  Zes jaar van gemiddeld 70 ects; economie in vier jaar  Belangrijke momenten:  Jaar 1: minimaal 60 ects, waarvan minimaal 48 ESE  Jaar 3: afronden B1 rechten  Harde knip: bachelor af alvorens master  B1 en B2 economie af alvorens werkcollege/seminar; daarna pas bachelorscriptie  Doorstroomregeling rechten:  vanaf 30 ects uit B1 (excl. vrijstelling) mag je vanaf tweede jaar B2-vakken doen (mits B1-vak op dat rechtsgebied is gehaald). Snelle studenten: plan 4 rechtenvakken in jaar 1!  Vanaf 45 ects aan B2-vakken mag je B3-vakken doen  Schema: afwijken mag, maar let op belangrijke momenten!  Vanaf dit jaar: ook Fiscaal Recht is mogelijk!

20

21


Download ppt "MR.DRS.PROGRAMMA 2014-2015 LOUIS VISSCHER (ESL) EN WIETSKE ROWAAN (ESE)"

Verwante presentaties


Ads door Google